TRAINSET - common

bob57_cz

Učitel češtiny
#1
V "Trainsetu BP" ( TBP ) je používáno přesměrování pro kabiny a zvuky do složek common.cab a common.snd a v nich ještě do dalších podadresářů podle jednotlivých konstrukčních řad/skupin vozidel.
Např. \Train Simulator\TRAINS\Trainset\common.cab\cab140\soubory kabiny.

Toto přesměrování funguje, pokud je v souboru.cvf každá textura stejně nasměrována - např.
Graphic ( "..//..//common.cab//cab140//140piesok.ace" ) .
Původní default umístění kabiny vozidla je přímo v adresáři konkrétního vozidla
\Train Simulator\TRAINS\Trainset\VOZIDLO\CABVIEW\soubory kabiny .

Pro přesměrování jsou v souborech.eng příslušného vozidlo použity odkazy ve tvaru
CabView ( ..//..//Common.cab//cab111//111.cvf ) nebo CabView ( ../../Common.cab/cab111/111.cvf )
-- správně by měly být cesty v uvozovkách a lomítka dvojitá CabView ( "..//..//Common.cab//cab111//111.cvf" ) --

Původní zápis v eng pro default umístění je CabView ( 111.cvf ) nebo CabView ( "111.cvf" ).
Při tomto původním způsobu zápisu je soubor.cvf hledán ve složce \VOZIDLO\CABVIEW\, obsah souboru se pak načítá.

Pokud je však již zápis v souboru eng přesměrován, hledá se soubor.cvf podle určené cesty.
Jsou mezi námi uživatelé, kteří nepoužívají například přesměrování a kabiny si vrací zpět do defaultního směrování. Proč ale tohle píšu ?

Jde mi o to, že přesměrování funguje stejně spolehlivě i tehdy, pokud bude v souboru.eng zápis v původním tvaru bez směrovací cesty a soubor.cvf bude umístěn v \VOZIDLO\CABVIEW\.
Vlastní textury jsou umístěné v \common.cab\cabXYZ\ bez souboru.cvf.
Takto pak bude soubor.eng použitelný univerzálně pro common i NOcommon a nepotřebuje dodatečné zásahy uživatele - směrování je již pak jen podle vnitřního uspořádání souboru.cvf.

Podobná situace je u zvuků, ale zde je jedna výhoda oproti kabinám navíc.
Pokud není v souboru.eng natvrdo přesměrována cesta k souborům.sms a je použito výchozího zápisu - tedy jen jméno souboru.sms, hledá simulátor soubor.sms ve složce \VOZIDLO\SOUND\a pokud se takový soubor na předpokládaném umístění nenajde, automaticky je jako náhradní prohledána složka \Train Simulator\SOUND\ .
Přitom v samotném souboru.sms není nutno zapisovat cesty pro jednotlivé soubory.wav a tyto jsou opět hledány v příslušné složce \SOUND\ vozidla nebo simulátoru.
Toto, lze využít pro úplné zrušení common.snd s podsložkami.
 

Jacek

Průvodčí
#2
bob57_cz napsal:
....
Podobná situace je u zvuků, ale zde je jedna výhoda oproti kabinám navíc.
Pokud není v souboru.eng natvrdo přesměrována cesta k souborům.sms a je použito výchozího zápisu - tedy jen jméno souboru.sms, hledá simulátor soubor.sms ve složce \VOZIDLO\SOUND\a pokud se takový soubor na předpokládaném umístění nenajde, automaticky je jako náhradní prohledána složka \Train Simulator\SOUND\ .
Přitom v samotném souboru.sms není nutno zapisovat cesty pro jednotlivé soubory.wav a tyto jsou opět hledány v příslušné složce \SOUND\ vozidla nebo simulátoru.
Toto, lze využít pro úplné zrušení common.snd s podsložkami.
Jenže tohle přesně jsme kdysi už s Ppoollllem vyzkoušeli a jak začalo zvuků přibývat, zavrhl jsem to. Proč? No protože místo pouhých dvou sms souborů pro celý trainset musí být v každé složce "vozidlo/SOUND" tyto 2 soubory znovu. Takže konkrétně, máme složky:
CD_750
CD_753
CD_754
CSD_755
CSD_T478.3
CSD_T478.4
CSD_T499.0
ZSR_750
ZSR_753
ZSR_754
ZSSK_750
ZSSK_753
ZSSK_754
Viamont_753.7
OKD_753.7

Všechny tyto řady využívají stejný balík zvuků a každá řada má sice své sms soubory, ale bez rozlišení ČD/ČSD/ŽSR...
Takže kde budou wav a kde sms. Když každá složka bude mít svoje wav, zabere to několik GB :!: (moje složka ZVUKY má teď asi 800 MB) a když bude mít "jen" sms, ve kterých bude směrování na složku s wav, nebude mít tento balík 2 sms, ale jestli dobře počítám, tak 30 sms. V tom případě zapomeň na jakékoliv aktualizace...
 

bob57_cz

Učitel češtiny
#3
Jacek napsal:
Jenže tohle přesně jsme kdysi už s Ppoollllem vyzkoušeli a jak začalo zvuků přibývat, zavrhl jsem to. Proč? No protože místo pouhých dvou sms souborů pro celý trainset musí být v každé složce "vozidlo/SOUND" tyto 2 soubory znovu. Takže konkrétně, máme složky:
...
Všechny tyto řady využívají stejný balík zvuků a každá řada má sice své sms soubory, ale bez rozlišení ČD/ČSD/ŽSR...
Takže kde budou wav a kde sms. Když každá složka bude mít svoje wav, zabere to několik GB :!: (moje složka ZVUKY má teď asi 800 MB) a když bude mít "jen" sms, ve kterých bude směrování na složku s wav, nebude mít tento balík 2 sms, ale jestli dobře počítám, tak 30 sms. V tom případě zapomeň na jakékoliv aktualizace...
Naopak, špatně jsi to pochopil. Právěže budou jen a pouze všechny zvuky jen ve složce /Train Simulator/SOUND/ a v žádné common ani Vozidlo/Sound . Tím se také zmenší i počet souborů.wav, které jsou využívané více různými vozidly, ale jsou duplicitně v různých podadresářích zvuků řady vozidla, ač jsou totožné.
 

Martens

Strojvedoucí
#4
bobe, nemyslím si, že to je dobrý nápad :
1) hledisko distribuce, kdy cvf je zcela v jiném adresáři než textury - přináší komplikace s tvorbou archivů a vlastní údržbou cvf souboru - místo jednoho cvf společného pro všechny odpovídající modely bude muset být několikrát => velké riziko vnesení chyb.

2) nejsem si jistý, ale nepíše náhodou Džordž, že pro noční textury musí být adresáře Night a CabLight ve stejném adreáři, jako je *.cvf - už toto zcela vylučuje použití Tebou navrhovaného systému bez zásahu do Bin


bob57_cz napsal:
Takto pak bude soubor.eng použitelný univerzálně pro common i NOcommon a nepotřebuje dodatečné zásahy uživatele - směrování je již pak jen podle vnitřního uspořádání souboru.cvf.
Tento návrh ale nic neřeší - byla by to jenom zbytečná jalová práce. Navíc je tady stále vysoké procento autorů,kteří instalaci dělají do svých adresářů mimo TBP a autor kabiny by pak musel složitě vykrývat všechny možnosti, kde by měl cvf být umístěn, protože nikdo nemá trainset identický - takže to je taky zcela neprůstřelné - jak by sis tím zkomplikoval život možná pochopíš, až bys vypustil svou první kompletní kabinu do světa ....

bob57_cz napsal:
Podobná situace je u zvuků, ale zde je jedna výhoda oproti kabinám navíc.
Pokud není v souboru.eng natvrdo přesměrována cesta k souborům.sms a je použito výchozího zápisu - tedy jen jméno souboru.sms, hledá simulátor soubor.sms ve složce \VOZIDLO\SOUND\a pokud se takový soubor na předpokládaném umístění nenajde, automaticky je jako náhradní prohledána složka \Train Simulator\SOUND\ .
Přitom v samotném souboru.sms není nutno zapisovat cesty pro jednotlivé soubory.wav a tyto jsou opět hledány v příslušné složce \SOUND\ vozidla nebo simulátoru.
Toto, lze využít pro úplné zrušení common.snd s podsložkami.
Zase to přinese bordel v tom, že budeš mít vše v TRAIN SIMULATOR\SOUND - opět při sehrávání problém s tím, že by se wav soubory přepisovaly....

Proto bych do Train Simulator\Sound nahrával jenom společné sdílené zvuky pro všechny tratě.

Vysvětli mi jediné - v případě odstranění common.snd - jakým způsobem by si z té haldy wav a sms souborů 100% spolehlivě a jednoduše chtěl vyseparovat zvuky pro konkrétní řadu, když nemáš ani stanoveno pojmenování wav souborů?

Nijak, musel by si prolízat složitě sms soubory a hledat, které zvuky tam jsou použity a pak je jeden po druhém vyzobávat ručně.

Jinak bobe je to úplně stejná situace, kvůli které jsi byl proti tomu, když jsem psal, že se mi podařilo sehrát více globalů do jednoho a pomocí TrainStore můžu mít všechny tratě pospolu - Tvoje reakce byla ta, že jsi tam při sehrávání narazil na *.s soubory, které se sice jmenují stejně, ale obsahově nejsou identické......je to asi tak rok... a stejná situace by nastala při sehrání všeho do jediného adresáře Sound.

Takže si myslím, že tento návrh nemá šanci na dlouhý život.
 
#5
S tímhle přesměrováním bych byl opatrný,může to přinést problémy,pokud se v tom bude někdo hrabat a použije stejný název souboru,pak nemusí fungovat vůbec nic.Raději bych použil Jackovu složku Zvuky v trainsetu,tam je jasné co je co a že to patří jen k trainsetu.Složka Train Simulator/Sound je pro všechny trati a v defaultu se nepočítalo s tím,že by tam měly být zvuly loko a vagonů.Osobně mi vyhovuje Jackovo značení,ale nebráním se diskuzi na toto téma.
 

Jacek

Průvodčí
#6
bob57_cz napsal:
Naopak, špatně jsi to pochopil. Právěže budou jen a pouze všechny zvuky jen ve složce /Train Simulator/SOUND/ a v žádné common ani Vozidlo/Sound . Tím se také zmenší i počet souborů.wav, které jsou využívané více různými vozidly, ale jsou duplicitně v různých podadresářích zvuků řady vozidla ač jsou totožné.
Už to chápu, No je to jediný způsob, který jsem zatím nezkoušel, ale pro práci se zvuky podobně nepraktický. V jedné složce SOUND tím pádem bude asi 11 000 souborů - vozidla všech trakcí, vozy, tratě, společné zvuky celého MSTS a jak by se s tím pracovalo si můžeš vyzkoušet na složce SHAPES s nějakou tratí. Než se všechny soubory načtou, tak to trvá pěkně dlouho. Hledat jeden konkrétní soubor je něco. Když to nejméně čekáš, složka se z ničeho nic aktualizuje a místo označeného souboru kdesi u konce si zase na začátku. Krom toho pro tvorbu potřebuju mít zvuky oddělené podle trakcí, ale to už bez toho směrování zase nebude fungovat.
 

Martens

Strojvedoucí
#7
bob57_cz napsal:
Jacek napsal:
Jenže tohle přesně jsme kdysi už s Ppoollllem vyzkoušeli a jak začalo zvuků přibývat, zavrhl jsem to. Proč? No protože místo pouhých dvou sms souborů pro celý trainset musí být v každé složce "vozidlo/SOUND" tyto 2 soubory znovu. Takže konkrétně, máme složky:
...
Všechny tyto řady využívají stejný balík zvuků a každá řada má sice své sms soubory, ale bez rozlišení ČD/ČSD/ŽSR...
Takže kde budou wav a kde sms. Když každá složka bude mít svoje wav, zabere to několik GB :!: (moje složka ZVUKY má teď asi 800 MB) a když bude mít "jen" sms, ve kterých bude směrování na složku s wav, nebude mít tento balík 2 sms, ale jestli dobře počítám, tak 30 sms. V tom případě zapomeň na jakékoliv aktualizace...
Naopak, špatně jsi to pochopil. Právěže budou jen a pouze všechny zvuky jen ve složce /Train Simulator/SOUND/ a v žádné common ani Vozidlo/Sound . Tím se také zmenší i počet souborů.wav, které jsou využívané více různými vozidly, ale jsou duplicitně v různých podadresářích zvuků řady vozidla, ač jsou totožné.
bobe, Jacek to pochopil velmi správně (ikdyž se opravil) ..... v tom guláši se po první hodině života takového systému nevyzná vůbec nikdo....jak bys vyřešil chyby a hlášení, že nefunguje to, či ono, když by jiný autor použil stejné názvy sms nebo i jediného wav souboru a přebije vyladěné zvuky jiného autora?????

Nesnažte se proboha jednotit a slučovat úplně všechno a za každou cenu.....ten bordel za to opravdu nestojí

Přesvědčíš mne až :

1) si toto všechno sliješ sám na svém MSTS a dáš vědět kolik MB prostoru jsi tím ušetřil

2) přineseš objektivní poznatky o tom, jak se zrychlí práce autorů zvuků a kabin.

3) Jak spolehlivě zajistíš, že nedojde k přepsání stejně pojmenovaných souborů z dílen jiného autora.

Pokud bobe na všechny tyto otázky dokážeš jednoznačně a se 100% jistotou odpovědět, pak mne možná přesvědčíš.

P.S.: A pokud jsi to ani doteď nepochopil, tak si zkus udělat jednu věc - ve svém počítači si udělej v rootu C 4 adresáře : Programy, Dokumenty, Obrázky, Videa a obsah tohoto disku si rozděl do těchto 4 adresářů - jsem moc zvědavý jak rychle se v tom budeš orientovat - je to totiž totéž, co navrhuješ.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
#8
Martens napsal:
bobe, nemyslím si, že to je dobrý nápad :
1) hledisko distribuce, kdy cvf je zcela v jiném adresáři než textury - přináší komplikace s tvorbou archivů a vlastní údržbou cvf souboru - místo jednoho cvf společného pro všechny odpovídající modely bude muset být několikrát => velké riziko vnesení chyb.
Samozřejmě mohou existovat soubory.cvf i podle stávajícího spolu u textur, on totiž je ten soubor.cvf totožný, ale dle mého odpadá přesměrování cesty v .eng, který tak bude jeden pro všechny konfigurace.
Martens napsal:
2) nejsem si jistý, ale nepíše náhodou Džordž, že pro noční textury musí být adresáře Night a CabLight ve stejném adreáři, jako je *.cvf - už toto zcela vylučuje použití Tebou navrhovaného systému bez zásahu do Bin]
Nikoliv - Night musí být pouze jako podadresář denní verze. Funkčně vyzkoušeno.
Martens napsal:
bob57_cz napsal:
Takto pak bude soubor.eng použitelný univerzálně pro common i NOcommon a nepotřebuje dodatečné zásahy uživatele - směrování je již pak jen podle vnitřního uspořádání souboru.cvf.
Tento návrh ale nic neřeší - byla by to jenom zbytečná jalová práce. Navíc je tady stále vysoké procento autorů,kteří instalaci dělají do svých adresářů mimo TBP a autor kabiny by pak musel složitě vykrývat všechny možnosti, kde by měl cvf být umístěn, protože nikdo nemá trainset identický - takže to je taky zcela neprůstřelné - jak by sis tím zkomplikoval život možná pochopíš, až bys vypustil svou první kompletní kabinu do světa ....
Právěže přesně naopak, eng zůstává pořád stejný pro common i nocommon a odpadají právě různé variace umístění.cvf
Martens napsal:
bob57_cz napsal:
Podobná situace je u zvuků, ale zde je jedna výhoda oproti kabinám navíc.
Pokud není v souboru.eng natvrdo přesměrována cesta k souborům.sms a je použito výchozího zápisu - tedy jen jméno souboru.sms, hledá simulátor soubor.sms ve složce \VOZIDLO\SOUND\a pokud se takový soubor na předpokládaném umístění nenajde, automaticky je jako náhradní prohledána složka \Train Simulator\SOUND\ .
Přitom v samotném souboru.sms není nutno zapisovat cesty pro jednotlivé soubory.wav a tyto jsou opět hledány v příslušné složce \SOUND\ vozidla nebo simulátoru.
Toto, lze využít pro úplné zrušení common.snd s podsložkami.
Zase to přinese bordel v tom, že budeš mít vše v TRAIN SIMULATOR\SOUND - opět při sehrávání problém s tím, že by se wav soubory přepisovaly....
Proto bych do Train Simulator\Sound nahrával jenom společné sdílené zvuky pro všechny tratě.
Tím, že Jacek dělá nové zvuky i s jedinečně pojmenovanými.wav, tak tohle je vlastně vyřešeno a sdílené budou jen jedny namísto stejné ve více složkách.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
#9
Petr Novák napsal:
S tímhle přesměrováním bych byl opatrný,může to přinést problémy,pokud se v tom bude někdo hrabat a použije stejný název souboru,pak nemusí fungovat vůbec nic.Raději bych použil Jackovu složku Zvuky v trainsetu,tam je jasné co je co a že to patří jen k trainsetu.Složka Train Simulator/Sound je pro všechny trati a v defaultu se nepočítalo s tím,že by tam měly být zvuly loko a vagonů.Osobně mi vyhovuje Jackovo značení,ale nebráním se diskuzi na toto téma.
V defaultu tam právě některé zvuky vozidel jsou !!! Když jsme u těch tratí, tak trati mají mít své zvuky právě ve složce zvuků přímo v trati a univerzální mají používat jen za předpokladu, že tam nebudou měnit původní soubory, což právě autoři tratí nedodržují a přepisují.
 

Jacek

Průvodčí
#10
bob57_cz napsal:
Tím, že Jacek dělá nové zvuky i s jedinečně pojmenovanými.wav, tak tohle je vlastně vyřešeno a sdílené budou jen jedny namísto stejné ve více složkách.
Bohužel ne úplně. Je balík zvuků pro elektriky a další pro páry. U dieslů to zůstalo nasáčkované podle jednotlivých řad a je tam spousta zvuků stejných s jinými názvy, např. 7xx_trakcni_motory. Ale to je detail, horší by byl opačný případ. Jenže představa, že budu upravovat zvuky pro štokra a budu hledat nějaký wav dmychavky mezi trakčními motory, houkačkami nebo pantografy, či klapotem výhybek, mě přímo děsí. Prostě jak jsem už psal v přestřelce ve vlákně Zvuky - uživateli je úplně jedno, kde jsou jakési zvuky, pouze a jedině zvukař (já) v tom potřebuje systém. Jinak se v tom nedají dělat žádné aktualizace.
 

Martens

Strojvedoucí
#11
bob57_cz napsal:
Martens napsal:
2) nejsem si jistý, ale nepíše náhodou Džordž, že pro noční textury musí být adresáře Night a CabLight ve stejném adreáři, jako je *.cvf - už toto zcela vylučuje použití Tebou navrhovaného systému bez zásahu do Bin]
Nikoliv - Night musí být pouze jako podadresář denní verze. Funkčně vyzkoušeno.
Tak to beru - pak je potřeba opravit jenom manuál k Binu, pokud to tak je.

bob57_cz napsal:
Martens napsal:
bob57_cz napsal:
Takto pak bude soubor.eng použitelný univerzálně pro common i NOcommon a nepotřebuje dodatečné zásahy uživatele - směrování je již pak jen podle vnitřního uspořádání souboru.cvf.
Tento návrh ale nic neřeší - byla by to jenom zbytečná jalová práce. Navíc je tady stále vysoké procento autorů,kteří instalaci dělají do svých adresářů mimo TBP a autor kabiny by pak musel složitě vykrývat všechny možnosti, kde by měl cvf být umístěn, protože nikdo nemá trainset identický - takže to je taky zcela neprůstřelné - jak by sis tím zkomplikoval život možná pochopíš, až bys vypustil svou první kompletní kabinu do světa ....
Právěže přesně naopak, eng zůstává pořád stejný pro common i nocommon.
bobe ještě jednou, vzhledem k tomu, že někteří autoři modelů a skunů nedodržují systém jedna řada=jeden adresář a nebo více řad sdílí stejnou kabinu - tak není v reálných silách autora kabiny udržovat všechny kopie cvf souboru. navíc bys musel změnu v jednom cvf rozkopírovávat do všech adresářů s modely - toto je ta zbytečná komplikace, kterou pochopíš až začneš distribuovat svá první kompletní díla.

Ano, může být jeden eng bez rozdílu common nebo nocommon, ale za cenu daleko větších problémů...

až si někdo nainstaluje balík s kabinou a pak se přiinstaluje nový model, který tuto kabinu bude využívat, tak někdo bude muset vzít platný cvf, pokud bude kabina sdílená.....bude to autor modelu nebo skinu? bude to autor kabiny? který cvf bude ten pravý.....jedno opomenutí při kopírování a klonování a je tady zase zmatek.....bob57_cz napsal:
Martens napsal:
Proto bych do Train Simulator\Sound nahrával jenom společné sdílené zvuky pro všechny tratě.
Tím, že Jacek dělá nové zvuky i s jedinečně pojmenovanými.wav, tak tohle je vlastně vyřešeno a sdílené budou jen jedny namísto stejné ve více složkách.
bobe, to, že se zvuk jmenuje 750_*.wav nemůžeš v žádném případě brát jako jedinečný název souboru a to ani náhodou ve stavu pominutí mysli - takový soubor vyprudím taky pozměním a teď mi řekni, co je na nich jedinečné.

Jediný jedinečný název souboru bych viděl vygenerovaný z GUID jako x-místné hexadecimální číslo, které se nebude opakovat na jediném počítači hráče či autora add-onu v MSTS. Ve Windowsech je to třeba obdoba MAC adresy síťové karty.

A opravdu bych tě chtěl vidět, jak se orientuješ v adresáři s tisíci soubory nicneříkajících jedinečných názvů.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
#12
Martens napsal:
P.S.: A pokud jsi to ani doteď nepochopil, tak si zkus udělat jednu věc - ve svém počítači si udělej v rootu C 4 adresáře : Programy, Dokumenty, Obrázky, Videa a obsah tohoto disku si rozděl do těchto 4 adresářů - jsem moc zvědavý jak rychle se v tom budeš orientovat - je to totiž totéž, co navrhuješ.
:D V tom se orientuji velice dobře, protože něco podobného používám již pár let - navíc ještě používám vlastní atypickou konfiguraci systému, kde neexistuje složka Windows, Program Files ani Docu.a.Set. :eek:
 
Naposled editoval moderátor:

Martens

Strojvedoucí
#13
Jacek napsal:
bob57_cz napsal:
Tím, že Jacek dělá nové zvuky i s jedinečně pojmenovanými.wav, tak tohle je vlastně vyřešeno a sdílené budou jen jedny namísto stejné ve více složkách.
Bohužel ne úplně. Je balík zvuků pro elektriky a další pro páry. U dieslů to zůstalo nasáčkované podle jednotlivých řad a je tam spousta zvuků stejných s jinými názvy, např. 7xx_trakcni_motory. Ale to je detail, horší by byl opačný případ. Jenže představa, že budu upravovat zvuky pro štokra a budu hledat nějaký wav dmychavky mezi trakčními motory, houkačkami nebo pantografy, či klapotem výhybek, mě přímo děsí. Prostě jak jsem už psal v přestřelce ve vlákně Zvuky - uživateli je úplně jedno, kde jsou jakési zvuky, pouze a jedině zvukař (já) v tom potřebuje systém. Jinak se v tom nedají dělat žádné aktualizace.
Tak - a nejen zvukař - a jsme opět u toho - pokud se dělá update zvuků na stávající modely, tak by se měl respetovat zaběhnutý systém.

Pokud se pouští model jako nový a to se vším všudy - je to vyladěno a není jediný důvod na to něco přejmenovávat, či přepisovat.

A opět - pokud se udělá k tomuto novému modelu skin, měl by respektovat to, co je - dneska už by šlo použít vyladěný eng nového modelu jako etalon.

Ikdyž třeba model prozatímně nemá reálné zvuky nebo kabinu - měl by mít už vytvořeny své cvf a sms a to správně pojmenovány - pak už jenom autoři kabin či zvuků nahradí tyto provizorní soubory aktuálními včetně nových wav a opět není důvod cokoliv přepisovat či přejmenovávat.

A to všecho ještě podtrženo sečteno, pokud by to mělo být pro běžného prostého uživatele, který se ničemu nerozumí a chce jenom hrát.
 

Martens

Strojvedoucí
#14
bob57_cz napsal:
Martens napsal:
P.S.: A pokud jsi to ani doteď nepochopil, tak si zkus udělat jednu věc - ve svém počítači si udělej v rootu C 4 adresáře : Programy, Dokumenty, Obrázky, Videa a obsah tohoto disku si rozděl do těchto 4 adresářů - jsem moc zvědavý jak rychle se v tom budeš orientovat - je to totiž totéž, co navrhuješ.
:D V tom se orientuji velice dobře, protože něco podobného používám již pár let - navíc ještě používám vlastní atypickou konfiguraci systému, kde neexistuje složka Windows, Program Files ani Docu.a.Set. :eek:
Fakticky? Tak to bych opravdu chtěl vidět Tvou adresářovou strukturu, kdy obsah celého disku máš rozdělený jenom do 4 adresářů.....bez možnosti jakéhokoliv dalšího dělení a hlavně, jak se Ti Windowsy motají jenom v jednom adresáři spolu s ostatními programy - to je totiž to, co navrhuješ - jenom v bledě modrém.
 
Naposled editoval moderátor:

bob57_cz

Učitel češtiny
#15
Martens napsal:
bobe ještě jednou, vzhledem k tomu, že někteří autoři modelů a skunů nedodržují systém jedna řada=jeden adresář a nebo více řad sdílí stejnou kabinu - tak není v reálných silách autora kabiny udržovat všechny kopie cvf souboru. navíc bys musel změnu v jednom cvf rozkopírovávat do všech adresářů s modely - toto je ta zbytečná komplikace, kterou pochopíš až začneš distribuovat svá první kompletní díla.
Ano, může být jeden eng bez rozdílu common nebo nocommon, ale za cenu daleko větších problémů...
až si někdo nainstaluje balík s kabinou a pak se přiinstaluje nový model, který tuto kabinu bude využívat, tak někdo bude muset vzít platný cvf, pokud bude kabina sdílená.....bude to autor modelu nebo skinu? bude to autor kabiny? který cvf bude ten pravý.....jedno opomenutí při kopírování a klonování a je tady zase zmatek.....
...problémů ? Já žádný krom nepochopení nevidím, s čímž jsem samozřejmě opět počítal.
Samozřejmě jako ladič souboru.eng k němu přiřadím i odpovídající.cvf . Už proto, že původní nastavení .cvf třeba neodpovídá novému nastavení .eng.
 

Jacek

Průvodčí
#16
bob57_cz napsal:
...problémů ? Já žádný krom nepochopení nevidím, s čímž jsem samozřejmě opět počítal.
Samozřejmě jako ladič souboru.eng k němu přiřadím i odpovídající.cvf . Už proto, že původní nastavení .cvf třeba neodpovídá novému nastavení .eng.
A ten odpovídající sms vezmeš kde? A zveřejníš ho v jaké podobě? Jen jeden nebo všech několik desítek klonů ve složkách? Však když to pak nepochopí uživatel obrátí se samozřejmě na mě. Na Tebe ne. Viz neustálé problémy s mými stránkámi a Sinusem. Já vyrobím autentické zvuky pro M 131.1, zveřejním to a za měsíc se mě kdosi zeptá jestli neudělám lepší zvuky pro hurvínky, že ty současné jsou hrozné. To by člověk střílel :mad: Až po pár e-mailech se ukáže, že má zvuky ze Sinusu, které byly dělané z 842. A to je pořád dokola.
 
Naposled editoval moderátor:

Martens

Strojvedoucí
#17
bob57_cz napsal:
Martens napsal:
bobe ještě jednou, vzhledem k tomu, že někteří autoři modelů a skunů nedodržují systém jedna řada=jeden adresář a nebo více řad sdílí stejnou kabinu - tak není v reálných silách autora kabiny udržovat všechny kopie cvf souboru. navíc bys musel změnu v jednom cvf rozkopírovávat do všech adresářů s modely - toto je ta zbytečná komplikace, kterou pochopíš až začneš distribuovat svá první kompletní díla.
Ano, může být jeden eng bez rozdílu common nebo nocommon, ale za cenu daleko větších problémů...
až si někdo nainstaluje balík s kabinou a pak se přiinstaluje nový model, který tuto kabinu bude využívat, tak někdo bude muset vzít platný cvf, pokud bude kabina sdílená.....bude to autor modelu nebo skinu? bude to autor kabiny? který cvf bude ten pravý.....jedno opomenutí při kopírování a klonování a je tady zase zmatek.....
...problémů ? Já žádný krom nepochopení nevidím, s čímž jsem samozřejmě opět počítal.
Samozřejmě jako ladič souboru.eng k němu přiřadím i odpovídající.cvf . Už proto, že původní nastavení .cvf třeba neodpovídá novému nastavení .eng.
bobe, jsem ti jich tam během několik příspěvků vyjmenoval snad dostatečné množství a nebyl jsem sám, tak si to, prosím přečti ještě jednou.

Není to o nepochopení - těch argumentů proti jsme Ti s Jackem předhodili několik a to i z jiných pohledů - srozumitelně a jasně jsi vyvrátil jeden jediný - je to o tom, že pro autory add-onů MSTS nekončí za monitorem jejich vlastního kompu a musí taky tak uvažovat - tam si třeba udržuj Hnojník (shoda názvů).

Jinak pokud si to někdo takto zařídí u sebe, prosím, ale jako standard bych jej nikdy nepřijal....

Opravdu to bobe pochopíš až v okamžiku, až jednou začneš něco distribuovat sám a kompletně. Ostatně opět nemusíme chodit daleko - stačí, když si dva ladiči s rozdílným postojem navzájem přebíjejí engy, že? 4update není zase tak dávno.....
 
#18
Zdravim, mel bych takovy dotaz, nemel by se k temto napadum Boba vyjadrit i distributor trainsetu BP pan Semora ?

Ja jako laik se v tom vubec nedokazu orientovat, co tu pise Bob57_cz :eek:
 

Jacek

Průvodčí
#19
Čuřil napsal:
Zdravim, mel bych takovy dotaz, nemel by se k temto napadum Boba vyjadrit i distributor trainsetu BP pan Semora ?

Ja jako laik se v tom vubec nedokazu orientovat, co tu pise Bob57_cz :eek:
Neměl. Týká se to totiž autorů. Nevím proč by pořád autorovi měl neustále kdokoliv předpisovat jak má nebo nemá tvořit.
 

Martens

Strojvedoucí
#20
Jacek napsal:
Čuřil napsal:
Zdravim, mel bych takovy dotaz, nemel by se k temto napadum Boba vyjadrit i distributor trainsetu BP pan Semora ?

Ja jako laik se v tom vubec nedokazu orientovat, co tu pise Bob57_cz :eek:
Neměl. Týká se to totiž autorů. Nevím proč by pořád autorovi měl neustále kdokoliv předpisovat jak má nebo nemá tvořit.
Jacku, nějaký systém by být měl, ale měl by poskytnout autorům patřičnou volnost tak, aby se mohli do nějakého standardu vlézt, ale přitom nebyli nepřiměřeně omezováni.
 
Nahoře