Aktualizace aktivit pro Marias Pass v5

michael95

Začátečník
#1
Zdravím,
jelikož jsem zjistil, že existuje aktualizace trati Marias Pass, kde jsou odstraněny určité nepřesnosti, tak jsem si ji stáhl. Avšak se mi nepodařilo najít žádné aktivity. Proto jsem se rozhodl, že aktivity pro původní verzi (defaultní i od jiných uživatelů) předělám a pokusím se je přeložit do češtiny (překlad bude pravděpodobně místy mizerný, ale snaha byla :).

Tyto aktualizace jsou spíše pro začátečníky - zkušenější uživatelé si aktualizace mohou "vyrobit" sami poměrně snadno.


Trať je možné stáhnout pod licencí GPL z https://www.trainsim.com/vbts/tslib.php?do=copyright&fid=29747

Jednotlivé upravené aktivity a moje další soubory je možné stahovat z http://members.uktrainsim.com/filelib-search.php?form_exact_author=michael95 nebo z trainsim.com dle následujícího seznamu:

Původní aktivity

Columbia Falls Set-Out: http://www.trainsim.com/vbts/tslib.p...ight&fid=32702
Cutbank Grain Car Sorting: http://www.trainsim.com/vbts/tslib.p...ight&fid=32682
Dawn Tank Train: http://www.trainsim.com/vbts/tslib.p...ight&fid=32699
Freight Activity Tutorial: https://www.trainsim.com/vbts/tslib....ight&fid=32778
Grain Train Through The Night: https://www.trainsim.com/vbts/tslib....ight&fid=32848
Maintenace Duty: https://www.trainsim.com/vbts/tslib.php?do=copyright&fid=32872
Morning Intermodal: https://www.trainsim.com/vbts/tslib.php?do=copyright&fid=32894

Aktivity jiných autorů
Glacier Park Excursion:
https://www.trainsim.com/vbts/tslib....ight&fid=32837

Případně je možné stáhnout všechny aktivity (postupně budou přibývat) z https://www.4shared.com/zip/t3U7uPIrei/Activities_for_Marias_Pass_V5.html#

PS: Jinak samozřejmě rád uvítám originální nebo aktualizované aktivity ostatních lidí. :)
 

michael95

Začátečník
#3
Tady jsou další aktivity:
Rescue 1: https://www.trainsim.com/vbts/tslib....ight&fid=32947
Rescue 2: https://www.trainsim.com/vbts/tslib....ight&fid=33089

Oproti originálním verzím bylo provedeno pár změn, a to, u aktivity Rescue 1:
 1. opraven problém z vykolejováním počítačem řízených intermodálních vlaků.
 2. opraven problém s náhlým zmizením místního vlaku CF.
 3. úkoly pro připojení a odpojení vlaku v potížích byly přidány do pracovního sešitu.
 4. opraveny problémy s matoucími informacemi v po cestě zobrazovaných zprávách.
 5. v této verzi nemůžete odjet z Columbia Falls do té doby, dokud neprojedou všechny intermodální vlaky.
 6. do oblasti Plum Creek nemůžete vjet příliš brzy (do posledního obratu vlaku).
 7. změněna pozice těch loose consistů, které nepřetržitě blokovaly přejezdy;
u aktivity Rescue 2:
 1. úkoly pro připojení a odpojení vlaku v potížích byly přidány do pracovního sešitu.
 2. trasa počítačem řízeného vlaku Local CF byla změněna.
 3. změněna pozice těch loose consistů, které nepřetržitě blokovaly přejezdy.
 

michael95

Začátečník
#4
Zde jsou další novinky:
Aktivita Dodging Bullets je nyní aktualizována na verzi 5.1.
Stažení: https://www.trainsim.com/vbts/tslib.php?do=copyright&fid=33188
Změny:
 1. Na kusích kolejích 5. a 6. je nutné připojit jen ty vozy, které mají být připojeny podle pracovního sešitu. S ostatními vozy je nutné naložit podle pokynů v pracovním sešitu.
 2. Všechny ostatní loose consisty je nutné nechat na jejich původním místě.
 3. Pro dokončení aktivity je nyní nutné odpojit lokomotivu od zbytku soupravy a zastavit s ní minimálně 100 metrů před koncem 11. kusé koleje.
 4. Vylepšení překladu.
Dvě nově aktualizované aktivity:
 1. původní aktivita Setting Out Westbound Pickup: https://www.trainsim.com/vbts/tslib....ight&fid=33117
 2. uživatelská aktivita Transport in Maria: https://www.trainsim.com/vbts/tslib....ight&fid=33239
Změny u aktivity Setting Out Westbound Pickup:
 1. Maximální rychlost v kolejišti je 20 mph.
 2. Soupravu v této verzi musíte dopravit na 6. manipulační kolej, nikoliv na 8 - souprava je příliš dlouhá na to, aby ji bylo možné obrátit na 8. manipulační kolej bez toho, aniž by došlo k projetí návěsti "Stůj".
 3. Pokud v této verzi připojíte vůz na víc (tj. vůz, který máte nechat tam, kde je), tak vás po skončení aktivity čeká postih.
 4. Pro dokončení aktivity musíte se svou soupravou zastavit na 6. manipulační koleji.
 5. Změněno časování počítačem řízené dopravy.
 6. Loose consist s ropou byl přesunut na kusou kolej Whitefish - East Industry, protože blokoval cestu vlaku řízenému počítačem.
Změny u aktivity Transport in Maria:
 1. Přidány pasivní loose consisty.
 2. Pokud v této verzi připojíte vůz na víc (tj. vůz, který máte nechat tam, kde je), tak vás po skončení aktivity čeká postih.
 

michael95

Začátečník
#5
Posílám další dvě aktivity:
 1. uživatelskou aktivitu Engineer Equipment: https://www.trainsim.com/vbts/tslib.php?do=copyright&fid=33266
 2. původní aktivitu Building and Sorting Outbound Cuts: https://www.trainsim.com/vbts/tslib.php?do=copyright&fid=33322
Informace o aktivitě Engineer Equipment

Název aktivity: Engineer equipment (Technické vybavení)
Obtížnost: Jednoduchá
Předpokládaný čas k dokončení: 1 hodina a 10 minut

Odkaz ke stažení původní verze: http://www.railserve.com/jump/jump.cgi?ID=9975
Autor původní verze: William I. Walters
aa37186.jpg

Změny oproti původní verzi
 1. Úkoly pro připojování a odpojování vozů byly přidány do pracovního sešitu.
 2. Maximální rychlost v kolejišti CF je nyní 10 mph (zřejmě se jedná o bug, protože při příjezdu z jiné strany jsou zde cedule oznamující rychlostní limit 10 mph.
 3. Aktivita nyní může skončit neúspěšně.
 4. Všechny vozy a soupravy, které nejsou v zadání úkolu, je nutné nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih.
Charakteristika aktivity

Právě jste byli povoláni ve svém dnu volna, abyste do Kalispell dovezli náklad technického vybavení, které bude potřeba pro důležitý stavební projekt, který bude zahájen zítra. Pokud tam dnes toto vybavení nedostanete, projekt bude muset být odložen do té doby, dokud vybavení nedorazí; starosta města Kalispell bude naštvaný a možná si budete muset hledat jiné zaměstnání.
Během cesty budete připojovat a odpojovat různé vozy, a proto věnujte velkou pozornost popisu aktivity nebo pracovnímu sešitu. Tato aktivita vypadá velmi jednoduše, avšak může být náročnější, než jste očekávali. Hned u první zastávky totiž budete couvat na svažitou kusou kolej, na které máte připojit dva cisternové vozy. BUĎTE OPATRNÍ, ABYSTE NEVYKOLEJILI VLAK! Neříkejte, že jste nebyli varováni.

Myslím si, že by to mohla být výzva dokonce i pro ostříleného veterána.

Podrobný popis aktivity

Právě jste byli povoláni ve svém dnu volna, abyste do Kalispell dovezli náklad technického vybavení, které bude potřeba pro důležitý stavební projekt, který bude zahájen zítra. Pokud tam dnes toto vybavení nedostanete, projekt bude muset být odložen do té doby, dokud vybavení nedorazí; starosta města Kalispell bude naštvaný a možná si budete muset hledat jiné zaměstnání.
Během cesty budete připojovat a odpojovat různé vozy.

PRACOVNÍ POSTUP:

1) Začnete na kusé koleji Plum Creek Timber Co – Fiber Board. Dívejte se jak směrem k vám, během toho co odjíždíte, přijíždí intermodální vlak z Columbia Falls. POZNÁMKA: Na této straně kolejiště chybí značka pro rychlostní limit 10 mph. Dodržujte tento limit, jinak vás čeká postih.
Oblast platnosti omezení rychlosti začíná platit na začátku trasy a její konec bude oznámen během cesty.

2) Dojeďte na kusou kolej Plum Creek Timber Co – Plywood a připojte 2 cisternové vozy číslo 32777-1 a 32777-0. Buďte zde však velmi opatrní, nezpůsobte vykolejení vlaku, aktivita by jinak
skončila. Náročná práce!

3) Tyto vozy dovezte na kusou kolej La Salle Siding ( za milníkem 1216.00) a odpojte je.

4) Pokračujte na kusou kolej Yard - Siding 2 (poblíž milníku 1226.00) a odpojte 3 zadní vozy.

5) Pokračujte na kusou kolej Yard - Siding 3 a odpojte 4 zadní vozy. POZNÁMKA: Na kusé koleji Yard Siding 4 si dejte pozor na lokomotivu Flying Scotman – je tu docela těsno.

6) Pokračujte na kusou kolej Yard - Siding 6 a odpojte zbývající vozy.

7) Pokračujte na kusou kolej Yard - Siding 7 a připojte vozy číslo 32778-0 – 32778-2.

8) Pokračujte na kusou kolej Yard - Siding 11 a odpojte všechny vozy. POZNÁMKA: Pro přístup na kusou kolej Yard - Siding 11 budete muset na milníku 1226,15 zahnout doleva, protože díky dvěma stojícím lokomotivám nemůžete jet skrz Yard – Siding 8. K příjezdu na kusé koleje musíte
výhybky přehazovat ručně.

Mějte na paměti, že všechny ostatní vozy a soupravy musíte nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih.

To je vše!

Doufám, že se vám tato aktivita bude líbit, pro MSTS je to moje první.

Bavte se!
William & Michael

-----------------------------------------------
Další informace jsou v souboru readme CZ.


Informace o aktivitě Building and Sorting Outbound Cuts

Název aktivity: Engineer equipment (Technické vybavení)
Obtížnost: Střední
Předpokládaný čas k dokončení: 35 minut
02.jpg

Charakteristika aktivity

Ve whitefishském kolejišti dnes potřebujete připojit pár vozu, nacházejících se uprostřed dvou souprav, a spojit je do jediné soupravy tak, aby byla připravena k dodávce.

Podrobný popis aktivity

10. června, 15:00.
Potřebujete sestavit soupravu pro západní dodávku. Souprava se má skládat z částí dvou souprav a to: na manipulačních kolejích Whitefish Siding 3 a 5; a také z prázdného vozu na dříví, nacházejícího se na manipulační koleji Whitefish Siding 1.
Vaším úkolem je připojit odpovídající vozy z těchto dvou souprav, i s vozem
na dříví, a na manipulační koleji Whitefish Siding 8 je sestavit do jediné připravené západní dodávky.

Mějte na paměti ze všechny ostatní vozy a soupravy musíte nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih.

-----------------------------------------------
Další informace jsou v souboru readme CZ.
 

michael95

Začátečník
#6
Zase posílám další aktivitu a zároveň se omlouvám za chybu: název poslední zveřejněné aktivity je Building and Sorting Outbound Cuts (Sestavování a seřaďování odchozích částí dodávky).
Jedná se o uživatelskou aktivitu Double Duty.

Informace o aktivitě Double Duty

Název aktivity:
Dvojitý úkol (Double Duty)
Obtížnost: Střední
Předpokládaný čas k dokončení: 1 hodina a 15 minut

Double Duty.jpg

Odkaz ke stažení původní verze: https://www.railserve.com/jump/jump.cgi?ID=8495
Autor původní verze: Andy Rojas

Změny

1) Počet loose consistů v oblasti CF Alum Plant je nyní snížen. Vím, že aktivita je díky tomu pravděpodobně jednodušší. Myslím si však, že umístění loose consistů skrz přejezdy je nerealistické; myslím si, že realističnost aktivity je důležitější než výzva pro hráče.
2) Úloha pro připojování vozů je nyní přidána do pracovního sešitu.
3) Aktivita nyní může skončit neúspěšně.
4) Všechny vozy a soupravy, které nejsou v zadání úkolu, je nutné nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih.

Charakteristika aktivity

Lokomotiva vaší pomocné posádky byla zapotřebí jako náhrada pro západní intermodální vlak. Vaším úkolem je tedy zajistit, aby se ranní nákladní souprava dostala do Whitefish. Poté co dovezete tento náklad a doplníte palivo, budete pokračovat na kusou kolej FH Slotze Land & Lumber 4 a tam naberete pomocnou posádku.

Podrobný popis aktivity
==================

9. září 2001: U CF Alum Plant spojíte několik nákladních vozů do dvou souprav. Smísení náklad potom vezmete do Whitefish, doplníte palivo a dojedete na kusou kolej FH Slotze Land & Lumber 4, kde naberete pomocnou posádku. Pak můžete jít domu.

1. Vozy na pšenici budou pokračovat později na západ. Musíte je umístit na manipulační kolej CF Alum Plant Siding 2, což je hodně velká tíha. Buďte ve střehu a při připojování vozů udržujte bezpečnou rychlost, protože kontrolu zde můžete ztratit mrknutím oka.

2. Smíšený náklad pojede do Whitefish pro pozdější distribuci. Obvykle by tuto soupravu vyzvedla a dovezla vaše pomocná posádka. Avšak dnes tato posádka čeká na vaši GP38-2, takže to pro ně budete muset udělat. Podívejte se do pracovního sešitu [tlačítko F11] a ujistěte se, že do Whitefish berete správné vozy.

3. Vozy se smíšeným nákladem odpojte na manipulační koleji Whitefish Siding 1, která se nachází na milníku 1218,50. Buďte připraveni, že po cestě můžete několikrát dostat červenou. V takovém případe jednoduše požádejte o povolení [stisknete tlačítko TAB] a zakrátko byste ho měli obdržet.

4. Doplňte palivo na čerpací stanici, umístěné mezi Whitefish – Sand 1 a Whitefish Turntable. Lokomotiva GP38-2 má tankovací otvor uprostřed palivové nádrže (tj. konec nádrže nejblíže k zadním kolům). Když zmáčknete tlačítko T, uvidíte, že palivová hadice se otočí – ujistěte se, že se “dotýká“ přední hrany prvního kola zadní nápravy (tj. prvního kola hned za palivovou nádrží) a mělo by to být OK. Je možné, že k nalezení ideálního bodu budete muset trochu popojíždět. Stačí když natankujete kolem 250 galonů; vaše pomocná posádka může dotankovat později.

5. Potom vám už zbývá jen jet vyzvednou svou pomocnou posádku, která čeká na kusé koleji FH Slotze Land & Lumber 4. Jeďte pomalu, tyto zatáčky jsou ostré.

Mějte na paměti, že všechny ostatní vozy a soupravy musíte nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih.

Původní verze aktivity byla vytvořena Andym Rojasem (on sám ji hrál od začátku až dokonce).

Tuto verzi aktivity vytvořil Michael Kůr (i já jsem ji hrál od začátku až do konce).

-----------------------------------------------
Další informace jsou v souboru readme CZ.
 

michael95

Začátečník
#7
Nejdříve bych chtěl doplnit chybějící odkaz ke stažení aktivity Double Duty: https://www.trainsim.com/vbts/tslib.php?do=copyright&fid=33373

Po dlouhé době je tu další aktivita, která je tentokrát rozdělená na dvě samostatné aktivity. Předělávku druhé části nemám zatím ještě dodělanou. Novinkou v této aktivitě je mé vůbec první použití CD Servisu (v předchozích aktivitách nebyl potřeba).

Informace o aktivitě Essex turn 1

UPOZORNĚNÍ:
Tato aktivita pro správný chod vyžaduje CD Servis 2 (více informací, včetně odkazu ke stažení v sekci "Vyžadované soubory").

Název aktivity: Essex Tam a Zpět 1 (Essex Turn 1)
Obtížnost: Střední
Předpokládaný čas k dokončení: 2 hodiny a 15 minut
Odkaz ke stažení původní verze: https://www.railserve.com/jump/jump.cgi?ID=7847
Autor původní verze: Kent Weissinger

Essex turn 1.jpg

Změny
 1. Obtížnost aktivity byla překlasifikována na střední.
 2. Načasování některých počítačem řízených vlaků bylo změněno.
 3. Tato verze aktivity používá CD Servis 2 (více informací, včetně odkazu ke stažení v sekci "Vyžadované soubory").
 4. Aktivita nyní může skončit neúspěšně.
 5. Konec této verze aktivity je odlišný od té předchozí: je tu jeden drobný úkol navíc (více informací v aktivitě).
 6. Kvůli odlišnému konci aktivity byly změněny některé texty zpráv.
 7. Všechny vozy a soupravy, které nejsou v zadání úkolu, je nutné nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih.
Charakteristika aktivity

Aktivita Essex Turn 1 vás posadí do kabiny lokomotivy GP38-2. Vaším hlavním úkolem bude dovézt nákladní vlak z Whitefish do Essexu. Po cestě však na vás bude čekat ještě pár dalších. Je zde i počítacím řízená doprava, na kterou si musíte dát pozor. Profil tratě, podobající se horské dráze, prověří vaší schopnost regulovat rychlost vlaku, a to i presto že je krátký. Proto se ujistěte, že máte funkční dynamické brzdy, jinak by se vlak mohl stát neovladatelným.

Podrobný popis aktivity

Brzy ráno jste zavolání na obousměrnou jízdu do Essexu. Ve West Coram musíte odpojit několik vozu. Také v Essex Pit (opravdu ošklivé kolejiště) a Essexu budete připojovat a odpojovat. Až budete hotovi, připravte váš vlak na návrat do Whitefish. Podrobnější informace najdete v pracovním sešite.

2. část aktivity Essex Turn je samostatná aktivita, kterou si můžete stáhnout a rozbalit a dokončit tak celý pracovní den s návratem do Whitefish a další prací po cestě.

Mějte na paměti, že maximální povolená rychlost v kolejišti (pokud není stanoveno jinak) je 15 mph a že maximální povolená rychlost na kříženích a odbočkách je 15-25 mph (závisí na typu výhybky). (Za porušení těchto limitu vás v této aktivitě žádný trest nečeká, avšak můžete být potrestáni za případné poškození nákladu.)

Mějte na paměti, že všechny ostatní vozy a soupravy musíte nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih.

Drobné upozornění... výchozí lokomotiva GP38-2 má neúčinné dynamické brzdy. Pokud jste si nenainstalovali aktualizaci fyzikálního modelu této lokomotivy, tak mezi Coramem a Beltonem budete mít krušné časy. Aktivita je hratelná i bez této aktualizace, avšak za předpokladu, že trat dobře znáte a že před kopcem zpomalíte na méně než 10 mph.

-----------------------------------------------
Další informace jsou v souboru readme CZ.
 

michael95

Začátečník
#8
Po delší době konečně posílám 2. část aktivity Essex turn: Vzhledem k tomu, že se ve škole blíží závěrečné zkoušky bude to minimálně do prázdnin poslední aktivita. V době vydání první části jsem ji měl už skoro hotovou. Potom jsem však zjistil, že jsem jeden úkol zapomněl přidat do pracovního sešitu (v originální verzi jsem totiž špatně pochopil jednu hlášku).

Informace o aktivitě Essex turn 2

UPOZORNĚNÍ: Tato aktivita pro správný chod vyžaduje CD Servis 2 (více informací, včetně odkazu ke stažení v sekci "Vyžadované soubory").

Název aktivity: Essex Tam a Zpět 2 (Essex Turn 2)
Obtížnost: Střední
Předpokládaný čas k dokončení: 2 hodiny a 5 minut
Odkaz ke stažení původní verze: https://www.railserve.com/jump/jump.cgi?ID=8373
Autor původní verze: Kent Weissinger

Essex turn 2.jpg

Změny
 1. Aktivita nyní začíná o 30 minut později; tedy v 9:30.
 2. Upraven popis aktivity tak, aby odpovídal aktuální verzi tratě.
 3. Do pracovního sešitu byly přidány nové úkoly.
 4. Časování některých počítačem řízených vlaků bylo změněno.
 5. Tato verze aktivity používá CD Servis 2 (více informací, včetně odkazu ke stažení v sekci "Vyžadované soubory").
 6. Aktivita nyní může skončit neúspěšně.
 7. Obsah některých zpráv byl změněn, aby nedošlo ke zmatení hráče.
 8. Všechny vozy a soupravy, které nejsou v zadání úkolu, je nutné nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih.
Charakteristika aktivity

Essex Turn se vrací zpět do domovské stanice s krátkým seznamem úkolu a dopravou na hlavní trati, na kterou je třeba si dát pozor.
Od skončení aktivity Essex Turn 1 uplynulo přibližně 45 minut a pomalu se blížíte k návěsti stůj. Po cestě na vás může čekat překvapení.

Podrobný popis aktivity

Essex Turn dispečerovi BNSF Hi-Line ve Ft. Worth:
Jsme připraveni na návrat z Essexu do domovské stanice. Povezte nám, prosím, co se bude dít a dejte nám povolení k odjezdu, přepínám.

Dispečer BNSF Hi-Line ve Ft. Worth spoji Essex Turn
v Essexu:
Dobře, můžete odjet. Měl bych být schopen vést, jak vlak směrující na východ, tak Amtrak, který se teď blíží k Essex Pit. Vaše cesty se budou křížit západně od Essexu poté, co projede Amtrak.
O práci v Red Eagle a Beltonu vás budu průběžně informovat. Zatím však pokračujte dál, protože za vámi pojede vlak převážející prasata, který vás bude míjet, když budete pracovat v Red Eagle. Essex Turn má západně od Essexu volno. Dodržujte maximální povolenou rychlost, omezení 15 mph na výhybkách a omezení 15-25 mph (závisí na typu výhybky) na odbočkách.

Mějte na paměti, že všechny ostatní vozy a soupravy musíte nechat tam, kde jsou, v opačném případe vás čeká postih. Přeji vám bezpečnou cestu. BNSF Hi-Line dispečer, konec.

-----------------------------------------------
Další informace jsou v souboru readme CZ.
 
Nahoře