Ladění 354.1

Josef Vogeltanz

Průvodčí
Vyzkoušel jsem si ladění páry pro OR. Ačkoliv vypadá ladění parních lokomotiv na pohled dost složitě, dá se zvládnout. Parní model pro OR je celkem dobře zadokumentovaný. Ovšem za cenu toho, že je nutné nastudovat význam všech uvedených parametrů a pro stanovení jejich hodnot hledat na netu popisy příslušné loko. Ale není to nemožné. K adhezi je přistupováno poněkud odlišně než u dieselových nebo elektrických lokomotiv. Zde jsou striktně odděleny hnací a běžné nápravy. Rovněž hodnota parametru ORTSDriveWheelWeight je brána jako součet nápravových tlaků hnacích kol (adhezní hmotnost).
Zde je tedy výsledek pro Všudybylku 354.187 od Pikku:
Kód:
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( CSD_354187
Comment ( "Sekce vozidlo" )
Comment ( "Vyladeno pro OR" )
Comment ( "Sprahla 30cm" )

Comment ( "Obecne informace vozu" )
Type ( Engine )
WagonShape ( CSD_354187.s )
Size ( 3.17m 4.62m 13.08m )
Mass ( 82.4t )
InertiaTensor ( Box (3.17m 4.62m 13.08m) )
NumWheels ( 3 ) Comment ( "Bezne naprany" )
WheelRadius ( 0.522m ) Comment ( "Polomer kol beznych naprav" )

Comment ( "Sprahla" )
Coupling (
Type ( Chain )
Spring ( Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m ) Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s ) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 30cm 60cm ) )
CouplingHasRigidConnection ( 0 )
Velocity ( 0.01m/s ) )

Coupling (
Type ( Chain )
Spring ( Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m ) Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s ) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 30cm 60cm ) )
CouplingHasRigidConnection ( 0 )
Velocity ( 0.01m/s ) )

Comment ( "Brzdy" )
Comment ( "Brzdovy system Skoda N/O, zdrze" )
Comment ( "Rezim brzdeni P")
BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )

MaxBrakeForce ( 106kN )
MaxHandbrakeForce ( 50kN )
NumberOfHandbrakeLeverSteps ( 10 )

TripleValveRatio ( 2.5 )
MaxReleaseRate ( 0.240bar/s )
MaxApplicationRate ( 0.551bar/s )
MaxAuxilaryChargingRate ( 0.728bar/s )
EmergencyResChargingRate ( 0.728bar/s )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 3.6bar )
EmergencyResVolumeMultiplier ( 1.0 )
EmergencyResCapacity ( 0.057m^3 )
BrakePipeVolume ( 0.011m^3 )

ORTSBrakeShoeFriction (
0 0.31
0.01 0.30
1 0.29
2 0.27
3 0.26
4 0.26
5 0.25
6 0.25
7 0.23
8 0.22
9 0.21
10 0.21
11 0.21
12 0.21
13 0.20
14 0.20
15 0.20
16 0.18
17 0.18
18 0.18
19 0.18
20 0.18
21 0.18
22 0.17
23 0.17
24 0.17
25 0.17
26 0.17
27 0.16
28 0.16
29 0.16
30 0.16
31 0.16
32 0.14
33 0.14
34 0.14
35 0.14
36 0.14
37 0.14
38 0.14
39 0.14
40 0.14
41 0.14
42 0.14
43 0.14
44 0.13
45 0.13
46 0.13
47 0.13
48 0.13
49 0.13
50 0.13
51 0.12
52 0.12
53 0.12
54 0.12
55 0.12
56 0.12
57 0.12
58 0.12
59 0.12
60 0.12
61 0.12
62 0.12
63 0.12
64 0.12
65 0.12
66 0.12
67 0.12
68 0.12
69 0.12
70 0.12
71 0.12
72 0.12
73 0.12
74 0.12
75 0.10
76 0.10
77 0.10
78 0.10
79 0.10
80 0.10
81 0.10
82 0.10
83 0.10
84 0.10
85 0.10
86 0.10
87 0.10
88 0.10
89 0.10
90 0.10
91 0.10
92 0.10
93 0.10
94 0.10
95 0.10
96 0.10
97 0.10
98 0.10
99 0.10
100 0.10
101 0.09
102 0.09
103 0.09
104 0.09
105 0.09
106 0.09
107 0.09
108 0.09
109 0.09
110 0.09
111 0.09
112 0.09
113 0.09
114 0.09
115 0.09
116 0.09
117 0.09
118 0.09
119 0.09
120 0.09
121 0.09
122 0.09
123 0.09
124 0.09
125 0.09
126 0.09
127 0.09
128 0.09
129 0.09
130 0.09
131 0.09
132 0.09
133 0.09
134 0.09
135 0.09
136 0.09
137 0.09
138 0.09
139 0.09
140 0.09
141 0.09
142 0.09
143 0.09
144 0.09
145 0.09
146 0.09
147 0.09
148 0.09
149 0.09
150 0.09
)

Comment ( "Jizdni odpory a treni" )
CentreOfGravity ( 0m 2.31m 0m )
ORTSTrackGauge ( 1m 435mm )
ORTSRigidWheelbase ( 5m 450mm )
ORTSUnbalancedSuperelevation ( 0 )

DerailRailHeight ( 4cm )
DerailRailForce ( 206kN )
DerailBufferForce ( 807kN )

ORTSBearingType ( Friction )
ORTSDavis_A ( 912.1 N )
ORTSDavis_B ( 27.11 N/m/s )
ORTSDavis_C ( 0.9041 Nm/s^2 )

Comment ( "Svetla" )

Comment ( "Svetla" )
Lights  ( 8

Light  (
Comment ( "Zare topeniste" )
Type    ( 0 )
Conditions  ( Headlight ( 0 ) Unit ( 0 ) )
FadeIn  ( 0.5 )
FadeOut  ( 0.5 )
Cycle  ( 0 )
States  (  2
State  ( Duration ( 0.05 ) LightColour ( eeff8800 ) Position ( 0.08 1.85 -3.12 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 1.2 ) )
State  ( Duration ( 0.05 ) LightColour ( eeff8800 ) Position ( 0.08 1.80 -3.17 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 1.2 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Svetelny kuzel" )
Type ( 1 )
Conditions ( Headlight ( 3 ) Unit ( 2 ) )
Cycle  ( 0 )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
States ( 1
State  ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 20ffffff ) Position ( 0.0 2.0 3.5 ) Transition ( 0 ) Radius ( 80 ) Angle ( 13 ) )
)
)

Light  (
Comment ( "Horni celni" )
Type    ( 0 )
Conditions  ( Headlight ( 3 ) Unit ( 0 ) )
FadeIn  ( 0.5 )
FadeOut  ( 0.5 )
Cycle    ( 0 )
States  (  1
State  ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( ffffeba4 ) Position ( 0 4.0 5.55 ) Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.3 ) Elevation ( 0 0 0 ) )
)
)

Light  (
Comment ( "Prave celni" )
Type    ( 0 )
Conditions  ( Headlight ( 3 ) Unit ( 0 ) )
FadeIn  ( 0.5 )
FadeOut  ( 0.5 )
Cycle    ( 0 )
States  (  1
State  ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( ffffeba4 ) Position ( 0.67 1.95 6.0 ) Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.3 ) Elevation ( 0 0 0 ) )
)
)
Light  (
Comment ( "Leve celni" )
Type    ( 0 )
Conditions  ( Headlight ( 3 ) Unit ( 0 ) )
FadeIn  ( 0.5 )
FadeOut  ( 0.5 )
Cycle    ( 0 )
States  (  1
State  ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( ffffeba4 ) Position ( -0.67 1.95 6.0 ) Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.3 ) Elevation ( 0 0 0 ) )
)
)

Light  (
Comment ( "Leve zadni" )
Type    ( 0 )
Conditions  ( Headlight ( 3 ) Unit ( 0 ) )
FadeIn  ( 0.5 )
FadeOut  ( 0.5 )
Cycle    ( 0 )
States  (  1
State  ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( ffffeba4 ) Position ( -0.85 1.72 -6.36 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.3 ) Elevation ( 0 0 0 ) )
)
)

Light  (
Comment ( "Prave zadni" )
Type    ( 0 )
Conditions  ( Headlight ( 3 ) Unit ( 0 ) )
FadeIn  ( 0.5 )
FadeOut  ( 0.5 )
Cycle    ( 0 )
States  (  1
State  ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( ffffeba4 ) Position ( 0.85 1.72 -6.36 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.3 ) Elevation ( 0 0 0 ) )
)
)

Light  (
Comment ( "Horni zadni" )
Type    ( 0 )
Conditions  ( Headlight ( 3 ) Unit ( 0 ) )
FadeIn  ( 0.5 )
FadeOut  ( 0.5 )
Cycle    ( 0 )
States  (  1
State  ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( ffffeba4 ) Position ( 0 2.88 -6.49 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.3 ) Elevation ( 0 0 0 ) )
)
)
)


Comment ( "Ostatni informace" )
Sound ( "..\\..\\common.snd\\sndSlok\\354.1eng.sms" )

)

Engine ( CSD_354187
Comment ( "Sekce pohon" )
Comment ( "Projevy pohonu" )
Effects (
SteamSpecialEffects (
Comment ( "Format techto malych bloku je nasledujici: " )
Comment ( "pozice.x pozice.y pozice.z - Definuje posun od nulteho bodu" )
Comment ( "smer.x smer.y smer.z - Smer pary/koure ve stanovenem miste" )
Comment ( "vzdalenost vyfuku v m - Rozptyl" )

WhistleFX
(
0.5 4.050 -2.0
0 1 0
0.05
)

SafetyValvesFX
(
0 4.55 0.85
0 1 0
0.2
)

StackFX
(
0 4.8 4.75
0 0.95 0
0.3
)

StackFX
(
0 4.8 4.75
0 0.95 0
0.25
)

StackFX
(
0 4.8 4.75
0 0.95 0
0.25
)

DrainpipeFX
(
-1.6 1.0 -2.5
0 1 0
0.05
)

CylindersFX
(
-1.288 0.48 3.811
-1 0 0
0.15
)

CylindersFX
(
1.288 0.48 3.811
1 0 0
0.15
)

CompressorFX
(
-1.03 2.04 4.82
-1 -1 0
0.05
)

HeatingHoseFX (
-0.60 0.58 -6.06
0 -1 0
0.05
)

HeatingHoseFX (
0.60 0.58 6.06
0 -1 0
0.05
)

Injectors2FX
(
-1.4 0.54 -2.87
-1 1 0
0.16
)

Injectors1FX
(
1.4 0.54 -2.87
1 1 0
0.16
)
)
)


Comment ( "Obecne informace pohonu" )
Wagon ( CSD_354187 )

ORTSSteamLocomotiveType ( Simple )
Type ( Steam )
IsTenderRequired ( 0 )
Sanding ( 30km/h )
ORTSMaxIndicatedHorsepower ( 830kW )
MaxForce ( 107kN )
MaxVelocity ( 80km/h )
ORTSDriveWheelWeight ( 40.8t ) Comment ( "Adhezni hmotnost na 3 hnacich napravach" )
NumWheels ( 3 ) Comment ( "V Engine casti 3 hnaci napravy" )
WheelRadius ( 0.812m ) Comment ( "Polomer hnacich naprav" )

Comment ( "Valce" )
NumCylinders ( 2 )
CylinderStroke ( 0.72m )
CylinderDiameter ( 0.475m )
ORTSCylinderEfficiencyRate ( 1.0 )
ORTSCylinderPortOpening ( 0.05 )
ORTSCylinderExhaustOpen ( 0.9 )

Comment ( "Kotel" )
ORTSSteamBoilerType ( Superheated )
ORTSEvaporationArea ( 121.9m^2 )
ORTSSuperheatArea ( 37m^2 )
BoilerVolume ( 8.205m^3 )
MaxBoilerPressure ( 13bar )
MaxSteamHeatingPressure( 5.5bar )

Comment ( "Topeniste" )
ORTSFuelCalorific ( 22500kj/kg ) Comment ( "Cerne kladenske" )
ORTSGrateArea ( 2.7m^2 )
ORTSSteamFiremanMaxPossibleFiringRate ( 2000kg/h )
ShovelCoalMass ( 0.45kg )

Comment ( "Zbrojeni" )
MaxTenderWaterMass ( 9800kg )
MaxTenderCoalMass ( 3200kg )
IntakePoint( -5.3 2.6 FuelCoal )
IntakePoint( 1.8 2.6 FuelWater )

Comment ( "Plneni kotle vodou" )
InjectorSizes ( 12mm 12mm )
InjectorTypes( 0 1 )
InjectorLimits1 ( 2bar 0 1 )
InjectorLimits2 ( 2bar 0 1 )
Injector1FeedrateMultiplierExhaust ( 0.32 )
Injector1FeedrateMultiplierLive ( 0.32 )
Injector2FeedrateMultiplierExhaust ( 0.32 )
Injector2FeedrateMultiplierLive ( 0.32 )
Injector1WaterValveVarience ( 0.5 )
Injector2WaterValveVarience ( 0.5 )

Comment ( "Brzdy" )

Comment ( "Kompresor a HP" )
AirBrakesMainMaxAirPressure( 7bar )
AirBrakesCompressorRestartPressure( 5.5bar )
AirBrakesMainResVolume( 0.24m^3 )
ORTSMainResChargingRate ( 0.067bar/s )
ORTSBrakePipeChargingRate ( 2.76bar/s )
TrainPipeLeakRate ( 0.0042bar/s )

TrainBrakesControllerMaxApplicationRate ( 0.22bar/s )
TrainBrakesControllerMaxReleaseRate ( 0.48bar/s )
TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 1.8bar/s )
TrainBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 2.0bar/s )
TrainBrakesControllerMaxSystemPressure ( 5bar )
TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 1.6bar )
TrainBrakesControllerMinPressureReduction ( 0.3bar )

EngineBrakesControllerMaxApplicationRate ( 0.22bar/s )
EngineBrakesControllerMaxReleaseRate ( 0.48bar/s )
EngineBrakesControllerMinSystemPressure ( 0 )
EngineBrakesControllerMaxSystemPressure ( 5bar )
EngineBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 1.6bar )

BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe" )
BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
BrakesEngineControllers( "Hand, Train, Independent" )

Comment ( "Ovladani jizdy" )
EngineControllers (
Regulator ( 0 1 0.025 0
NumNotches( 0 )
)

Cutoff ( -0.9 0.9 0.02 0
NumNotches( 0 )
)

Brake_Engine ( 0 0.6 0.03 0.2
NumNotches ( 2
Notch ( 0 0 EngineBrakesControllerReleaseStart )
Notch ( 0.01 1 EngineBrakesControllerApplyStart )
)
)

Brake_Train ( 0 1 0.025 0
NumNotches ( 5
Notch ( 0.0 0 TrainBrakesControllerFullQuickReleaseStart )
Notch ( 0.25 0 TrainBrakesControllerReleaseStart )
Notch ( 0.3 1 TrainBrakesControllerGraduatedSelfLapLimitedHoldingStart )
Notch ( 0.95 0 TrainBrakesControllerContinuousServiceStart )
Notch ( 1 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
)
)

Brake_Hand ( 0 1 0.0125 0
NumNotches ( 0 )
)

FireDoor ( 0 1 0.2 0
NumNotches( 0 )
)

Sanding ( 0 1 0 )

Blower ( 0 1 0.2 0
NumNotches( 0 )
)

HeatingTap ( 0 1 0.025 0
NumNotches ( 0 )
)

Shovel ( 0 1 0.02 0
NumNotches ( 0 )
)

DampersFront ( 0 1 0.1 1
NumNotches ( 0 )
)

DampersBack ( 0 1 0.1 0
NumNotches ( 0 )
)

Injector1Steam ( 0 1 0 )
Injector2Steam ( 0 1 0 )
Injector1Water ( 0 1 0.1 0.5
NumNotches( 0 )
)
Injector2Water ( 0 1 0.1 0.5
NumNotches( 0 )
)

CylinderCocks ( 0 1 1 )
Whistle ( 0 1 0 )
BellToggle ( 0 1 0 )
SmallEjectorOrCompressor ( 0 1 0 )
Headlights ( 0 1 0 )
)

Comment ( "Ostatni informace" )
Name ( "CSD 354.187" )
CabView ( "..\\..\\common.cab\\cabParni\\CSD_354_1.cvf" )
Sound ( "..\\..\\common.snd\\sndSlok\\354.1cab.sms" )

Description (
"Lokomotiva CSD rady 354.1 ( VI. serie 86-100, PCM )\n\n"+
"Charakteristiky:\n"+
"Vyroba: 1925-1926 VI.serie \n"+
"Pocet vyrobenych kusu: 15 (VI.serie PCM) \n"+
"Posledni vyrazena: 1978\n"+
"Usporadani: dvouvalcova parni loko na prehratou paru, usp. naprav 1' E 1' \n"+
"Prumer kol: 1624 mm\n"+
"Pretlak pary v kotli: 13 atm\n"+
"Vykon: 830 kW\n"+
"Vaha loko ve sluzbe: 82 t\n"+
"Kluzna loziska na kolech\n"+
"Prumer valcu 475 mm\n"+
"Zdvih valcu: 720 mm\n"+
"Pocet valcu: 2\n"+
"Max. rychl.: 80 km/h\n"
)

EngineOperatingProcedures (
"Viz. manual Open Rails.\n\n"+
"TIP: V prubehu jizdy pomoc na klavese F1.\n\n"+
)

)
 

Jacek

Průvodčí
Výborný počin. Ale taky to bude vyžadovat testování a ladění detailů jako u 742. Namátkou, nejde spustit kompresor, brzdič má být Knorr.
Pod OR se taky dají udělat různé věci, které dřív nešly.
Také vytvořit úplně jiné zvuky, výfuky se dají nastavit přesně podle otáček kol. Ale to je zatím hudba budoucnosti. Manuály mají napsané detailně, i u zvuků, ale nikdo to snad nikdy nepoužil. Všechny modely "OR" vůbec parametry ORTS nemají. Nezkoušel někdo náhodou triggery 121 - 136?
 

Josef Vogeltanz

Průvodčí
Absenci toho kompresoru nerozumím. Funguje mě naprosto bez problému i správně reaguje na pokles přednastaveného tlaku v hlavní jímce. Ozve se charakteristické klepání, HUD indikuje jeho činnost i nárůst tlaku v hlavní jímce. Navíc jsem použil i nového ORTS efektu páry, takže kompresor si při své činnosti z dolního konce zlehka odfukuje:


Typ brzdiče jsem použil z tohoto zdroje o 354.1. Zde se uvádí:
Celá série se u ČSD postupně modernizovala. Měděná topeniště se nahrazovala ocelovými. Šoupátkové regulátory ventilovými. Nesací napaječ na levé straně se nahrazoval výfukovým injektorem Friedmann AF, později výhradně typem LF. Baňaté komíny se nahradily litinovými s jiskrojemem v dýmnici. Touto změnou se zvýšila účinnost kotle o 5 %. Rošty se doplnily sklopnými poli, zavedlo se elektrické osvětlení, dosadily se i mazací lisy a ústřední mazání nápravových ložisek. Po roce 1945 se dosazovaly pneumatické odkalovače. Brzdové zařízení se časem také zdokonalovalo, brzdiče Westinghouse se nahradily brzdiči Škoda N/O nebo Božič. Dvoustupňové kompresory řady D se rovněž vyměnily za dvoustupňové s jedním válcem. Jednopravítkové vedení křižáků se nahradilo dvoupravítkovým. Poslední rekonstrukcí se stala výměna klasického litinového komínu za plochou dyšnu Giesl.

Se zvukem nic nenadělám (ani nemohu, neumím to).
Lokomotiva používá standardní sadu ORTS parametrů pro parní lokomotivy. O rozšířené parametry, které dále zohleďnují intenzitu vývoje páry, teplotu přehřátí, časování šoupátek válců, tabulky efektivity kotle, hoření paliva a tlaků ve válcích, jsem se ani nepokoušel.
 

Pajavlaky

Signalista
Proč je použita stará křivka ORTSBrakeShoeFriction namísto opravené?
Proč v definici BrakeEquipmentType chybí emergency_brake_reservoir, když jsou použity jemu příslušné parametry?
 

Josef Vogeltanz

Průvodčí
Není to stará křivka, je použita z jiného zdroje ( resp. jejím autorem je někdo jiný). Ve vlákně Vokýnko žádostí jsem na tvůj požadavek reagoval větou "Žádný problém, nebude to v kódu alespoň tak roztahané a podrobné odstupňování není nutností". Příšla odpověď "Naopak, je to na závadu, jak se ukázalo, protože pak se brzdící síla mění po skokách a nevzrůstá s klesající rychlostí plynule...". Což jsem si vyložil jako mnoho hodnot = plynulá změna, málo hodnot = skoková změna. Proto jsem se vrátil k své původní křivce.

K definici BrakeEquipmentType: Ano, emergency_brake_reservoir chybí, protože je nepovinný:
auxilary_reservoir - air tank used for normal service brake applications. This is required for all brake systems.
emergency_brake_reservoir - air tank used for emergency applications. This is optional.

Na rozdíl od MSTS je v OR "nouzová jímka" pouze fiktivní záležitost a používá se pro stanovení parametrů pomocné (auxilary) jímky, která "cvičí" s brzdovým válcem a je skutečná.
Proč autoři zvolili zrovna takový brzdový model nevím, nepřišel jsem na to.

Raději bychom měli tento brzdový model řádně prozkoumat, přeložit funkci parametrů a vztahů do ČJ a vyladit jej na hodnoty používané ve střední Evropě. To by neměl být zásadní problém, protože středobodem OR brzdového modelu jsou děje v hlavním potrubí a v brzdových válcích. Vše ostatní na to váže. Použité brzdiče mají na model minimální vliv. Jich se týkají především parametry v sekcích Brake_train a Brake_Engine.
 

Pajavlaky

Signalista
Nevím, z jakého zdroje ji máš, nicméně autorem oné (překonané) křivky, kterou máš ve wagu, jsem já. Moje odpověď asi nebyla napsána jednoznačně, nicméně tím oným, co je na závadu, jsem myslel právě ono zmíněné podrobné odstupňování. Tedy je to přesně naopak: mnoho hodnot - skoková změna, málo hodnot - plynulá změna. (Proč bych také jinak v nové křivce používal málo hodnot?) Používej, prosím, novou křivku, a uváděj mne do engů/wagů coby jejího autora. Zároveň s tím pak považuji za nutné v readme souboru zmíňovat, že vozidlo je určeno výhradně pro provoz s nastavením faktoru korekce adheze na 100%, neboť ten zásadně ovlivňuje skutečný průběh křivky v samotném OR navzdory tomu, co je udáno parametrem ORTSBrakeShoeFriction. Bohužel tak zde nemůže být ponechán žádný prostor pro volnost, musí se jezdit se 100%.

Četl jsem, že jste s Jacekem vydávali naladěnou 742. Jelikož jste to uveřejnili pouze jako exe soubor, tak jsem do toho nekoukal, nicméně předpokládám, že i tam je použita stará křivka. Apeloval bych tedy na opravu v souladu s tím, co píšu výše. Zároveň by mě zajímalo, jak jsi postupoval při určení MaxBrakeForce a proč jsi mě nezkusil kontaktovat, abych ti MaxBrakeForce spočetl... Tvé hodnoty MaxBrakeForce, na než jsem narazil v některých materiálech, jsou zcela chybné (jako už z principou každé hodnoty, které jsou produktem podobně zjednodušených pseudovýpočtů). Přijde mi to jako škoda, když přesně určit MaxBrakeForce už dneska umíme a v oblasti brzdění je to ta téměř nejdůležitější věc. Nabízím tedy dodání správné hodnoty. Potřebuji k tomu jen zkopírovanou (a předpokládám naladěnou) sekci určující jízdní odpor.
 

Pajavlaky

Signalista
Nevím, z jakého zdroje ji máš, nicméně autorem oné (překonané) křivky, kterou máš ve wagu, jsem já.

Tohle trochu beru zpět, když koukám pozorně, tak vidím, že se jedná o mojí původní křivku (určenou pro faktor korekce adheze 130%) s upravenými hodnotami pro faktor korekce adheze 100 %.

Nicméně, to není důležitý. Jediná správná křivka je dnes tato http://www.pajavlaky-ladeni.webz.cz/SpalikyOR.txt Všechny ostatní (ať už přímo má původní či její podobné modifikace) jsou špatně.
 

Josef Vogeltanz

Průvodčí
Co na to odpovědět a udržet se v mantinelech serióznosti a slušnosti?
Maximálně si vykoleduji zabanování a nebo tahle debata skončí v rubrice Odpad. My dva jsme měli spolupracovat na brzdovém modelu pro OR a ne se proboha přít o autorství excelovském výpočtu z veřejně dostupných hodnot.
Teď abych napsal potomkům pánů Curtiuse-Knifflera a Kothera a omluvil se jim za zneužití jejich práce.

Parametr MaxBrakeForce počítám jako hmotnosti vozu x brzdící procenta (poměr brzdící váhy a hmotnosti) x koef.tření x konst.převodu t na kN.
Jako koef.tření používám první hodnotu z ORTSBrakeShoeFriction, tj. součinitel tření pri rychlosti 0km/h - tedy 0,31. Konstanta převodu t na kN je 9,806652
Stačí na to kalkulačka nebo excelovské udělátko, které jsem zde poskytl volně k použití. Pro ruční brzdu platí totéž.
 

Pajavlaky

Signalista
Nevím, čím jsem se tě tak dotknul.

konst.převodu t na kN.

Jakákoliv konstanta převodu je absolutní nesmysl, neber to osobně.

Stačí na to kalkulačka nebo excelovské udělátko, které jsem zde poskytl volně k použití.

Skutečně? http://www.pajavlaky-ladeni.webz.cz/MaxBrakeForceOR.pdf http://www.pajavlaky-ladeni.webz.cz/750.7.pdf Jakýkoli jiný způsob je zcela nesprávný a vede k nesmyslům! Z čehož plyne, že MaxBrakeForce, pravděpodobně, musím počítat výhradně já. A minimálně v tom vidím jistou spolupráci, po které teď voláš, a kterou jsem ti přitom v příspěvku výše nabídl, pokud sis nevšiml.
 

Josef Vogeltanz

Průvodčí
Jistěže mám na mysli tíhový zrychlení. Vždyť používám vzorec kam vstupují pouze hodnoty hmotnosti v tunách. A já potřebuji výsledek v kN. Slovy jedna silová tuna (alias megapond) rovná se 9,80665kN. To mě naučili v osmé třídě základky v hodinách fyziky.
Bohužel OR to umí u parametru MaxBrakeForce pouze s N, kN nebo imperiálními lbf. Proto, když operuji ve vzorci s hmotnostními tunami, nezbývá nic jiného než je jako silové převést na kilonewtony. To fyzika umožňuje.
Ad. brzdící váha - na každém stavěči brzd vozu nebo na bočnici HV. Krom toho také v různé dokumentaci ČD (ČD D2/1), ZSR (SR1013) nebo ČSD. Nejde o žádný nedostupný nebo složitými metodami zjistitelný údaj.
 

Pajavlaky

Signalista
Brzdící váha ale nemá nic společného s hmotností ani nemá žádnou přímou fyzikální interpretaci. Je to jen technický údaj, kterým se zprostředkovaně udává, na jaké zábrzdné dráze je vozidlo schopné zastavit z dané počáteční rychlosti, přičemž jednotky t se zde užívají víceméně jen z praktických důvodů tak, aby poměr brzdící váhy a hmotnosti vozidla byl bezrozměrný. Tímto poměrem (pokud jsme v osmé třídě, tak raději zdůrazňuji, že vynásobeným stovkou) je tzv. brzdící procento. Na základě brzdícího procenta a režimu brzdění se pak z nomogramů vyčte zábrzdná dráha vozidla z vybrané počáteční rychlosti. Teprve tam začíná výpočet MaxBrakeForce.

Ať už si to uvědomuješ nebo ne, přistupuješ k tomu tak, jako by brzdící váha vozidla vynásobená tíhovým zrychlením udávala maximální přítlačnou sílu špalíku na kolo (jejímž přenásobením maximální hodnotou součinitele je pak maximální hodnota brzdící síly). To však pravda není. V příspěvku výše máš příklad výpočtu MaxBrakeForce pro lokomotivu 750.7, a vidíš že MaxBrakeForce vychází 120.97 kN. S touto hodnotou lokomotiva při správně nastavené rychlosti plnění brzdového válce skutečně v OR zastaví ze 100 km/h na 618 m ± 2 m tak, jak uvádějí nomogramy, tedy tak, jak lokomotiva kvadratickým průměrem zastavila i při reálných zkouškách. S tvými výpočty však MaxBrakeForce pro 750.7 vychází 152.00 kN...
 

Icik

Provozní technik
Takže vlastně výstup je co? Složitý výpočet, který dokážeš realizovat jen ty? Jak máme ladit lokomotivy? Můžeme od tebe čekat nějakou tabulku s jednotlivými řadami lokomotiv a vozů, kde bude vše perfektně spočítáno?
 

Pajavlaky

Signalista
lcik: Zopakuji svoji odpověď:

Výstupem je správná a velmi přesná hodnota MaxBrakeForce, ke které se nelze dobrat žádnou jednodušší cestou. Ano, pravděpodobně to dokážu realizovat jen já. ... Josefovi jsem se nabídl jasně. Jestli má zájem, stačí říci. To platí i pro ostatní ladiče. Dělat dopředu nějakou tabulku je prozatím zbytečné.
 

Icik

Provozní technik
Vyzkoušel jsem definici křivky od Pajavlaky. Musím mu dát za pravdu, brzdící síla narůstá plynule tedy realističtěji oproti původní křivce. Tohle vypadá spíš jako bug v OR.
 

Josef Vogeltanz

Průvodčí
Zkusím to tedy jinak. Zde je překlad omílané pasáže okolo křivky přímo z manuálu OR a kapitoly Fyzika - Brzdy:


Open Rails modeluje přítlak zdrže na kolo a pracuje v jednom z následujících režimů:

Pokročilá adheze není zvolena

a brzdná síla funguje jako před funkčností OR, tj. - konstantní brzdnou sílou bez ohledu na rychlost.

Zvolena Pokročilá adheze

a jsou k dispozici starší soubory WAG nebo nejsou uživatele definovány další data v souboru WAG - OR potom přiřadí interně koeficient tření nastavený na 20% pro litinové brzdy a zpětným inženýrstvím aplikují brzdící sílu podle výchozí křivky tření v závislosti na rychlosti.Zvolena Pokročilá adheze

a v souboru WAG jsou použity uživatelsky definovaná data dle vlastní křivky tření - OR použije uživatelsky definovanou křivku koef.tření v závislosti na rychlosti.
Je třeba poznamenat, že parametr MaxBrakeForce v souboru WAG je skutečná síla aplikovaná na kolo po redukci koeficientem tření.

Třetí možnost výše popsaná je ideálním doporučeným způsobem provozu a přirozeně bude vyžadovat zahrnutí změn do souboru WAG.Chcete-li nastavit soubor WAG, je třeba nastavit následující hodnoty:

Použijte OR parametr ORTSBrakeShoeFriction (x, y) pro definici příslušné křivky tření / otáčky, kde x = rychlost v km/h a y = koef.tření. Tento parametr musí být zahrnut do souboru WAG poblíž oddílu určujícího brzdy. Tento parametr umožňuje uživateli zohlednit libovolný typ brzdy (litina, kompozit atp.).


Například definice křivky vzorku brzdové čelisti COBRA (COmpositionBRAkes) může být následující:


ORTSBrakeShoeFriction ( 0.0 0.49 8.0 0.436 16.1 0.4 24.1 0.371 32.2 0.35 40.2 0.336 48.3 0.325 56.3 0.318 64.4 0.309 72.2 0.304 80.5 0.298 88.5 0.295 96.6 0.289 104.6 0.288)


Definujte dále hodnotu MaxBrakeForce pomocí hodnoty koef.tření odpovídající hodnotě při nulové rychlosti výše uvedené křivky. Tj. v případě výše uvedené křivky je touto hodnotou 0.49.

Potud překlad manuálu. Z toho vyplývají tři možnosti:
 1. Úplně se na adhesi vykašlat a nechat ji vypnutou, brzdit to bude jako před tím v MSTS.
 2. Zapnu si pokročilou adhezi, ale nemám vlastní křivku koef.tření. OR tedy zvolí defaultní koef.tření pro litinu 0.20 a svoji interní křivku pro brždění v zívislosti na rychlosti. Aktuálně asi nejčastější případ u požívaného ladění pro OR.
 3. Aplikace vlastní uživatelské křivky předhozené OR pomocí parametru ORTSBrakeShoeFriction. Pro definici MaxBrakeForce se potom použije první hodnota koef.tření.
Takže třetí možnost je sice zmiňována jako ideální, ale nikoliv jako bezpodmíněčně nutná. Dále z uvedeného vyplývá že křivka je uživatelská. Jak k ní uživatel přijde, spočte a zda je opravdu to pravé ořechové ponechává OR jen a pouze na uživateli. Jako příklad uvádí spočtenou křivku pro zdrže z kompozitu COBRA. Nejsem si ale jist zda se v našich zeměpisných šířkách používá, ale tuto křivku jsem našel v hodně zveřejněných ladění (elvastower, trainsim, colastonewcastle) a skoro se dá považovat za druhý default OR.
Za další: Svůj vzorec který jsem uvedl pro MaxBrakeForce skutečně první hodnotu koef.tření používá.

Pro Dem: mohu poskytnou kompletní ladění pro vozy UIC-Y, dnes jsem posílal Jackovi A, B, AB, BDs, Bdt. Odstraním sporný parametr ORTSBrakeShoeFriction dokud se nevyjasní okolnosti kolem křivky a plynulosti nárůstu brzdící síly (tedy zda jde o bug a nebo o nepovedenou křivku). Parametr MaxBrakeForce bude spočten s použitím interního koef.tření 0,20 a vozy budou brzdit podle OR. Celé to tedy bude fungovat podle bodu 2.
Takto by vypadalo Áčko:

Kód:
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( CD_A151
Comment ( "Sekce vozidlo" )
Comment ( "Vyladeno pro OR" )
Comment ( "Sprahla 30cm" )
Comment ( "26.7.2017 Josef Vogeltanz")

Comment ( "Obecne informace vozu" )
Type ( Carriage )
WagonShape ( CD_A151.s )
Name ( "CD A 151" )
Size ( 3.14m 4.19m 24.36m )
Mass ( 38t )
WheelRadius ( 0.46m )
InertiaTensor ( Box (3.14m 4.19m 24.36m) )
ORTSFreightAnims (
MSTSFreightAnimEnabled ( 0 )
FreightAnimStatic (
Shape ( stin.s )
Offset ( 0.0 0.0 0.0 )
)
)

Comment ( "Sprahla" )
Coupling (
Type ( Chain )
Spring ( Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m ) Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s ) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 30cm 60cm ) )
CouplingHasRigidConnection ( 0 )
Velocity ( 0.01m/s ) )

Coupling (
Type ( Chain )
Spring ( Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m ) Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s ) Break ( 1.1e8N 5e8N ) r0 ( 30cm 60cm ) )
CouplingHasRigidConnection ( 0 )
Velocity ( 0.01m/s ) )

Comment ( "Brzdy" )
Comment ( "Brzdovy system DAKO, zdrze" )
Comment ( "Rezim brzdeni P")
BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )

MaxBrakeForce ( 80kN )
MaxHandbrakeForce ( 15kN )
NumberOfHandbrakeLeverSteps ( 10 )

TripleValveRatio ( 2.5 )
MaxReleaseRate ( 0.240bar/s )
MaxApplicationRate ( 0.551bar/s )
MaxAuxilaryChargingRate ( 0.728bar/s )
EmergencyResChargingRate ( 0.728bar/s )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 3.6bar )
EmergencyResVolumeMultiplier ( 1.0 )
EmergencyResCapacity ( 0.057m^3 )
BrakePipeVolume ( 0.02m^3 )

Comment ( "Jizdni odpory a treni" )
CentreOfGravity ( 0m 2.09m 0m )
ORTSTrackGauge ( 1m 435mm )
ORTSRigidWheelbase ( 2m 500mm )
ORTSUnbalancedSuperelevation ( 0 )

DerailRailHeight ( 4cm )
DerailRailForce ( 107.5kN )
DerailBufferForce ( 421kN )
NumWheels ( 4 )
ORTSBearingType ( Roller )
ORTSDavis_A ( 638.7 )
ORTSDavis_B ( 7.07 )
ORTSDavis_C ( 1.3297 )

Comment ( "Osvětlení" )
Lights ( 10

Light (
Comment ( " Koncova svetla - predni cvf 1" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 4 ) Service ( 2 ) Unit ( 3 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 80ff0000 ) Position ( -0.94 1.43 -12.11 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Koncova svetla - predni cvf 2" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 4 ) Service ( 2 ) Unit ( 3 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 80ff0000 ) Position ( 0.94 1.43 -12.11 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Celni svetla/sunuty vlak - predni cvf 1" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 4 ) Service ( 2 ) Unit ( 2 ) TimeOfDay ( 2 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 60EED15D ) Position ( -0.94 1.43 12.11 ) Azimuth ( 0 0 0 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Celni svetla/sunuty vlak - predni cvf 2" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 4 ) Service ( 2 ) Unit ( 2 ) TimeOfDay ( 2 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 60EED15D ) Position ( 0.94 1.43 12.11 ) Azimuth ( 0 0 0 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Koncova svetla - zadni cvf 1" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 4 ) Service ( 2 ) Unit ( 4 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 80ff0000 ) Position ( 0.94 1.43 12.11 ) Azimuth ( 0 0 0 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Koncova svetla - zadni cvf 2" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 4 ) Service ( 2 ) Unit ( 4 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 80ff0000 ) Position ( -0.94 1.43 12.11 ) Azimuth ( 0 0 0 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Celni svetla/sunuty vlak - zadni cvf 1" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 4 ) Service ( 2 ) Unit ( 5 ) TimeOfDay ( 2 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 60EED15D ) Position ( -0.94 1.43 -12.11 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Celni svetla/sunuty vlak - zadni cvf 2" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 4 ) Service ( 2 ) Unit ( 5 ) TimeOfDay ( 2 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 60EED15D ) Position ( 0.94 1.43 -12.11 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Koncova svetla - traffic 1" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 0 ) Control ( 1 ) Service ( 2 ) Unit ( 3 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 80ff0000 ) Position ( -0.94 1.43 -12.11 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)

Light (
Comment ( "Koncova svetla - traffic 2" )
Type 0
Conditions ( Headlight ( 0 ) Control ( 1 ) Service ( 2 ) Unit ( 3 ) )
FadeIn ( 0.5 )
FadeOut ( 0.5 )
Cycle 0
States ( 1
State ( Duration ( 0.0 ) LightColour ( 80ff0000 ) Position ( 0.94 1.43 -12.11 ) Azimuth ( -180 -180 -180 ) Transition ( 0 ) Radius ( 0.5 ) )
)
)
)

Comment ( "Pohledy cestujicich" )
Inside (
PassengerCabinFile ( CD_Aint.s )
PassengerCabinHeadPos ( -1.15 2.48 -5.6 )
RotationLimit ( 40 180 0 )
StartDirection ( 0 0 0 )
Sound ( "..\\..\\common.snd\\sndVozy\\CDvuzOs4nIn.sms" )
)

Comment ( "Ostatní informace" )
PassengerCapacity ( 54 )
Sound ( "..\\..\\common.snd\\sndVozy\\CDvuzOs4nEx-OR.sms" )

)
 

Pajavlaky

Signalista
Odstraním sporný parametr ORTSBrakeShoeFriction dokud se nevyjasní okolnosti kolem křivky a plynulosti nárůstu brzdící síly (tedy zda jde o bug a nebo o nepovedenou křivku)

Co na tom chceš vyjasňovat? Píšu ti to furt dokola, že se jedná o nepovedenou křivku a že za to, co je v ní nepovedený a co má onen efekt neplynulosti, kvůli kterýmu tady teď řešíte nějakej neexistující bug, je zodpovědná stará šablona s velkým počtem hodnot nezávisle proměnné, jímž přísluší tatáž hodnota závisle proměnné, kterou jsem vytvořil já a kterou tys bohužel použil (třebaže nevím, co tě k tomu motivovalo, když znáš všechno líp než já). Od tebe jsem nežádal nic jinýho, než ať to vezmeš na vědomí a začneš používat novou opravenou křivku viz www.pajavlaky-ladeni.webz.cz/SpalikyOR.txt. Tos ty zarputile odmítl a namísto toho tady teď dramaticky zahajuješ nějaký čekání na rozhřešení. Spornýho na parametru ORTSBrakeShoeFriction neni vůbec nic, spornej jseš leda tak ty.

Mimochodem, spočítal jsem si pro zajímavost správnou MaxBrakeForce u toho kocoura, byť o ní nejevíš zájem. 128 kN to opravdu neni.
 

Pajavlaky

Signalista
Dem: Chceš-li, tak až ti to pošle, přepošli to mně. Dodám ti tam správnou křivku a spočítám MaxBrakeForce. Holt budem spolupracovat takhle, když mi Josef evidentně nechce rozumět.
 
Nahoře