Nákladní vlaky

754 067

Hradlař
Prosím Vás, mohli byste mi napsat druhy nákladních vlaků (Mn, Nex, Vn, Pn...) a hlavně popsat, co které znamenají, vím např., že Mn je manipulační vlak, ale jinak o nákladních vlacích skoro nic nevím, tak bych se o tom chtěl dozvědět víc. :)
 

Plexi

Signalista
Tady to máš všechno: http://www.atlaslokomotiv.net/page-vlaky.html jinak Nex bývá většinou nějáký kontejnerák ale samozřejmě bývá i něco jiného, třeba pošta, Pn (průběžný nákl. v.) bývají dunící ucelené soupravy, např Falls s uhlím Vn a Pv Ti nevsvětlím (přenechám zkušenějším :)), Lv je lokomotivní v. - přesun samostatné lokomotiv bez soupravy, Vleč je večkový nákladní vlak, obvykle obsluhuje vlečku nebo nákladiště. Služ je služební vlak, např. nehodový vlak. Rn je něco jako Nex, ale není tak "důležitý". Doufám, že jsem to vysvětlil jasně a správně.
 

Lukyn-CZ

Provozní technik
Jo Plexi bejvávalo... Dnes už jen Lv, Nex, Pn a Mn a Vleč.


2. Druhy nákladních vlaků a jejich účel

2.1. Expresní nákladní vlaky (Nex) jsou mezinárodní nebo vnitrostátní vlaky pro
dálkovou přepravu zboží.

2.2. Průběžné nákladní vlaky (Pn) jsou vlaky určené pro přepravu zátěže mezi
stanicemi zpravidla bez manipulace na trase. Pro vnitřní potřeby dopravce mohou být vlaky označeny
prioritou.

2.3. Manipulační vlaky (Mn) jsou vlaky určené k rozvozu zátěže do sousedních nebo
mezilehlých stanic, ke svozu zátěže ze sousedních nebo mezilehlých stanic a k
provedení dalších manipulací.

2.4. Vlečkové vlaky (Vleč) jsou vlaky určené pro jízdu na vlečku, odbočující ze širé trati, a vracející
se zpět do stanice, ze které byly vypraveny. Vlečkové vlaky jsou také vlaky určené pro jízdu na
nákladiště a vracející se zpět do stanice, ze které byly vypraveny.
Vlečkové vlaky mohou být určeny i pro jízdu ze stanice na vlečku, odbočující ze stanice,
nebo opačně, pokud je tento způsob obsluhy vlečky stanoven Smlouvou o styku drah.

2.5. Lokomotivní vlaky (Lv) jsou vlaky sestavené z hnacího vozidla nebo skupiny hnacích vozidel
(činných, pohotových k službě i nečinných) a případně k nim přivěšených přípojných nebo řídících
vozů, jedoucí jako vlak bez přepravy cestujících, nejde-li o soupravový vlak, nebo ze speciálního
hnacího vozidla (vozidel) a případně k nim přivěšených příslušejících vozidel (např. technologická
vozidla), tvořících s ním provozní jednotku.
 

Lukyn-CZ

Provozní technik
Neni zač, ještě tedy doplním co byly ty Vn a Pv:

Vn: Vyrovnávkové nákladní vlaky (Vn) jsou určeny pro přepravu prázdných vozů do míst hromadné nakládky nebo pro plnění úkolů vnitrostátní i mezistátní vyrovnávky vozů.

Pv: (přestavovací vlak) vlak nákladní přepravy přepravující zátěž mezi sousedními stanicemi (dopravnami), stanicemi jednoho místa nebo mezi seřaďovacími stanicemi tvořícími vlakotvorný celek.
 

Matýsek

Průvodčí
Ještě taky býval RN = rychlý nákladní vlak, takzvaná rychloběžka, kde se rozváželo zboží po stanicích.
 

adm.Jarda

Cestující
ještě doplním, resp. cituji z př. D1:

Expresní nákladní vlaky (Nex) jsou mezinárodní nebo vnitrostátní vlaky pro dálkovou
přepravu zboží s minimální stanovenou rychlostí 100 km/h, kterou jsou vzhledem k nasazeným
vozidlům a hmotnosti schopny reálně vyvinout a udržet.
Průběžné nákladní vlaky (Pn) jsou vlaky určené pro přepravu zátěže mezi stanicemi
zpravidla bez manipulace na trase.
Manipulační vlaky (Mn) jsou vlaky určené k rozvozu zátěže do sousedních nebo mezilehlých
stanic, ke svozu zátěže ze sousedních nebo mezilehlých stanic a k provedení dalších manipulací.
Lokomotivní vlaky jsou vlaky sestavené z hnacího vozidla nebo skupiny hnacích vozidel
(činných, pohotových k službě i nečinných) a případně k nim přivěšených přípojných nebo řídících
vozů, jedoucí jako vlak bez přepravy cestujících, nejde-li o soupravový vlak, nebo ze speciálního
hnacího vozidla (vozidel) a případně k nim přivěšených příslušejících vozidel (např. technologická
vozidla), tvořících s ním provozní jednotku.
Vlečkové vlaky jsou vlaky určené pro obsluhu místa na širé trati (vlečky, nákladiště) a
vracející se po provedené obsluze zpět. Vlečkový vlak nesmí být veden mezi dvěma (a více) různými
ŽST. V závislosti na ZDD mohou vlečkové vlaky provádět obsluhu buď s uvolněním traťové
koleje, nebo bez jejího uvolnění. Při uvolnění traťové koleje je jízda vlečkového vlaku ukončena,
návrat zpět se provádí jako nový vlečkový vlak. Při obsluze bez uvolnění traťové koleje je celá jízda
i s návratem považována za jediný vlak. Vlečkové vlaky mohou být určeny i pro jízdu ze stanice na
vlečku, odbočující ze stanice, nebo opačně, pokud je tento způsob obsluhy vlečky stanoven
Smlouvou o styku drah. V takovém případě jejich jízdní řád sestavuje a vydává provozovatel vlečky.
Minimální stanovené rychlosti u jednotlivých druhů vlaků uvedené v tomto článku, nemusí
být v určitém úseku splněny za podmínky, že stanovená rychlost vlaku dosahuje nejvyšší traťové
rychlosti daného úseku.
V odůvodněných případech může provozovatel dráhy stanovit druh vlaku i odlišně.

2211. Služební vlaky (Služ) jsou vlaky zaváděné pro potřeby provozovatele dráhy. Mezi služební
vlaky patří i nutné pomocné vlaky, které se označují zkratkou Pom. Pro služební vlaky platí veškerá
ustanovení tohoto předpisu jako pro vlaky nákladní dopravy, není-li v konkrétních případech
stanoveno jinak.


např. čl.
2214. V případě mimořádností v drážní dopravě (zpoždění vlaků, výluky kolejí, odklony vlaků pro
nesjízdnost úseků tratí, odstranění následků mimořádných událostí apod.) zajišťuje operativní řízení
provozu, aby přednost v jízdě měly vlaky podle pořadí:
a) nutné pomocné vlaky;
b) mimořádné vlaky v obecném zájmu;

c..q) a pak zbytek (např. SC, EC/IC, ...)
 

adm.Jarda

Cestující
Ještě taky býval RN = rychlý nákladní vlak, takzvaná rychloběžka, kde se rozváželo zboží po stanicích.

Tak jsem vyhrabal z archívu starou D 2 :

* Rychlé nákladní vlaky (Rn): vlaky pro přepravu důležitých nebo přednostních zásilek a spěšninových vozů;

* Vyrovnávkové nákladní vlaky (Vn): vlaky určené jen pro dopravu prázdných nákladních vozů do míst nakládky;
 

Vasi

Začátečník
Ahoj,

V dokumentu Plán Vlakotvorby je uvedena např. následující tabulka, kde v sloupci 5 je seznam směrových bodů. Čísla >200 jsou v dokumentu vysvětleny. Ale nemůzu přijít na to, jaký význam mají čísla <200. Nevíte někdo? Děkuji.
vlktvrb.gif
 

Tom Kanka

Signalista
... Ale nemůzu přijít na to, jaký význam mají čísla <200. Nevíte někdo? Děkuji.
Jedná se o tzv. Index směru. Každá vlakotvorná stanice má svůj obvod rozdělen na několik úseků, které jsou rozlišeny právě těmito indexy.
 
Nahoře