Seznam parametrů akceptovaných OR

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí
Na vývojářské diskuzním foru ET vzniklo nedávno vlákno, které se zabývá seznamem parametrů, které simulátor v souborech .eng a .wag akceptuje a mají na chování vozidel v simulátoru nějaký vliv. Není tajemstvím, že OR řadu parametrů převzal ze starého MSTS, ale zavedl i řadu nových - svých vlastních. Musím znovu připomenout skutečnost, že OR staré nepoužívané parametry MSTS prostě ignoruje a vozidlo v simulátoru "nějak" funguje. Opačně to však nefunguje. MSTS se kvůli jakémukoliv cizorodému prvku v souborech nastavení ihned hroutí.

Je pořád dost parametrů MSTS, které se stále v souborech nastavení objevují, ale OR s nimi nepracuje. V zápisu tvoří pouhý balast. Řadu z nich jsem na tamním foru znovu prověřoval, ale povětšinou s negativním výsledkem - v programovém jádru OR prostě nefigurují, simulátor je nepoužívá, popřípadě za ně má jinou náhradu.

V porovnání jednotlivých trakcí (v simulátoru to nazývají model trakce, tedy model parní trakce atd.) je asi nejpropracovanější ta parní, byť používá řadu původních parametrů. Následuje elektrická, která má ale hodně zjednodušený trakční model (chová se jako pohon s jediným stejnosměrným motorem s odporovou regulací), ale umí pracovat s trakčními a brzdovými charakteristikami (EDB). Nejslabší je motorová trakce, aktuálně poněkud schizofrenní. Proč? Až doposud se vývoj ubíral cestou vylepšování. Tedy vznikl vždy základní model trakce (basic), který bylo možné dále vylepšovat dalšími parametry na rozšířený model trakce (advanced). To funguje především u parní a elektrické trakce. U motorové je to poněkud jinak. Je sice zaveden také dvojí model - basic a advanced, ale každý si jede na vlastním písečku s vlastní sadou parametrů. A ty mají mnohdy stejný účel, ačkoliv používají odlišný název. Nelze tedy stavět od jednoduššího k složitějšímu, protože modely nejsou vzájemně kompatibilní. To vedlo dokonce k tomu, že u nedávno vydaných vývojových verzí OR přestaly fungovat některé lokomotivy a motorové vozy. Šlo především o ty s novým nastavením motoru, ale bez trakčních charakteristik. To vyvolalo vodopád stížností, takže další vydání verze to vrátilo do starých kolejí.

Rozšířený model chování mají například i spřáhla, ale není dotažen do konce. Vlak se díky tomu umí při rozjezdu umí natahovat (vůle a pružnosti), ale neumí to obráceně - stlačovat při zpomalení nebo brzdění.

Tady je slíbený přehled. Pokud by někdo věděl o nějakém používaném parametru, který v seznamu není, rád jej doplním. Ještě poznámka k monitorům: V našich podmínkách má význam pouze vigilance monitor, který do určité míry umí simulovat živák (KBS-E).
 

Přílohy

  • ORTS Parametry.pdf
    61.4 KB · Zobrazeno: 65

bob57_cz

Učitel češtiny
MSTS se kvůli jakémukoliv cizorodému prvku v souborech nastavení ihned hroutí.
To vede k nutnosti nechat původní vozidla MSTS s původními soubory *.eng a *.wag bez cizorodých úprav a pro OR přidat do pomocné podsložky kompletní stejnojmenný soubor s plnými parametry OR. Nedopustit ani slučování obou souborů jako dílčích částí v programu. Pro novější vozidla, která jsou postavena již jako výhradní pro OR bez varianty msts, samozřejmě podadresář již nutný není.
 

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí
No kéž by to tak fungovalo. Ale nefunguje. Už jsme to probírali.
Opravdu nejčistší řešení je držet si dva oddělené trainsety. Jeden pro MSTS a druhý pro OR. A nebo se prostě věnovat jen jednomu ze simulátorů. Jenže "podobojí" zase potřebují aktivitáři, protože nový nástroj pro aktivity nesplňuje jejich představy. To samé platí pro editor consistů, ale dost lidí už si zvyklo nebo zvyká na TSRE5.
 

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí
Na vývojářské diskuzi na Elvas Tower zveřejnili kompletní seznam parametrů, podle kódu ORTS i podle MSTS a porovnali to na sebe.
Zjistil jsem, že i já mám ve svých nových nastavení ještě spoustu balastu (parametry MSTS, které jsou ORTS šumafuk protože je jeho kód nezná a nepoužívá).

Smutné je porovnání parametrů z MSTS, co už nefungují s těmi novými ORTS. Nápadná je totiž majorita těch, které se používají pro vizuální efekty nad těmi funkčními.
Vývojáři mají zřejmě tendenci dotáhnout ORTS na RW alespoň po vizuální stránce, avšak na úkor funkčních parametrů. A u těch, které používal MSTS uvádí, že nejsou potřeba protože jsou obtížně dostupné jejich hodnoty.
 

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí
Navážu ještě na předchozí příspěvek. Pro práci na nastavování parametrů vozidel používám textový editor Notepad++ s vlastní definovanou barevnou syntaxí speciálně pro ORTS. Pro výběr klíčových slov jsem použil seznam parametrů z výše uvedeného zdroje. Pokud by někoho zajímal pouze seznam samotný, vygeneroval jsem jej do pdf souboru:
 

Přílohy

  • Parametry_ORTS.html.pdf
    62.1 KB · Zobrazeno: 40

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí
Zdá se že ani vývojáři standardních OR/MG nezahálí. V testovací verzi je nyní po mnoha letech stýskání zavedena funkce zavedení dieselů v klidu jako u elektrik. Takže nyní i diesely mohou být načteny do aktivity/volné jízdy v klidu a teprve po načtení promazány a nastartovány.
K tomu přibylo i pár "prostných" pro uvedení vozidla do činnosti:
Zapínání/vypínání baterie (bohužel nenašel jsem žádnou vazbu, hodila by se např. pro HV elektrik nebo startování motoru u dieselů).
Zapínání/vypínání řízení (pultu). Umí ovládat spínání návěstního osvětlení, ale nic dalšího jsem nenašel.
Zapínání/vypínání vlakového topení. To mě docela zaujalo, že jsem neváhal upravit 749 a Béčka (á 39kW). Výkon motoru spadne dolů, alespoň podle HUD. Bohužel nevšiml jsem si, že by to mělo nějaký vliv na trakci nebo alespoň otáčky motoru. Ty zůstávají stejné se zapnutým topením i bez. Nicméně fungují termostatem nastavené teploty ve vozech a podle venkovní teploty a "vychládání" jednotlivé vozy zapínají/vypínají agregát. Možná se zvedá spotřeba nafty, nevšiml jsem si.
Kromě výše uvedeného ještě několik dalších funkcí. Valná většina se ovládá manuálně nebo pomocí scriptů. Stav funkcí je zobrazován v základním HUD a mají samozřejmě doplnění v podobě zvukových triggerů a animací ovladačů do kabin.
 
Nahoře