Nehody

230024

Začátečník
Tam vznikol taký tlak, keďže ten trolej unesie značný tlak (si zober napínacie betóny), že nie len návestidlá si to odniesli, ale ohol aj stĺp brány, ktorá drží trolejové napätie. Našťastie som dnes nebol na mašine, ale v pohodlí dispečerského kanclu som si to vyžral na fajront.
 

Martens

Strojvedoucí
Takže jsem dostal doporučený dopis a flastr 400 Kč, zaplatil jsem a za týden další složenka na 400 Kč. Časový rozestup přestupku 2 min. Policajt mě prostě pokutoval jednou, když šel na konec ulice, a podruhé, když šel zpět.:D
To bych reklamoval - prokazatelně 2x potrestán jeden a tentýž přestupek.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
Správně to nejspíš mělo být tak, že u rychlostníku 70/100/95 měl být i předvěstník 30 se symbolem zkrácené vzdálenosti. Jako to je například z Dlouhé Třebové na odbočku Parník.
To v žádném případě nelze, protože pro zkrácenou vzdálenost platí přesná specifika. Lze to použít pouze do stoupání a ne na spádu. !!!
 

bob57_cz

Učitel češtiny
To je blbost. Po rekonstrukci je predvestnik se zkracenou tady u te 70: https://mapy.cz/zakladni?x=14.51174...&pid=26791496&yaw=4.496&fov=1.257&pitch=0.107
To do stoupani urcite neni, je tam klesani. (doufam, ze se nemylim a neni to o kus vedle)
Podle kterého předpisového ustanovení to lze osadit odlišně?:
D1 SŽDC
1346. Předvěstník se umísťuje před nejbližší následující rychlostník na vzdálenost nejméně:
a) 300 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší,
b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h,
c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h; pro tratě s rychlostí
vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h, jen pokud je nařízeno snížení rychlosti
nejvýše o 50 km/h,
d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h, pokud je nařízeno
snížení rychlosti o více než 50 km/h.
1347. Předvěstník se však neumisťuje:
a) před rychlostníkem, který přikazuje zvýšení rychlosti;
b) před rychlostníkem, který přikazuje snížení rychlosti nejvýše o 10 km/h, ale jen pokud je snížení
rychlosti nařízeno z rychlosti 120 km/h nebo nižší;
c) před rychlostníkem, který je umístěn v obvodu ŽST, odbočky, dopravny D3 nebo dopravny RB,
pokud:
ca) nelze předvěstník umístit na stanovenou vzdálenost tak, aby neovlivňoval jízdu po jiných
kolejích a omezení rychlosti návěstmi hlavních návěstidel při všech vlakových cestách ko-
lem tohoto rychlostníku nedovoluje rychlost vyšší než 50 km/h nebo
cb) nelze předvěstník umístit na stanovenou vzdálenost tak, aby neovlivňoval jízdu po jiných
kolejích a návěsti hlavních návěstidel při všech vlakových cestách kolem tohoto rychlostní-
ku nedovolují rychlost vyšší než 120 km/h, přikazuje-li rychlostník snížení rychlosti nejvýše
o 10 km/h nebo
cc) je délka úseku trati před tímto rychlostníkem kratší, než stanovená vzdálenost (např.
úvraťové dopravny) nebo
cd) návěsti hlavních návěstidel při všech vlakových cestách kolem tohoto rychlostníku dovolují
rychlost stejnou, jako je rychlost stanovená rychlostníkem, nebo nižší.

136. Zkrácená vzdálenost je pojem, který je používán, není-li dodržena vzdálenost mezi ná-
věstidly, stanovená tímto předpisem, ale přitom je zajištěno, že strojvedoucí při rychlosti, kterou má
dovoleno v daném úseku jet, splní pokyn, daný návěstí.
137. Zkrácená zábrzdná vzdálenost je pojem, který je používán, není-li dodržena vzdálenost
mezi hlavními závislými návěstidly nebo mezi samostatnou předvěstí a hlavním návěstidlem, sta-
novená tímto předpisem, ale přitom je zajištěno, že při uposlechnutí pokynu daného návěstí stroj-
vedoucí dostatečně brzděný vlak bezpečně zastaví z rychlosti, kterou má dovoleno v daném úseku
jet.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
To nevim. Kazdopadne je to tam
Ovšem na „lokálce” za striktně dodržené podmínky dle čl.136. Rozdíl rychlosti 20 z 80 na 60 se zvládnout dá u každého vlaku, ale ze 100 na 30 už to splnitelné není. Zábrzdná je už ne na starou trať se 100, ale koridorová nad 120, jestli se nepletu. Navíc velký spád.
 
Nahoře