Aktivity pro OR poison

poison

Pomocník strojvedoucího
#21
Zdar chlapci, jelikož mne v tomto krásném počasí drží nedobrovolně doma zdravotní problém a neschopenka, ubíjím čas tvorbou v OR a chci se zeptat jestli existuje nějaká úprava návěstidel pro Luhačovice. Ve Starém Městě má mou část soupravy nakýblovat na soupravu Šohaje banán, odstoupím a on najede, napojí a vyjede i se soupravou od peronu, při příjezdu a zastavení Šohaje pád OR s hláškou o několika chybách v řádcích signálů. Zkoušel jsem tam dát složku z BP, ale to je ještě horší. Díky.
 

poison

Pomocník strojvedoucího
#24
Klacky se chovají v pořádku, alespoň v testované části, ale problém se Šohajem to nevyřešilo, prostě při příjezdu k peronu hned po zastavení OR spadne s oknem plným blbých ajťáckých keců.

This is a log file for Open Rails. Please include this file in bug reports.
--------------------------------------------------------------------------------
Date/time = 30.3.2017 11:06:38 (2017-03-30 09:06:38Z)
BIOS = BIOS Date: 03/26/10 13:44:50 Ver: 08.00.10 (Intel Corp.)
Processor = Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz (4 threads, 2 cores, 3,3 GHz) (L1-Cache 64 KB) (L2-Cache 512 KB) (L3-Cache 4096 KB)
Memory = 7,8 GB
Video = Intel(R) HD Graphics (3,7 GB RAM) (igdkmd64 8.15.10.2993)
Video = AMD Radeon R7 200 Series (4,0 GB RAM) (atikmpag 21.19.407.0)
Display = \\.\DISPLAY1 (1920 x 1080, 32-bit, primary, 0 x 0)
Sound = Intel(R) Display Audio (intcdaud 6.14.0.3086)
Sound = AMD High Definition Audio Device (atihdw76 7.12.0.7723)
Sound = Zvukové zařízení High Definition Audio (hdaudio 6.1.7601.17514)
Disk = C: (Local Fixed Disk, NTFS, 465,7 GB, 213,1 GB free)
Disk = D: (CD-ROM Disc, )
OS = Microsoft Windows 7 Professional 64-bit (6.1.7601)
Runtimes = 2.0.50727 SP2 3.0 SP2 3.5 SP1 4 Client 4 Full 4.0 Client
Runtime = 2.0.50727.5485 (32bit)
\\.\DISPLAY1 = AMD Radeon R7 200 Series (aticfx32.dll 21.19.407.0)
Anisotropy = 16
Render Targets = 4
Streams = 16 (stride 508)
Textures = 8 (16384 x 16384, repeat 8192, ratio 8192)
Points = 256^2
Volumes = 8192^3
Primitives = 5592405
Vertexes = 16777215
Vertex Shader = 3.0 (32768 slots, 256 constants)
Pixel Shader = 3.0 (32768 slots)
Clip Planes = 6
--------------------------------------------------------------------------------
Version = X3821
Build = 0.0.6282.39569 (2017-03-14 21:58:58Z)
Logfile = C:\Users\Venca\Desktop\OpenRailsLog.txt
Executable = RunActivityLAA.exe
Argument = -start
Argument = -activity
Argument = C:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\Luhacovice\ACTIVITIES\test1060.act
--------------------------------------------------------------------------------
AdhesionFactor = 130
AdhesionFactorChange = 10
AdhesionMovingAverageFilterSize = 10
AdhesionProportionalToWeather = False
Alerter = False
AlerterDisableExternal = True
Autopilot = False
AuxActionEnabled = False
AvatarURL = http://openrails.org/images/support-logos.jpg
BrakePipeChargingRate = 21
BreakCouplers = False
Cab2DStretch = (user set) 50
CarVibratingLevel = 0
CircularSpeedGauge = False
ConditionalLoadOfDayOrNightTextures = False
CorrectQuestionableBrakingParams = (user set) True
CurveResistanceSpeedDependent = (user set) True
CurveSpeedDependent = False
DataLogger = False
DataLoggerSeparator = comma
DataLogMisc = False
DataLogPerformance = True
DataLogPhysics = False
DataLogSpeedUnits = route
DataLogStart = False
DataLogStationStops = False
DataLogTrainSpeed = False
DataLogTSContents = 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
DataLogTSInterval = 10
DayAmbientLight = (user set) 19
DisableTCSScripts = False
DistantMountains = True
DistantMountainsViewingDistance = 40000
DoubleWire = (user set) True
DynamicShadows = (user set) True
ExtendedAIShunting = (user set) True
ExternalSoundPassThruPercent = 50
FastFullScreenAltTab = (user set) True
FullScreen = False
GraduatedRelease = (user set) True
HotStart = True
Language = (user set) cs
LODBias = (user set) 40
LODViewingExtention = (user set) True
Logging = True
LoggingFilename = OpenRailsLog.txt
LoggingPath = C:\Users\Venca\Desktop
Menu_Selection = (user set) C:\Microsoft Games\Train Simulator, C:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\Luhacovice, C:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\Luhacovice\ACTIVITIES\test1060.act, , , , , ,
ModelInstancing = False
MSTSBINSound = True
Multiplayer = False
Multiplayer_Host = 127.0.0.1
Multiplayer_Port = 30000
Multiplayer_UpdateInterval = 10
Multiplayer_User = Venca
MultiplayerClient = False
MultiplayerServer = False
NoForcedRedAtStationStops = False
OpenDoorsInAITrains = (user set) True
OverrideNonElectrifiedRoutes = (user set) True
PerformanceTuner = False
PerformanceTunerTarget = 60
PrecipitationBoxHeight = 100
PrecipitationBoxLength = 500
PrecipitationBoxWidth = 500
PreferDDSTexture = (user set) True
PressureUnit = (user set) bar
Profiling = False
ProfilingFrameCount = 0
ProfilingTime = 0
ReplayPauseBeforeEnd = True
ReplayPauseBeforeEndS = 0
RetainersOnAllCars = (user set) True
ScreenshotPath = C:\Users\Venca\Pictures\Open Rails
ShaderModel = 3
ShadowAllShapes = False
ShadowMapBlur = True
ShadowMapCount = 4
ShadowMapDistance = 1000
ShadowMapResolution = 1024
ShowAvatar = False
ShowErrorDialogs = True
SignalLightGlow = (user set) True
SoundDetailLevel = 5
SoundVolumePercent = 100
SpeedControl = True
SuperElevationGauge = 1435
SuperElevationMinLen = 50
SuppressConfirmations = False
SuppressShapeWarnings = True
TunnelResistanceDependent = (user set) True
Units = (user set) Metric
UseAdvancedAdhesion = True
UseLargeAddressAware = True
UseLocationPassingPaths = (user set) True
UseMSTSEnv = False
UseSuperElevation = 0
VerticalSync = (user set) True
ViewDispatcher = False
ViewingDistance = 2000
ViewingFOV = 45
WindowGlass = False
WindowPosition_Activity = 50, 50
WindowPosition_CarOperations = 50, 50
WindowPosition_Compass = 50, 0
WindowPosition_ComposeMessage = 50, 50
WindowPosition_DriverAid = 100, 100
WindowPosition_Help = (user set) 49, 58
WindowPosition_NextStation = (user set) 1, 100
WindowPosition_Quit = 50, 50
WindowPosition_Switch = 0, 50
WindowPosition_TrackMonitor = (user set) 0, 0
WindowPosition_TrainList = 100, 0
WindowPosition_TrainOperations = (user set) 65, 52
WindowSize = (user set) 1440x900
Wire = True
WorldObjectDensity = 10
YoungestFailedToRestore = 0
--------------------------------------------------------------------------------
Mode = activity
Route = Luhacovice


Warning: Expected depth 0; got depth 1 at end of file (missing ')'?) in C:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\Luhacovice\ACTIVITIES\test1060.act:line 168

Activity = test1060 (C:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\Luhacovice\ACTIVITIES\test1060.act)
--------------------------------------------------------------------------------
Loading TRK TDB SIGCFG_OR DAT ACT RDB CARSPAWN

Warning: Expected depth 0; got depth 1 at end of file (missing ')'?) in C:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\Luhacovice\ACTIVITIES\test1060.act:line 168

SIGSCR ssWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Warning: When expecting a number, we found a ) marker. Using the default 1 in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\zssk_757-007\openrails\zssk_757007.eng:line 9

Warning: Expected end of file in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_Servis\servis4.wag:line 55

Warning: When expecting a number, we found a ) marker. Using the default 1 in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_Eas-u\openrails\CD_Eas-u_OKD.wag:line 10

Warning: When expecting a number, we found a ) marker. Using the default 1 in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_151-008_hk\openrails\cd_151008_hk.eng:line 6

Warning: Reading an item started with a double-quote character and followed by the + operator but then the next item must also be double-quoted. in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_151-008_hk\openrails\cd_151008_hk.eng:line 1059

Warning: C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_151-008_hk\cd_151008_hk.eng locomotive's CabView references non-existent ..//..//common.cab//cab151_OR//151.cvf

Warning: When expecting a number, we found a ) marker. Using the default 1 in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\CD_Bdmpee233_003\CD_Bdmpee233_003.wag:line 9

Warning: When expecting a number, we found a ) marker. Using the default 1 in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\D-DISPO_189153_BTS\189153DC_PV.eng:line 6

Warning: When expecting a number, we found a ) marker. Using the default 1 in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\PL-PKPC_Falns_BTS\PKP_Falns068Empty-E.wag:line 6


Run AI : 17 07:00 ENV SIGCFG SIGCFG_OR TTYPE

Information: Allocation for 49 999 particles:

7 999 840 B RAM vertex data
1 199 976 B RAM index data (temporary)
7 999 840 B VRAM DynamicVertexBuffer
1 199 976 B VRAM IndexBuffer

TTTTTTTTTWS

Information: Ignored missing overheadwire.ace, using default. You can copy the overheadwire.ace from OR's AddOns folder to C:\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\Luhacovice\Textures

SSSS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type n160

Information: Skipped unknown material type missing-signal-light

Warning: Skipped invalid light texture for signal type n80

Warning: Skipped invalid light texture for signal type n40

SS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type ablok

SS

Warning: Expected end of block sub_objects; got more data in c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\nvstas3abop_t.s:byte 16697

SS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type mezin

Warning: Skipped invalid light texture for signal type mezii

SSS

Information: Skipped unknown shader name Diffuse first seen in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\cdstozkot2.s

Information: Skipped unknown lighting model index 0 first seen in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\cdstozkot2.s

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWSSSSSSWWWSSSSSSSSSSS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type prednorm

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS TRP(default)SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type n50bi

Warning: Skipped invalid light texture for signal type n60

S

Warning: Skipped invalid light texture for signal type npp

SS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type predopk

SSSS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type posun

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Information: Skipped unknown lighting model index -1 first seen in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\jp1_sportsground.s

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$WSSSS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type predop6

S

Warning: Skipped invalid light texture for signal type skryta

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$WSSCSS

Warning: 1 missing Stream(s) in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\zssk_757-007\sound\../../common.snd/sndDlok/750.7eng.sms:line 397

Warning: 1 missing Stream(s) in C:\Microsoft Games\Train Simulator\SOUND\czechtrack20klepani_ex.sms:line 585

Warning: 1 missing Stream(s) in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\zssk_757-007\sound\../../common.snd/sndDlok/750.7cab.sms:line 505

Warning: Expected depth 0; got depth 1 at end of file (missing ')'?) in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\zssk_757-007\sound\../../common.snd/sndDlok/750.7cab.sms:line 511

CSCSCSCSCSCCCCCCCCC

Information: Game.ReplaceState(GameStateViewer3D) GameStateViewer3D

Loader: Time = 00:00:21.9662564 ms
Loader: Expected = 204 749 870 bytes
Loader: Actual = 200 058 583 bytes
Loader: Difference = -4 691 287 bytes (-2,3%)

Information: Ignored missing animations data in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\hekto_stlp.s

Information: Ignored missing animations data in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\kngermilepost.s

Information: Ignored missing animations data in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\rychlostnik.s

Information: Ignored missing animations data in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\vjerab.s

Information: Ignored missing animations data in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\rychlostnikst.s

Information: Ignored missing animations data in shape c:\microsoft games\train simulator\routes\luhacovice\shapes\predvestnik.s

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCSSSCSS

Information: Pantograph matrix with unusual name PANTORAHMEN22 in shape c:\microsoft games\train simulator\trains\trainset\d-dispo_189153_bts\189153dc_pv.s

Information: Pantograph matrix with unusual name PANTORAHMEN11 in shape c:\microsoft games\train simulator\trains\trainset\d-dispo_189153_bts\189153dc_pv.s

Information: Pantograph matrix with unusual name PANTORAHMEN21 in shape c:\microsoft games\train simulator\trains\trainset\d-dispo_189153_bts\189153dc_pv.s

Information: Pantograph matrix with unusual name PANTORAHMEN12 in shape c:\microsoft games\train simulator\trains\trainset\d-dispo_189153_bts\189153dc_pv.s

CSCSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCSTTWWW$TTTWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSCS

Warning: 1 missing Stream(s) in C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_754\sound\../../common.snd/sndDlok/754eng.sms:line 391

CS

Warning: Cannot find C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_Bmz234_520\ car sound file ....common.sndvozyCDvuzOsKlima4nEx-OR.sms

C

Warning: Cannot find C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_Bmz234_520\ car sound file ....common.sndvozyCDvuzOsKlima4nEx-OR.sms

CSC

Warning: Cannot find C:\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\cd_Bmz234_520\ car sound file ....common.sndvozyCDvuzOsKlima4nEx-OR.sms

CSSC

Error: System.ArgumentOutOfRangeException: Index je mimo rozsah. Index musí být nezáporný a musí být menší než velikost kolekce.
Název parametru: index
v System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
v System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
v System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
v Orts.Simulation.Signalling.SignalObject.getPartBlockState(TCSubpathRoute thisRoute) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\Signalling\Signals.cs:řádek 10467
v Orts.Simulation.Signalling.SignalObject.checkRouteState(Boolean isPropagated, TCSubpathRoute thisRoute, TrainRouted thisTrain, Boolean sound) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\Signalling\Signals.cs:řádek 9792
v Orts.Simulation.AIs.AITrain.RequestSignalPermission(TCSubpathRoute selectedRoute, Int32 routeIndex) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AITrain.cs:řádek 4798
v Orts.Simulation.AIs.AITrain.TestPermission(Int32& delay) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AITrain.cs:řádek 4768
v Orts.Simulation.AIs.AuxActionWPItem.InitAction(Train thisTrain, Int32 presentTime, Single elapsedClockSeconds, AI_MOVEMENT_STATE movementState) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AIAuxAction.cs:řádek 1753
v Orts.Simulation.AIs.AuxActionWPItem.ProcessAction(Train thisTrain, Int32 presentTime, Single elapsedClockSeconds, AI_MOVEMENT_STATE movementState) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AIAuxAction.cs:řádek 1818
v Orts.Simulation.AIs.AITrain.AIUpdate(Single elapsedClockSeconds, Double clockTime, Boolean preUpdate) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AITrain.cs:řádek 771
v Orts.Simulation.AIs.AI.AIUpdate(Single elapsedClockSeconds, Boolean preUpdate) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AI.cs:řádek 552
v Orts.Simulation.Simulator.Update(Single elapsedClockSeconds) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\Simulator.cs:řádek 683
v Orts.Viewer3D.Viewer.Update(RenderFrame frame, Single elapsedRealTime) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Viewer.cs:řádek 627
v Orts.Viewer3D.Processes.GameStateViewer3D.Update(RenderFrame frame, Double totalRealSeconds) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\GameStateViewer3D.cs:řádek 121
v Orts.Viewer3D.Processes.UpdaterProcess.Update() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\UpdaterProcess.cs:řádek 128
v Orts.Viewer3D.Processes.UpdaterProcess.DoUpdate() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\UpdaterProcess.cs:řádek 108
v Orts.Viewer3D.Processes.UpdaterProcess.UpdaterThread() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\UpdaterProcess.cs:řádek 74
v System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
v System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
v System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()


Information: Game.PopState()
 

poison

Pomocník strojvedoucího
#25
Tož jsem zaběhl ve Staráku k plácačkovi na vochtla slivovičky a hned to byla jiná s přemejšlením, ne jako po těch čajích a práškách. :D Chyba byla nejspíše v tom, že jsem posílal dva 60002 proti sobě. Tak jsem to vyskládal jinak a Šohaj už uhání ku Praze.
 

poison

Pomocník strojvedoucího
#27
Ještě bych poprosil o radu. Po najetí na obratový vlak jsem zavřel kohouty mezi třetím a čtvrtým vozem, rozvěsil to a na brzdách mám stále záchranku. Co jsem neudělal a měl udělat? Dík.

co.jpg
 

poison

Pomocník strojvedoucího
#29
To ano, ale pokud jsem to prohodil, měl jsem záchranku i na mašině. Jen se ptám, je to test, až to pojedu celý tak uvidíme.
 

poison

Pomocník strojvedoucího
#33
Dík hoši, ještě se zeptám asi nejspíš @Dan J. jaký parametr v počasí je k nastavení délky rozpuštění mlhy? Mě se ta potvora rozpustí jak kouř z cigarety. Mám tam...
EventCategoryTime (
EventTypeTime ( )
ID ( 2 )
Activation_Level ( 1 )
Outcomes ( )
Name ( Mlha se rozpustí )
Time ( 1000 )
ORTSContinue ( 15 )
ORTSWeatherChange (
ORTSFog ( 1000 15 )
 

alcapone

Pomocník strojvedoucího
#34
Poslední řádek, druhé číslo, máš tam rozpuštění v 15 sekundách. Pokud nechceš, aby se ti zobrazila zpráva řádek ORTSContinue smaž, jinak bude zobrazen 15 sekund, tento řádek můžeš přidat i na ostatní zprávy a zadat po jakou dobu budou zobrazeny.
 

Meda

Začátečník
#38
Zdravím,
dík za nádhernou aktivitu. Rád bych si jí projel a proto prosím o info, zda a kde jsou ke stažení loko ZSSK 757 - stránky "msts-johnrailman" jsou nedostupné.
 
Nahoře