Přepínač osvětlení přístrojů - v kabině - zápis CVF

Howky

Průvodčí
#1
Je to už sice starší záležitost, ale nevšiml jsem si, že by se tu o ní někdo zmínil. Je to tedy hlavně pro kabináře info jak na zápis.
Nově lze do kabiny přidat přepínač zapnutí/vypnutí osvětlení měřících přístrojů.
Ostatní uživatelé kabin ovládají osvětlení pomocí klávesy L , stylem zapni/vypni.TwoState (
Type ( ORTS_CABLIGHT TWO_STATE )
Position ( 120 425 30 21 )
Graphic ( OsvetleniMeraku.ace )
NumFrames ( 2 2 1 )
Style ( ONOFF )
MouseControl ( 1 )
)
 
#2
Tedy animace vypínače "OsvetleniMeraku.ace" pro klávesu L.
To by potom znamenalo "zhasnuto" - L /OFF
a) s tmavými texturami pohledů kabiny a prvků pro noc, svítí pouze kontrolky. (Cabview/Night)
b) s denními texturami, svítí pouze kontrolky (Cabview)
A pro přístroje "rozsvíceno" - L /ON
s tmavými texturami pohledů kabiny a prvků, ale rozsvícenými budíky, popř. lampičkou pro SJŘ a vč. kontrolek (Cabview/CabLight).
Popravdě řečeno, nevzpomínám si na žádnou kabinu rozsvícenou tak, aby fíra viděl na svačinu.

Nejde tedy o přímé zapínání osvětlení přístrojů, to my muselo fungovat i ve dne.
 
Nahoře