nastavení brzd

  1. Josef Vogeltanz

    Nastavení brzd v Open Rails - podrobný návod

    Při tvorbě nastavení modelů vozidel do OR (vč. konverze z MSTS), musím studovat spoustu drážních předpisů, technických příruček výrobců drážních vozidel i komponentů pro ně a sledovat tuto problematiku v dizkuzích simulátoru našich i cizích. Protože kolem optimálního nastavení brzd v Open Rails...
Nahoře