Podmínky a pravidla

Provozovatelé služby ("my", "nás", "naší"), poskytované na této webové stránce ("službě"), nenesou zodpovědnost za jakýkoliv obsah, vytvářený členy této služby a za jejich účty ("obsah"). Předložený obsah vyjadřuje pouze názory autora obsahu.

Souhlasíte s tím, že nebude používat tuto službu k publikování nebo odkazům na jakýkoliv obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, zastrašující, obsahuje spam, je učený pouze pro dospělé či jinak problematický, obsahující osobní údaje jiných osob, představuje riziko porušování autorských práv, podporuje protiprávní činnost či jinak porušuje platné zákony.

Veškerý obsah, který publikujete nebo nahrajete může být zkontrolován správci fóra. Veškerý obsah, který publikujete nebo nahrajete může být zaslán k ověření službám třetích stran (především - ale nikoli výhradně - službám, sloužícím k prevenci proti spamu). Nepublikujte jakýkoliv obsah, který považujete za soukromý nebo důvěrný.

Vyhrazujeme si právo odstranit nebo upravit jakýkoliv publikovaný obsah z libovolného důvodu a bez vysvětlení. Žádosti o odstranění či úpravy obsahu budou provedeny pouze na základě našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv zasáhnout proti kterémukoliv členskému účtu na tomto webu.

Garantujete nám udělení neexkluzivní, trvalé, neodvolatelné a neomezené licence k užití, publikování, nebo opětovném publikování obsahu v souvislosti s používáním tohoto webu. Můžete si ponechat autorská práva k obsahu.

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, neregistrujte se nebo nepoužívejte tuto službu. Chcete-li zrušit svůj účet, kontaktujte nás.

Nahoře