Hra nejde spustit

Craftík

Začátečník
Dobrý den,
Při spuštění hry si jako vždy nastavím trať a u každého vozidla se místo např: 810... ukáže chybí:<810...> kdž dám spustit ukáže mi error. Předem děkuji za veškeré odpovědi.
 

Meda

Provozní technik
Dobrý den,
Při spuštění hry si jako vždy nastavím trať a u každého vozidla se místo např: 810... ukáže chybí:<810...> kdž dám spustit ukáže mi error. Předem děkuji za veškeré odpovědi.
Zdravím,
v "Nastavení" OR je karta "Obsah", kde musí být uvedena správná cesta do adresáře, který musí obsahovat podadresáře :
"Global" a to správný pro příslušnou trať, "Routes" a "Trains" s podadresáři "Consist" a "Trainset", které obsahují soupravy a vozidla. U některých tratí ještě adresář s určeným typem kolejí - např. "Track_B".
Když hra po spuštění hlásí "chybí:<810...>", tak lokomotiva chybí buď úplně nebo je špatně nebo neúplně nainstalovaná. Pokud to dělá "u každého vozidla", tak je příčina výše uvedená a vždy stejná.
 

vláčkař Jenda

Pokladník
Zdravím všechny,
děje se mi jistý problém: nejde mi spustit OR. Když kliknu na tlačítko spustit, základní menu se zavře, ale pak už se neotevře načítací okno, které pak spustí hru. Po několika sekundách čekání se opět otevře základní menu. Vůbec netuším, co je špatně. Pro jistotu přikládám text souboru Log.
Díky za případné rady.
Jenda

This is a log file for Open Rails. Please include this file in bug reports.
--------------------------------------------------------------------------------
Date/time = 14.07.2022 13:57:34 (2022-07-14 11:57:34Z)
BIOS = J5ET64WW (1.35 ) (LENOVO)
Processor = Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz (4 threads, 2 cores, 2,2 GHz) (L1 Cache 32 KB) (L1 Cache 32 KB) (L2 Cache 256 KB) (L3 Cache 3072 KB)
Memory = 15,9 GB
Video = Intel(R) HD Graphics 5500 (1,0 GB RAM) (igdkmd64 20.19.15.5144)
Video = AMD Radeon R7 M265 Series (2,0 GB RAM) (amdkmdag 27.20.20903.8001)
Display = \\.\DISPLAY1 (1920 x 1080, 32-bit, primary, 0 x 0)
Sound = AMD Streaming Audio Device (amdsafd 1.0.0.3)
Sound = Conexant SmartAudio HD (chdrt64 8.66.36.0)


Information: Game.PopState()

Disk = C: (Místní pevný disk, NTFS, 417,3 GB, 94,7 GB free)
Disk = D: (Disk CD-ROM, )
Disk = S: (Síťové připojení, )
OS = Microsoft Windows 10 Home 64bitový (10.0.19044)
Runtimes = 2.0.50727 SP2 3.0 SP2 3.5 SP1 4 Client 4 Full 4.0 Client
Runtime = 4.0.30319.42000 (32bit)
\\.\DISPLAY1 = AMD Radeon R7 M265 Series
--------------------------------------------------------------------------------
Version = 1.4
Build = 0.0.7962.28256 (2021-10-19 15:41:52Z)
Logfile = C:\Users\Jenda\Desktop\OpenRailsLog.txt
Executable = RunActivityLAA.exe
Argument = -start
Argument = -explorer
Argument = C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\PATHS\Praha hl. n. - Košice.pat
Argument = C:\OpenRail\TRAINS\CONSISTS\Ex 122 Valašský expres (5.7.2021).con
Argument = 10:00
Argument = 1
Argument = 0
--------------------------------------------------------------------------------
ActRandomizationLevel = 0
ActWeatherRandomizationLevel = 0
AdhesionFactor = (user set) 200
AdhesionFactorChange = (user set) 0
AdhesionMovingAverageFilterSize = 10
AdhesionProportionalToWeather = False
Alerter = False
AlerterDisableExternal = True
AntiAliasing = (user set) 2
AuxActionEnabled = False
AvatarURL = http://openrails.org/images/support-logos.jpg
BrakePipeChargingRate = (user set) 1000
BreakCouplers = False
Cab2DStretch = 0
CarVibratingLevel = (user set) 1
CircularSpeedGauge = False
ConditionalLoadOfDayOrNightTextures = (user set) True
CorrectQuestionableBrakingParams = False
CurveResistanceDependent = False
CurveSpeedDependent = False
DataLogger = False
DataLoggerSeparator = (user set) semicolon
DataLogMisc = False
DataLogPerformance = True
DataLogPhysics = False
DataLogSpeedUnits = route
DataLogStart = False
DataLogStationStops = (user set) True
DataLogSteamPerformance = False
DataLogTrainSpeed = (user set) True
DataLogTSContents = 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
DataLogTSInterval = 10
DayAmbientLight = 20
DebriefActivityEval = False
DebriefEvalFilename = OR-DebriefEval.txt
DebriefTTActivityEval = False
DirectXFeatureLevel = 10_0
DisableTCSScripts = False
DistantMountains = True
DistantMountainsViewingDistance = (user set) 10000
DoubleWire = False
DynamicShadows = (user set) True
ExternalSoundPassThruPercent = (user set) 20
FastFullScreenAltTab = False
FullScreen = (user set) True
GraduatedRelease = False
HotStart = True
IsModeActivity = True
Language = (user set) cs
Letterbox2DCab = False
LODBias = 0
LODViewingExtention = False
Logging = True
LoggingFilename = OpenRailsLog.txt
LoggingPath = C:\Users\Jenda\Desktop
Menu_Selection = (user set) C:\OpenRail, C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321, , C:\OpenRail\TRAINS\TRAINSET\zssk_350-001\zssk_350001.eng, C:\OpenRail\TRAINS\CONSISTS\Ex 122 Valašský expres (5.7.2021).con, C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\PATHS\Praha hl. n. - Košice.pat, 10:00, 1, 0
ModelInstancing = False
MSTSBINSound = True
Multiplayer = False
Multiplayer_Host = 127.0.0.1
Multiplayer_Port = 30000
Multiplayer_UpdateInterval = 10
Multiplayer_User = Jenda
MultiplayerClient = False
MultiplayerServer = False
NoDieselEngineStart = False
NoForcedRedAtStationStops = (user set) True
OpenDoorsInAITrains = False
OSDCarsState = 1
OSDLocationsState = 7
OverrideNonElectrifiedRoutes = (user set) True
PerformanceTuner = False
PerformanceTunerTarget = (user set) 30
PrecipitationBoxHeight = 100
PrecipitationBoxLength = 500
PrecipitationBoxWidth = 500
PreferDDSTexture = (user set) True
PressureUnit = (user set) bar
Profiling = False
ProfilingFrameCount = 0
ProfilingTime = 0
ReplayPauseBeforeEnd = True
ReplayPauseBeforeEndS = 0
RetainersOnAllCars = False
ScreenshotPath = C:\Users\Jenda\CloudStation\Pictures\Open Rails
ShadowAllShapes = (user set) True
ShadowMapBlur = True
ShadowMapCount = 4
ShadowMapDistance = 1500
ShadowMapResolution = 1024
ShowAvatar = False
ShowErrorDialogs = True
SignalLightGlow = False
SimpleControlPhysics = False
SoundDetailLevel = 5
SoundVolumePercent = 100
SpeedControl = (user set) False
SuperElevationGauge = 1435
SuperElevationMinLen = (user set) 10
SuppressConfirmations = False
SuppressShapeWarnings = True
TrackMonitorDisplayMode = 0
TTCreateTrainOnPoolUnderflow = True
TTOutputTimetableFullEvaluation = False
TTOutputTimetableTrainInfo = False
TTUseRestartDelays = True
TunnelResistanceDependent = False
Units = (user set) Metric
Use3DCab = True
UseAdvancedAdhesion = (user set) False
UseLargeAddressAware = True
UseLocationPassingPaths = False
UseMSTSEnv = False
UseSuperElevation = (user set) 1
VerboseConfigurationMessages = False
VerticalSync = False
ViewDispatcher = (user set) True
ViewingDistance = (user set) 3000
ViewingFOV = 45
WebServer = False
WebServerPort = 2150
WindowGlass = False
WindowPosition_Activity = 50, 50
WindowPosition_CarOperations = 50, 50
WindowPosition_Compass = 50, 0
WindowPosition_ComposeMessage = 50, 50
WindowPosition_DriverAid = 100, 100
WindowPosition_Help = (user set) 100, 97
WindowPosition_MultiPlayer = (user set) 100, 50
WindowPosition_NextStation = 0, 100
WindowPosition_Quit = 50, 50
WindowPosition_Switch = (user set) 10, 26
WindowPosition_TrackMonitor = (user set) 0, 100
WindowPosition_TrainDriving = (user set) 100, 0
WindowPosition_TrainList = 100, 0
WindowPosition_TrainOperations = (user set) 0, 57
WindowSize = (user set) 1920x1080
WindResistanceDependent = False
Wire = True
WorldObjectDensity = (user set) 50
YoungestVersionFailedToRestore = 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
Mode = explorer
Route = Trat 321
Path = Praha hl. n. - Košice (C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\PATHS\Praha hl. n. - Košice.pat)
Consist = Ex 122 Valašský expres (5.7.2021) (C:\OpenRail\TRAINS\CONSISTS\Ex 122 Valašský expres (5.7.2021).con)
Time = 10:00:00 (10:00)
Season = Summer (1)
Weather = Clear (0)
--------------------------------------------------------------------------------
Loading TRK TDB

Warning: Track node 4 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 118

Warning: Track node 22 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 330

Warning: Track node 38 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 568

Warning: Track node 116 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 1318

Warning: Track node 117 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 1327

Warning: Track node 1178 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 13810

Warning: Track node 4814 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 56649

Warning: Track node 4818 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 56685

Warning: Track node 5306 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 61719

Warning: Track node 6076 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 70010

Warning: Track node 8808 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 98673

Warning: Track node 13245 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 148385

Warning: Track node 20580 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 228589

Warning: Track node 20581 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 228598

Warning: Track node 22020 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.tdb:line 246298

SIGCFG

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8729

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8752

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8775

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8820

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8843

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8866

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8889

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8912

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8935

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8958

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8981

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 9004

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 9027

Information: Skipped unknown SignalSubObj flag BACKFACING in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 45165

Information: Skipped unknown SignalSubObj flag BACKFACING in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 45939

Information: Skipped unknown SignalSubObj flag BACKFACING in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 46040

Warning: Invalid SignalSubObj index; expected 8, got 7 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 50131

DAT

Warning: Replaced existing TrackSection 179 in C:\OpenRail\GLOBAL\TSECTION.DAT:line 976

Warning: Replaced duplicate TrackShape 29402 in C:\OpenRail\GLOBAL\TSECTION.DAT:line 19803

ACT RDB

Warning: Track node 1 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.rdb:line 10

Warning: Track node 2188 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.rdb:line 18156

Warning: Track node 2190 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.rdb:line 18172

Warning: Track node 3975 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.rdb:line 33018

Warning: Track node 6357 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.rdb:line 52320

Warning: Track node 11631 pin 0 has invalid link to track node 0 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\Trat 321.rdb:line 94699

CARSPAWN SIGSCR sssssssss

Warning: Invalid crossover : indices 19591 and 19592 : equal section : 3591

Warning: Incomplete crossover : indices 45343 and 45344

Warning: Incomplete crossover : indices 69261 and 69262

Warning: Incomplete crossover : indices 69283 and 69284

Warning: Incomplete crossover : indices 63207 and 63206

Warning: Incomplete crossover : indices 5848 and 5849

Warning: Incomplete crossover : indices 45346 and 45348

Warning: Incomplete crossover : indices 2022 and 2020

Warning: Incomplete crossover : indices 96770 and 96760

Warning: Ignored invalid track node 4 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 22 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 38 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 116 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 117 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 1178 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 4814 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 4818 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 5306 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 6076 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 8808 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 13245 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 20580 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 20581 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 22020 pin [0,0] link to track node 0

Information: Signal 8 ; TC : 44288 ; NextTC : -1 ; TN : 1 ; TDB (0) : 49487

Information: Signal 9 ; TC : 44288 ; NextTC : -1 ; TN : 1 ; TDB (0) : 49486

Information: Signal 10 ; TC : 44288 ; NextTC : -1 ; TN : 1 ; TDB (0) : 49485

Information: Signal 11 ; TC : 44288 ; NextTC : -1 ; TN : 1 ; TDB (0) : 49484

Information: Signal 61 ; TC : 44299 ; NextTC : -1 ; TN : 18 ; TDB (0) : 97701

Information: Signal 62 ; TC : 44299 ; NextTC : -1 ; TN : 18 ; TDB (0) : 97700

Information: Signal 99 ; TC : 44311 ; NextTC : -1 ; TN : 30 ; TDB (0) : 97561

Information: Signal 100 ; TC : 44311 ; NextTC : -1 ; TN : 30 ; TDB (0) : 97560

Information: Signal 101 ; TC : 44311 ; NextTC : -1 ; TN : 30 ; TDB (0) : 97557

Information: Signal 220 ; TC : 44335 ; NextTC : -1 ; TN : 241 ; TDB (0) : 97535

Information: Signal 221 ; TC : 44335 ; NextTC : -1 ; TN : 241 ; TDB (0) : 97534

Information: Signal 303 ; TC : 44353 ; NextTC : -1 ; TN : 268 ; TDB (0) : 6866

Information: Signal 304 ; TC : 44353 ; NextTC : -1 ; TN : 268 ; TDB (0) : 6865

Information: Signal 349 ; TC : 44365 ; NextTC : -1 ; TN : 297 ; TDB (0) : 7353

Information: Signal 350 ; TC : 44365 ; NextTC : -1 ; TN : 297 ; TDB (0) : 7352

Information: Signal 359 ; TC : 44368 ; NextTC : -1 ; TN : 299 ; TDB (0) : 7315

Information: Signal 360 ; TC : 44368 ; NextTC : -1 ; TN : 299 ; TDB (0) : 7314

Information: Signal 369 ; TC : 44371 ; NextTC : -1 ; TN : 303 ; TDB (0) : 7309

Information: Signal 370 ; TC : 44371 ; NextTC : -1 ; TN : 303 ; TDB (0) : 7304

Information: Signal 371 ; TC : 44371 ; NextTC : -1 ; TN : 303 ; TDB (0) : 7303

Information: Signal 391 ; TC : 44376 ; NextTC : -1 ; TN : 323 ; TDB (0) : 6638

Information: Signal 407 ; TC : 44385 ; NextTC : -1 ; TN : 333 ; TDB (0) : 6811

Information: Signal 408 ; TC : 44385 ; NextTC : -1 ; TN : 333 ; TDB (0) : 6810

Information: Signal 409 ; TC : 44385 ; NextTC : -1 ; TN : 333 ; TDB (0) : 6809

Information: Signal 410 ; TC : 44385 ; NextTC : -1 ; TN : 333 ; TDB (0) : 6808

Information: Signal 478 ; TC : 44408 ; NextTC : -1 ; TN : 338 ; TDB (0) : 14284

Information: Signal 479 ; TC : 44408 ; NextTC : -1 ; TN : 338 ; TDB (0) : 14283

Information: Signal 480 ; TC : 44408 ; NextTC : -1 ; TN : 338 ; TDB (0) : 14282

Information: Signal 481 ; TC : 44408 ; NextTC : -1 ; TN : 338 ; TDB (0) : 14281

Information: Signal 578 ; TC : 44432 ; NextTC : -1 ; TN : 391 ; TDB (0) : 7562

Information: Signal 579 ; TC : 44432 ; NextTC : -1 ; TN : 391 ; TDB (0) : 7560

Information: Signal 657 ; TC : 44457 ; NextTC : -1 ; TN : 414 ; TDB (0) : 6980

Information: Signal 658 ; TC : 44457 ; NextTC : -1 ; TN : 414 ; TDB (0) : 6975

Information: Signal 714 ; TC : 44469 ; NextTC : -1 ; TN : 422 ; TDB (0) : 12707

Information: Signal 740 ; TC : 44476 ; NextTC : -1 ; TN : 429 ; TDB (0) : 7040

Information: Signal 757 ; TC : 44480 ; NextTC : -1 ; TN : 444 ; TDB (0) : 7298

Information: Signal 780 ; TC : 44488 ; NextTC : -1 ; TN : 480 ; TDB (0) : 8025

Information: Signal 781 ; TC : 44488 ; NextTC : -1 ; TN : 480 ; TDB (0) : 8024

Information: Signal 782 ; TC : 44488 ; NextTC : -1 ; TN : 480 ; TDB (0) : 7716

Information: Signal 818 ; TC : 44496 ; NextTC : -1 ; TN : 486 ; TDB (0) : 8121

Information: Signal 819 ; TC : 44496 ; NextTC : -1 ; TN : 486 ; TDB (0) : 8120

Information: Signal 820 ; TC : 44496 ; NextTC : -1 ; TN : 486 ; TDB (0) : 8119

Information: Signal 859 ; TC : 44505 ; NextTC : -1 ; TN : 526 ; TDB (0) : 12545

Information: Signal 860 ; TC : 44505 ; NextTC : -1 ; TN : 526 ; TDB (0) : 12544

Information: Signal 861 ; TC : 44505 ; NextTC : -1 ; TN : 526 ; TDB (0) : 12523

Information: Signal 862 ; TC : 44505 ; NextTC : -1 ; TN : 526 ; TDB (0) : 9278

Information: Signal 884 ; TC : 44508 ; NextTC : -1 ; TN : 562 ; TDB (0) : 7459

Information: Signal 983 ; TC : 44539 ; NextTC : -1 ; TN : 738 ; TDB (0) : 7884

Information: Signal 984 ; TC : 44539 ; NextTC : -1 ; TN : 738 ; TDB (0) : 7880

Information: Signal 992 ; TC : 44543 ; NextTC : -1 ; TN : 744 ; TDB (0) : 7883

Information: Signal 1025 ; TC : 44553 ; NextTC : -1 ; TN : 761 ; TDB (0) : 7799

Information: Signal 1026 ; TC : 44553 ; NextTC : -1 ; TN : 761 ; TDB (0) : 7798

Information: Signal 1075 ; TC : 44559 ; NextTC : -1 ; TN : 796 ; TDB (0) : 8446

Information: Signal 1076 ; TC : 44559 ; NextTC : -1 ; TN : 796 ; TDB (0) : 8443

Information: Signal 1084 ; TC : 44562 ; NextTC : -1 ; TN : 804 ; TDB (0) : 8438

Information: Signal 1085 ; TC : 44562 ; NextTC : -1 ; TN : 804 ; TDB (0) : 8091

Information: Signal 1096 ; TC : 44569 ; NextTC : -1 ; TN : 813 ; TDB (0) : 8427

Information: Signal 1097 ; TC : 44569 ; NextTC : -1 ; TN : 813 ; TDB (0) : 8426

Information: Signal 1098 ; TC : 44569 ; NextTC : -1 ; TN : 813 ; TDB (0) : 8425

Information: Signal 1159 ; TC : 44586 ; NextTC : -1 ; TN : 850 ; TDB (0) : 8299

Information: Signal 1160 ; TC : 44586 ; NextTC : -1 ; TN : 850 ; TDB (0) : 8298

Information: Signal 1161 ; TC : 44586 ; NextTC : -1 ; TN : 850 ; TDB (0) : 8295

Information: Signal 1235 ; TC : 44599 ; NextTC : -1 ; TN : 917 ; TDB (0) : 8266

Information: Signal 1279 ; TC : 44607 ; NextTC : -1 ; TN : 959 ; TDB (0) : 12373

Information: Signal 1286 ; TC : 44610 ; NextTC : -1 ; TN : 963 ; TDB (0) : 8268

Information: Signal 1307 ; TC : 44619 ; NextTC : -1 ; TN : 967 ; TDB (0) : 8586

Information: Signal 1308 ; TC : 44619 ; NextTC : -1 ; TN : 967 ; TDB (0) : 8585

Information: Signal 1360 ; TC : 44637 ; NextTC : -1 ; TN : 968 ; TDB (0) : 8932

Information: Signal 1361 ; TC : 44637 ; NextTC : -1 ; TN : 968 ; TDB (0) : 8893

Information: Signal 1362 ; TC : 44637 ; NextTC : -1 ; TN : 968 ; TDB (0) : 8890

Information: Signal 1363 ; TC : 44637 ; NextTC : -1 ; TN : 968 ; TDB (0) : 8887

Information: Signal 1418 ; TC : 44653 ; NextTC : -1 ; TN : 969 ; TDB (0) : 8598

Information: Signal 1419 ; TC : 44653 ; NextTC : -1 ; TN : 969 ; TDB (0) : 8597

Information: Signal 1476 ; TC : 44665 ; NextTC : -1 ; TN : 1005 ; TDB (0) : 23039

Information: Signal 1477 ; TC : 44665 ; NextTC : -1 ; TN : 1005 ; TDB (0) : 23038

Information: Signal 1478 ; TC : 44665 ; NextTC : -1 ; TN : 1005 ; TDB (0) : 23037

Information: Signal 1479 ; TC : 44665 ; NextTC : -1 ; TN : 1005 ; TDB (0) : 23036

Information: Signal 1480 ; TC : 44665 ; NextTC : -1 ; TN : 1005 ; TDB (0) : 23035

Information: Signal 1512 ; TC : 44674 ; NextTC : -1 ; TN : 1035 ; TDB (0) : 9492

Information: Signal 1545 ; TC : 44681 ; NextTC : -1 ; TN : 1108 ; TDB (0) : 22986

Information: Signal 1546 ; TC : 44681 ; NextTC : -1 ; TN : 1108 ; TDB (0) : 22978

Information: Signal 1547 ; TC : 44681 ; NextTC : -1 ; TN : 1108 ; TDB (0) : 22975

Information: Signal 1548 ; TC : 44681 ; NextTC : -1 ; TN : 1108 ; TDB (0) : 22974

Information: Signal 1603 ; TC : 44694 ; NextTC : -1 ; TN : 1177 ; TDB (0) : 25674

Information: Signal 1604 ; TC : 44694 ; NextTC : -1 ; TN : 1177 ; TDB (0) : 25667

Information: Signal 1605 ; TC : 44694 ; NextTC : -1 ; TN : 1177 ; TDB (0) : 25666

Information: Signal 1619 ; TC : 44697 ; NextTC : -1 ; TN : 1184 ; TDB (0) : 25662

Information: Signal 1620 ; TC : 44697 ; NextTC : -1 ; TN : 1184 ; TDB (0) : 25661

Information: Signal 1621 ; TC : 44697 ; NextTC : -1 ; TN : 1184 ; TDB (0) : 25625

Information: Signal 1622 ; TC : 44697 ; NextTC : -1 ; TN : 1184 ; TDB (0) : 25622

Information: Signal 1634 ; TC : 44700 ; NextTC : -1 ; TN : 1193 ; TDB (0) : 68575

Information: Signal 1643 ; TC : 44702 ; NextTC : -1 ; TN : 1194 ; TDB (0) : 550

Information: Signal 1644 ; TC : 44702 ; NextTC : -1 ; TN : 1194 ; TDB (0) : 549

Information: Signal 1652 ; TC : 44705 ; NextTC : -1 ; TN : 1209 ; TDB (0) : 11536

Information: Signal 1667 ; TC : 44709 ; NextTC : -1 ; TN : 1221 ; TDB (0) : 11493

Information: Signal 1693 ; TC : 44714 ; NextTC : -1 ; TN : 1259 ; TDB (0) : 11601

Information: Signal 1700 ; TC : 44716 ; NextTC : -1 ; TN : 1263 ; TDB (0) : 11605

Information: Signal 1718 ; TC : 44720 ; NextTC : -1 ; TN : 1300 ; TDB (0) : 12276

Information: Signal 1860 ; TC : 44750 ; NextTC : -1 ; TN : 1454 ; TDB (0) : 12292

Information: Signal 1861 ; TC : 44750 ; NextTC : -1 ; TN : 1454 ; TDB (0) : 12077

Information: Signal 1910 ; TC : 44755 ; NextTC : -1 ; TN : 1498 ; TDB (0) : 71795

Information: Signal 1911 ; TC : 44755 ; NextTC : -1 ; TN : 1498 ; TDB (0) : 71794

Information: Signal 1920 ; TC : 44762 ; NextTC : -1 ; TN : 1507 ; TDB (0) : 8732

Information: Signal 1921 ; TC : 44762 ; NextTC : -1 ; TN : 1507 ; TDB (0) : 8731

Information: Signal 1963 ; TC : 44767 ; NextTC : -1 ; TN : 1588 ; TDB (0) : 12043

Information: Signal 1964 ; TC : 44767 ; NextTC : -1 ; TN : 1588 ; TDB (0) : 12042

Information: Signal 1973 ; TC : 44770 ; NextTC : -1 ; TN : 1596 ; TDB (0) : 75266

Information: Signal 1974 ; TC : 44770 ; NextTC : -1 ; TN : 1596 ; TDB (0) : 75262

Information: Signal 2112 ; TC : 44807 ; NextTC : -1 ; TN : 1878 ; TDB (0) : 11879

Information: Signal 2126 ; TC : 44816 ; NextTC : -1 ; TN : 1879 ; TDB (0) : 11631

Information: Signal 2127 ; TC : 44816 ; NextTC : -1 ; TN : 1879 ; TDB (0) : 11630

Information: Signal 2191 ; TC : 44831 ; NextTC : -1 ; TN : 1938 ; TDB (0) : 14170

Information: Signal 2262 ; TC : 44857 ; NextTC : -1 ; TN : 2012 ; TDB (0) : 14167

Information: Signal 2385 ; TC : 58183 ; NextTC : -1 ; TN : 2163 ; TDB (0) : 14465

Information: Signal 2386 ; TC : 58183 ; NextTC : -1 ; TN : 2163 ; TDB (0) : 14464

Information: Signal 2403 ; TC : 44871 ; NextTC : -1 ; TN : 2168 ; TDB (0) : 14604

Information: Signal 2404 ; TC : 44871 ; NextTC : -1 ; TN : 2168 ; TDB (0) : 14603

Information: Signal 2445 ; TC : 44884 ; NextTC : -1 ; TN : 2189 ; TDB (0) : 66430

Information: Signal 2461 ; TC : 44888 ; NextTC : -1 ; TN : 2190 ; TDB (0) : 14640

Information: Signal 2463 ; TC : 44888 ; NextTC : -1 ; TN : 2190 ; TDB (0) : 14599

Information: Signal 2488 ; TC : 44895 ; NextTC : -1 ; TN : 2203 ; TDB (0) : 14425

Information: Signal 2525 ; TC : 44905 ; NextTC : -1 ; TN : 2230 ; TDB (0) : 14612

Information: Signal 2677 ; TC : 44934 ; NextTC : -1 ; TN : 2316 ; TDB (0) : 14729

Information: Signal 2678 ; TC : 44934 ; NextTC : -1 ; TN : 2316 ; TDB (0) : 14728

Information: Signal 2719 ; TC : 44942 ; NextTC : -1 ; TN : 2347 ; TDB (0) : 14850

Information: Signal 2730 ; TC : 44945 ; NextTC : -1 ; TN : 2356 ; TDB (0) : 15219

Information: Signal 2738 ; TC : 44948 ; NextTC : -1 ; TN : 2357 ; TDB (0) : 15220

Information: Signal 2767 ; TC : 44952 ; NextTC : -1 ; TN : 2374 ; TDB (0) : 15235

Information: Signal 2784 ; TC : 44957 ; NextTC : -1 ; TN : 2380 ; TDB (0) : 27610

Information: Signal 2802 ; TC : 44961 ; NextTC : -1 ; TN : 2389 ; TDB (0) : 15174

Information: Signal 2816 ; TC : 44962 ; NextTC : -1 ; TN : 2398 ; TDB (0) : 16486

Information: Signal 2873 ; TC : 44972 ; NextTC : -1 ; TN : 2441 ; TDB (0) : 15217

Information: Signal 2883 ; TC : 44975 ; NextTC : -1 ; TN : 2445 ; TDB (0) : 37735

Information: Signal 2895 ; TC : 44978 ; NextTC : -1 ; TN : 2450 ; TDB (0) : 37739

Information: Signal 2928 ; TC : 44981 ; NextTC : -1 ; TN : 2491 ; TDB (0) : 15631

Information: Signal 2937 ; TC : 44982 ; NextTC : -1 ; TN : 2496 ; TDB (0) : 15519

Information: Signal 2978 ; TC : 44989 ; NextTC : -1 ; TN : 2534 ; TDB (0) : 15516

Information: Signal 2992 ; TC : 44994 ; NextTC : -1 ; TN : 2535 ; TDB (0) : 15917

Information: Signal 2993 ; TC : 44994 ; NextTC : -1 ; TN : 2535 ; TDB (0) : 15916

Information: Signal 3018 ; TC : 45001 ; NextTC : -1 ; TN : 2539 ; TDB (0) : 15830

Information: Signal 3076 ; TC : 45012 ; NextTC : -1 ; TN : 2562 ; TDB (0) : 15727

Information: Signal 3096 ; TC : 45017 ; NextTC : -1 ; TN : 2568 ; TDB (0) : 15778

Information: Signal 3127 ; TC : 45028 ; NextTC : -1 ; TN : 2585 ; TDB (0) : 15935

Information: Signal 3128 ; TC : 45028 ; NextTC : -1 ; TN : 2585 ; TDB (0) : 15934

Information: Signal 3284 ; TC : 45048 ; NextTC : -1 ; TN : 2655 ; TDB (0) : 16146

Information: Signal 3300 ; TC : 45052 ; NextTC : -1 ; TN : 2670 ; TDB (0) : 89269

Information: Signal 3316 ; TC : 45057 ; NextTC : -1 ; TN : 2672 ; TDB (0) : 89162

Information: Signal 3345 ; TC : 45066 ; NextTC : -1 ; TN : 2676 ; TDB (0) : 16493

Information: Signal 3346 ; TC : 45066 ; NextTC : -1 ; TN : 2676 ; TDB (0) : 16492

Information: Signal 3386 ; TC : 45075 ; NextTC : -1 ; TN : 2677 ; TDB (0) : 38026

Information: Signal 3397 ; TC : 45077 ; NextTC : -1 ; TN : 2683 ; TDB (0) : 38022

Information: Signal 3457 ; TC : 45079 ; NextTC : -1 ; TN : 2739 ; TDB (0) : 16240

Information: Signal 3559 ; TC : 45107 ; NextTC : -1 ; TN : 2758 ; TDB (0) : 15225

Information: Signal 3593 ; TC : 45115 ; NextTC : -1 ; TN : 2776 ; TDB (0) : 16474

Information: Signal 3638 ; TC : 45121 ; NextTC : -1 ; TN : 2811 ; TDB (0) : 38078

Information: Signal 3641 ; TC : 45122 ; NextTC : -1 ; TN : 2813 ; TDB (0) : 16525

Information: Signal 3679 ; TC : 45129 ; NextTC : -1 ; TN : 2848 ; TDB (0) : 16657

Information: Signal 3689 ; TC : 45132 ; NextTC : -1 ; TN : 2859 ; TDB (0) : 16660

Information: Signal 3705 ; TC : 45137 ; NextTC : -1 ; TN : 2876 ; TDB (0) : 16672

Information: Signal 3717 ; TC : 45140 ; NextTC : -1 ; TN : 2877 ; TDB (0) : 30252

Information: Signal 3718 ; TC : 45140 ; NextTC : -1 ; TN : 2877 ; TDB (0) : 30251

Information: Signal 3724 ; TC : 45143 ; NextTC : -1 ; TN : 2883 ; TDB (0) : 30260

Information: Signal 3725 ; TC : 45143 ; NextTC : -1 ; TN : 2883 ; TDB (0) : 30259

Information: Signal 3856 ; TC : 45183 ; NextTC : -1 ; TN : 2896 ; TDB (0) : 16489

Information: Signal 3857 ; TC : 45183 ; NextTC : -1 ; TN : 2896 ; TDB (0) : 16488

Information: Signal 3912 ; TC : 45192 ; NextTC : -1 ; TN : 2919 ; TDB (0) : 11252

Information: Signal 3924 ; TC : 45196 ; NextTC : -1 ; TN : 2924 ; TDB (0) : 11261

Information: Signal 3936 ; TC : 45197 ; NextTC : -1 ; TN : 2937 ; TDB (0) : 16839

Information: Signal 3951 ; TC : 45202 ; NextTC : -1 ; TN : 2947 ; TDB (0) : 16799

Information: Signal 3970 ; TC : 45206 ; NextTC : -1 ; TN : 2961 ; TDB (0) : 38118

Information: Signal 3975 ; TC : 45207 ; NextTC : -1 ; TN : 2971 ; TDB (0) : 16842

Information: Signal 3992 ; TC : 45209 ; NextTC : -1 ; TN : 3018 ; TDB (0) : 16522

Information: Signal 4000 ; TC : 45212 ; NextTC : -1 ; TN : 3019 ; TDB (0) : 17145

Information: Signal 4022 ; TC : 45217 ; NextTC : -1 ; TN : 3029 ; TDB (0) : 17148

Information: Signal 4026 ; TC : 45218 ; NextTC : -1 ; TN : 3030 ; TDB (0) : 17151

Information: Signal 4036 ; TC : 45221 ; NextTC : -1 ; TN : 3034 ; TDB (0) : 17154

Information: Signal 4073 ; TC : 45227 ; NextTC : -1 ; TN : 3090 ; TDB (0) : 17227

Information: Signal 4081 ; TC : 45230 ; NextTC : -1 ; TN : 3091 ; TDB (0) : 17234

Information: Signal 4148 ; TC : 45252 ; NextTC : -1 ; TN : 3138 ; TDB (0) : 16582

Information: Signal 4149 ; TC : 45252 ; NextTC : -1 ; TN : 3138 ; TDB (0) : 16581

Information: Signal 4181 ; TC : 45259 ; NextTC : -1 ; TN : 3141 ; TDB (0) : 15023

Information: Signal 4208 ; TC : 45269 ; NextTC : -1 ; TN : 3161 ; TDB (0) : 18273

Information: Signal 4209 ; TC : 45269 ; NextTC : -1 ; TN : 3161 ; TDB (0) : 18269

Information: Signal 4210 ; TC : 45269 ; NextTC : -1 ; TN : 3161 ; TDB (0) : 18268

Information: Signal 4211 ; TC : 45269 ; NextTC : -1 ; TN : 3161 ; TDB (0) : 18266

Information: Signal 4212 ; TC : 45269 ; NextTC : -1 ; TN : 3161 ; TDB (0) : 18265

Information: Signal 4272 ; TC : 45282 ; NextTC : -1 ; TN : 3166 ; TDB (0) : 54347

Information: Signal 4284 ; TC : 45284 ; NextTC : -1 ; TN : 3190 ; TDB (0) : 54305

Information: Signal 4291 ; TC : 45287 ; NextTC : -1 ; TN : 3194 ; TDB (0) : 18562

Information: Signal 4306 ; TC : 45295 ; NextTC : -1 ; TN : 3195 ; TDB (0) : 54429

Information: Signal 4307 ; TC : 45295 ; NextTC : -1 ; TN : 3195 ; TDB (0) : 54428

Information: Signal 4389 ; TC : 45312 ; NextTC : -1 ; TN : 3264 ; TDB (0) : 18559

Information: Signal 4507 ; TC : 45345 ; NextTC : -1 ; TN : 3369 ; TDB (0) : 10202

Information: Signal 4508 ; TC : 45345 ; NextTC : -1 ; TN : 3369 ; TDB (0) : 10201

Information: Signal 4566 ; TC : 45362 ; NextTC : -1 ; TN : 3370 ; TDB (0) : 13708

Information: Signal 4567 ; TC : 45362 ; NextTC : -1 ; TN : 3370 ; TDB (0) : 11718

Information: Signal 4647 ; TC : 45377 ; NextTC : -1 ; TN : 3392 ; TDB (0) : 18750

Information: Signal 4692 ; TC : 45400 ; NextTC : -1 ; TN : 3450 ; TDB (0) : 17532

Information: Signal 4693 ; TC : 45400 ; NextTC : -1 ; TN : 3450 ; TDB (0) : 17531

Information: Signal 4694 ; TC : 45400 ; NextTC : -1 ; TN : 3450 ; TDB (0) : 17530

Information: Signal 4695 ; TC : 45400 ; NextTC : -1 ; TN : 3450 ; TDB (0) : 17529

Information: Signal 4696 ; TC : 45400 ; NextTC : -1 ; TN : 3450 ; TDB (0) : 17518

Information: Signal 4775 ; TC : 45416 ; NextTC : -1 ; TN : 3506 ; TDB (0) : 19258

Information: Signal 4813 ; TC : 45428 ; NextTC : -1 ; TN : 3562 ; TDB (0) : 19692

Information: Signal 4824 ; TC : 45432 ; NextTC : -1 ; TN : 3576 ; TDB (0) : 19744

Information: Signal 4871 ; TC : 45448 ; NextTC : -1 ; TN : 3611 ; TDB (0) : 19705

Information: Signal 4872 ; TC : 45448 ; NextTC : -1 ; TN : 3611 ; TDB (0) : 19704

Information: Signal 4922 ; TC : 45460 ; NextTC : -1 ; TN : 3616 ; TDB (0) : 18786

Information: Signal 4923 ; TC : 45460 ; NextTC : -1 ; TN : 3616 ; TDB (0) : 18785

Information: Signal 4938 ; TC : 45465 ; NextTC : -1 ; TN : 3617 ; TDB (0) : 19068

Information: Signal 4976 ; TC : 45477 ; NextTC : -1 ; TN : 3621 ; TDB (0) : 19122

Information: Signal 4977 ; TC : 45477 ; NextTC : -1 ; TN : 3621 ; TDB (0) : 19121

Information: Signal 5028 ; TC : 45493 ; NextTC : -1 ; TN : 3622 ; TDB (0) : 19241

Information: Signal 5029 ; TC : 45493 ; NextTC : -1 ; TN : 3622 ; TDB (0) : 19238

Information: Signal 5030 ; TC : 45493 ; NextTC : -1 ; TN : 3622 ; TDB (0) : 19237

Information: Signal 5031 ; TC : 45493 ; NextTC : -1 ; TN : 3622 ; TDB (0) : 19235

Information: Signal 5123 ; TC : 45512 ; NextTC : -1 ; TN : 3690 ; TDB (0) : 95520

Information: Signal 5218 ; TC : 45529 ; NextTC : -1 ; TN : 3830 ; TDB (0) : 19934

Information: Signal 5219 ; TC : 45529 ; NextTC : -1 ; TN : 3830 ; TDB (0) : 19933

Information: Signal 5284 ; TC : 45544 ; NextTC : -1 ; TN : 3877 ; TDB (0) : 32260

Information: Signal 5285 ; TC : 45544 ; NextTC : -1 ; TN : 3877 ; TDB (0) : 32253

Information: Signal 5286 ; TC : 45544 ; NextTC : -1 ; TN : 3877 ; TDB (0) : 32252

Information: Signal 5480 ; TC : 45597 ; NextTC : -1 ; TN : 4132 ; TDB (0) : 20097

Information: Signal 5547 ; TC : 45616 ; NextTC : -1 ; TN : 4157 ; TDB (0) : 20524

Information: Signal 5548 ; TC : 45616 ; NextTC : -1 ; TN : 4157 ; TDB (0) : 20523

Information: Signal 5644 ; TC : 45640 ; NextTC : -1 ; TN : 4243 ; TDB (0) : 20734

Information: Signal 5664 ; TC : 45645 ; NextTC : -1 ; TN : 4260 ; TDB (0) : 20737

Information: Signal 5690 ; TC : 45656 ; NextTC : -1 ; TN : 4278 ; TDB (0) : 20410

Information: Signal 5691 ; TC : 45656 ; NextTC : -1 ; TN : 4278 ; TDB (0) : 20409

Information: Signal 5753 ; TC : 45667 ; NextTC : -1 ; TN : 4307 ; TDB (0) : 20981

Information: Signal 5768 ; TC : 45672 ; NextTC : -1 ; TN : 4314 ; TDB (0) : 20978

Information: Signal 5810 ; TC : 45681 ; NextTC : -1 ; TN : 4333 ; TDB (0) : 21014

Information: Signal 5811 ; TC : 45681 ; NextTC : -1 ; TN : 4333 ; TDB (0) : 21013

Information: Signal 5874 ; TC : 45692 ; NextTC : -1 ; TN : 4381 ; TDB (0) : 21115

Information: Signal 5909 ; TC : 45698 ; NextTC : -1 ; TN : 4402 ; TDB (0) : 21118

Information: Signal 5936 ; TC : 45703 ; NextTC : -1 ; TN : 4447 ; TDB (0) : 21533

Information: Signal 5952 ; TC : 45708 ; NextTC : -1 ; TN : 4453 ; TDB (0) : 21531

Information: Signal 5980 ; TC : 45715 ; NextTC : -1 ; TN : 4468 ; TDB (0) : 21618

Information: Signal 5981 ; TC : 45715 ; NextTC : -1 ; TN : 4468 ; TDB (0) : 21617

Information: Signal 6016 ; TC : 45724 ; NextTC : -1 ; TN : 4479 ; TDB (0) : 21613

Information: Signal 6017 ; TC : 45724 ; NextTC : -1 ; TN : 4479 ; TDB (0) : 21612

Information: Signal 6115 ; TC : 45745 ; NextTC : -1 ; TN : 4608 ; TDB (0) : 20519

Information: Signal 6116 ; TC : 45745 ; NextTC : -1 ; TN : 4608 ; TDB (0) : 20518

Information: Signal 6171 ; TC : 45762 ; NextTC : -1 ; TN : 4609 ; TDB (0) : 20786

Information: Signal 6172 ; TC : 45762 ; NextTC : -1 ; TN : 4609 ; TDB (0) : 20785

Information: Signal 6241 ; TC : 45780 ; NextTC : -1 ; TN : 4610 ; TDB (0) : 20781

Information: Signal 6242 ; TC : 45780 ; NextTC : -1 ; TN : 4610 ; TDB (0) : 20780

Information: Signal 6311 ; TC : 45793 ; NextTC : -1 ; TN : 4611 ; TDB (0) : 21019

Information: Signal 6312 ; TC : 45793 ; NextTC : -1 ; TN : 4611 ; TDB (0) : 21018

Information: Signal 6352 ; TC : 45811 ; NextTC : -1 ; TN : 4615 ; TDB (0) : 21210

Information: Signal 6353 ; TC : 45811 ; NextTC : -1 ; TN : 4615 ; TDB (0) : 21209

Information: Signal 6433 ; TC : 45825 ; NextTC : -1 ; TN : 4629 ; TDB (0) : 26311

Information: Signal 6449 ; TC : 45828 ; NextTC : -1 ; TN : 4639 ; TDB (0) : 26327

Information: Signal 6455 ; TC : 45829 ; NextTC : -1 ; TN : 4641 ; TDB (0) : 26323

Information: Signal 6470 ; TC : 45830 ; NextTC : -1 ; TN : 4661 ; TDB (0) : 21796

Information: Signal 6487 ; TC : 45837 ; NextTC : -1 ; TN : 4667 ; TDB (0) : 21791

Information: Signal 6505 ; TC : 45840 ; NextTC : -1 ; TN : 4681 ; TDB (0) : 21789

Information: Signal 6530 ; TC : 45847 ; NextTC : -1 ; TN : 4688 ; TDB (0) : 22023

Information: Signal 6544 ; TC : 45852 ; NextTC : -1 ; TN : 4689 ; TDB (0) : 21569

Information: Signal 6545 ; TC : 45852 ; NextTC : -1 ; TN : 4689 ; TDB (0) : 21568

Information: Signal 6582 ; TC : 45864 ; NextTC : -1 ; TN : 4695 ; TDB (0) : 22017

Information: Signal 6601 ; TC : 45865 ; NextTC : -1 ; TN : 4705 ; TDB (0) : 22026

Information: Signal 6662 ; TC : 45877 ; NextTC : -1 ; TN : 4756 ; TDB (0) : 22020

Information: Signal 6678 ; TC : 45880 ; NextTC : -1 ; TN : 4763 ; TDB (0) : 39638

Information: Signal 6684 ; TC : 45883 ; NextTC : -1 ; TN : 4766 ; TDB (0) : 39641

Information: Signal 6717 ; TC : 45886 ; NextTC : -1 ; TN : 4811 ; TDB (0) : 20511

Information: Signal 6725 ; TC : 45889 ; NextTC : -1 ; TN : 4812 ; TDB (0) : 20508

Information: Signal 6733 ; TC : 45892 ; NextTC : -1 ; TN : 4833 ; TDB (0) : 38074

Information: Signal 6737 ; TC : 45893 ; NextTC : -1 ; TN : 4838 ; TDB (0) : 26331

Information: Signal 6753 ; TC : 45896 ; NextTC : -1 ; TN : 4854 ; TDB (0) : 26347

Information: Signal 6776 ; TC : 45901 ; NextTC : -1 ; TN : 4879 ; TDB (0) : 26307

Information: Signal 6805 ; TC : 45906 ; NextTC : -1 ; TN : 4936 ; TDB (0) : 26687

Information: Signal 6815 ; TC : 45909 ; NextTC : -1 ; TN : 4946 ; TDB (0) : 26691

Information: Signal 6832 ; TC : 45912 ; NextTC : -1 ; TN : 4970 ; TDB (0) : 26667

Information: Signal 6873 ; TC : 45913 ; NextTC : -1 ; TN : 5044 ; TDB (0) : 26683

Information: Signal 6905 ; TC : 45916 ; NextTC : -1 ; TN : 5073 ; TDB (0) : 38339

Information: Signal 6907 ; TC : 45916 ; NextTC : -1 ; TN : 5073 ; TDB (0) : 38313

Information: Signal 6916 ; TC : 45919 ; NextTC : -1 ; TN : 5075 ; TDB (0) : 38340

Information: Signal 6918 ; TC : 45919 ; NextTC : -1 ; TN : 5075 ; TDB (0) : 38309

Information: Signal 6927 ; TC : 45922 ; NextTC : -1 ; TN : 5079 ; TDB (0) : 38337

Information: Signal 6929 ; TC : 45922 ; NextTC : -1 ; TN : 5079 ; TDB (0) : 38321

Information: Signal 6969 ; TC : 45928 ; NextTC : -1 ; TN : 5126 ; TDB (0) : 38341

Information: Signal 6971 ; TC : 45928 ; NextTC : -1 ; TN : 5126 ; TDB (0) : 38305

Information: Signal 6978 ; TC : 45931 ; NextTC : -1 ; TN : 5127 ; TDB (0) : 38342

Information: Signal 6980 ; TC : 45931 ; NextTC : -1 ; TN : 5127 ; TDB (0) : 38301

Information: Signal 6991 ; TC : 45934 ; NextTC : -1 ; TN : 5133 ; TDB (0) : 38338

Information: Signal 6993 ; TC : 45934 ; NextTC : -1 ; TN : 5133 ; TDB (0) : 38317

Information: Signal 7031 ; TC : 45937 ; NextTC : -1 ; TN : 5207 ; TDB (0) : 38369

Information: Signal 7039 ; TC : 45940 ; NextTC : -1 ; TN : 5208 ; TDB (0) : 26679

Information: Signal 7118 ; TC : 45954 ; NextTC : -1 ; TN : 5343 ; TDB (0) : 26834

Information: Signal 7147 ; TC : 45957 ; NextTC : -1 ; TN : 5370 ; TDB (0) : 26830

Information: Signal 7154 ; TC : 45958 ; NextTC : -1 ; TN : 5376 ; TDB (0) : 73501

Information: Signal 7168 ; TC : 45961 ; NextTC : -1 ; TN : 5380 ; TDB (0) : 26826

Information: Signal 7190 ; TC : 45966 ; NextTC : -1 ; TN : 5392 ; TDB (0) : 38408

Information: Signal 7228 ; TC : 45977 ; NextTC : -1 ; TN : 5419 ; TDB (0) : 38412

Information: Signal 7258 ; TC : 45981 ; NextTC : -1 ; TN : 5440 ; TDB (0) : 27125

Information: Signal 7287 ; TC : 45984 ; NextTC : -1 ; TN : 5503 ; TDB (0) : 27217

Information: Signal 7294 ; TC : 45987 ; NextTC : -1 ; TN : 5505 ; TDB (0) : 27221

Information: Signal 7299 ; TC : 45988 ; NextTC : -1 ; TN : 5506 ; TDB (0) : 27133

Information: Signal 7315 ; TC : 45991 ; NextTC : -1 ; TN : 5522 ; TDB (0) : 38460

Information: Signal 7322 ; TC : 45994 ; NextTC : -1 ; TN : 5535 ; TDB (0) : 27391

Information: Signal 7330 ; TC : 45997 ; NextTC : -1 ; TN : 5547 ; TDB (0) : 27439

Information: Signal 7340 ; TC : 46000 ; NextTC : -1 ; TN : 5556 ; TDB (0) : 27395

Information: Signal 7349 ; TC : 46003 ; NextTC : -1 ; TN : 5561 ; TDB (0) : 27443

Information: Signal 7361 ; TC : 46006 ; NextTC : -1 ; TN : 5568 ; TDB (0) : 27447

Information: Signal 7370 ; TC : 46007 ; NextTC : -1 ; TN : 5578 ; TDB (0) : 27431

Information: Signal 7385 ; TC : 46010 ; NextTC : -1 ; TN : 5583 ; TDB (0) : 38456

Information: Signal 7396 ; TC : 46013 ; NextTC : -1 ; TN : 5598 ; TDB (0) : 38448

Information: Signal 7411 ; TC : 46017 ; NextTC : -1 ; TN : 5644 ; TDB (0) : 27699

Information: Signal 7426 ; TC : 46021 ; NextTC : -1 ; TN : 5650 ; TDB (0) : 27695

Information: Signal 7436 ; TC : 46025 ; NextTC : -1 ; TN : 5651 ; TDB (0) : 27687

Information: Signal 7551 ; TC : 46066 ; NextTC : -1 ; TN : 5827 ; TDB (0) : 27924

Information: Signal 7561 ; TC : 46069 ; NextTC : -1 ; TN : 5833 ; TDB (0) : 27920

Information: Signal 7593 ; TC : 46074 ; NextTC : -1 ; TN : 5917 ; TDB (0) : 28191

Information: Signal 7615 ; TC : 46080 ; NextTC : -1 ; TN : 5930 ; TDB (0) : 28198

Information: Signal 7690 ; TC : 46103 ; NextTC : -1 ; TN : 6012 ; TDB (0) : 28428

Information: Signal 7807 ; TC : 46118 ; NextTC : -1 ; TN : 6189 ; TDB (0) : 29117

Information: Signal 8021 ; TC : 46157 ; NextTC : -1 ; TN : 6471 ; TDB (0) : 28748

Information: Signal 8022 ; TC : 46157 ; NextTC : -1 ; TN : 6471 ; TDB (0) : 28747

Information: Signal 8041 ; TC : 46163 ; NextTC : -1 ; TN : 6492 ; TDB (0) : 28740

Information: Signal 8043 ; TC : 46163 ; NextTC : -1 ; TN : 6492 ; TDB (0) : 28768

Information: Signal 8076 ; TC : 46169 ; NextTC : -1 ; TN : 6551 ; TDB (0) : 28707

Information: Signal 8077 ; TC : 46169 ; NextTC : -1 ; TN : 6551 ; TDB (0) : 28706

Information: Signal 8129 ; TC : 46180 ; NextTC : -1 ; TN : 6586 ; TDB (0) : 28598

Information: Signal 8155 ; TC : 46193 ; NextTC : -1 ; TN : 6597 ; TDB (0) : 28621

Information: Signal 8156 ; TC : 46193 ; NextTC : -1 ; TN : 6597 ; TDB (0) : 28620

Information: Signal 8199 ; TC : 46202 ; NextTC : -1 ; TN : 6600 ; TDB (0) : 28825

Information: Signal 8200 ; TC : 46202 ; NextTC : -1 ; TN : 6600 ; TDB (0) : 28824

Information: Signal 8277 ; TC : 46219 ; NextTC : -1 ; TN : 6818 ; TDB (0) : 28861

Information: Signal 8279 ; TC : 46219 ; NextTC : -1 ; TN : 6818 ; TDB (0) : 28855

Information: Signal 8313 ; TC : 46227 ; NextTC : -1 ; TN : 6869 ; TDB (0) : 28722

Information: Signal 8314 ; TC : 46227 ; NextTC : -1 ; TN : 6869 ; TDB (0) : 28721

Information: Signal 8336 ; TC : 46234 ; NextTC : -1 ; TN : 6886 ; TDB (0) : 29271

Information: Signal 8344 ; TC : 46237 ; NextTC : -1 ; TN : 6888 ; TDB (0) : 29275

Information: Signal 8381 ; TC : 46251 ; NextTC : -1 ; TN : 6910 ; TDB (0) : 29357

Information: Signal 8382 ; TC : 46251 ; NextTC : -1 ; TN : 6910 ; TDB (0) : 29356

Information: Signal 8428 ; TC : 46265 ; NextTC : -1 ; TN : 6911 ; TDB (0) : 29257

Information: Signal 8429 ; TC : 46265 ; NextTC : -1 ; TN : 6911 ; TDB (0) : 29256

Information: Signal 8468 ; TC : 46279 ; NextTC : -1 ; TN : 6915 ; TDB (0) : 29468

Information: Signal 8469 ; TC : 46279 ; NextTC : -1 ; TN : 6915 ; TDB (0) : 29467

Information: Signal 8516 ; TC : 46292 ; NextTC : -1 ; TN : 6954 ; TDB (0) : 29572

Information: Signal 8517 ; TC : 46292 ; NextTC : -1 ; TN : 6954 ; TDB (0) : 29571

Information: Signal 8557 ; TC : 46302 ; NextTC : -1 ; TN : 6976 ; TDB (0) : 29492

Information: Signal 8576 ; TC : 46308 ; NextTC : -1 ; TN : 6986 ; TDB (0) : 29484

Information: Signal 8629 ; TC : 46324 ; NextTC : -1 ; TN : 7039 ; TDB (0) : 29747

Information: Signal 8630 ; TC : 46324 ; NextTC : -1 ; TN : 7039 ; TDB (0) : 29746

Information: Signal 8675 ; TC : 46338 ; NextTC : -1 ; TN : 7042 ; TDB (0) : 29742

Information: Signal 8676 ; TC : 46338 ; NextTC : -1 ; TN : 7042 ; TDB (0) : 29741

Information: Signal 8794 ; TC : 46367 ; NextTC : -1 ; TN : 7067 ; TDB (0) : 30220

Information: Signal 8809 ; TC : 46374 ; NextTC : -1 ; TN : 7083 ; TDB (0) : 29875

Information: Signal 8835 ; TC : 46382 ; NextTC : -1 ; TN : 7094 ; TDB (0) : 30041

Information: Signal 8836 ; TC : 46382 ; NextTC : -1 ; TN : 7094 ; TDB (0) : 30040

Information: Signal 8873 ; TC : 46394 ; NextTC : -1 ; TN : 7127 ; TDB (0) : 29941

Information: Signal 8880 ; TC : 46397 ; NextTC : -1 ; TN : 7131 ; TDB (0) : 29937

Information: Signal 8911 ; TC : 46413 ; NextTC : -1 ; TN : 7203 ; TDB (0) : 31595

Information: Signal 8952 ; TC : 46427 ; NextTC : -1 ; TN : 7258 ; TDB (0) : 31593

Information: Signal 8953 ; TC : 46427 ; NextTC : -1 ; TN : 7258 ; TDB (0) : 31592

Information: Signal 8967 ; TC : 46433 ; NextTC : -1 ; TN : 7280 ; TDB (0) : 30430

Information: Signal 8970 ; TC : 46434 ; NextTC : -1 ; TN : 7322 ; TDB (0) : 39343

Information: Signal 8994 ; TC : 46444 ; NextTC : -1 ; TN : 7330 ; TDB (0) : 30228

Information: Signal 8995 ; TC : 46444 ; NextTC : -1 ; TN : 7330 ; TDB (0) : 30227

Information: Signal 8996 ; TC : 46444 ; NextTC : -1 ; TN : 7330 ; TDB (0) : 30226

Information: Signal 9012 ; TC : 46452 ; NextTC : -1 ; TN : 7332 ; TDB (0) : 29567

Information: Signal 9013 ; TC : 46452 ; NextTC : -1 ; TN : 7332 ; TDB (0) : 29566

Information: Signal 9047 ; TC : 46460 ; NextTC : -1 ; TN : 7338 ; TDB (0) : 29653

Information: Signal 9055 ; TC : 46463 ; NextTC : -1 ; TN : 7339 ; TDB (0) : 29663

Information: Signal 9077 ; TC : 46472 ; NextTC : -1 ; TN : 7348 ; TDB (0) : 38887

Information: Signal 9097 ; TC : 46481 ; NextTC : -1 ; TN : 7376 ; TDB (0) : 30423

Information: Signal 9101 ; TC : 46482 ; NextTC : -1 ; TN : 7378 ; TDB (0) : 39355

Information: Signal 9104 ; TC : 46483 ; NextTC : -1 ; TN : 7385 ; TDB (0) : 39337

Information: Signal 9111 ; TC : 46486 ; NextTC : -1 ; TN : 7397 ; TDB (0) : 39352

Information: Signal 9114 ; TC : 46487 ; NextTC : -1 ; TN : 7399 ; TDB (0) : 39349

Information: Signal 9120 ; TC : 46490 ; NextTC : -1 ; TN : 7404 ; TDB (0) : 39340

Information: Signal 9126 ; TC : 46493 ; NextTC : -1 ; TN : 7405 ; TDB (0) : 39346

Information: Signal 9132 ; TC : 46496 ; NextTC : -1 ; TN : 7415 ; TDB (0) : 39334

Information: Signal 9140 ; TC : 46500 ; NextTC : -1 ; TN : 7426 ; TDB (0) : 39331

Information: Signal 9143 ; TC : 46501 ; NextTC : -1 ; TN : 7431 ; TDB (0) : 39328

Information: Signal 9146 ; TC : 46502 ; NextTC : -1 ; TN : 7434 ; TDB (0) : 39325

Information: Signal 9157 ; TC : 46505 ; NextTC : -1 ; TN : 7462 ; TDB (0) : 30514

Information: Signal 9158 ; TC : 46505 ; NextTC : -1 ; TN : 7462 ; TDB (0) : 30513

Information: Signal 9169 ; TC : 46510 ; NextTC : -1 ; TN : 7463 ; TDB (0) : 30566

Information: Signal 9173 ; TC : 46511 ; NextTC : -1 ; TN : 7469 ; TDB (0) : 30569

Information: Signal 9176 ; TC : 46512 ; NextTC : -1 ; TN : 7480 ; TDB (0) : 39287

Information: Signal 9182 ; TC : 46515 ; NextTC : -1 ; TN : 7481 ; TDB (0) : 39290

Information: Signal 9188 ; TC : 46518 ; NextTC : -1 ; TN : 7482 ; TDB (0) : 39293

Information: Signal 9194 ; TC : 46521 ; NextTC : -1 ; TN : 7485 ; TDB (0) : 39296

Information: Signal 9200 ; TC : 46524 ; NextTC : -1 ; TN : 7488 ; TDB (0) : 39299

Information: Signal 9207 ; TC : 46527 ; NextTC : -1 ; TN : 7503 ; TDB (0) : 30668

Information: Signal 9210 ; TC : 46528 ; NextTC : -1 ; TN : 7504 ; TDB (0) : 39302

Information: Signal 9223 ; TC : 46532 ; NextTC : -1 ; TN : 7515 ; TDB (0) : 30673

Information: Signal 9224 ; TC : 46532 ; NextTC : -1 ; TN : 7515 ; TDB (0) : 30672

Information: Signal 9232 ; TC : 46534 ; NextTC : -1 ; TN : 7519 ; TDB (0) : 39278

Information: Signal 9235 ; TC : 46535 ; NextTC : -1 ; TN : 7524 ; TDB (0) : 39305

Information: Signal 9247 ; TC : 46539 ; NextTC : -1 ; TN : 7541 ; TDB (0) : 30757

Information: Signal 9250 ; TC : 46540 ; NextTC : -1 ; TN : 7547 ; TDB (0) : 39266

Information: Signal 9256 ; TC : 46543 ; NextTC : -1 ; TN : 7552 ; TDB (0) : 30754

Information: Signal 9260 ; TC : 46544 ; NextTC : -1 ; TN : 7554 ; TDB (0) : 39263

Information: Signal 9263 ; TC : 46545 ; NextTC : -1 ; TN : 7558 ; TDB (0) : 39269

Information: Signal 9273 ; TC : 46550 ; NextTC : -1 ; TN : 7565 ; TDB (0) : 39260

Information: Signal 9276 ; TC : 46551 ; NextTC : -1 ; TN : 7573 ; TDB (0) : 30792

Information: Signal 9301 ; TC : 46564 ; NextTC : -1 ; TN : 7584 ; TDB (0) : 30942

Information: Signal 9317 ; TC : 46573 ; NextTC : -1 ; TN : 7601 ; TDB (0) : 39242

Information: Signal 9323 ; TC : 46576 ; NextTC : -1 ; TN : 7603 ; TDB (0) : 39248

Information: Signal 9329 ; TC : 46579 ; NextTC : -1 ; TN : 7605 ; TDB (0) : 39239

Information: Signal 9335 ; TC : 46582 ; NextTC : -1 ; TN : 7607 ; TDB (0) : 39251

Information: Signal 9341 ; TC : 46585 ; NextTC : -1 ; TN : 7612 ; TDB (0) : 39245

Information: Signal 9347 ; TC : 46588 ; NextTC : -1 ; TN : 7626 ; TDB (0) : 31054

Information: Signal 9354 ; TC : 46590 ; NextTC : -1 ; TN : 7644 ; TDB (0) : 39212

Information: Signal 9375 ; TC : 46600 ; NextTC : -1 ; TN : 7674 ; TDB (0) : 31111

Information: Signal 9376 ; TC : 46600 ; NextTC : -1 ; TN : 7674 ; TDB (0) : 31100

Information: Signal 9391 ; TC : 46606 ; NextTC : -1 ; TN : 7694 ; TDB (0) : 31071

Information: Signal 9392 ; TC : 46606 ; NextTC : -1 ; TN : 7694 ; TDB (0) : 31070

Information: Signal 9398 ; TC : 46608 ; NextTC : -1 ; TN : 7694 ; TDB (0) : 31081

Information: Signal 9478 ; TC : 46635 ; NextTC : -1 ; TN : 7992 ; TDB (0) : 31209

Information: Signal 9479 ; TC : 46635 ; NextTC : -1 ; TN : 7992 ; TDB (0) : 31208

Information: Signal 9486 ; TC : 46638 ; NextTC : -1 ; TN : 8002 ; TDB (0) : 31127

Information: Signal 9623 ; TC : 46685 ; NextTC : -1 ; TN : 8887 ; TDB (0) : 42078

Information: Signal 9661 ; TC : 46698 ; NextTC : -1 ; TN : 8899 ; TDB (0) : 31482

Information: Signal 9662 ; TC : 46698 ; NextTC : -1 ; TN : 8899 ; TDB (0) : 31481

Information: Signal 9700 ; TC : 46715 ; NextTC : -1 ; TN : 8958 ; TDB (0) : 31582

Information: Signal 9701 ; TC : 46715 ; NextTC : -1 ; TN : 8958 ; TDB (0) : 31581

Information: Signal 9718 ; TC : 46720 ; NextTC : -1 ; TN : 8960 ; TDB (0) : 31344

Information: Signal 9719 ; TC : 46720 ; NextTC : -1 ; TN : 8960 ; TDB (0) : 31343

Information: Signal 9836 ; TC : 46759 ; NextTC : -1 ; TN : 9180 ; TDB (0) : 32235

Information: Signal 9857 ; TC : 46765 ; NextTC : -1 ; TN : 9196 ; TDB (0) : 32159

Information: Signal 9881 ; TC : 46772 ; NextTC : -1 ; TN : 9203 ; TDB (0) : 25175

Information: Signal 9882 ; TC : 46772 ; NextTC : -1 ; TN : 9203 ; TDB (0) : 25174

Information: Signal 9883 ; TC : 46772 ; NextTC : -1 ; TN : 9203 ; TDB (0) : 25173

Information: Signal 9884 ; TC : 46772 ; NextTC : -1 ; TN : 9203 ; TDB (0) : 25171

Information: Signal 9885 ; TC : 46772 ; NextTC : -1 ; TN : 9203 ; TDB (0) : 25169

Information: Signal 9886 ; TC : 46772 ; NextTC : -1 ; TN : 9203 ; TDB (0) : 25153

Information: Signal 9887 ; TC : 46772 ; NextTC : -1 ; TN : 9203 ; TDB (0) : 25152

Information: Signal 9912 ; TC : 46779 ; NextTC : -1 ; TN : 9223 ; TDB (0) : 32752

Information: Signal 9993 ; TC : 46800 ; NextTC : -1 ; TN : 9266 ; TDB (0) : 32898

Information: Signal 10000 ; TC : 46803 ; NextTC : -1 ; TN : 9268 ; TDB (0) : 32949

Information: Signal 10015 ; TC : 46809 ; NextTC : -1 ; TN : 9274 ; TDB (0) : 84212

Information: Signal 10016 ; TC : 46809 ; NextTC : -1 ; TN : 9274 ; TDB (0) : 33023

Information: Signal 10023 ; TC : 46812 ; NextTC : -1 ; TN : 9286 ; TDB (0) : 84232

Information: Signal 10111 ; TC : 46827 ; NextTC : -1 ; TN : 9414 ; TDB (0) : 84189

Information: Signal 10126 ; TC : 46835 ; NextTC : -1 ; TN : 9416 ; TDB (0) : 33311

Information: Signal 10127 ; TC : 46835 ; NextTC : -1 ; TN : 9416 ; TDB (0) : 33307

Information: Signal 10128 ; TC : 46835 ; NextTC : -1 ; TN : 9416 ; TDB (0) : 33304

Information: Signal 10129 ; TC : 46835 ; NextTC : -1 ; TN : 9416 ; TDB (0) : 33303

Information: Signal 10130 ; TC : 46835 ; NextTC : -1 ; TN : 9416 ; TDB (0) : 33301

Information: Signal 10179 ; TC : 46851 ; NextTC : -1 ; TN : 9422 ; TDB (0) : 33587

Information: Signal 10180 ; TC : 46851 ; NextTC : -1 ; TN : 9422 ; TDB (0) : 33582

Information: Signal 10181 ; TC : 46851 ; NextTC : -1 ; TN : 9422 ; TDB (0) : 33581

Information: Signal 10182 ; TC : 46851 ; NextTC : -1 ; TN : 9422 ; TDB (0) : 33580

Information: Signal 10250 ; TC : 46868 ; NextTC : -1 ; TN : 9442 ; TDB (0) : 84184

Information: Signal 10270 ; TC : 46872 ; NextTC : -1 ; TN : 9465 ; TDB (0) : 33642

Information: Signal 10299 ; TC : 46883 ; NextTC : -1 ; TN : 9474 ; TDB (0) : 33537

Information: Signal 10300 ; TC : 46883 ; NextTC : -1 ; TN : 9474 ; TDB (0) : 33536

Information: Signal 10329 ; TC : 46890 ; NextTC : -1 ; TN : 9483 ; TDB (0) : 33589

Information: Signal 10338 ; TC : 46893 ; NextTC : -1 ; TN : 9494 ; TDB (0) : 33474

Information: Signal 10352 ; TC : 46898 ; NextTC : -1 ; TN : 9501 ; TDB (0) : 33150

Information: Signal 10353 ; TC : 46898 ; NextTC : -1 ; TN : 9501 ; TDB (0) : 33149

Information: Signal 10360 ; TC : 46900 ; NextTC : -1 ; TN : 9506 ; TDB (0) : 33472

Information: Signal 10391 ; TC : 46910 ; NextTC : -1 ; TN : 9528 ; TDB (0) : 33261

Information: Signal 10392 ; TC : 46910 ; NextTC : -1 ; TN : 9528 ; TDB (0) : 33163

Information: Signal 10393 ; TC : 46910 ; NextTC : -1 ; TN : 9528 ; TDB (0) : 33161

Information: Signal 10423 ; TC : 46920 ; NextTC : -1 ; TN : 9536 ; TDB (0) : 33837

Information: Signal 10444 ; TC : 46930 ; NextTC : -1 ; TN : 9549 ; TDB (0) : 40100

Information: Signal 10445 ; TC : 46930 ; NextTC : -1 ; TN : 9549 ; TDB (0) : 40099

Information: Signal 10446 ; TC : 46930 ; NextTC : -1 ; TN : 9549 ; TDB (0) : 40098

Information: Signal 10447 ; TC : 46930 ; NextTC : -1 ; TN : 9549 ; TDB (0) : 40097

Information: Signal 10448 ; TC : 46930 ; NextTC : -1 ; TN : 9549 ; TDB (0) : 40096

Information: Signal 10547 ; TC : 46953 ; NextTC : -1 ; TN : 9581 ; TDB (0) : 30744

Information: Signal 10548 ; TC : 46953 ; NextTC : -1 ; TN : 9581 ; TDB (0) : 30743

Information: Signal 10560 ; TC : 46959 ; NextTC : -1 ; TN : 9582 ; TDB (0) : 33476

Information: Signal 10561 ; TC : 46959 ; NextTC : -1 ; TN : 9582 ; TDB (0) : 33475

Information: Signal 10599 ; TC : 46968 ; NextTC : -1 ; TN : 9610 ; TDB (0) : 40295

Information: Signal 10600 ; TC : 46968 ; NextTC : -1 ; TN : 9610 ; TDB (0) : 40294

Information: Signal 10601 ; TC : 46968 ; NextTC : -1 ; TN : 9610 ; TDB (0) : 40293

Information: Signal 10632 ; TC : 46976 ; NextTC : -1 ; TN : 9644 ; TDB (0) : 40057

Information: Signal 10644 ; TC : 46979 ; NextTC : -1 ; TN : 9645 ; TDB (0) : 40050

Information: Signal 10645 ; TC : 46979 ; NextTC : -1 ; TN : 9645 ; TDB (0) : 40049

Information: Signal 10646 ; TC : 46979 ; NextTC : -1 ; TN : 9645 ; TDB (0) : 40048

Information: Signal 10725 ; TC : 46993 ; NextTC : -1 ; TN : 9805 ; TDB (0) : 40193

Information: Signal 10726 ; TC : 46993 ; NextTC : -1 ; TN : 9805 ; TDB (0) : 40192

Information: Signal 10831 ; TC : 47015 ; NextTC : -1 ; TN : 10170 ; TDB (0) : 40848

Information: Signal 10832 ; TC : 47015 ; NextTC : -1 ; TN : 10170 ; TDB (0) : 40847

Information: Signal 10857 ; TC : 47021 ; NextTC : -1 ; TN : 10175 ; TDB (0) : 40742

Information: Signal 10858 ; TC : 47021 ; NextTC : -1 ; TN : 10175 ; TDB (0) : 40741

Information: Signal 10866 ; TC : 47023 ; NextTC : -1 ; TN : 10185 ; TDB (0) : 40783

Information: Signal 10905 ; TC : 47032 ; NextTC : -1 ; TN : 10207 ; TDB (0) : 40858

Information: Signal 10906 ; TC : 47032 ; NextTC : -1 ; TN : 10207 ; TDB (0) : 40857

Information: Signal 10917 ; TC : 47035 ; NextTC : -1 ; TN : 10211 ; TDB (0) : 41005

Information: Signal 10958 ; TC : 47040 ; NextTC : -1 ; TN : 10249 ; TDB (0) : 40931

Information: Signal 10964 ; TC : 47043 ; NextTC : -1 ; TN : 10255 ; TDB (0) : 94163

Information: Signal 10982 ; TC : 47054 ; NextTC : -1 ; TN : 10267 ; TDB (0) : 41223

Information: Signal 10983 ; TC : 47054 ; NextTC : -1 ; TN : 10267 ; TDB (0) : 41222

Information: Signal 10984 ; TC : 47054 ; NextTC : -1 ; TN : 10267 ; TDB (0) : 41221

Information: Signal 10985 ; TC : 47054 ; NextTC : -1 ; TN : 10267 ; TDB (0) : 41220

Information: Signal 11109 ; TC : 47083 ; NextTC : -1 ; TN : 10360 ; TDB (0) : 41560

Information: Signal 11134 ; TC : 47092 ; NextTC : -1 ; TN : 10402 ; TDB (0) : 93986

Information: Signal 11185 ; TC : 47104 ; NextTC : -1 ; TN : 10407 ; TDB (0) : 50613

Information: Signal 11201 ; TC : 47109 ; NextTC : -1 ; TN : 10437 ; TDB (0) : 50879

Information: Signal 11202 ; TC : 47109 ; NextTC : -1 ; TN : 10437 ; TDB (0) : 50878

Information: Signal 11229 ; TC : 47116 ; NextTC : -1 ; TN : 10458 ; TDB (0) : 50843

Information: Signal 11274 ; TC : 47128 ; NextTC : -1 ; TN : 10481 ; TDB (0) : 11620

Information: Signal 11275 ; TC : 47128 ; NextTC : -1 ; TN : 10481 ; TDB (0) : 11619

Information: Signal 11312 ; TC : 47138 ; NextTC : -1 ; TN : 10482 ; TDB (0) : 5954

Information: Signal 11332 ; TC : 47144 ; NextTC : -1 ; TN : 10510 ; TDB (0) : 33013

Information: Signal 11333 ; TC : 47144 ; NextTC : -1 ; TN : 10510 ; TDB (0) : 33009

Information: Signal 11354 ; TC : 47157 ; NextTC : -1 ; TN : 10513 ; TDB (0) : 40462

Information: Signal 11355 ; TC : 47157 ; NextTC : -1 ; TN : 10513 ; TDB (0) : 40460

Information: Signal 11356 ; TC : 47157 ; NextTC : -1 ; TN : 10513 ; TDB (0) : 40456

Information: Signal 11357 ; TC : 47157 ; NextTC : -1 ; TN : 10513 ; TDB (0) : 40454

Information: Signal 11358 ; TC : 47157 ; NextTC : -1 ; TN : 10513 ; TDB (0) : 40448

Information: Signal 11359 ; TC : 47157 ; NextTC : -1 ; TN : 10513 ; TDB (0) : 40442

Information: Signal 11441 ; TC : 47171 ; NextTC : -1 ; TN : 10543 ; TDB (0) : 42242

Information: Signal 11452 ; TC : 47178 ; NextTC : -1 ; TN : 10550 ; TDB (0) : 42262

Information: Signal 11453 ; TC : 47178 ; NextTC : -1 ; TN : 10550 ; TDB (0) : 42261

Information: Signal 11494 ; TC : 47187 ; NextTC : -1 ; TN : 10552 ; TDB (0) : 42463

Information: Signal 11498 ; TC : 47189 ; NextTC : -1 ; TN : 10556 ; TDB (0) : 42596

Information: Signal 11534 ; TC : 47199 ; NextTC : -1 ; TN : 10582 ; TDB (0) : 42500

Information: Signal 11541 ; TC : 47201 ; NextTC : -1 ; TN : 10589 ; TDB (0) : 42574

Information: Signal 11554 ; TC : 47209 ; NextTC : -1 ; TN : 10593 ; TDB (0) : 42952

Information: Signal 11555 ; TC : 47209 ; NextTC : -1 ; TN : 10593 ; TDB (0) : 42951

Information: Signal 11650 ; TC : 47234 ; NextTC : -1 ; TN : 10620 ; TDB (0) : 42477

Information: Signal 11727 ; TC : 47253 ; NextTC : -1 ; TN : 10707 ; TDB (0) : 42930

Information: Signal 11733 ; TC : 47254 ; NextTC : -1 ; TN : 10710 ; TDB (0) : 42932

Information: Signal 11741 ; TC : 47257 ; NextTC : -1 ; TN : 10711 ; TDB (0) : 42934

Information: Signal 11786 ; TC : 47270 ; NextTC : -1 ; TN : 10736 ; TDB (0) : 42942

Information: Signal 11787 ; TC : 47270 ; NextTC : -1 ; TN : 10736 ; TDB (0) : 42941

Information: Signal 11788 ; TC : 47270 ; NextTC : -1 ; TN : 10736 ; TDB (0) : 42940

Information: Signal 11829 ; TC : 47285 ; NextTC : -1 ; TN : 10744 ; TDB (0) : 42938

Information: Signal 11830 ; TC : 47285 ; NextTC : -1 ; TN : 10744 ; TDB (0) : 42937

Information: Signal 11831 ; TC : 47285 ; NextTC : -1 ; TN : 10744 ; TDB (0) : 42936

Information: Signal 11939 ; TC : 47306 ; NextTC : -1 ; TN : 10840 ; TDB (0) : 45662

Information: Signal 11950 ; TC : 47312 ; NextTC : -1 ; TN : 10845 ; TDB (0) : 45818

Information: Signal 11951 ; TC : 47312 ; NextTC : -1 ; TN : 10845 ; TDB (0) : 45811

Information: Signal 11995 ; TC : 47321 ; NextTC : -1 ; TN : 10857 ; TDB (0) : 45842

Information: Signal 12006 ; TC : 47327 ; NextTC : -1 ; TN : 10861 ; TDB (0) : 42221

Information: Signal 12007 ; TC : 47327 ; NextTC : -1 ; TN : 10861 ; TDB (0) : 42220

Information: Signal 12045 ; TC : 47340 ; NextTC : -1 ; TN : 10867 ; TDB (0) : 42511

Information: Signal 12046 ; TC : 47340 ; NextTC : -1 ; TN : 10867 ; TDB (0) : 42510

Information: Signal 12047 ; TC : 47340 ; NextTC : -1 ; TN : 10867 ; TDB (0) : 42480

Information: Signal 12091 ; TC : 47349 ; NextTC : -1 ; TN : 10872 ; TDB (0) : 51002

Information: Signal 12092 ; TC : 47349 ; NextTC : -1 ; TN : 10872 ; TDB (0) : 51001

Information: Signal 12124 ; TC : 47355 ; NextTC : -1 ; TN : 10875 ; TDB (0) : 50745

Information: Signal 12125 ; TC : 47355 ; NextTC : -1 ; TN : 10875 ; TDB (0) : 50744

Information: Signal 12182 ; TC : 47362 ; NextTC : -1 ; TN : 10948 ; TDB (0) : 43549

Information: Signal 12194 ; TC : 47364 ; NextTC : -1 ; TN : 10962 ; TDB (0) : 43545

Information: Signal 12223 ; TC : 47376 ; NextTC : -1 ; TN : 10976 ; TDB (0) : 44087

Information: Signal 12224 ; TC : 47376 ; NextTC : -1 ; TN : 10976 ; TDB (0) : 44086

Information: Signal 12225 ; TC : 47376 ; NextTC : -1 ; TN : 10976 ; TDB (0) : 44085

Information: Signal 12226 ; TC : 47376 ; NextTC : -1 ; TN : 10976 ; TDB (0) : 44082

Information: Signal 12227 ; TC : 47376 ; NextTC : -1 ; TN : 10976 ; TDB (0) : 44080

Information: Signal 12228 ; TC : 47376 ; NextTC : -1 ; TN : 10976 ; TDB (0) : 44077

Information: Signal 12229 ; TC : 47376 ; NextTC : -1 ; TN : 10976 ; TDB (0) : 44059

Information: Signal 12302 ; TC : 47396 ; NextTC : -1 ; TN : 11010 ; TDB (0) : 93890

Information: Signal 12303 ; TC : 47396 ; NextTC : -1 ; TN : 11010 ; TDB (0) : 93887

Information: Signal 12304 ; TC : 47396 ; NextTC : -1 ; TN : 11010 ; TDB (0) : 93884

Information: Signal 12305 ; TC : 47396 ; NextTC : -1 ; TN : 11010 ; TDB (0) : 43839

Information: Signal 12352 ; TC : 47407 ; NextTC : -1 ; TN : 11018 ; TDB (0) : 83561

Information: Signal 12353 ; TC : 47407 ; NextTC : -1 ; TN : 11018 ; TDB (0) : 75752

Information: Signal 12414 ; TC : 47418 ; NextTC : -1 ; TN : 11093 ; TDB (0) : 93910

Information: Signal 12429 ; TC : 47422 ; NextTC : -1 ; TN : 11108 ; TDB (0) : 93914

Information: Signal 12439 ; TC : 47425 ; NextTC : -1 ; TN : 11122 ; TDB (0) : 44050

Information: Signal 12440 ; TC : 47425 ; NextTC : -1 ; TN : 11122 ; TDB (0) : 44049

Information: Signal 12456 ; TC : 47429 ; NextTC : -1 ; TN : 11137 ; TDB (0) : 44044

Information: Signal 12457 ; TC : 47429 ; NextTC : -1 ; TN : 11137 ; TDB (0) : 44042

Information: Signal 12491 ; TC : 47440 ; NextTC : -1 ; TN : 11179 ; TDB (0) : 44208

Information: Signal 12492 ; TC : 47440 ; NextTC : -1 ; TN : 11179 ; TDB (0) : 44207

Information: Signal 12493 ; TC : 47440 ; NextTC : -1 ; TN : 11179 ; TDB (0) : 44200

Information: Signal 12494 ; TC : 47440 ; NextTC : -1 ; TN : 11179 ; TDB (0) : 44197

Information: Signal 12495 ; TC : 47440 ; NextTC : -1 ; TN : 11179 ; TDB (0) : 44193

Information: Signal 12573 ; TC : 47455 ; NextTC : -1 ; TN : 11247 ; TDB (0) : 44445

Information: Signal 12609 ; TC : 47463 ; NextTC : -1 ; TN : 11282 ; TDB (0) : 45080

Information: Signal 12622 ; TC : 47462 ; NextTC : -1 ; TN : 11282 ; TDB (0) : 57367

Information: Signal 12638 ; TC : 47472 ; NextTC : -1 ; TN : 11284 ; TDB (0) : 44948

Information: Signal 12639 ; TC : 47472 ; NextTC : -1 ; TN : 11284 ; TDB (0) : 44947

Information: Signal 12685 ; TC : 47488 ; NextTC : -1 ; TN : 11286 ; TDB (0) : 44958

Information: Signal 12686 ; TC : 47488 ; NextTC : -1 ; TN : 11286 ; TDB (0) : 44957

Information: Signal 12735 ; TC : 47501 ; NextTC : -1 ; TN : 11288 ; TDB (0) : 82002

Information: Signal 12739 ; TC : 47508 ; NextTC : -1 ; TN : 11290 ; TDB (0) : 44747

Information: Signal 12772 ; TC : 47519 ; NextTC : -1 ; TN : 11302 ; TDB (0) : 93943

Information: Signal 12773 ; TC : 47519 ; NextTC : -1 ; TN : 11302 ; TDB (0) : 93942

Information: Signal 12774 ; TC : 47519 ; NextTC : -1 ; TN : 11302 ; TDB (0) : 93941

Information: Signal 12775 ; TC : 47519 ; NextTC : -1 ; TN : 11302 ; TDB (0) : 93940

Information: Signal 12817 ; TC : 47531 ; NextTC : -1 ; TN : 11303 ; TDB (0) : 44432

Information: Signal 12847 ; TC : 47536 ; NextTC : -1 ; TN : 11348 ; TDB (0) : 44756

Information: Signal 12882 ; TC : 47541 ; NextTC : -1 ; TN : 11379 ; TDB (0) : 46064

Information: Signal 12890 ; TC : 47545 ; NextTC : -1 ; TN : 11386 ; TDB (0) : 46109

Information: Signal 12919 ; TC : 47552 ; NextTC : -1 ; TN : 11428 ; TDB (0) : 46333

Information: Signal 12920 ; TC : 47552 ; NextTC : -1 ; TN : 11428 ; TDB (0) : 46332

Information: Signal 12931 ; TC : 47557 ; NextTC : -1 ; TN : 11435 ; TDB (0) : 46250

Information: Signal 12962 ; TC : 47567 ; NextTC : -1 ; TN : 11439 ; TDB (0) : 46124

Information: Signal 12963 ; TC : 47567 ; NextTC : -1 ; TN : 11439 ; TDB (0) : 46123

Information: Signal 12964 ; TC : 47567 ; NextTC : -1 ; TN : 11439 ; TDB (0) : 46122

Information: Signal 12965 ; TC : 47567 ; NextTC : -1 ; TN : 11439 ; TDB (0) : 46121

Information: Signal 12966 ; TC : 47567 ; NextTC : -1 ; TN : 11439 ; TDB (0) : 46112

Information: Signal 12967 ; TC : 47567 ; NextTC : -1 ; TN : 11439 ; TDB (0) : 46111

Information: Signal 13065 ; TC : 47592 ; NextTC : -1 ; TN : 11489 ; TDB (0) : 46222

Information: Signal 13066 ; TC : 47592 ; NextTC : -1 ; TN : 11489 ; TDB (0) : 46184

Information: Signal 13104 ; TC : 47602 ; NextTC : -1 ; TN : 11496 ; TDB (0) : 46472

Information: Signal 13112 ; TC : 47605 ; NextTC : -1 ; TN : 11497 ; TDB (0) : 46473

Information: Signal 13130 ; TC : 47612 ; NextTC : -1 ; TN : 11501 ; TDB (0) : 46170

Information: Signal 13131 ; TC : 47612 ; NextTC : -1 ; TN : 11501 ; TDB (0) : 46169

Information: Signal 13132 ; TC : 47612 ; NextTC : -1 ; TN : 11501 ; TDB (0) : 46168

Information: Signal 13133 ; TC : 47612 ; NextTC : -1 ; TN : 11501 ; TDB (0) : 46128

Information: Signal 13134 ; TC : 47612 ; NextTC : -1 ; TN : 11501 ; TDB (0) : 46127

Information: Signal 13135 ; TC : 47612 ; NextTC : -1 ; TN : 11501 ; TDB (0) : 46126

Information: Signal 13176 ; TC : 47625 ; NextTC : -1 ; TN : 11538 ; TDB (0) : 46349

Information: Signal 13177 ; TC : 47625 ; NextTC : -1 ; TN : 11538 ; TDB (0) : 46348

Information: Signal 13230 ; TC : 47636 ; NextTC : -1 ; TN : 11553 ; TDB (0) : 46526

Information: Signal 13270 ; TC : 47648 ; NextTC : -1 ; TN : 11593 ; TDB (0) : 46696

Information: Signal 13271 ; TC : 47648 ; NextTC : -1 ; TN : 11593 ; TDB (0) : 46693

Information: Signal 13272 ; TC : 47648 ; NextTC : -1 ; TN : 11593 ; TDB (0) : 46692

Information: Signal 13307 ; TC : 47662 ; NextTC : -1 ; TN : 11596 ; TDB (0) : 46688

Information: Signal 13308 ; TC : 47662 ; NextTC : -1 ; TN : 11596 ; TDB (0) : 46683

Information: Signal 13309 ; TC : 47662 ; NextTC : -1 ; TN : 11596 ; TDB (0) : 46677

Information: Signal 13310 ; TC : 47662 ; NextTC : -1 ; TN : 11596 ; TDB (0) : 46665

Information: Signal 13366 ; TC : 47679 ; NextTC : -1 ; TN : 11630 ; TDB (0) : 47045

Information: Signal 13367 ; TC : 47679 ; NextTC : -1 ; TN : 11630 ; TDB (0) : 47044

Information: Signal 13368 ; TC : 47679 ; NextTC : -1 ; TN : 11630 ; TDB (0) : 47043

Information: Signal 13441 ; TC : 47701 ; NextTC : -1 ; TN : 11651 ; TDB (0) : 47056

Information: Signal 13442 ; TC : 47701 ; NextTC : -1 ; TN : 11651 ; TDB (0) : 47055

Information: Signal 13443 ; TC : 47701 ; NextTC : -1 ; TN : 11651 ; TDB (0) : 47054

Information: Signal 13444 ; TC : 47701 ; NextTC : -1 ; TN : 11651 ; TDB (0) : 47053

Information: Signal 13506 ; TC : 47719 ; NextTC : -1 ; TN : 11696 ; TDB (0) : 47061

Information: Signal 13507 ; TC : 47719 ; NextTC : -1 ; TN : 11696 ; TDB (0) : 47060

Information: Signal 13508 ; TC : 47719 ; NextTC : -1 ; TN : 11696 ; TDB (0) : 47059

Information: Signal 13509 ; TC : 47719 ; NextTC : -1 ; TN : 11696 ; TDB (0) : 47058

Information: Signal 13550 ; TC : 47732 ; NextTC : -1 ; TN : 11700 ; TDB (0) : 47441

Information: Signal 13551 ; TC : 47732 ; NextTC : -1 ; TN : 11700 ; TDB (0) : 47440

Information: Signal 13558 ; TC : 47734 ; NextTC : -1 ; TN : 11714 ; TDB (0) : 47066

Information: Signal 13596 ; TC : 47743 ; NextTC : -1 ; TN : 11753 ; TDB (0) : 47481

Information: Signal 13649 ; TC : 47752 ; NextTC : -1 ; TN : 11827 ; TDB (0) : 47598

Information: Signal 13705 ; TC : 47762 ; NextTC : -1 ; TN : 11907 ; TDB (0) : 47475

Information: Signal 13706 ; TC : 47762 ; NextTC : -1 ; TN : 11907 ; TDB (0) : 47474

Information: Signal 13731 ; TC : 47769 ; NextTC : -1 ; TN : 11943 ; TDB (0) : 48000

Information: Signal 13773 ; TC : 47779 ; NextTC : -1 ; TN : 11990 ; TDB (0) : 48055

Information: Signal 13774 ; TC : 47779 ; NextTC : -1 ; TN : 11990 ; TDB (0) : 48054

Information: Signal 13803 ; TC : 47791 ; NextTC : -1 ; TN : 11999 ; TDB (0) : 48225

Information: Signal 13804 ; TC : 47791 ; NextTC : -1 ; TN : 11999 ; TDB (0) : 48223

Information: Signal 13845 ; TC : 47807 ; NextTC : -1 ; TN : 12010 ; TDB (0) : 48837

Information: Signal 13846 ; TC : 47807 ; NextTC : -1 ; TN : 12010 ; TDB (0) : 48836

Information: Signal 13847 ; TC : 47807 ; NextTC : -1 ; TN : 12010 ; TDB (0) : 48834

Information: Signal 13848 ; TC : 47807 ; NextTC : -1 ; TN : 12010 ; TDB (0) : 48833

Information: Signal 13904 ; TC : 47822 ; NextTC : -1 ; TN : 12038 ; TDB (0) : 48869

Information: Signal 13929 ; TC : 47829 ; NextTC : -1 ; TN : 12056 ; TDB (0) : 48455

Information: Signal 13930 ; TC : 47829 ; NextTC : -1 ; TN : 12056 ; TDB (0) : 48454

Information: Signal 13931 ; TC : 47829 ; NextTC : -1 ; TN : 12056 ; TDB (0) : 48453

Information: Signal 13932 ; TC : 47829 ; NextTC : -1 ; TN : 12056 ; TDB (0) : 48452

Information: Signal 13958 ; TC : 47836 ; NextTC : -1 ; TN : 12059 ; TDB (0) : 48447

Information: Signal 13959 ; TC : 47836 ; NextTC : -1 ; TN : 12059 ; TDB (0) : 48446

Information: Signal 13960 ; TC : 47836 ; NextTC : -1 ; TN : 12059 ; TDB (0) : 48445

Information: Signal 13984 ; TC : 47844 ; NextTC : -1 ; TN : 12067 ; TDB (0) : 48874

Information: Signal 13985 ; TC : 47844 ; NextTC : -1 ; TN : 12067 ; TDB (0) : 48873

Information: Signal 13998 ; TC : 47852 ; NextTC : -1 ; TN : 12068 ; TDB (0) : 40670

Information: Signal 13999 ; TC : 47852 ; NextTC : -1 ; TN : 12068 ; TDB (0) : 40669

Information: Signal 14000 ; TC : 47852 ; NextTC : -1 ; TN : 12068 ; TDB (0) : 49279

Information: Signal 14001 ; TC : 47852 ; NextTC : -1 ; TN : 12068 ; TDB (0) : 49278

Information: Signal 14002 ; TC : 47852 ; NextTC : -1 ; TN : 12068 ; TDB (0) : 49277

Information: Signal 14003 ; TC : 47852 ; NextTC : -1 ; TN : 12068 ; TDB (0) : 49276

Information: Signal 14025 ; TC : 47861 ; NextTC : -1 ; TN : 12076 ; TDB (0) : 48879

Information: Signal 14026 ; TC : 47861 ; NextTC : -1 ; TN : 12076 ; TDB (0) : 48878

Information: Signal 14056 ; TC : 47870 ; NextTC : -1 ; TN : 12120 ; TDB (0) : 48865

Information: Signal 14079 ; TC : 47883 ; NextTC : -1 ; TN : 12135 ; TDB (0) : 48830

Information: Signal 14080 ; TC : 47883 ; NextTC : -1 ; TN : 12135 ; TDB (0) : 48829

Information: Signal 14081 ; TC : 47883 ; NextTC : -1 ; TN : 12135 ; TDB (0) : 48827

Information: Signal 14082 ; TC : 47883 ; NextTC : -1 ; TN : 12135 ; TDB (0) : 48825

Information: Signal 14256 ; TC : 47919 ; NextTC : -1 ; TN : 12358 ; TDB (0) : 49286

Information: Signal 14257 ; TC : 47919 ; NextTC : -1 ; TN : 12358 ; TDB (0) : 49285

Information: Signal 14258 ; TC : 47919 ; NextTC : -1 ; TN : 12358 ; TDB (0) : 49284

Information: Signal 14259 ; TC : 47919 ; NextTC : -1 ; TN : 12358 ; TDB (0) : 49281

Information: Signal 14293 ; TC : 47931 ; NextTC : -1 ; TN : 12412 ; TDB (0) : 49291

Information: Signal 14294 ; TC : 47931 ; NextTC : -1 ; TN : 12412 ; TDB (0) : 49290

Information: Signal 14295 ; TC : 47931 ; NextTC : -1 ; TN : 12412 ; TDB (0) : 49289

Information: Signal 14402 ; TC : 47962 ; NextTC : -1 ; TN : 12719 ; TDB (0) : 50196

Information: Signal 14411 ; TC : 47964 ; NextTC : -1 ; TN : 12720 ; TDB (0) : 50183

Information: Signal 14412 ; TC : 47964 ; NextTC : -1 ; TN : 12720 ; TDB (0) : 50182

Information: Signal 14509 ; TC : 47990 ; NextTC : -1 ; TN : 12788 ; TDB (0) : 50526

Information: Signal 14530 ; TC : 47995 ; NextTC : -1 ; TN : 12811 ; TDB (0) : 63422

Information: Signal 14586 ; TC : 48004 ; NextTC : -1 ; TN : 12860 ; TDB (0) : 81989

Information: Signal 14630 ; TC : 48011 ; NextTC : -1 ; TN : 12935 ; TDB (0) : 50808

Information: Signal 14643 ; TC : 48015 ; NextTC : -1 ; TN : 12951 ; TDB (0) : 51154

Information: Signal 14644 ; TC : 48015 ; NextTC : -1 ; TN : 12951 ; TDB (0) : 51153

Information: Signal 14730 ; TC : 48028 ; NextTC : -1 ; TN : 13077 ; TDB (0) : 51005

Information: Signal 14981 ; TC : 48094 ; NextTC : -1 ; TN : 13406 ; TDB (0) : 50173

Information: Signal 14989 ; TC : 48097 ; NextTC : -1 ; TN : 13407 ; TDB (0) : 41618

Information: Signal 14990 ; TC : 48097 ; NextTC : -1 ; TN : 13407 ; TDB (0) : 41617

Information: Signal 14991 ; TC : 48097 ; NextTC : -1 ; TN : 13407 ; TDB (0) : 41616

Information: Signal 14992 ; TC : 48097 ; NextTC : -1 ; TN : 13407 ; TDB (0) : 41614

Information: Signal 14993 ; TC : 48097 ; NextTC : -1 ; TN : 13407 ; TDB (0) : 41613

Information: Signal 14994 ; TC : 48097 ; NextTC : -1 ; TN : 13407 ; TDB (0) : 41612

Information: Signal 15009 ; TC : 48102 ; NextTC : -1 ; TN : 13409 ; TDB (0) : 51148

Information: Signal 15010 ; TC : 48102 ; NextTC : -1 ; TN : 13409 ; TDB (0) : 50897

Information: Signal 15023 ; TC : 48109 ; NextTC : -1 ; TN : 13411 ; TDB (0) : 51022

Information: Signal 15024 ; TC : 48109 ; NextTC : -1 ; TN : 13411 ; TDB (0) : 51021

Information: Signal 15036 ; TC : 48115 ; NextTC : -1 ; TN : 13412 ; TDB (0) : 51070

Information: Signal 15037 ; TC : 48115 ; NextTC : -1 ; TN : 13412 ; TDB (0) : 51044

Information: Signal 15038 ; TC : 48115 ; NextTC : -1 ; TN : 13412 ; TDB (0) : 51043

Information: Signal 15051 ; TC : 48125 ; NextTC : -1 ; TN : 13413 ; TDB (0) : 15812

Information: Signal 15052 ; TC : 48125 ; NextTC : -1 ; TN : 13413 ; TDB (0) : 15811

Information: Signal 15141 ; TC : 48150 ; NextTC : -1 ; TN : 13427 ; TDB (0) : 30237

Information: Signal 15142 ; TC : 48150 ; NextTC : -1 ; TN : 13427 ; TDB (0) : 30236

Information: Signal 15143 ; TC : 48150 ; NextTC : -1 ; TN : 13427 ; TDB (0) : 30235

Information: Signal 15188 ; TC : 48164 ; NextTC : -1 ; TN : 13428 ; TDB (0) : 30240

Information: Signal 15189 ; TC : 48164 ; NextTC : -1 ; TN : 13428 ; TDB (0) : 30239

Information: Signal 15235 ; TC : 48177 ; NextTC : -1 ; TN : 13429 ; TDB (0) : 27731

Information: Signal 15236 ; TC : 48177 ; NextTC : -1 ; TN : 13429 ; TDB (0) : 27730

Information: Signal 15237 ; TC : 48177 ; NextTC : -1 ; TN : 13429 ; TDB (0) : 27729

Information: Signal 15263 ; TC : 48186 ; NextTC : -1 ; TN : 13430 ; TDB (0) : 27786

Information: Signal 15295 ; TC : 48196 ; NextTC : -1 ; TN : 13431 ; TDB (0) : 27906

Information: Signal 15296 ; TC : 48196 ; NextTC : -1 ; TN : 13431 ; TDB (0) : 27905

Information: Signal 15313 ; TC : 48203 ; NextTC : -1 ; TN : 13432 ; TDB (0) : 27845

Information: Signal 15335 ; TC : 48210 ; NextTC : -1 ; TN : 13433 ; TDB (0) : 28100

Information: Signal 15368 ; TC : 48222 ; NextTC : -1 ; TN : 13436 ; TDB (0) : 28410

Information: Signal 15379 ; TC : 48229 ; NextTC : -1 ; TN : 13444 ; TDB (0) : 27172

Information: Signal 15380 ; TC : 48229 ; NextTC : -1 ; TN : 13444 ; TDB (0) : 27168

Information: Signal 15421 ; TC : 48241 ; NextTC : -1 ; TN : 13445 ; TDB (0) : 27183

Information: Signal 15422 ; TC : 48241 ; NextTC : -1 ; TN : 13445 ; TDB (0) : 27181

Information: Signal 15478 ; TC : 48260 ; NextTC : -1 ; TN : 13450 ; TDB (0) : 38175

Information: Signal 15547 ; TC : 48272 ; NextTC : -1 ; TN : 13628 ; TDB (0) : 45400

Information: Signal 15557 ; TC : 48275 ; NextTC : -1 ; TN : 13629 ; TDB (0) : 45398

Information: Signal 15573 ; TC : 48281 ; NextTC : -1 ; TN : 13644 ; TDB (0) : 45800

Information: Signal 15611 ; TC : 48288 ; NextTC : -1 ; TN : 13657 ; TDB (0) : 45623

Information: Signal 15636 ; TC : 48296 ; NextTC : -1 ; TN : 13673 ; TDB (0) : 8474

Information: Signal 15637 ; TC : 48296 ; NextTC : -1 ; TN : 13673 ; TDB (0) : 8473

Information: Signal 15638 ; TC : 48296 ; NextTC : -1 ; TN : 13673 ; TDB (0) : 8472

Information: Signal 15639 ; TC : 48296 ; NextTC : -1 ; TN : 13673 ; TDB (0) : 8471

Information: Signal 15674 ; TC : 48306 ; NextTC : -1 ; TN : 13674 ; TDB (0) : 11540

Information: Signal 15710 ; TC : 48311 ; NextTC : -1 ; TN : 13723 ; TDB (0) : 52236

Information: Signal 15755 ; TC : 48323 ; NextTC : -1 ; TN : 13771 ; TDB (0) : 52401

Information: Signal 15768 ; TC : 48328 ; NextTC : -1 ; TN : 13774 ; TDB (0) : 52398

Information: Signal 15796 ; TC : 48335 ; NextTC : -1 ; TN : 13794 ; TDB (0) : 52465

Information: Signal 15797 ; TC : 48335 ; NextTC : -1 ; TN : 13794 ; TDB (0) : 52464

Information: Signal 15838 ; TC : 48343 ; NextTC : -1 ; TN : 13824 ; TDB (0) : 48779

Information: Signal 15887 ; TC : 48352 ; NextTC : -1 ; TN : 13923 ; TDB (0) : 52591

Information: Signal 15963 ; TC : 48361 ; NextTC : -1 ; TN : 13997 ; TDB (0) : 52859

Information: Signal 15980 ; TC : 48365 ; NextTC : -1 ; TN : 14032 ; TDB (0) : 52963

Information: Signal 15981 ; TC : 48365 ; NextTC : -1 ; TN : 14032 ; TDB (0) : 52962

Information: Signal 16171 ; TC : 48400 ; NextTC : -1 ; TN : 14220 ; TDB (0) : 52863

Information: Signal 16223 ; TC : 48415 ; NextTC : -1 ; TN : 14297 ; TDB (0) : 46584

Information: Signal 16224 ; TC : 48415 ; NextTC : -1 ; TN : 14297 ; TDB (0) : 46583

Information: Signal 16225 ; TC : 48415 ; NextTC : -1 ; TN : 14297 ; TDB (0) : 46579

Information: Signal 16276 ; TC : 48425 ; NextTC : -1 ; TN : 14305 ; TDB (0) : 47996

Information: Signal 16295 ; TC : 48433 ; NextTC : -1 ; TN : 14310 ; TDB (0) : 47978

Information: Signal 16296 ; TC : 48433 ; NextTC : -1 ; TN : 14310 ; TDB (0) : 47977

Information: Signal 16327 ; TC : 48444 ; NextTC : -1 ; TN : 14311 ; TDB (0) : 47973

Information: Signal 16328 ; TC : 48444 ; NextTC : -1 ; TN : 14311 ; TDB (0) : 47972

Information: Signal 16362 ; TC : 48457 ; NextTC : -1 ; TN : 14312 ; TDB (0) : 48050

Information: Signal 16363 ; TC : 48457 ; NextTC : -1 ; TN : 14312 ; TDB (0) : 48049

Information: Signal 16401 ; TC : 48472 ; NextTC : -1 ; TN : 14330 ; TDB (0) : 53593

Information: Signal 16402 ; TC : 48472 ; NextTC : -1 ; TN : 14330 ; TDB (0) : 53592

Information: Signal 16605 ; TC : 48520 ; NextTC : -1 ; TN : 14624 ; TDB (0) : 53724

Information: Signal 16606 ; TC : 48520 ; NextTC : -1 ; TN : 14624 ; TDB (0) : 53723

Information: Signal 16616 ; TC : 48523 ; NextTC : -1 ; TN : 14627 ; TDB (0) : 53729

Information: Signal 16617 ; TC : 48523 ; NextTC : -1 ; TN : 14627 ; TDB (0) : 53728

Information: Signal 16643 ; TC : 48538 ; NextTC : -1 ; TN : 14637 ; TDB (0) : 53444

Information: Signal 16644 ; TC : 48538 ; NextTC : -1 ; TN : 14637 ; TDB (0) : 53443

Information: Signal 16710 ; TC : 48549 ; NextTC : -1 ; TN : 14638 ; TDB (0) : 54309

Information: Signal 16724 ; TC : 48557 ; NextTC : -1 ; TN : 14639 ; TDB (0) : 54285

Information: Signal 16725 ; TC : 48557 ; NextTC : -1 ; TN : 14639 ; TDB (0) : 54284

Information: Signal 16726 ; TC : 48557 ; NextTC : -1 ; TN : 14639 ; TDB (0) : 54283

Information: Signal 16774 ; TC : 48567 ; NextTC : -1 ; TN : 14644 ; TDB (0) : 33946

Information: Signal 16775 ; TC : 48567 ; NextTC : -1 ; TN : 14644 ; TDB (0) : 33945

Information: Signal 16776 ; TC : 48567 ; NextTC : -1 ; TN : 14644 ; TDB (0) : 33944

Information: Signal 16777 ; TC : 48567 ; NextTC : -1 ; TN : 14644 ; TDB (0) : 33943

Information: Signal 16803 ; TC : 48573 ; NextTC : -1 ; TN : 14657 ; TDB (0) : 54179

Information: Signal 16815 ; TC : 48575 ; NextTC : -1 ; TN : 14676 ; TDB (0) : 32525

Information: Signal 16826 ; TC : 48578 ; NextTC : -1 ; TN : 14678 ; TDB (0) : 54134

Information: Signal 16881 ; TC : 48587 ; NextTC : -1 ; TN : 14750 ; TDB (0) : 43239

Information: Signal 16882 ; TC : 48587 ; NextTC : -1 ; TN : 14750 ; TDB (0) : 43238

Information: Signal 16883 ; TC : 48587 ; NextTC : -1 ; TN : 14750 ; TDB (0) : 37279

Information: Signal 16884 ; TC : 48587 ; NextTC : -1 ; TN : 14750 ; TDB (0) : 43241

Information: Signal 16918 ; TC : 48601 ; NextTC : -1 ; TN : 14770 ; TDB (0) : 17682

Information: Signal 16919 ; TC : 48601 ; NextTC : -1 ; TN : 14770 ; TDB (0) : 17679

Information: Signal 16920 ; TC : 48601 ; NextTC : -1 ; TN : 14770 ; TDB (0) : 17678

Information: Signal 16921 ; TC : 48601 ; NextTC : -1 ; TN : 14770 ; TDB (0) : 17677

Information: Signal 17007 ; TC : 48627 ; NextTC : -1 ; TN : 14812 ; TDB (0) : 18263

Information: Signal 17008 ; TC : 48627 ; NextTC : -1 ; TN : 14812 ; TDB (0) : 18262

Information: Signal 17009 ; TC : 48627 ; NextTC : -1 ; TN : 14812 ; TDB (0) : 18261

Information: Signal 17010 ; TC : 48627 ; NextTC : -1 ; TN : 14812 ; TDB (0) : 18259

Information: Signal 17011 ; TC : 48627 ; NextTC : -1 ; TN : 14812 ; TDB (0) : 18256

Information: Signal 17062 ; TC : 48637 ; NextTC : -1 ; TN : 14814 ; TDB (0) : 17432

Information: Signal 17080 ; TC : 48643 ; NextTC : -1 ; TN : 14825 ; TDB (0) : 54630

Information: Signal 17081 ; TC : 48643 ; NextTC : -1 ; TN : 14825 ; TDB (0) : 54609

Information: Signal 17096 ; TC : 48649 ; NextTC : -1 ; TN : 14868 ; TDB (0) : 83904

Information: Signal 17103 ; TC : 48652 ; NextTC : -1 ; TN : 14874 ; TDB (0) : 99196

Information: Signal 17123 ; TC : 48661 ; NextTC : -1 ; TN : 14898 ; TDB (0) : 99227

Information: Signal 17150 ; TC : 48674 ; NextTC : -1 ; TN : 15012 ; TDB (0) : 55585

Information: Signal 17151 ; TC : 48674 ; NextTC : -1 ; TN : 15012 ; TDB (0) : 55584

Information: Signal 17152 ; TC : 48674 ; NextTC : -1 ; TN : 15012 ; TDB (0) : 55580

Information: Signal 17153 ; TC : 48674 ; NextTC : -1 ; TN : 15012 ; TDB (0) : 55578

Information: Signal 17178 ; TC : 48683 ; NextTC : -1 ; TN : 15014 ; TDB (0) : 99314

Information: Signal 17179 ; TC : 48683 ; NextTC : -1 ; TN : 15014 ; TDB (0) : 99313

Information: Signal 17180 ; TC : 48683 ; NextTC : -1 ; TN : 15014 ; TDB (0) : 99312

Information: Signal 17199 ; TC : 48691 ; NextTC : -1 ; TN : 15025 ; TDB (0) : 55347

Information: Signal 17215 ; TC : 48698 ; NextTC : -1 ; TN : 15092 ; TDB (0) : 99319

Information: Signal 17241 ; TC : 48710 ; NextTC : -1 ; TN : 15148 ; TDB (0) : 55677

Information: Signal 17248 ; TC : 48714 ; NextTC : -1 ; TN : 15160 ; TDB (0) : 55680

Information: Signal 17275 ; TC : 48729 ; NextTC : -1 ; TN : 15271 ; TDB (0) : 55895

Information: Signal 17276 ; TC : 48729 ; NextTC : -1 ; TN : 15271 ; TDB (0) : 55884

Information: Signal 17277 ; TC : 48729 ; NextTC : -1 ; TN : 15271 ; TDB (0) : 55883

Information: Signal 17300 ; TC : 48740 ; NextTC : -1 ; TN : 15285 ; TDB (0) : 99343

Information: Signal 17301 ; TC : 48740 ; NextTC : -1 ; TN : 15285 ; TDB (0) : 99342

Information: Signal 17302 ; TC : 48740 ; NextTC : -1 ; TN : 15285 ; TDB (0) : 99341

Information: Signal 17303 ; TC : 48740 ; NextTC : -1 ; TN : 15285 ; TDB (0) : 99340

Information: Signal 17332 ; TC : 48749 ; NextTC : -1 ; TN : 15320 ; TDB (0) : 99512

Information: Signal 17335 ; TC : 48750 ; NextTC : -1 ; TN : 15326 ; TDB (0) : 55857

Information: Signal 17341 ; TC : 48753 ; NextTC : -1 ; TN : 15330 ; TDB (0) : 55821

Information: Signal 17344 ; TC : 48754 ; NextTC : -1 ; TN : 15344 ; TDB (0) : 31036

Information: Signal 17356 ; TC : 48757 ; NextTC : -1 ; TN : 15346 ; TDB (0) : 56135

Information: Signal 17363 ; TC : 48760 ; NextTC : -1 ; TN : 15358 ; TDB (0) : 54821

Information: Signal 17367 ; TC : 48761 ; NextTC : -1 ; TN : 15360 ; TDB (0) : 56139

Information: Signal 17386 ; TC : 48770 ; NextTC : -1 ; TN : 15381 ; TDB (0) : 55989

Information: Signal 17387 ; TC : 48770 ; NextTC : -1 ; TN : 15381 ; TDB (0) : 55988

Information: Signal 17400 ; TC : 48774 ; NextTC : -1 ; TN : 15388 ; TDB (0) : 42071

Information: Signal 17419 ; TC : 48778 ; NextTC : -1 ; TN : 15479 ; TDB (0) : 56395

Information: Signal 17472 ; TC : 48801 ; NextTC : -1 ; TN : 15549 ; TDB (0) : 99374

Information: Signal 17473 ; TC : 48801 ; NextTC : -1 ; TN : 15549 ; TDB (0) : 99373

Information: Signal 17474 ; TC : 48801 ; NextTC : -1 ; TN : 15549 ; TDB (0) : 99372

Information: Signal 17475 ; TC : 48801 ; NextTC : -1 ; TN : 15549 ; TDB (0) : 99371

Information: Signal 17476 ; TC : 48801 ; NextTC : -1 ; TN : 15549 ; TDB (0) : 99370

Information: Signal 17477 ; TC : 48801 ; NextTC : -1 ; TN : 15549 ; TDB (0) : 99369

Information: Signal 17478 ; TC : 48801 ; NextTC : -1 ; TN : 15549 ; TDB (0) : 99368

Information: Signal 17487 ; TC : 48804 ; NextTC : -1 ; TN : 15561 ; TDB (0) : 56394

Information: Signal 17504 ; TC : 48807 ; NextTC : -1 ; TN : 15590 ; TDB (0) : 99140

Information: Signal 17533 ; TC : 48819 ; NextTC : -1 ; TN : 15603 ; TDB (0) : 56485

Information: Signal 17534 ; TC : 48819 ; NextTC : -1 ; TN : 15603 ; TDB (0) : 56484

Information: Signal 17535 ; TC : 48819 ; NextTC : -1 ; TN : 15603 ; TDB (0) : 56483

Information: Signal 17536 ; TC : 48819 ; NextTC : -1 ; TN : 15603 ; TDB (0) : 56482

Information: Signal 17579 ; TC : 48832 ; NextTC : -1 ; TN : 15636 ; TDB (0) : 99445

Information: Signal 17580 ; TC : 48832 ; NextTC : -1 ; TN : 15636 ; TDB (0) : 99444

Information: Signal 17581 ; TC : 48832 ; NextTC : -1 ; TN : 15636 ; TDB (0) : 99443

Information: Signal 17582 ; TC : 48832 ; NextTC : -1 ; TN : 15636 ; TDB (0) : 99442

Information: Signal 17593 ; TC : 48833 ; NextTC : -1 ; TN : 15638 ; TDB (0) : 99150

Information: Signal 17600 ; TC : 48836 ; NextTC : -1 ; TN : 15647 ; TDB (0) : 99384

Information: Signal 17601 ; TC : 48836 ; NextTC : -1 ; TN : 15647 ; TDB (0) : 99383

Information: Signal 17602 ; TC : 48836 ; NextTC : -1 ; TN : 15647 ; TDB (0) : 99382

Information: Signal 17603 ; TC : 48836 ; NextTC : -1 ; TN : 15647 ; TDB (0) : 99381

Information: Signal 17604 ; TC : 48836 ; NextTC : -1 ; TN : 15647 ; TDB (0) : 99380

Information: Signal 17605 ; TC : 48836 ; NextTC : -1 ; TN : 15647 ; TDB (0) : 99379

Information: Signal 17655 ; TC : 48851 ; NextTC : -1 ; TN : 15759 ; TDB (0) : 99464

Information: Signal 17674 ; TC : 48859 ; NextTC : -1 ; TN : 15810 ; TDB (0) : 97440

Information: Signal 17692 ; TC : 48865 ; NextTC : -1 ; TN : 15823 ; TDB (0) : 99470

Information: Signal 17707 ; TC : 48870 ; NextTC : -1 ; TN : 15830 ; TDB (0) : 99502

Information: Signal 17708 ; TC : 48870 ; NextTC : -1 ; TN : 15830 ; TDB (0) : 99501

Information: Signal 17718 ; TC : 48873 ; NextTC : -1 ; TN : 15840 ; TDB (0) : 57217

Information: Signal 17719 ; TC : 48873 ; NextTC : -1 ; TN : 15840 ; TDB (0) : 57216

Information: Signal 17728 ; TC : 48877 ; NextTC : -1 ; TN : 15842 ; TDB (0) : 56653

Information: Signal 17737 ; TC : 48883 ; NextTC : -1 ; TN : 15845 ; TDB (0) : 56658

Information: Signal 17775 ; TC : 48900 ; NextTC : -1 ; TN : 15913 ; TDB (0) : 57018

Information: Signal 17776 ; TC : 48900 ; NextTC : -1 ; TN : 15913 ; TDB (0) : 57010

Information: Signal 17797 ; TC : 48908 ; NextTC : -1 ; TN : 15975 ; TDB (0) : 56931

Information: Signal 17798 ; TC : 48908 ; NextTC : -1 ; TN : 15975 ; TDB (0) : 56924

Information: Signal 17799 ; TC : 48908 ; NextTC : -1 ; TN : 15975 ; TDB (0) : 56915

Information: Signal 17816 ; TC : 48916 ; NextTC : -1 ; TN : 16035 ; TDB (0) : 57099

Information: Signal 17817 ; TC : 48916 ; NextTC : -1 ; TN : 16035 ; TDB (0) : 57088

Information: Signal 17818 ; TC : 48916 ; NextTC : -1 ; TN : 16035 ; TDB (0) : 57080

Information: Signal 17832 ; TC : 48920 ; NextTC : -1 ; TN : 16075 ; TDB (0) : 35312

Information: Signal 17833 ; TC : 48920 ; NextTC : -1 ; TN : 16075 ; TDB (0) : 54929

Information: Signal 17849 ; TC : 48927 ; NextTC : -1 ; TN : 16077 ; TDB (0) : 55369

Information: Signal 17852 ; TC : 48928 ; NextTC : -1 ; TN : 16080 ; TDB (0) : 99256

Information: Signal 17859 ; TC : 48931 ; NextTC : -1 ; TN : 16081 ; TDB (0) : 99325

Information: Signal 17865 ; TC : 48934 ; NextTC : -1 ; TN : 16105 ; TDB (0) : 99146

Information: Signal 17899 ; TC : 48949 ; NextTC : -1 ; TN : 16157 ; TDB (0) : 57073

Information: Signal 17900 ; TC : 48949 ; NextTC : -1 ; TN : 16157 ; TDB (0) : 57069

Information: Signal 17901 ; TC : 48949 ; NextTC : -1 ; TN : 16157 ; TDB (0) : 57060

Information: Signal 17913 ; TC : 48953 ; NextTC : -1 ; TN : 16159 ; TDB (0) : 52182

Information: Signal 17936 ; TC : 48960 ; NextTC : -1 ; TN : 16160 ; TDB (0) : 52383

Information: Signal 17937 ; TC : 48960 ; NextTC : -1 ; TN : 16160 ; TDB (0) : 52382

Information: Signal 17975 ; TC : 48968 ; NextTC : -1 ; TN : 16161 ; TDB (0) : 52289

Information: Signal 18015 ; TC : 48977 ; NextTC : -1 ; TN : 16162 ; TDB (0) : 52470

Information: Signal 18016 ; TC : 48977 ; NextTC : -1 ; TN : 16162 ; TDB (0) : 52469

Information: Signal 18044 ; TC : 48987 ; NextTC : -1 ; TN : 16173 ; TDB (0) : 89210

Information: Signal 18076 ; TC : 48996 ; NextTC : -1 ; TN : 16187 ; TDB (0) : 13693

Information: Signal 18077 ; TC : 48996 ; NextTC : -1 ; TN : 16187 ; TDB (0) : 13691

Information: Signal 18123 ; TC : 49010 ; NextTC : -1 ; TN : 16193 ; TDB (0) : 52687

Information: Signal 18124 ; TC : 49010 ; NextTC : -1 ; TN : 16193 ; TDB (0) : 52686

Information: Signal 18179 ; TC : 49024 ; NextTC : -1 ; TN : 16252 ; TDB (0) : 57891

Information: Signal 18180 ; TC : 49024 ; NextTC : -1 ; TN : 16252 ; TDB (0) : 57890

Information: Signal 18181 ; TC : 49024 ; NextTC : -1 ; TN : 16252 ; TDB (0) : 57872

Information: Signal 18182 ; TC : 49024 ; NextTC : -1 ; TN : 16252 ; TDB (0) : 57870

Information: Signal 18300 ; TC : 49058 ; NextTC : -1 ; TN : 16421 ; TDB (0) : 64869

Information: Signal 18348 ; TC : 49065 ; NextTC : -1 ; TN : 16524 ; TDB (0) : 65003

Information: Signal 18349 ; TC : 49065 ; NextTC : -1 ; TN : 16524 ; TDB (0) : 65002

Information: Signal 18380 ; TC : 49074 ; NextTC : -1 ; TN : 16537 ; TDB (0) : 65521

Information: Signal 18381 ; TC : 49074 ; NextTC : -1 ; TN : 16537 ; TDB (0) : 65520

Information: Signal 18382 ; TC : 49074 ; NextTC : -1 ; TN : 16537 ; TDB (0) : 65519

Information: Signal 18403 ; TC : 49079 ; NextTC : -1 ; TN : 16553 ; TDB (0) : 65143

Information: Signal 18404 ; TC : 49079 ; NextTC : -1 ; TN : 16553 ; TDB (0) : 65142

Information: Signal 18412 ; TC : 49082 ; NextTC : -1 ; TN : 16564 ; TDB (0) : 65649

Information: Signal 18413 ; TC : 49082 ; NextTC : -1 ; TN : 16564 ; TDB (0) : 65648

Information: Signal 18414 ; TC : 49082 ; NextTC : -1 ; TN : 16564 ; TDB (0) : 65647

Information: Signal 18422 ; TC : 49084 ; NextTC : -1 ; TN : 16566 ; TDB (0) : 65643

Information: Signal 18423 ; TC : 49084 ; NextTC : -1 ; TN : 16566 ; TDB (0) : 65641

Information: Signal 18424 ; TC : 49084 ; NextTC : -1 ; TN : 16566 ; TDB (0) : 65640

Information: Signal 18490 ; TC : 49100 ; NextTC : -1 ; TN : 16663 ; TDB (0) : 66061

Information: Signal 18491 ; TC : 49100 ; NextTC : -1 ; TN : 16663 ; TDB (0) : 66060

Information: Signal 18508 ; TC : 49106 ; NextTC : -1 ; TN : 16694 ; TDB (0) : 66089

Information: Signal 18517 ; TC : 49110 ; NextTC : -1 ; TN : 16700 ; TDB (0) : 66184

Information: Signal 18520 ; TC : 49109 ; NextTC : -1 ; TN : 16700 ; TDB (0) : 66193

Information: Signal 18544 ; TC : 49118 ; NextTC : -1 ; TN : 16730 ; TDB (0) : 65655

Information: Signal 18545 ; TC : 49118 ; NextTC : -1 ; TN : 16730 ; TDB (0) : 65654

Information: Signal 18883 ; TC : 49175 ; NextTC : -1 ; TN : 17053 ; TDB (0) : 65207

Information: Signal 18913 ; TC : 49182 ; NextTC : -1 ; TN : 17064 ; TDB (0) : 65286

Information: Signal 18941 ; TC : 49188 ; NextTC : -1 ; TN : 17066 ; TDB (0) : 65290

Information: Signal 18971 ; TC : 49195 ; NextTC : -1 ; TN : 17074 ; TDB (0) : 65455

Information: Signal 18972 ; TC : 49195 ; NextTC : -1 ; TN : 17074 ; TDB (0) : 65453

Information: Signal 18973 ; TC : 49195 ; NextTC : -1 ; TN : 17074 ; TDB (0) : 65451

Information: Signal 18974 ; TC : 49195 ; NextTC : -1 ; TN : 17074 ; TDB (0) : 65447

Information: Signal 19002 ; TC : 49201 ; NextTC : -1 ; TN : 17082 ; TDB (0) : 65367

Information: Signal 19012 ; TC : 49204 ; NextTC : -1 ; TN : 17085 ; TDB (0) : 65600

Information: Signal 19013 ; TC : 49204 ; NextTC : -1 ; TN : 17085 ; TDB (0) : 65599

Information: Signal 19056 ; TC : 49212 ; NextTC : -1 ; TN : 17138 ; TDB (0) : 65465

Information: Signal 19057 ; TC : 49212 ; NextTC : -1 ; TN : 17138 ; TDB (0) : 65464

Information: Signal 19058 ; TC : 49212 ; NextTC : -1 ; TN : 17138 ; TDB (0) : 65463

Information: Signal 19059 ; TC : 49212 ; NextTC : -1 ; TN : 17138 ; TDB (0) : 65462

Information: Signal 19123 ; TC : 49224 ; NextTC : -1 ; TN : 17177 ; TDB (0) : 65058

Information: Signal 19124 ; TC : 49224 ; NextTC : -1 ; TN : 17177 ; TDB (0) : 65057

Information: Signal 19145 ; TC : 49229 ; NextTC : -1 ; TN : 17194 ; TDB (0) : 65566

Information: Signal 19181 ; TC : 49238 ; NextTC : -1 ; TN : 17260 ; TDB (0) : 65806

Information: Signal 19182 ; TC : 49238 ; NextTC : -1 ; TN : 17260 ; TDB (0) : 65805

Information: Signal 19210 ; TC : 49243 ; NextTC : -1 ; TN : 17293 ; TDB (0) : 65917

Information: Signal 19267 ; TC : 49255 ; NextTC : -1 ; TN : 17353 ; TDB (0) : 59612

Information: Signal 19291 ; TC : 49258 ; NextTC : -1 ; TN : 17385 ; TDB (0) : 59327

Information: Signal 19299 ; TC : 49259 ; NextTC : -1 ; TN : 17389 ; TDB (0) : 59170

Information: Signal 19313 ; TC : 49265 ; NextTC : -1 ; TN : 17402 ; TDB (0) : 59130

Information: Signal 19390 ; TC : 49278 ; NextTC : -1 ; TN : 17500 ; TDB (0) : 9542

Information: Signal 19392 ; TC : 49278 ; NextTC : -1 ; TN : 17500 ; TDB (0) : 58722

Information: Signal 19404 ; TC : 49283 ; NextTC : -1 ; TN : 17505 ; TDB (0) : 58717

Information: Signal 19405 ; TC : 49283 ; NextTC : -1 ; TN : 17505 ; TDB (0) : 58716

Information: Signal 19406 ; TC : 49283 ; NextTC : -1 ; TN : 17505 ; TDB (0) : 58715

Information: Signal 19633 ; TC : 49338 ; NextTC : -1 ; TN : 17750 ; TDB (0) : 58486

Information: Signal 19634 ; TC : 49338 ; NextTC : -1 ; TN : 17750 ; TDB (0) : 58485

Information: Signal 19671 ; TC : 49348 ; NextTC : -1 ; TN : 17775 ; TDB (0) : 58635

Information: Signal 19672 ; TC : 49348 ; NextTC : -1 ; TN : 17775 ; TDB (0) : 58634

Information: Signal 19680 ; TC : 49351 ; NextTC : -1 ; TN : 17778 ; TDB (0) : 58639

Information: Signal 19723 ; TC : 49362 ; NextTC : -1 ; TN : 17921 ; TDB (0) : 59840

Information: Signal 19734 ; TC : 49365 ; NextTC : -1 ; TN : 17922 ; TDB (0) : 59848

Information: Signal 19862 ; TC : 49403 ; NextTC : -1 ; TN : 18082 ; TDB (0) : 63871

Information: Signal 19863 ; TC : 49403 ; NextTC : -1 ; TN : 18082 ; TDB (0) : 63870

Information: Signal 19875 ; TC : 49407 ; NextTC : -1 ; TN : 18086 ; TDB (0) : 64969

Information: Signal 19888 ; TC : 49412 ; NextTC : -1 ; TN : 18100 ; TDB (0) : 97890

Information: Signal 19924 ; TC : 49424 ; NextTC : -1 ; TN : 18173 ; TDB (0) : 63727

Information: Signal 19927 ; TC : 49424 ; NextTC : -1 ; TN : 18173 ; TDB (0) : 63806

Information: Signal 19928 ; TC : 49424 ; NextTC : -1 ; TN : 18173 ; TDB (0) : 63805

Information: Signal 19943 ; TC : 49427 ; NextTC : -1 ; TN : 18192 ; TDB (0) : 63822

Information: Signal 19944 ; TC : 49427 ; NextTC : -1 ; TN : 18192 ; TDB (0) : 63821

Information: Signal 19945 ; TC : 49427 ; NextTC : -1 ; TN : 18192 ; TDB (0) : 63820

Information: Signal 19955 ; TC : 49431 ; NextTC : -1 ; TN : 18208 ; TDB (0) : 63703

Information: Signal 19956 ; TC : 49431 ; NextTC : -1 ; TN : 18208 ; TDB (0) : 63702

Information: Signal 19957 ; TC : 49431 ; NextTC : -1 ; TN : 18208 ; TDB (0) : 63701

Information: Signal 19966 ; TC : 49436 ; NextTC : -1 ; TN : 18213 ; TDB (0) : 63716

Information: Signal 19967 ; TC : 49436 ; NextTC : -1 ; TN : 18213 ; TDB (0) : 63715

Information: Signal 19984 ; TC : 49441 ; NextTC : -1 ; TN : 18227 ; TDB (0) : 63711

Information: Signal 20104 ; TC : 49462 ; NextTC : -1 ; TN : 18487 ; TDB (0) : 61379

Information: Signal 20105 ; TC : 49462 ; NextTC : -1 ; TN : 18487 ; TDB (0) : 61378

Information: Signal 20114 ; TC : 49466 ; NextTC : -1 ; TN : 18501 ; TDB (0) : 61442

Information: Signal 20115 ; TC : 49466 ; NextTC : -1 ; TN : 18501 ; TDB (0) : 61441

Information: Signal 20121 ; TC : 49469 ; NextTC : -1 ; TN : 18507 ; TDB (0) : 61438

Information: Signal 20124 ; TC : 49469 ; NextTC : -1 ; TN : 18507 ; TDB (0) : 61531

Information: Signal 20178 ; TC : 49473 ; NextTC : -1 ; TN : 18571 ; TDB (0) : 61345

Information: Signal 20180 ; TC : 49473 ; NextTC : -1 ; TN : 18571 ; TDB (0) : 61383

Information: Signal 20228 ; TC : 49478 ; NextTC : -1 ; TN : 18620 ; TDB (0) : 61117

Information: Signal 20235 ; TC : 49480 ; NextTC : -1 ; TN : 18623 ; TDB (0) : 61068

Information: Signal 20236 ; TC : 49480 ; NextTC : -1 ; TN : 18623 ; TDB (0) : 61067

Information: Signal 20262 ; TC : 49483 ; NextTC : -1 ; TN : 18639 ; TDB (0) : 60971

Information: Signal 20268 ; TC : 49486 ; NextTC : -1 ; TN : 18641 ; TDB (0) : 60968

Information: Signal 20277 ; TC : 49487 ; NextTC : -1 ; TN : 18651 ; TDB (0) : 61088

Information: Signal 20290 ; TC : 49492 ; NextTC : -1 ; TN : 18657 ; TDB (0) : 61091

Information: Signal 20296 ; TC : 49495 ; NextTC : -1 ; TN : 18660 ; TDB (0) : 61085

Information: Signal 20315 ; TC : 49496 ; NextTC : -1 ; TN : 18683 ; TDB (0) : 60954

Information: Signal 20328 ; TC : 49499 ; NextTC : -1 ; TN : 18692 ; TDB (0) : 60957

Information: Signal 20385 ; TC : 49514 ; NextTC : -1 ; TN : 18725 ; TDB (0) : 60873

Information: Signal 20442 ; TC : 49529 ; NextTC : -1 ; TN : 18749 ; TDB (0) : 60679

Information: Signal 20450 ; TC : 49532 ; NextTC : -1 ; TN : 18750 ; TDB (0) : 60685

Information: Signal 20484 ; TC : 49542 ; NextTC : -1 ; TN : 18768 ; TDB (0) : 60697

Information: Signal 20508 ; TC : 49548 ; NextTC : -1 ; TN : 18795 ; TDB (0) : 60098

Information: Signal 20544 ; TC : 49553 ; NextTC : -1 ; TN : 18910 ; TDB (0) : 98743

Information: Signal 20545 ; TC : 49553 ; NextTC : -1 ; TN : 18910 ; TDB (0) : 60650

Information: Signal 20549 ; TC : 49554 ; NextTC : -1 ; TN : 18913 ; TDB (0) : 60652

Information: Signal 20558 ; TC : 49556 ; NextTC : -1 ; TN : 18923 ; TDB (0) : 60653

Information: Signal 20567 ; TC : 49558 ; NextTC : -1 ; TN : 18930 ; TDB (0) : 60651

Information: Signal 20590 ; TC : 49565 ; NextTC : -1 ; TN : 18995 ; TDB (0) : 60091

Information: Signal 20608 ; TC : 49570 ; NextTC : -1 ; TN : 19015 ; TDB (0) : 60222

Information: Signal 20609 ; TC : 49570 ; NextTC : -1 ; TN : 19015 ; TDB (0) : 60221

Information: Signal 20663 ; TC : 49586 ; NextTC : -1 ; TN : 19341 ; TDB (0) : 60691

Information: Signal 20669 ; TC : 49589 ; NextTC : -1 ; TN : 19342 ; TDB (0) : 61082

Information: Signal 20682 ; TC : 49592 ; NextTC : -1 ; TN : 19380 ; TDB (0) : 64136

Information: Signal 20683 ; TC : 49592 ; NextTC : -1 ; TN : 19380 ; TDB (0) : 64135

Information: Signal 20717 ; TC : 49596 ; NextTC : -1 ; TN : 19426 ; TDB (0) : 64144

Information: Signal 20718 ; TC : 49596 ; NextTC : -1 ; TN : 19426 ; TDB (0) : 64143

Information: Signal 20719 ; TC : 49596 ; NextTC : -1 ; TN : 19426 ; TDB (0) : 64142

Information: Signal 20720 ; TC : 49596 ; NextTC : -1 ; TN : 19426 ; TDB (0) : 64141

Information: Signal 20721 ; TC : 49596 ; NextTC : -1 ; TN : 19426 ; TDB (0) : 64140

Information: Signal 20752 ; TC : 49605 ; NextTC : -1 ; TN : 19439 ; TDB (0) : 64131

Information: Signal 20984 ; TC : 49648 ; NextTC : -1 ; TN : 19886 ; TDB (0) : 62928

Information: Signal 21015 ; TC : 49658 ; NextTC : -1 ; TN : 19949 ; TDB (0) : 62623

Information: Signal 21038 ; TC : 49667 ; NextTC : -1 ; TN : 19963 ; TDB (0) : 63032

Information: Signal 21039 ; TC : 49667 ; NextTC : -1 ; TN : 19963 ; TDB (0) : 63031

Information: Signal 21045 ; TC : 49666 ; NextTC : -1 ; TN : 19963 ; TDB (0) : 63040

Information: Signal 21046 ; TC : 49666 ; NextTC : -1 ; TN : 19963 ; TDB (0) : 63039

Information: Signal 21067 ; TC : 49674 ; NextTC : -1 ; TN : 19973 ; TDB (0) : 62894

Information: Signal 21068 ; TC : 49674 ; NextTC : -1 ; TN : 19973 ; TDB (0) : 62893

Information: Signal 21069 ; TC : 49674 ; NextTC : -1 ; TN : 19973 ; TDB (0) : 62892

Information: Signal 21076 ; TC : 49678 ; NextTC : -1 ; TN : 19982 ; TDB (0) : 62933

Information: Signal 21077 ; TC : 49678 ; NextTC : -1 ; TN : 19982 ; TDB (0) : 62932

Information: Signal 21118 ; TC : 49689 ; NextTC : -1 ; TN : 20055 ; TDB (0) : 43780

Information: Signal 21133 ; TC : 49693 ; NextTC : -1 ; TN : 20059 ; TDB (0) : 63163

Information: Signal 21134 ; TC : 49693 ; NextTC : -1 ; TN : 20059 ; TDB (0) : 63162

Information: Signal 21167 ; TC : 49705 ; NextTC : -1 ; TN : 20081 ; TDB (0) : 8715

Information: Signal 21169 ; TC : 49705 ; NextTC : -1 ; TN : 20081 ; TDB (0) : 11737

Information: Signal 21170 ; TC : 49705 ; NextTC : -1 ; TN : 20081 ; TDB (0) : 11736

Information: Signal 21207 ; TC : 49713 ; NextTC : -1 ; TN : 20101 ; TDB (0) : 62580

Information: Signal 21208 ; TC : 49713 ; NextTC : -1 ; TN : 20101 ; TDB (0) : 62579

Information: Signal 21228 ; TC : 49720 ; NextTC : -1 ; TN : 20116 ; TDB (0) : 62575

Information: Signal 21259 ; TC : 49729 ; NextTC : -1 ; TN : 20179 ; TDB (0) : 62362

Information: Signal 21271 ; TC : 49734 ; NextTC : -1 ; TN : 20196 ; TDB (0) : 62354

Information: Signal 21272 ; TC : 49734 ; NextTC : -1 ; TN : 20196 ; TDB (0) : 62353

Information: Signal 21291 ; TC : 49738 ; NextTC : -1 ; TN : 20236 ; TDB (0) : 62312

Information: Signal 21324 ; TC : 49743 ; NextTC : -1 ; TN : 20315 ; TDB (0) : 62251

Information: Signal 21336 ; TC : 49746 ; NextTC : -1 ; TN : 20320 ; TDB (0) : 62218

Information: Signal 21346 ; TC : 49755 ; NextTC : -1 ; TN : 20327 ; TDB (0) : 62224

Information: Signal 21347 ; TC : 49755 ; NextTC : -1 ; TN : 20327 ; TDB (0) : 62223

Information: Signal 21348 ; TC : 49755 ; NextTC : -1 ; TN : 20327 ; TDB (0) : 62222

Information: Signal 21395 ; TC : 49763 ; NextTC : -1 ; TN : 20346 ; TDB (0) : 62078

Information: Signal 21402 ; TC : 49764 ; NextTC : -1 ; TN : 20350 ; TDB (0) : 62005

Information: Signal 21422 ; TC : 49767 ; NextTC : -1 ; TN : 20360 ; TDB (0) : 62086

Information: Signal 21432 ; TC : 49770 ; NextTC : -1 ; TN : 20362 ; TDB (0) : 62090

Information: Signal 21444 ; TC : 49777 ; NextTC : -1 ; TN : 20364 ; TDB (0) : 61953

Information: Signal 21491 ; TC : 49786 ; NextTC : -1 ; TN : 20365 ; TDB (0) : 62082

Information: Signal 21503 ; TC : 49791 ; NextTC : -1 ; TN : 20372 ; TDB (0) : 61948

Information: Signal 21554 ; TC : 49800 ; NextTC : -1 ; TN : 20388 ; TDB (0) : 61783

Information: Signal 21572 ; TC : 49805 ; NextTC : -1 ; TN : 20424 ; TDB (0) : 61733

Information: Signal 21598 ; TC : 49817 ; NextTC : -1 ; TN : 20436 ; TDB (0) : 70571

Information: Signal 21648 ; TC : 49825 ; NextTC : -1 ; TN : 20450 ; TDB (0) : 70791

Information: Signal 21670 ; TC : 49830 ; NextTC : -1 ; TN : 20629 ; TDB (0) : 64154

Information: Signal 21671 ; TC : 49830 ; NextTC : -1 ; TN : 20629 ; TDB (0) : 64153

Information: Signal 21718 ; TC : 49842 ; NextTC : -1 ; TN : 20739 ; TDB (0) : 63450

Information: Signal 21751 ; TC : 49855 ; NextTC : -1 ; TN : 20798 ; TDB (0) : 63544

Information: Signal 21752 ; TC : 49855 ; NextTC : -1 ; TN : 20798 ; TDB (0) : 63543

Information: Signal 21766 ; TC : 49859 ; NextTC : -1 ; TN : 20799 ; TDB (0) : 63541

Information: Signal 21767 ; TC : 49859 ; NextTC : -1 ; TN : 20799 ; TDB (0) : 63540

Information: Signal 21768 ; TC : 49859 ; NextTC : -1 ; TN : 20799 ; TDB (0) : 63534

Information: Signal 21769 ; TC : 49859 ; NextTC : -1 ; TN : 20799 ; TDB (0) : 63523

Information: Signal 21770 ; TC : 49859 ; NextTC : -1 ; TN : 20799 ; TDB (0) : 63522

Information: Signal 21784 ; TC : 49863 ; NextTC : -1 ; TN : 20801 ; TDB (0) : 62000

Information: Signal 21794 ; TC : 49868 ; NextTC : -1 ; TN : 20802 ; TDB (0) : 62255

Information: Signal 21795 ; TC : 49868 ; NextTC : -1 ; TN : 20802 ; TDB (0) : 62254

Information: Signal 21853 ; TC : 49878 ; NextTC : -1 ; TN : 20805 ; TDB (0) : 62481

Information: Signal 21854 ; TC : 49878 ; NextTC : -1 ; TN : 20805 ; TDB (0) : 62480

Information: Signal 21891 ; TC : 49890 ; NextTC : -1 ; TN : 20813 ; TDB (0) : 50251

Information: Signal 21931 ; TC : 49897 ; NextTC : -1 ; TN : 20814 ; TDB (0) : 71727

Information: Signal 21971 ; TC : 49915 ; NextTC : -1 ; TN : 20821 ; TDB (0) : 21408

Information: Signal 21972 ; TC : 49915 ; NextTC : -1 ; TN : 20821 ; TDB (0) : 21407

Information: Signal 21973 ; TC : 49915 ; NextTC : -1 ; TN : 20821 ; TDB (0) : 21406

Information: Signal 22080 ; TC : 49941 ; NextTC : -1 ; TN : 20867 ; TDB (0) : 66500

Information: Signal 22117 ; TC : 49951 ; NextTC : -1 ; TN : 20879 ; TDB (0) : 66392

Information: Signal 22196 ; TC : 49959 ; NextTC : -1 ; TN : 20970 ; TDB (0) : 66569

Information: Signal 22204 ; TC : 49962 ; NextTC : -1 ; TN : 20978 ; TDB (0) : 66566

Information: Signal 22220 ; TC : 49965 ; NextTC : -1 ; TN : 20997 ; TDB (0) : 66623

Information: Signal 22250 ; TC : 49968 ; NextTC : -1 ; TN : 21027 ; TDB (0) : 66618

Information: Signal 22286 ; TC : 49977 ; NextTC : -1 ; TN : 21053 ; TDB (0) : 66759

Information: Signal 22301 ; TC : 49980 ; NextTC : -1 ; TN : 21061 ; TDB (0) : 66760

Information: Signal 22321 ; TC : 49985 ; NextTC : -1 ; TN : 21082 ; TDB (0) : 105287

Information: Signal 22334 ; TC : 49990 ; NextTC : -1 ; TN : 21094 ; TDB (0) : 67192

Information: Signal 22335 ; TC : 49990 ; NextTC : -1 ; TN : 21094 ; TDB (0) : 67188

Information: Signal 22366 ; TC : 49996 ; NextTC : -1 ; TN : 21102 ; TDB (0) : 67012

Information: Signal 22395 ; TC : 50004 ; NextTC : -1 ; TN : 21135 ; TDB (0) : 67009

Information: Signal 22403 ; TC : 50007 ; NextTC : -1 ; TN : 21137 ; TDB (0) : 67006

Information: Signal 22409 ; TC : 50010 ; NextTC : -1 ; TN : 21140 ; TDB (0) : 67003

Information: Signal 22494 ; TC : 50033 ; NextTC : -1 ; TN : 21209 ; TDB (0) : 66626

Information: Signal 22506 ; TC : 50037 ; NextTC : -1 ; TN : 21214 ; TDB (0) : 67271

Information: Signal 22507 ; TC : 50037 ; NextTC : -1 ; TN : 21214 ; TDB (0) : 67270

Information: Signal 22524 ; TC : 50043 ; NextTC : -1 ; TN : 21215 ; TDB (0) : 67352

Information: Signal 22525 ; TC : 50043 ; NextTC : -1 ; TN : 21215 ; TDB (0) : 67351

Information: Signal 22572 ; TC : 50058 ; NextTC : -1 ; TN : 21241 ; TDB (0) : 66816

Information: Signal 22573 ; TC : 50058 ; NextTC : -1 ; TN : 21241 ; TDB (0) : 66766

Information: Signal 22592 ; TC : 50063 ; NextTC : -1 ; TN : 21244 ; TDB (0) : 70968

Information: Signal 22641 ; TC : 50082 ; NextTC : -1 ; TN : 21273 ; TDB (0) : 68254

Information: Signal 22642 ; TC : 50082 ; NextTC : -1 ; TN : 21273 ; TDB (0) : 68253

Information: Signal 22731 ; TC : 50107 ; NextTC : -1 ; TN : 21296 ; TDB (0) : 68250

Information: Signal 22732 ; TC : 50107 ; NextTC : -1 ; TN : 21296 ; TDB (0) : 68249

Information: Signal 22781 ; TC : 50119 ; NextTC : -1 ; TN : 21309 ; TDB (0) : 68130

Information: Signal 22787 ; TC : 50121 ; NextTC : -1 ; TN : 21311 ; TDB (0) : 68126

Information: Signal 22898 ; TC : 50147 ; NextTC : -1 ; TN : 21490 ; TDB (0) : 67832

Information: Signal 22899 ; TC : 50147 ; NextTC : -1 ; TN : 21490 ; TDB (0) : 67831

Information: Signal 22900 ; TC : 50147 ; NextTC : -1 ; TN : 21490 ; TDB (0) : 67830

Information: Signal 22901 ; TC : 50147 ; NextTC : -1 ; TN : 21490 ; TDB (0) : 67829

Information: Signal 22962 ; TC : 50167 ; NextTC : -1 ; TN : 21523 ; TDB (0) : 67752

Information: Signal 22963 ; TC : 50167 ; NextTC : -1 ; TN : 21523 ; TDB (0) : 67751

Information: Signal 22993 ; TC : 50176 ; NextTC : -1 ; TN : 21536 ; TDB (0) : 67701

Information: Signal 23040 ; TC : 50190 ; NextTC : -1 ; TN : 21589 ; TDB (0) : 67595

Information: Signal 23041 ; TC : 50190 ; NextTC : -1 ; TN : 21589 ; TDB (0) : 67594

Information: Signal 23091 ; TC : 50207 ; NextTC : -1 ; TN : 21623 ; TDB (0) : 70651

Information: Signal 23174 ; TC : 50228 ; NextTC : -1 ; TN : 21691 ; TDB (0) : 68758

Information: Signal 23175 ; TC : 50228 ; NextTC : -1 ; TN : 21691 ; TDB (0) : 68757

Information: Signal 23221 ; TC : 50242 ; NextTC : -1 ; TN : 21755 ; TDB (0) : 68911

Information: Signal 23222 ; TC : 50242 ; NextTC : -1 ; TN : 21755 ; TDB (0) : 68910

Information: Signal 23259 ; TC : 50251 ; NextTC : -1 ; TN : 21800 ; TDB (0) : 68715

Information: Signal 23260 ; TC : 50251 ; NextTC : -1 ; TN : 21800 ; TDB (0) : 68714

Information: Signal 23302 ; TC : 50262 ; NextTC : -1 ; TN : 21834 ; TDB (0) : 69108

Information: Signal 23303 ; TC : 50262 ; NextTC : -1 ; TN : 21834 ; TDB (0) : 69107

Information: Signal 23356 ; TC : 50277 ; NextTC : -1 ; TN : 21871 ; TDB (0) : 67528

Information: Signal 23357 ; TC : 50277 ; NextTC : -1 ; TN : 21871 ; TDB (0) : 67527

Information: Signal 23418 ; TC : 50291 ; NextTC : -1 ; TN : 21881 ; TDB (0) : 67021

Information: Signal 23430 ; TC : 50295 ; NextTC : -1 ; TN : 21884 ; TDB (0) : 68682

Information: Signal 23431 ; TC : 50295 ; NextTC : -1 ; TN : 21884 ; TDB (0) : 68681

Information: Signal 23453 ; TC : 50302 ; NextTC : -1 ; TN : 21885 ; TDB (0) : 67178

Information: Signal 23454 ; TC : 50302 ; NextTC : -1 ; TN : 21885 ; TDB (0) : 67177

Information: Signal 23472 ; TC : 50308 ; NextTC : -1 ; TN : 21886 ; TDB (0) : 67431

Information: Signal 23473 ; TC : 50308 ; NextTC : -1 ; TN : 21886 ; TDB (0) : 67430

Information: Signal 23555 ; TC : 50319 ; NextTC : -1 ; TN : 22002 ; TDB (0) : 69784

Information: Signal 23556 ; TC : 50319 ; NextTC : -1 ; TN : 22002 ; TDB (0) : 69783

Information: Signal 23581 ; TC : 50325 ; NextTC : -1 ; TN : 22017 ; TDB (0) : 69524

Information: Signal 23582 ; TC : 50325 ; NextTC : -1 ; TN : 22017 ; TDB (0) : 69523

Information: Signal 23635 ; TC : 50336 ; NextTC : -1 ; TN : 22093 ; TDB (0) : 69467

Information: Signal 23687 ; TC : 50346 ; NextTC : -1 ; TN : 22196 ; TDB (0) : 69528

Information: Signal 23688 ; TC : 50346 ; NextTC : -1 ; TN : 22196 ; TDB (0) : 69527

Information: Signal 23731 ; TC : 50359 ; NextTC : -1 ; TN : 22312 ; TDB (0) : 69789

Information: Signal 23732 ; TC : 50359 ; NextTC : -1 ; TN : 22312 ; TDB (0) : 69788

Information: Signal 23746 ; TC : 50365 ; NextTC : -1 ; TN : 22320 ; TDB (0) : 69394

Information: Signal 23747 ; TC : 50365 ; NextTC : -1 ; TN : 22320 ; TDB (0) : 69393

Information: Signal 23763 ; TC : 50373 ; NextTC : -1 ; TN : 22324 ; TDB (0) : 69390

Information: Signal 23764 ; TC : 50373 ; NextTC : -1 ; TN : 22324 ; TDB (0) : 69389

Information: Signal 23816 ; TC : 50390 ; NextTC : -1 ; TN : 22409 ; TDB (0) : 69964

Information: Signal 23817 ; TC : 50390 ; NextTC : -1 ; TN : 22409 ; TDB (0) : 69961

Information: Signal 23818 ; TC : 50390 ; NextTC : -1 ; TN : 22409 ; TDB (0) : 69959

Information: Signal 23862 ; TC : 50403 ; NextTC : -1 ; TN : 22665 ; TDB (0) : 62620

Information: Signal 23893 ; TC : 50414 ; NextTC : -1 ; TN : 22666 ; TDB (0) : 81990

Information: Signal 23922 ; TC : 50426 ; NextTC : -1 ; TN : 22667 ; TDB (0) : 81992

Information: Signal 23935 ; TC : 50432 ; NextTC : -1 ; TN : 22668 ; TDB (0) : 62476

Information: Signal 23936 ; TC : 50432 ; NextTC : -1 ; TN : 22668 ; TDB (0) : 62475

Information: Signal 23968 ; TC : 50441 ; NextTC : -1 ; TN : 22677 ; TDB (0) : 57142

Information: Signal 23986 ; TC : 50449 ; NextTC : -1 ; TN : 22686 ; TDB (0) : 62640

Information: Signal 24032 ; TC : 50460 ; NextTC : -1 ; TN : 22693 ; TDB (0) : 64110

Information: Signal 24033 ; TC : 50460 ; NextTC : -1 ; TN : 22693 ; TDB (0) : 64109

Information: Signal 24075 ; TC : 50470 ; NextTC : -1 ; TN : 22719 ; TDB (0) : 46895

Information: Signal 24091 ; TC : 50475 ; NextTC : -1 ; TN : 22722 ; TDB (0) : 64075

Information: Signal 24104 ; TC : 50480 ; NextTC : -1 ; TN : 22723 ; TDB (0) : 63404

Information: Signal 24141 ; TC : 50496 ; NextTC : -1 ; TN : 22725 ; TDB (0) : 70575

Information: Signal 24207 ; TC : 50508 ; NextTC : -1 ; TN : 22791 ; TDB (0) : 70761

Information: Signal 24236 ; TC : 50514 ; NextTC : -1 ; TN : 22792 ; TDB (0) : 70811

Information: Signal 24283 ; TC : 50524 ; NextTC : -1 ; TN : 22807 ; TDB (0) : 62681

Information: Signal 24309 ; TC : 50530 ; NextTC : -1 ; TN : 22808 ; TDB (0) : 62922

Information: Signal 24310 ; TC : 50530 ; NextTC : -1 ; TN : 22808 ; TDB (0) : 62921

Information: Signal 24311 ; TC : 50530 ; NextTC : -1 ; TN : 22808 ; TDB (0) : 62920

Information: Signal 24312 ; TC : 50530 ; NextTC : -1 ; TN : 22808 ; TDB (0) : 62919

Information: Signal 24345 ; TC : 50537 ; NextTC : -1 ; TN : 22839 ; TDB (0) : 9943

Information: Signal 24492 ; TC : 50570 ; NextTC : -1 ; TN : 22978 ; TDB (0) : 97689

Information: Signal 24493 ; TC : 50570 ; NextTC : -1 ; TN : 22978 ; TDB (0) : 97688

Information: Signal 24553 ; TC : 50583 ; NextTC : -1 ; TN : 23009 ; TDB (0) : 50548

Information: Signal 24554 ; TC : 50583 ; NextTC : -1 ; TN : 23009 ; TDB (0) : 50547

Information: Signal 24555 ; TC : 50583 ; NextTC : -1 ; TN : 23009 ; TDB (0) : 50546

Information: Signal 24577 ; TC : 50591 ; NextTC : -1 ; TN : 23010 ; TDB (0) : 50542

Information: Signal 24578 ; TC : 50591 ; NextTC : -1 ; TN : 23010 ; TDB (0) : 50541

Information: Signal 24579 ; TC : 50591 ; NextTC : -1 ; TN : 23010 ; TDB (0) : 50540

Information: Signal 24608 ; TC : 50598 ; NextTC : -1 ; TN : 23037 ; TDB (0) : 12429

Information: Signal 24622 ; TC : 50602 ; NextTC : -1 ; TN : 23050 ; TDB (0) : 8578

Information: Signal 24623 ; TC : 50602 ; NextTC : -1 ; TN : 23050 ; TDB (0) : 8577

Information: Signal 24636 ; TC : 50607 ; NextTC : -1 ; TN : 23066 ; TDB (0) : 50192

Information: Signal 24637 ; TC : 50607 ; NextTC : -1 ; TN : 23066 ; TDB (0) : 50191

Information: Signal 24669 ; TC : 50618 ; NextTC : -1 ; TN : 23074 ; TDB (0) : 15992

Information: Signal 24670 ; TC : 50618 ; NextTC : -1 ; TN : 23074 ; TDB (0) : 15053

Information: Signal 24720 ; TC : 50630 ; NextTC : -1 ; TN : 23098 ; TDB (0) : 11915

Information: Signal 24721 ; TC : 50630 ; NextTC : -1 ; TN : 23098 ; TDB (0) : 11914

Information: Signal 24749 ; TC : 50639 ; NextTC : -1 ; TN : 23122 ; TDB (0) : 12038

Information: Signal 24750 ; TC : 50639 ; NextTC : -1 ; TN : 23122 ; TDB (0) : 12037

Information: Signal 24751 ; TC : 50639 ; NextTC : -1 ; TN : 23122 ; TDB (0) : 12036

Information: Signal 24800 ; TC : 50654 ; NextTC : -1 ; TN : 23174 ; TDB (0) : 11861

Information: Signal 24898 ; TC : 50677 ; NextTC : -1 ; TN : 23278 ; TDB (0) : 64991

Information: Signal 24899 ; TC : 50677 ; NextTC : -1 ; TN : 23278 ; TDB (0) : 64989

Information: Signal 24900 ; TC : 50677 ; NextTC : -1 ; TN : 23278 ; TDB (0) : 64982

Information: Signal 24932 ; TC : 50685 ; NextTC : -1 ; TN : 23279 ; TDB (0) : 64965

Information: Signal 24933 ; TC : 50685 ; NextTC : -1 ; TN : 23279 ; TDB (0) : 64964

Information: Signal 24934 ; TC : 50685 ; NextTC : -1 ; TN : 23279 ; TDB (0) : 64963

Information: Signal 24935 ; TC : 50685 ; NextTC : -1 ; TN : 23279 ; TDB (0) : 64962

Information: Signal 24974 ; TC : 50699 ; NextTC : -1 ; TN : 23288 ; TDB (0) : 72249

Information: Signal 24977 ; TC : 50699 ; NextTC : -1 ; TN : 23288 ; TDB (0) : 72246

Information: Signal 24978 ; TC : 50699 ; NextTC : -1 ; TN : 23288 ; TDB (0) : 61537

Information: Signal 25009 ; TC : 50706 ; NextTC : -1 ; TN : 23290 ; TDB (0) : 61552

Information: Signal 25010 ; TC : 50706 ; NextTC : -1 ; TN : 23290 ; TDB (0) : 61551

Information: Signal 25011 ; TC : 50706 ; NextTC : -1 ; TN : 23290 ; TDB (0) : 61550

Information: Signal 25012 ; TC : 50706 ; NextTC : -1 ; TN : 23290 ; TDB (0) : 61549

Information: Signal 25022 ; TC : 50710 ; NextTC : -1 ; TN : 23300 ; TDB (0) : 64855

Information: Signal 25066 ; TC : 50723 ; NextTC : -1 ; TN : 23334 ; TDB (0) : 59825

Information: Signal 25067 ; TC : 50723 ; NextTC : -1 ; TN : 23334 ; TDB (0) : 59824

Information: Signal 25105 ; TC : 50733 ; NextTC : -1 ; TN : 23335 ; TDB (0) : 74415

Information: Signal 25221 ; TC : 50766 ; NextTC : -1 ; TN : 23358 ; TDB (0) : 50257

Information: Signal 25222 ; TC : 50766 ; NextTC : -1 ; TN : 23358 ; TDB (0) : 50256

Information: Signal 25268 ; TC : 50780 ; NextTC : -1 ; TN : 23359 ; TDB (0) : 18383

Information: Signal 25269 ; TC : 50780 ; NextTC : -1 ; TN : 23359 ; TDB (0) : 18382

Information: Signal 25368 ; TC : 50802 ; NextTC : -1 ; TN : 23427 ; TDB (0) : 72734

Information: Signal 25369 ; TC : 50802 ; NextTC : -1 ; TN : 23427 ; TDB (0) : 72733

Information: Signal 25419 ; TC : 50817 ; NextTC : -1 ; TN : 23439 ; TDB (0) : 72836

Information: Signal 25429 ; TC : 50821 ; NextTC : -1 ; TN : 23449 ; TDB (0) : 72832

Information: Signal 25459 ; TC : 50835 ; NextTC : -1 ; TN : 23473 ; TDB (0) : 72936

Information: Signal 25460 ; TC : 50835 ; NextTC : -1 ; TN : 23473 ; TDB (0) : 72935

Information: Signal 25461 ; TC : 50835 ; NextTC : -1 ; TN : 23473 ; TDB (0) : 72934

Information: Signal 25514 ; TC : 50847 ; NextTC : -1 ; TN : 23483 ; TDB (0) : 72878

Information: Signal 25515 ; TC : 50847 ; NextTC : -1 ; TN : 23483 ; TDB (0) : 72877

Information: Signal 25529 ; TC : 50854 ; NextTC : -1 ; TN : 23490 ; TDB (0) : 72930

Information: Signal 25530 ; TC : 50854 ; NextTC : -1 ; TN : 23490 ; TDB (0) : 72929

Information: Signal 25531 ; TC : 50854 ; NextTC : -1 ; TN : 23490 ; TDB (0) : 72928

Information: Signal 25532 ; TC : 50854 ; NextTC : -1 ; TN : 23490 ; TDB (0) : 72927

Information: Signal 25579 ; TC : 50865 ; NextTC : -1 ; TN : 23491 ; TDB (0) : 71606

Information: Signal 25580 ; TC : 50865 ; NextTC : -1 ; TN : 23491 ; TDB (0) : 71605

Information: Signal 25638 ; TC : 50885 ; NextTC : -1 ; TN : 23515 ; TDB (0) : 72583

Information: Signal 25639 ; TC : 50885 ; NextTC : -1 ; TN : 23515 ; TDB (0) : 72582

Information: Signal 25640 ; TC : 50885 ; NextTC : -1 ; TN : 23515 ; TDB (0) : 72581

Information: Signal 25641 ; TC : 50885 ; NextTC : -1 ; TN : 23515 ; TDB (0) : 72580

Information: Signal 25642 ; TC : 50885 ; NextTC : -1 ; TN : 23515 ; TDB (0) : 72579

Information: Signal 25705 ; TC : 50901 ; NextTC : -1 ; TN : 23547 ; TDB (0) : 65350

Information: Signal 25706 ; TC : 50901 ; NextTC : -1 ; TN : 23547 ; TDB (0) : 65349

Information: Signal 25727 ; TC : 50904 ; NextTC : -1 ; TN : 23565 ; TDB (0) : 11255

Information: Signal 25736 ; TC : 50907 ; NextTC : -1 ; TN : 23566 ; TDB (0) : 11258

Information: Signal 25752 ; TC : 50908 ; NextTC : -1 ; TN : 23577 ; TDB (0) : 27209

Information: Signal 25772 ; TC : 50909 ; NextTC : -1 ; TN : 23594 ; TDB (0) : 37743

Information: Signal 25779 ; TC : 50912 ; NextTC : -1 ; TN : 23595 ; TDB (0) : 14865

Information: Signal 25838 ; TC : 50931 ; NextTC : -1 ; TN : 23677 ; TDB (0) : 41242

Information: Signal 25839 ; TC : 50931 ; NextTC : -1 ; TN : 23677 ; TDB (0) : 41232

Information: Signal 25840 ; TC : 50931 ; NextTC : -1 ; TN : 23677 ; TDB (0) : 41231

Information: Signal 25841 ; TC : 50931 ; NextTC : -1 ; TN : 23677 ; TDB (0) : 41227

Information: Signal 25905 ; TC : 50950 ; NextTC : -1 ; TN : 23679 ; TDB (0) : 59566

Information: Signal 25906 ; TC : 50950 ; NextTC : -1 ; TN : 23679 ; TDB (0) : 59565

Information: Signal 25957 ; TC : 50966 ; NextTC : -1 ; TN : 23680 ; TDB (0) : 59561

Information: Signal 25958 ; TC : 50966 ; NextTC : -1 ; TN : 23680 ; TDB (0) : 59560

Information: Signal 26008 ; TC : 50977 ; NextTC : -1 ; TN : 23681 ; TDB (0) : 59331

Information: Signal 26015 ; TC : 50982 ; NextTC : -1 ; TN : 23682 ; TDB (0) : 72553

Information: Signal 26016 ; TC : 50982 ; NextTC : -1 ; TN : 23682 ; TDB (0) : 72566

Information: Signal 26017 ; TC : 50982 ; NextTC : -1 ; TN : 23682 ; TDB (0) : 72563

Information: Signal 26018 ; TC : 50982 ; NextTC : -1 ; TN : 23682 ; TDB (0) : 72561

Information: Signal 26019 ; TC : 50982 ; NextTC : -1 ; TN : 23682 ; TDB (0) : 72560

Information: Signal 26060 ; TC : 50992 ; NextTC : -1 ; TN : 23684 ; TDB (0) : 59127

Information: Signal 26119 ; TC : 51007 ; NextTC : -1 ; TN : 23699 ; TDB (0) : 71745

Information: Signal 26120 ; TC : 51007 ; NextTC : -1 ; TN : 23699 ; TDB (0) : 71744

Information: Signal 26128 ; TC : 51010 ; NextTC : -1 ; TN : 23704 ; TDB (0) : 71602

Information: Signal 26129 ; TC : 51010 ; NextTC : -1 ; TN : 23704 ; TDB (0) : 71601

Information: Signal 26200 ; TC : 51022 ; NextTC : -1 ; TN : 23774 ; TDB (0) : 73960

Information: Signal 26201 ; TC : 51022 ; NextTC : -1 ; TN : 23774 ; TDB (0) : 73980

Information: Signal 26202 ; TC : 51022 ; NextTC : -1 ; TN : 23774 ; TDB (0) : 73956

Information: Signal 26219 ; TC : 51025 ; NextTC : -1 ; TN : 23784 ; TDB (0) : 73969

Information: Signal 26220 ; TC : 51025 ; NextTC : -1 ; TN : 23784 ; TDB (0) : 73968

Information: Signal 26221 ; TC : 51025 ; NextTC : -1 ; TN : 23784 ; TDB (0) : 73967

Information: Signal 26234 ; TC : 51028 ; NextTC : -1 ; TN : 23791 ; TDB (0) : 74059

Information: Signal 26248 ; TC : 51033 ; NextTC : -1 ; TN : 23793 ; TDB (0) : 74162

Information: Signal 26249 ; TC : 51033 ; NextTC : -1 ; TN : 23793 ; TDB (0) : 74161

Information: Signal 26250 ; TC : 51033 ; NextTC : -1 ; TN : 23793 ; TDB (0) : 74160

Information: Signal 26251 ; TC : 51033 ; NextTC : -1 ; TN : 23793 ; TDB (0) : 74159

Information: Signal 26252 ; TC : 51033 ; NextTC : -1 ; TN : 23793 ; TDB (0) : 74158

Information: Signal 26483 ; TC : 51111 ; NextTC : -1 ; TN : 24081 ; TDB (0) : 74253

Information: Signal 26543 ; TC : 51127 ; NextTC : -1 ; TN : 24104 ; TDB (0) : 73926

Information: Signal 26544 ; TC : 51127 ; NextTC : -1 ; TN : 24104 ; TDB (0) : 73925

Information: Signal 26545 ; TC : 51127 ; NextTC : -1 ; TN : 24104 ; TDB (0) : 73924

Information: Signal 26546 ; TC : 51127 ; NextTC : -1 ; TN : 24104 ; TDB (0) : 73923

Information: Signal 26547 ; TC : 51127 ; NextTC : -1 ; TN : 24104 ; TDB (0) : 73922

Information: Signal 26631 ; TC : 51150 ; NextTC : -1 ; TN : 24148 ; TDB (0) : 74516

Information: Signal 26632 ; TC : 51150 ; NextTC : -1 ; TN : 24148 ; TDB (0) : 74515

Information: Signal 26690 ; TC : 51163 ; NextTC : -1 ; TN : 24170 ; TDB (0) : 74248

Information: Signal 26691 ; TC : 51163 ; NextTC : -1 ; TN : 24170 ; TDB (0) : 74247

Information: Signal 26732 ; TC : 51172 ; NextTC : -1 ; TN : 24184 ; TDB (0) : 74719

Information: Signal 26759 ; TC : 51177 ; NextTC : -1 ; TN : 24191 ; TDB (0) : 64248

Information: Signal 26882 ; TC : 51213 ; NextTC : -1 ; TN : 24214 ; TDB (0) : 47819

Information: Signal 26883 ; TC : 51213 ; NextTC : -1 ; TN : 24214 ; TDB (0) : 47818

Information: Signal 26884 ; TC : 51213 ; NextTC : -1 ; TN : 24214 ; TDB (0) : 47766

Information: Signal 26885 ; TC : 51213 ; NextTC : -1 ; TN : 24214 ; TDB (0) : 47765

Information: Signal 26948 ; TC : 51229 ; NextTC : -1 ; TN : 24258 ; TDB (0) : 75056

Information: Signal 26949 ; TC : 51229 ; NextTC : -1 ; TN : 24258 ; TDB (0) : 75055

Information: Signal 26950 ; TC : 51229 ; NextTC : -1 ; TN : 24258 ; TDB (0) : 75053

Information: Signal 26951 ; TC : 51229 ; NextTC : -1 ; TN : 24258 ; TDB (0) : 75052

Information: Signal 26979 ; TC : 51238 ; NextTC : -1 ; TN : 24271 ; TDB (0) : 75001

Information: Signal 26988 ; TC : 51240 ; NextTC : -1 ; TN : 24278 ; TDB (0) : 74942

Information: Signal 26999 ; TC : 51243 ; NextTC : -1 ; TN : 24289 ; TDB (0) : 75029

Information: Signal 27016 ; TC : 51245 ; NextTC : -1 ; TN : 24297 ; TDB (0) : 75032

Information: Signal 27031 ; TC : 51250 ; NextTC : -1 ; TN : 24304 ; TDB (0) : 9556

Information: Signal 27052 ; TC : 51256 ; NextTC : -1 ; TN : 24306 ; TDB (0) : 74503

Information: Signal 27053 ; TC : 51256 ; NextTC : -1 ; TN : 24306 ; TDB (0) : 74502

Information: Signal 27066 ; TC : 51261 ; NextTC : -1 ; TN : 24307 ; TDB (0) : 74652

Information: Signal 27067 ; TC : 51261 ; NextTC : -1 ; TN : 24307 ; TDB (0) : 74651

Information: Signal 27068 ; TC : 51261 ; NextTC : -1 ; TN : 24307 ; TDB (0) : 74650

Information: Signal 27069 ; TC : 51261 ; NextTC : -1 ; TN : 24307 ; TDB (0) : 74649

Information: Signal 27070 ; TC : 51261 ; NextTC : -1 ; TN : 24307 ; TDB (0) : 74648

Information: Signal 27115 ; TC : 51271 ; NextTC : -1 ; TN : 24332 ; TDB (0) : 75404

Information: Signal 27138 ; TC : 51276 ; NextTC : -1 ; TN : 24355 ; TDB (0) : 75727

Information: Signal 27139 ; TC : 51276 ; NextTC : -1 ; TN : 24355 ; TDB (0) : 75726

Information: Signal 27149 ; TC : 51280 ; NextTC : -1 ; TN : 24357 ; TDB (0) : 76061

Information: Signal 27150 ; TC : 51280 ; NextTC : -1 ; TN : 24357 ; TDB (0) : 76058

Information: Signal 27151 ; TC : 51280 ; NextTC : -1 ; TN : 24357 ; TDB (0) : 76057

Information: Signal 27320 ; TC : 51310 ; NextTC : -1 ; TN : 24585 ; TDB (0) : 78359

Information: Signal 27321 ; TC : 51310 ; NextTC : -1 ; TN : 24585 ; TDB (0) : 75758

Information: Signal 27322 ; TC : 51310 ; NextTC : -1 ; TN : 24585 ; TDB (0) : 75757

Information: Signal 27323 ; TC : 51310 ; NextTC : -1 ; TN : 24585 ; TDB (0) : 75756

Information: Signal 27447 ; TC : 51326 ; NextTC : -1 ; TN : 24705 ; TDB (0) : 74508

Information: Signal 27448 ; TC : 51326 ; NextTC : -1 ; TN : 24705 ; TDB (0) : 74507

Information: Signal 27475 ; TC : 51335 ; NextTC : -1 ; TN : 24708 ; TDB (0) : 74642

Information: Signal 27476 ; TC : 51335 ; NextTC : -1 ; TN : 24708 ; TDB (0) : 74641

Information: Signal 27477 ; TC : 51335 ; NextTC : -1 ; TN : 24708 ; TDB (0) : 74640

Information: Signal 27521 ; TC : 51349 ; NextTC : -1 ; TN : 24715 ; TDB (0) : 43627

Information: Signal 27522 ; TC : 51349 ; NextTC : -1 ; TN : 24715 ; TDB (0) : 43626

Information: Signal 27523 ; TC : 51349 ; NextTC : -1 ; TN : 24715 ; TDB (0) : 43625

Information: Signal 27524 ; TC : 51349 ; NextTC : -1 ; TN : 24715 ; TDB (0) : 43624

Information: Signal 27525 ; TC : 51349 ; NextTC : -1 ; TN : 24715 ; TDB (0) : 43623

Information: Signal 27632 ; TC : 51372 ; NextTC : -1 ; TN : 24802 ; TDB (0) : 76055

Information: Signal 27633 ; TC : 51372 ; NextTC : -1 ; TN : 24802 ; TDB (0) : 76054

Information: Signal 27634 ; TC : 51372 ; NextTC : -1 ; TN : 24802 ; TDB (0) : 75759

Information: Signal 27684 ; TC : 51380 ; NextTC : -1 ; TN : 24895 ; TDB (0) : 63829

Information: Signal 27685 ; TC : 51380 ; NextTC : -1 ; TN : 24895 ; TDB (0) : 63828

Information: Signal 27686 ; TC : 51380 ; NextTC : -1 ; TN : 24895 ; TDB (0) : 63827

Information: Signal 27693 ; TC : 51383 ; NextTC : -1 ; TN : 24907 ; TDB (0) : 76368

Information: Signal 27709 ; TC : 51392 ; NextTC : -1 ; TN : 24908 ; TDB (0) : 75667

Information: Signal 27710 ; TC : 51392 ; NextTC : -1 ; TN : 24908 ; TDB (0) : 75666

Information: Signal 27711 ; TC : 51392 ; NextTC : -1 ; TN : 24908 ; TDB (0) : 75665

Information: Signal 27712 ; TC : 51392 ; NextTC : -1 ; TN : 24908 ; TDB (0) : 75664

Information: Signal 27763 ; TC : 51403 ; NextTC : -1 ; TN : 24909 ; TDB (0) : 76372

Information: Signal 27788 ; TC : 51408 ; NextTC : -1 ; TN : 24945 ; TDB (0) : 76685

Information: Signal 27800 ; TC : 51413 ; NextTC : -1 ; TN : 24951 ; TDB (0) : 76689

Information: Signal 27824 ; TC : 51422 ; NextTC : -1 ; TN : 24957 ; TDB (0) : 76977

Information: Signal 27825 ; TC : 51422 ; NextTC : -1 ; TN : 24957 ; TDB (0) : 76976

Information: Signal 27870 ; TC : 51439 ; NextTC : -1 ; TN : 24985 ; TDB (0) : 76743

Information: Signal 27891 ; TC : 51445 ; NextTC : -1 ; TN : 25003 ; TDB (0) : 76971

Information: Signal 27892 ; TC : 51445 ; NextTC : -1 ; TN : 25003 ; TDB (0) : 76970

Information: Signal 27905 ; TC : 51451 ; NextTC : -1 ; TN : 25005 ; TDB (0) : 76888

Information: Signal 27906 ; TC : 51451 ; NextTC : -1 ; TN : 25005 ; TDB (0) : 76887

Information: Signal 27987 ; TC : 51458 ; NextTC : -1 ; TN : 25048 ; TDB (0) : 77092

Information: Signal 27988 ; TC : 51458 ; NextTC : -1 ; TN : 25048 ; TDB (0) : 77091

Information: Signal 28012 ; TC : 51463 ; NextTC : -1 ; TN : 25056 ; TDB (0) : 77097

Information: Signal 28013 ; TC : 51463 ; NextTC : -1 ; TN : 25056 ; TDB (0) : 77096

Information: Signal 28036 ; TC : 51467 ; NextTC : -1 ; TN : 25072 ; TDB (0) : 77206

Information: Signal 28051 ; TC : 51468 ; NextTC : -1 ; TN : 25083 ; TDB (0) : 77212

Information: Signal 28052 ; TC : 51468 ; NextTC : -1 ; TN : 25083 ; TDB (0) : 77211

Information: Signal 28241 ; TC : 51495 ; NextTC : -1 ; TN : 25266 ; TDB (0) : 79443

Information: Signal 28243 ; TC : 51495 ; NextTC : -1 ; TN : 25266 ; TDB (0) : 79445

Information: Signal 28334 ; TC : 51519 ; NextTC : -1 ; TN : 25363 ; TDB (0) : 79866

Information: Signal 28335 ; TC : 51519 ; NextTC : -1 ; TN : 25363 ; TDB (0) : 79865

Information: Signal 28349 ; TC : 51526 ; NextTC : -1 ; TN : 25367 ; TDB (0) : 79861

Information: Signal 28350 ; TC : 51526 ; NextTC : -1 ; TN : 25367 ; TDB (0) : 79860

Information: Signal 28413 ; TC : 51539 ; NextTC : -1 ; TN : 25465 ; TDB (0) : 79942

Information: Signal 28414 ; TC : 51539 ; NextTC : -1 ; TN : 25465 ; TDB (0) : 79941

Information: Signal 28441 ; TC : 51544 ; NextTC : -1 ; TN : 25475 ; TDB (0) : 79949

Information: Signal 28442 ; TC : 51544 ; NextTC : -1 ; TN : 25475 ; TDB (0) : 79948

Information: Signal 28469 ; TC : 51550 ; NextTC : -1 ; TN : 25482 ; TDB (0) : 79956

Information: Signal 28470 ; TC : 51550 ; NextTC : -1 ; TN : 25482 ; TDB (0) : 79955

Information: Signal 28511 ; TC : 51559 ; NextTC : -1 ; TN : 25520 ; TDB (0) : 80051

Information: Signal 28512 ; TC : 51559 ; NextTC : -1 ; TN : 25520 ; TDB (0) : 80050

Information: Signal 28513 ; TC : 51559 ; NextTC : -1 ; TN : 25520 ; TDB (0) : 80049

Information: Signal 28568 ; TC : 51568 ; NextTC : -1 ; TN : 25570 ; TDB (0) : 80057

Information: Signal 28569 ; TC : 51568 ; NextTC : -1 ; TN : 25570 ; TDB (0) : 80056

Information: Signal 28570 ; TC : 51568 ; NextTC : -1 ; TN : 25570 ; TDB (0) : 80055

Information: Signal 28896 ; TC : 51645 ; NextTC : -1 ; TN : 26297 ; TDB (0) : 77909

Information: Signal 28926 ; TC : 51652 ; NextTC : -1 ; TN : 26414 ; TDB (0) : 77544

Information: Signal 28936 ; TC : 51655 ; NextTC : -1 ; TN : 26415 ; TDB (0) : 77540

Information: Signal 28955 ; TC : 51659 ; NextTC : -1 ; TN : 26441 ; TDB (0) : 78390

Information: Signal 28972 ; TC : 51666 ; NextTC : -1 ; TN : 26447 ; TDB (0) : 78670

Information: Signal 28973 ; TC : 51666 ; NextTC : -1 ; TN : 26447 ; TDB (0) : 78669

Information: Signal 28974 ; TC : 51666 ; NextTC : -1 ; TN : 26447 ; TDB (0) : 78668

Information: Signal 28990 ; TC : 51670 ; NextTC : -1 ; TN : 26464 ; TDB (0) : 78768

Information: Signal 28991 ; TC : 51670 ; NextTC : -1 ; TN : 26464 ; TDB (0) : 78767

Information: Signal 28992 ; TC : 51670 ; NextTC : -1 ; TN : 26464 ; TDB (0) : 78766

Information: Signal 28993 ; TC : 51670 ; NextTC : -1 ; TN : 26464 ; TDB (0) : 78765

Information: Signal 29002 ; TC : 51672 ; NextTC : -1 ; TN : 26473 ; TDB (0) : 78760

Information: Signal 29003 ; TC : 51672 ; NextTC : -1 ; TN : 26473 ; TDB (0) : 78759

Information: Signal 29028 ; TC : 51679 ; NextTC : -1 ; TN : 26482 ; TDB (0) : 78748

Information: Signal 29029 ; TC : 51679 ; NextTC : -1 ; TN : 26482 ; TDB (0) : 78747

Information: Signal 29037 ; TC : 51681 ; NextTC : -1 ; TN : 26483 ; TDB (0) : 77870

Information: Signal 29038 ; TC : 51681 ; NextTC : -1 ; TN : 26483 ; TDB (0) : 77869

Information: Signal 29048 ; TC : 51683 ; NextTC : -1 ; TN : 26489 ; TDB (0) : 78774

Information: Signal 29049 ; TC : 51683 ; NextTC : -1 ; TN : 26489 ; TDB (0) : 78773

Information: Signal 29058 ; TC : 51685 ; NextTC : -1 ; TN : 26493 ; TDB (0) : 78997

Information: Signal 29087 ; TC : 51687 ; NextTC : -1 ; TN : 26540 ; TDB (0) : 79040

Information: Signal 29611 ; TC : 51776 ; NextTC : -1 ; TN : 27326 ; TDB (0) : 78927

Information: Signal 29619 ; TC : 51779 ; NextTC : -1 ; TN : 27331 ; TDB (0) : 78920

Information: Signal 29657 ; TC : 51790 ; NextTC : -1 ; TN : 27367 ; TDB (0) : 79327

Information: Signal 29669 ; TC : 51789 ; NextTC : -1 ; TN : 27367 ; TDB (0) : 79362

Information: Signal 30322 ; TC : 51880 ; NextTC : -1 ; TN : 27520 ; TDB (0) : 76388

Information: Signal 30323 ; TC : 51880 ; NextTC : -1 ; TN : 27520 ; TDB (0) : 76387

Information: Signal 30378 ; TC : 51900 ; NextTC : -1 ; TN : 27521 ; TDB (0) : 76660

Information: Signal 30379 ; TC : 51900 ; NextTC : -1 ; TN : 27521 ; TDB (0) : 76659

Information: Signal 30447 ; TC : 51912 ; NextTC : -1 ; TN : 27530 ; TDB (0) : 76797

Information: Signal 30461 ; TC : 51918 ; NextTC : -1 ; TN : 27531 ; TDB (0) : 76802

Information: Signal 30477 ; TC : 51930 ; NextTC : -1 ; TN : 27544 ; TDB (0) : 76444

Information: Signal 30478 ; TC : 51930 ; NextTC : -1 ; TN : 27544 ; TDB (0) : 76440

Information: Signal 30567 ; TC : 51948 ; NextTC : -1 ; TN : 27561 ; TDB (0) : 21770

Information: Signal 30568 ; TC : 51948 ; NextTC : -1 ; TN : 27561 ; TDB (0) : 21769

Information: Signal 30647 ; TC : 51978 ; NextTC : -1 ; TN : 27582 ; TDB (0) : 77639

Information: Signal 30648 ; TC : 51978 ; NextTC : -1 ; TN : 27582 ; TDB (0) : 77638

Information: Signal 30726 ; TC : 52001 ; NextTC : -1 ; TN : 27583 ; TDB (0) : 77633

Information: Signal 30727 ; TC : 52001 ; NextTC : -1 ; TN : 27583 ; TDB (0) : 77632

Information: Signal 30805 ; TC : 52018 ; NextTC : -1 ; TN : 27584 ; TDB (0) : 79090

Information: Signal 30806 ; TC : 52018 ; NextTC : -1 ; TN : 27584 ; TDB (0) : 79089

Information: Signal 30837 ; TC : 52028 ; NextTC : -1 ; TN : 27585 ; TDB (0) : 78979

Information: Signal 30838 ; TC : 52028 ; NextTC : -1 ; TN : 27585 ; TDB (0) : 78978

Information: Signal 30839 ; TC : 52028 ; NextTC : -1 ; TN : 27585 ; TDB (0) : 78977

Information: Signal 30840 ; TC : 52028 ; NextTC : -1 ; TN : 27585 ; TDB (0) : 78976

Information: Signal 30872 ; TC : 52037 ; NextTC : -1 ; TN : 27586 ; TDB (0) : 79104

Information: Signal 30873 ; TC : 52037 ; NextTC : -1 ; TN : 27586 ; TDB (0) : 79102

Information: Signal 30874 ; TC : 52037 ; NextTC : -1 ; TN : 27586 ; TDB (0) : 79099

Information: Signal 30911 ; TC : 52049 ; NextTC : -1 ; TN : 27592 ; TDB (0) : 32789

Information: Signal 30950 ; TC : 52058 ; NextTC : -1 ; TN : 27615 ; TDB (0) : 82150

Information: Signal 30968 ; TC : 52063 ; NextTC : -1 ; TN : 27621 ; TDB (0) : 82146

Information: Signal 31171 ; TC : 52103 ; NextTC : -1 ; TN : 27838 ; TDB (0) : 82661

Information: Signal 31182 ; TC : 52104 ; NextTC : -1 ; TN : 27838 ; TDB (0) : 82700

Information: Signal 31211 ; TC : 52109 ; NextTC : -1 ; TN : 27911 ; TDB (0) : 82203

Information: Signal 31212 ; TC : 52109 ; NextTC : -1 ; TN : 27911 ; TDB (0) : 82202

Information: Signal 31231 ; TC : 52115 ; NextTC : -1 ; TN : 27915 ; TDB (0) : 82769

Information: Signal 31262 ; TC : 52121 ; NextTC : -1 ; TN : 27964 ; TDB (0) : 80278

Information: Signal 31264 ; TC : 52121 ; NextTC : -1 ; TN : 27964 ; TDB (0) : 80280

Information: Signal 31310 ; TC : 52133 ; NextTC : -1 ; TN : 27971 ; TDB (0) : 82860

Information: Signal 31311 ; TC : 52133 ; NextTC : -1 ; TN : 27971 ; TDB (0) : 82859

Information: Signal 31312 ; TC : 52133 ; NextTC : -1 ; TN : 27971 ; TDB (0) : 82858

Information: Signal 31435 ; TC : 52151 ; NextTC : -1 ; TN : 28178 ; TDB (0) : 83183

Information: Signal 31437 ; TC : 52151 ; NextTC : -1 ; TN : 28178 ; TDB (0) : 83182

Information: Signal 31451 ; TC : 52155 ; NextTC : -1 ; TN : 28183 ; TDB (0) : 83176

Information: Signal 31476 ; TC : 52164 ; NextTC : -1 ; TN : 28190 ; TDB (0) : 83099

Information: Signal 31477 ; TC : 52164 ; NextTC : -1 ; TN : 28190 ; TDB (0) : 83098

Information: Signal 31499 ; TC : 52172 ; NextTC : -1 ; TN : 28200 ; TDB (0) : 85116

Information: Signal 31508 ; TC : 52174 ; NextTC : -1 ; TN : 28202 ; TDB (0) : 85117

Information: Signal 31529 ; TC : 52179 ; NextTC : -1 ; TN : 28212 ; TDB (0) : 83071

Information: Signal 31551 ; TC : 52184 ; NextTC : -1 ; TN : 28259 ; TDB (0) : 85115

Information: Signal 31565 ; TC : 52186 ; NextTC : -1 ; TN : 28264 ; TDB (0) : 82762

Information: Signal 31621 ; TC : 52195 ; NextTC : -1 ; TN : 28301 ; TDB (0) : 83727

Information: Signal 31651 ; TC : 52200 ; NextTC : -1 ; TN : 28326 ; TDB (0) : 83654

Information: Signal 31652 ; TC : 52200 ; NextTC : -1 ; TN : 28326 ; TDB (0) : 83653

Information: Signal 31671 ; TC : 52205 ; NextTC : -1 ; TN : 28330 ; TDB (0) : 83782

Information: Signal 31672 ; TC : 52205 ; NextTC : -1 ; TN : 28330 ; TDB (0) : 83781

Information: Signal 31712 ; TC : 52217 ; NextTC : -1 ; TN : 28354 ; TDB (0) : 83732

Information: Signal 31713 ; TC : 52217 ; NextTC : -1 ; TN : 28354 ; TDB (0) : 83731

Information: Signal 31749 ; TC : 52227 ; NextTC : -1 ; TN : 28367 ; TDB (0) : 80294

Information: Signal 31783 ; TC : 52241 ; NextTC : -1 ; TN : 28368 ; TDB (0) : 80299

Information: Signal 31824 ; TC : 52250 ; NextTC : -1 ; TN : 28369 ; TDB (0) : 82198

Information: Signal 31825 ; TC : 52250 ; NextTC : -1 ; TN : 28369 ; TDB (0) : 82197

Information: Signal 31840 ; TC : 52255 ; NextTC : -1 ; TN : 28370 ; TDB (0) : 82399

Information: Signal 31848 ; TC : 52258 ; NextTC : -1 ; TN : 28371 ; TDB (0) : 82395

Information: Signal 31871 ; TC : 52264 ; NextTC : -1 ; TN : 28374 ; TDB (0) : 82574

Information: Signal 31872 ; TC : 52264 ; NextTC : -1 ; TN : 28374 ; TDB (0) : 82573

Information: Signal 31895 ; TC : 52270 ; NextTC : -1 ; TN : 28375 ; TDB (0) : 82854

Information: Signal 31896 ; TC : 52270 ; NextTC : -1 ; TN : 28375 ; TDB (0) : 82853

Information: Signal 31897 ; TC : 52270 ; NextTC : -1 ; TN : 28375 ; TDB (0) : 82852

Information: Signal 31898 ; TC : 52270 ; NextTC : -1 ; TN : 28375 ; TDB (0) : 82851

Information: Signal 31908 ; TC : 52274 ; NextTC : -1 ; TN : 28376 ; TDB (0) : 83041

Information: Signal 31909 ; TC : 52274 ; NextTC : -1 ; TN : 28376 ; TDB (0) : 83040

Information: Signal 31929 ; TC : 52281 ; NextTC : -1 ; TN : 28402 ; TDB (0) : 84922

Information: Signal 31937 ; TC : 52284 ; NextTC : -1 ; TN : 28404 ; TDB (0) : 84926

Information: Signal 31957 ; TC : 52291 ; NextTC : -1 ; TN : 28419 ; TDB (0) : 84806

Information: Signal 31958 ; TC : 52291 ; NextTC : -1 ; TN : 28419 ; TDB (0) : 84805

Information: Signal 32027 ; TC : 52314 ; NextTC : -1 ; TN : 28466 ; TDB (0) : 84974

Information: Signal 32028 ; TC : 52314 ; NextTC : -1 ; TN : 28466 ; TDB (0) : 84973

Information: Signal 32113 ; TC : 52341 ; NextTC : -1 ; TN : 28645 ; TDB (0) : 82578

Information: Signal 32114 ; TC : 52341 ; NextTC : -1 ; TN : 28645 ; TDB (0) : 82577

Information: Signal 32155 ; TC : 52352 ; NextTC : -1 ; TN : 28647 ; TDB (0) : 83022

Information: Signal 32156 ; TC : 52352 ; NextTC : -1 ; TN : 28647 ; TDB (0) : 83021

Information: Signal 32177 ; TC : 52360 ; NextTC : -1 ; TN : 28653 ; TDB (0) : 75047

Information: Signal 32178 ; TC : 52360 ; NextTC : -1 ; TN : 28653 ; TDB (0) : 75046

Information: Signal 32179 ; TC : 52360 ; NextTC : -1 ; TN : 28653 ; TDB (0) : 75045

Information: Signal 32180 ; TC : 52360 ; NextTC : -1 ; TN : 28653 ; TDB (0) : 75044

Information: Signal 32181 ; TC : 52360 ; NextTC : -1 ; TN : 28653 ; TDB (0) : 75043

Information: Signal 32205 ; TC : 52367 ; NextTC : -1 ; TN : 28657 ; TDB (0) : 74713

Information: Signal 32214 ; TC : 52370 ; NextTC : -1 ; TN : 28658 ; TDB (0) : 74716

Information: Signal 32227 ; TC : 52375 ; NextTC : -1 ; TN : 28662 ; TDB (0) : 74529

Information: Signal 32228 ; TC : 52375 ; NextTC : -1 ; TN : 28662 ; TDB (0) : 74528

Information: Signal 32240 ; TC : 52378 ; NextTC : -1 ; TN : 28667 ; TDB (0) : 73975

Information: Signal 32241 ; TC : 52378 ; NextTC : -1 ; TN : 28667 ; TDB (0) : 73974

Information: Signal 32242 ; TC : 52378 ; NextTC : -1 ; TN : 28667 ; TDB (0) : 73973

Information: Signal 32261 ; TC : 52389 ; NextTC : -1 ; TN : 28678 ; TDB (0) : 73886

Information: Signal 32265 ; TC : 52389 ; NextTC : -1 ; TN : 28678 ; TDB (0) : 73917

Information: Signal 32266 ; TC : 52389 ; NextTC : -1 ; TN : 28678 ; TDB (0) : 73916

Information: Signal 32267 ; TC : 52389 ; NextTC : -1 ; TN : 28678 ; TDB (0) : 73915

Information: Signal 32268 ; TC : 52389 ; NextTC : -1 ; TN : 28678 ; TDB (0) : 73914

Information: Signal 32269 ; TC : 52389 ; NextTC : -1 ; TN : 28678 ; TDB (0) : 73913

Information: Signal 32317 ; TC : 52399 ; NextTC : -1 ; TN : 28681 ; TDB (0) : 73227

Information: Signal 32326 ; TC : 52403 ; NextTC : -1 ; TN : 28693 ; TDB (0) : 72602

Information: Signal 32334 ; TC : 52406 ; NextTC : -1 ; TN : 28694 ; TDB (0) : 72594

Information: Signal 32343 ; TC : 52409 ; NextTC : -1 ; TN : 28695 ; TDB (0) : 72600

Information: Signal 32349 ; TC : 52410 ; NextTC : -1 ; TN : 28699 ; TDB (0) : 59158

Information: Signal 32362 ; TC : 52413 ; NextTC : -1 ; TN : 28705 ; TDB (0) : 59335

Information: Signal 32370 ; TC : 52415 ; NextTC : -1 ; TN : 28717 ; TDB (0) : 59698

Information: Signal 32386 ; TC : 52423 ; NextTC : -1 ; TN : 28720 ; TDB (0) : 59709

Information: Signal 32387 ; TC : 52423 ; NextTC : -1 ; TN : 28720 ; TDB (0) : 59708

Information: Signal 32423 ; TC : 52431 ; NextTC : -1 ; TN : 28721 ; TDB (0) : 65344

Information: Signal 32424 ; TC : 52431 ; NextTC : -1 ; TN : 28721 ; TDB (0) : 65343

Information: Signal 32437 ; TC : 52434 ; NextTC : -1 ; TN : 28727 ; TDB (0) : 82902

Information: Signal 32445 ; TC : 52437 ; NextTC : -1 ; TN : 28728 ; TDB (0) : 82918

Information: Signal 32465 ; TC : 52440 ; NextTC : -1 ; TN : 28789 ; TDB (0) : 85135

Information: Signal 32466 ; TC : 52440 ; NextTC : -1 ; TN : 28789 ; TDB (0) : 85134

Information: Signal 32467 ; TC : 52440 ; NextTC : -1 ; TN : 28789 ; TDB (0) : 85133

Information: Signal 32481 ; TC : 52442 ; NextTC : -1 ; TN : 28827 ; TDB (0) : 85097

Information: Signal 32482 ; TC : 52442 ; NextTC : -1 ; TN : 28827 ; TDB (0) : 85096

Information: Signal 32483 ; TC : 52442 ; NextTC : -1 ; TN : 28827 ; TDB (0) : 85095

Information: Signal 32491 ; TC : 52445 ; NextTC : -1 ; TN : 28828 ; TDB (0) : 85102

Information: Signal 32492 ; TC : 52445 ; NextTC : -1 ; TN : 28828 ; TDB (0) : 85101

Information: Signal 32501 ; TC : 52449 ; NextTC : -1 ; TN : 28830 ; TDB (0) : 85141

Information: Signal 32502 ; TC : 52449 ; NextTC : -1 ; TN : 28830 ; TDB (0) : 85140

Information: Signal 32503 ; TC : 52449 ; NextTC : -1 ; TN : 28830 ; TDB (0) : 85139

Information: Signal 32510 ; TC : 52451 ; NextTC : -1 ; TN : 28836 ; TDB (0) : 85123

Information: Signal 32511 ; TC : 52451 ; NextTC : -1 ; TN : 28836 ; TDB (0) : 85122

Information: Signal 32512 ; TC : 52451 ; NextTC : -1 ; TN : 28836 ; TDB (0) : 85121

Information: Signal 32516 ; TC : 52452 ; NextTC : -1 ; TN : 28837 ; TDB (0) : 85151

Information: Signal 32517 ; TC : 52452 ; NextTC : -1 ; TN : 28837 ; TDB (0) : 85150

Information: Signal 32533 ; TC : 52456 ; NextTC : -1 ; TN : 28851 ; TDB (0) : 84849

Information: Signal 32534 ; TC : 52456 ; NextTC : -1 ; TN : 28851 ; TDB (0) : 84848

Information: Signal 32535 ; TC : 52456 ; NextTC : -1 ; TN : 28851 ; TDB (0) : 84847

Information: Signal 32560 ; TC : 52462 ; NextTC : -1 ; TN : 28870 ; TDB (0) : 85156

Information: Signal 32561 ; TC : 52462 ; NextTC : -1 ; TN : 28870 ; TDB (0) : 85155

Information: Signal 32648 ; TC : 52476 ; NextTC : -1 ; TN : 29009 ; TDB (0) : 87838

Information: Signal 32787 ; TC : 52499 ; NextTC : -1 ; TN : 29170 ; TDB (0) : 88159

Information: Signal 32788 ; TC : 52499 ; NextTC : -1 ; TN : 29170 ; TDB (0) : 88158

Information: Signal 32818 ; TC : 52505 ; NextTC : -1 ; TN : 29197 ; TDB (0) : 88092

Information: Signal 32864 ; TC : 52507 ; NextTC : -1 ; TN : 29246 ; TDB (0) : 88139

Information: Signal 32865 ; TC : 52507 ; NextTC : -1 ; TN : 29246 ; TDB (0) : 88138

Information: Signal 32872 ; TC : 52509 ; NextTC : -1 ; TN : 29248 ; TDB (0) : 88088

Information: Signal 32890 ; TC : 52515 ; NextTC : -1 ; TN : 29250 ; TDB (0) : 88129

Information: Signal 32891 ; TC : 52515 ; NextTC : -1 ; TN : 29250 ; TDB (0) : 88128

Information: Signal 32902 ; TC : 52517 ; NextTC : -1 ; TN : 29254 ; TDB (0) : 88118

Information: Signal 32917 ; TC : 52522 ; NextTC : -1 ; TN : 29256 ; TDB (0) : 88114

Information: Signal 32918 ; TC : 52522 ; NextTC : -1 ; TN : 29256 ; TDB (0) : 88113

Information: Signal 32934 ; TC : 52526 ; NextTC : -1 ; TN : 29270 ; TDB (0) : 88134

Information: Signal 32935 ; TC : 52526 ; NextTC : -1 ; TN : 29270 ; TDB (0) : 88133

Information: Signal 32945 ; TC : 52528 ; NextTC : -1 ; TN : 29293 ; TDB (0) : 88109

Information: Signal 32947 ; TC : 52528 ; NextTC : -1 ; TN : 29293 ; TDB (0) : 88102

Information: Signal 32954 ; TC : 52530 ; NextTC : -1 ; TN : 29295 ; TDB (0) : 88107

Information: Signal 32955 ; TC : 52530 ; NextTC : -1 ; TN : 29295 ; TDB (0) : 88106

Information: Signal 32997 ; TC : 52540 ; NextTC : -1 ; TN : 29350 ; TDB (0) : 27719

Information: Signal 33015 ; TC : 52546 ; NextTC : -1 ; TN : 29351 ; TDB (0) : 27736

Information: Signal 33016 ; TC : 52546 ; NextTC : -1 ; TN : 29351 ; TDB (0) : 27735

Information: Signal 33067 ; TC : 52564 ; NextTC : -1 ; TN : 29353 ; TDB (0) : 27242

Information: Signal 33068 ; TC : 52564 ; NextTC : -1 ; TN : 29353 ; TDB (0) : 27241

Information: Signal 33115 ; TC : 52574 ; NextTC : -1 ; TN : 29363 ; TDB (0) : 16654

Information: Signal 33126 ; TC : 52577 ; NextTC : -1 ; TN : 29379 ; TDB (0) : 16143

Information: Signal 33172 ; TC : 52584 ; NextTC : -1 ; TN : 29423 ; TDB (0) : 15632

Information: Signal 33174 ; TC : 52584 ; NextTC : -1 ; TN : 29423 ; TDB (0) : 15687

Information: Signal 33193 ; TC : 52591 ; NextTC : -1 ; TN : 29425 ; TDB (0) : 15691

Information: Signal 33205 ; TC : 52595 ; NextTC : -1 ; TN : 29426 ; TDB (0) : 15226

Information: Signal 33214 ; TC : 52598 ; NextTC : -1 ; TN : 29430 ; TDB (0) : 15227

Information: Signal 33223 ; TC : 52601 ; NextTC : -1 ; TN : 29431 ; TDB (0) : 9074

Information: Signal 33262 ; TC : 52611 ; NextTC : -1 ; TN : 29442 ; TDB (0) : 59844

Information: Signal 33295 ; TC : 52620 ; NextTC : -1 ; TN : 29466 ; TDB (0) : 89218

Information: Signal 33334 ; TC : 52629 ; NextTC : -1 ; TN : 29497 ; TDB (0) : 89637

Information: Signal 33335 ; TC : 52629 ; NextTC : -1 ; TN : 29497 ; TDB (0) : 89636

Information: Signal 33370 ; TC : 52644 ; NextTC : -1 ; TN : 29515 ; TDB (0) : 89214

Information: Signal 33412 ; TC : 52655 ; NextTC : -1 ; TN : 29535 ; TDB (0) : 47903

Information: Signal 33413 ; TC : 52655 ; NextTC : -1 ; TN : 29535 ; TDB (0) : 47902

Information: Signal 33414 ; TC : 52655 ; NextTC : -1 ; TN : 29535 ; TDB (0) : 14093

Information: Signal 33441 ; TC : 52660 ; NextTC : -1 ; TN : 29554 ; TDB (0) : 67257

Information: Signal 33442 ; TC : 52660 ; NextTC : -1 ; TN : 29554 ; TDB (0) : 67256

Information: Signal 33443 ; TC : 52660 ; NextTC : -1 ; TN : 29554 ; TDB (0) : 67246

Information: Signal 33698 ; TC : 52723 ; NextTC : -1 ; TN : 29783 ; TDB (0) : 78986

Information: Signal 33699 ; TC : 52723 ; NextTC : -1 ; TN : 29783 ; TDB (0) : 78985

Information: Signal 33700 ; TC : 52723 ; NextTC : -1 ; TN : 29783 ; TDB (0) : 78984

Information: Signal 33701 ; TC : 52723 ; NextTC : -1 ; TN : 29783 ; TDB (0) : 78983

Information: Signal 33729 ; TC : 52731 ; NextTC : -1 ; TN : 29784 ; TDB (0) : 79323

Information: Signal 33741 ; TC : 52730 ; NextTC : -1 ; TN : 29784 ; TDB (0) : 79357

Information: Signal 33899 ; TC : 52757 ; NextTC : -1 ; TN : 29789 ; TDB (0) : 84801

Information: Signal 33900 ; TC : 52757 ; NextTC : -1 ; TN : 29789 ; TDB (0) : 84800

Information: Signal 33944 ; TC : 52766 ; NextTC : -1 ; TN : 29790 ; TDB (0) : 84969

Information: Signal 33945 ; TC : 52766 ; NextTC : -1 ; TN : 29790 ; TDB (0) : 84968

Information: Signal 33966 ; TC : 52768 ; NextTC : -1 ; TN : 29791 ; TDB (0) : 84854

Information: Signal 33967 ; TC : 52768 ; NextTC : -1 ; TN : 29791 ; TDB (0) : 84853

Information: Signal 33988 ; TC : 52779 ; NextTC : -1 ; TN : 29826 ; TDB (0) : 89766

Information: Signal 33990 ; TC : 52779 ; NextTC : -1 ; TN : 29826 ; TDB (0) : 89714

Information: Signal 34040 ; TC : 52788 ; NextTC : -1 ; TN : 29842 ; TDB (0) : 89755

Information: Signal 34041 ; TC : 52788 ; NextTC : -1 ; TN : 29842 ; TDB (0) : 89754

Information: Signal 34053 ; TC : 52795 ; NextTC : -1 ; TN : 29843 ; TDB (0) : 89767

Information: Signal 34055 ; TC : 52795 ; NextTC : -1 ; TN : 29843 ; TDB (0) : 89725

Information: Signal 34056 ; TC : 52795 ; NextTC : -1 ; TN : 29843 ; TDB (0) : 89724

Information: Signal 34057 ; TC : 52795 ; NextTC : -1 ; TN : 29843 ; TDB (0) : 89723

Information: Signal 34094 ; TC : 52811 ; NextTC : -1 ; TN : 29853 ; TDB (0) : 85261

Information: Signal 34095 ; TC : 52811 ; NextTC : -1 ; TN : 29853 ; TDB (0) : 85260

Information: Signal 34137 ; TC : 52827 ; NextTC : -1 ; TN : 29854 ; TDB (0) : 89705

Information: Signal 34200 ; TC : 52836 ; NextTC : -1 ; TN : 29882 ; TDB (0) : 92433

Information: Signal 34253 ; TC : 52848 ; NextTC : -1 ; TN : 29957 ; TDB (0) : 92548

Information: Signal 34255 ; TC : 52848 ; NextTC : -1 ; TN : 29957 ; TDB (0) : 92539

Information: Signal 34353 ; TC : 52866 ; NextTC : -1 ; TN : 30063 ; TDB (0) : 92200

Information: Signal 34354 ; TC : 52866 ; NextTC : -1 ; TN : 30063 ; TDB (0) : 92199

Information: Signal 34355 ; TC : 52866 ; NextTC : -1 ; TN : 30063 ; TDB (0) : 92198

Information: Signal 34367 ; TC : 52869 ; NextTC : -1 ; TN : 30074 ; TDB (0) : 92030

Information: Signal 34375 ; TC : 52871 ; NextTC : -1 ; TN : 30086 ; TDB (0) : 92040

Information: Signal 34410 ; TC : 52885 ; NextTC : -1 ; TN : 30106 ; TDB (0) : 92251

Information: Signal 34444 ; TC : 52897 ; NextTC : -1 ; TN : 30157 ; TDB (0) : 91823

Information: Signal 34455 ; TC : 52901 ; NextTC : -1 ; TN : 30166 ; TDB (0) : 91819

Information: Signal 34456 ; TC : 52901 ; NextTC : -1 ; TN : 30166 ; TDB (0) : 91818

Information: Signal 34554 ; TC : 52920 ; NextTC : -1 ; TN : 30275 ; TDB (0) : 91575

Information: Signal 34573 ; TC : 52928 ; NextTC : -1 ; TN : 30286 ; TDB (0) : 91504

Information: Signal 34574 ; TC : 52928 ; NextTC : -1 ; TN : 30286 ; TDB (0) : 91503

Information: Signal 34600 ; TC : 52935 ; NextTC : -1 ; TN : 30293 ; TDB (0) : 91571

Information: Signal 34635 ; TC : 52944 ; NextTC : -1 ; TN : 30317 ; TDB (0) : 91416

Information: Signal 34662 ; TC : 52952 ; NextTC : -1 ; TN : 30325 ; TDB (0) : 92290

Information: Signal 34663 ; TC : 52952 ; NextTC : -1 ; TN : 30325 ; TDB (0) : 92289

Information: Signal 35293 ; TC : 53147 ; NextTC : -1 ; TN : 31206 ; TDB (0) : 91057

Information: Signal 35294 ; TC : 53147 ; NextTC : -1 ; TN : 31206 ; TDB (0) : 91056

Information: Signal 35426 ; TC : 53165 ; NextTC : -1 ; TN : 31475 ; TDB (0) : 90910

Information: Signal 35492 ; TC : 53182 ; NextTC : -1 ; TN : 31666 ; TDB (0) : 90693

Information: Signal 35510 ; TC : 53188 ; NextTC : -1 ; TN : 31700 ; TDB (0) : 90306

Information: Signal 35557 ; TC : 53197 ; NextTC : -1 ; TN : 31751 ; TDB (0) : 90289

Information: Signal 35567 ; TC : 53202 ; NextTC : -1 ; TN : 31758 ; TDB (0) : 90260

Information: Signal 35568 ; TC : 53202 ; NextTC : -1 ; TN : 31758 ; TDB (0) : 90259

Information: Signal 35569 ; TC : 53202 ; NextTC : -1 ; TN : 31758 ; TDB (0) : 90258

Information: Signal 35575 ; TC : 53204 ; NextTC : -1 ; TN : 31760 ; TDB (0) : 90265

Information: Signal 35576 ; TC : 53204 ; NextTC : -1 ; TN : 31760 ; TDB (0) : 90264

Information: Signal 35577 ; TC : 53204 ; NextTC : -1 ; TN : 31760 ; TDB (0) : 90263

Information: Signal 35588 ; TC : 53209 ; NextTC : -1 ; TN : 31762 ; TDB (0) : 90090

Information: Signal 35605 ; TC : 53213 ; NextTC : -1 ; TN : 31770 ; TDB (0) : 90087

Information: Signal 35648 ; TC : 53219 ; NextTC : -1 ; TN : 31788 ; TDB (0) : 89934

Information: Signal 35725 ; TC : 53233 ; NextTC : -1 ; TN : 31856 ; TDB (0) : 90119

Information: Signal 35726 ; TC : 53233 ; NextTC : -1 ; TN : 31856 ; TDB (0) : 90118

Information: Signal 35778 ; TC : 53249 ; NextTC : -1 ; TN : 31884 ; TDB (0) : 90229

Information: Signal 35779 ; TC : 53249 ; NextTC : -1 ; TN : 31884 ; TDB (0) : 90228

Information: Signal 35780 ; TC : 53249 ; NextTC : -1 ; TN : 31884 ; TDB (0) : 90227

Information: Signal 35824 ; TC : 53260 ; NextTC : -1 ; TN : 31888 ; TDB (0) : 91123

Information: Signal 35825 ; TC : 53260 ; NextTC : -1 ; TN : 31888 ; TDB (0) : 91122

Information: Signal 35838 ; TC : 53265 ; NextTC : -1 ; TN : 31889 ; TDB (0) : 91200

Information: Signal 35863 ; TC : 53277 ; NextTC : -1 ; TN : 31891 ; TDB (0) : 92656

Information: Signal 35864 ; TC : 53277 ; NextTC : -1 ; TN : 31891 ; TDB (0) : 92655

Information: Signal 35865 ; TC : 53277 ; NextTC : -1 ; TN : 31891 ; TDB (0) : 92654

Information: Signal 35866 ; TC : 53277 ; NextTC : -1 ; TN : 31891 ; TDB (0) : 92653

Information: Signal 35900 ; TC : 53290 ; NextTC : -1 ; TN : 31896 ; TDB (0) : 12124

Information: Signal 35901 ; TC : 53290 ; NextTC : -1 ; TN : 31896 ; TDB (0) : 12123

Information: Signal 35902 ; TC : 53290 ; NextTC : -1 ; TN : 31896 ; TDB (0) : 12122

Information: Signal 35943 ; TC : 53292 ; NextTC : -1 ; TN : 31896 ; TDB (0) : 81979

Information: Signal 35956 ; TC : 53307 ; NextTC : -1 ; TN : 31897 ; TDB (0) : 12116

Information: Signal 35957 ; TC : 53307 ; NextTC : -1 ; TN : 31897 ; TDB (0) : 12114

Information: Signal 35958 ; TC : 53307 ; NextTC : -1 ; TN : 31897 ; TDB (0) : 12113

Information: Signal 35997 ; TC : 53310 ; NextTC : -1 ; TN : 31897 ; TDB (0) : 81977

Information: Signal 36011 ; TC : 53323 ; NextTC : -1 ; TN : 31898 ; TDB (0) : 12130

Information: Signal 36012 ; TC : 53323 ; NextTC : -1 ; TN : 31898 ; TDB (0) : 12129

Information: Signal 36050 ; TC : 53325 ; NextTC : -1 ; TN : 31898 ; TDB (0) : 81981

Information: Signal 36059 ; TC : 53333 ; NextTC : -1 ; TN : 31902 ; TDB (0) : 50178

Information: Signal 36060 ; TC : 53333 ; NextTC : -1 ; TN : 31902 ; TDB (0) : 50177

Information: Signal 36073 ; TC : 53336 ; NextTC : -1 ; TN : 31910 ; TDB (0) : 44501

Information: Signal 36074 ; TC : 53336 ; NextTC : -1 ; TN : 31910 ; TDB (0) : 44500

Information: Signal 36084 ; TC : 53340 ; NextTC : -1 ; TN : 31911 ; TDB (0) : 44505

Information: Signal 36094 ; TC : 53343 ; NextTC : -1 ; TN : 31918 ; TDB (0) : 44169

Information: Signal 36095 ; TC : 53343 ; NextTC : -1 ; TN : 31918 ; TDB (0) : 44166

Information: Signal 36114 ; TC : 53351 ; NextTC : -1 ; TN : 31920 ; TDB (0) : 93878

Information: Signal 36115 ; TC : 53351 ; NextTC : -1 ; TN : 31920 ; TDB (0) : 93877

Information: Signal 36116 ; TC : 53351 ; NextTC : -1 ; TN : 31920 ; TDB (0) : 93872

Information: Signal 36117 ; TC : 53351 ; NextTC : -1 ; TN : 31920 ; TDB (0) : 93870

Information: Signal 36155 ; TC : 53365 ; NextTC : -1 ; TN : 31924 ; TDB (0) : 44406

Information: Signal 36156 ; TC : 53365 ; NextTC : -1 ; TN : 31924 ; TDB (0) : 44397

Information: Signal 36157 ; TC : 53365 ; NextTC : -1 ; TN : 31924 ; TDB (0) : 44386

Information: Signal 36158 ; TC : 53365 ; NextTC : -1 ; TN : 31924 ; TDB (0) : 44364

Information: Signal 36159 ; TC : 53365 ; NextTC : -1 ; TN : 31924 ; TDB (0) : 44362

Information: Signal 36160 ; TC : 53365 ; NextTC : -1 ; TN : 31924 ; TDB (0) : 44360

Information: Signal 36203 ; TC : 53377 ; NextTC : -1 ; TN : 31936 ; TDB (0) : 44032

Information: Signal 36225 ; TC : 53383 ; NextTC : -1 ; TN : 31946 ; TDB (0) : 93893

Information: Signal 36237 ; TC : 53385 ; NextTC : -1 ; TN : 31953 ; TDB (0) : 93894

Information: Signal 36245 ; TC : 53388 ; NextTC : -1 ; TN : 31954 ; TDB (0) : 47896

Information: Signal 36276 ; TC : 53398 ; NextTC : -1 ; TN : 31974 ; TDB (0) : 43550

Information: Signal 36277 ; TC : 53398 ; NextTC : -1 ; TN : 31974 ; TDB (0) : 43544

Information: Signal 36278 ; TC : 53398 ; NextTC : -1 ; TN : 31974 ; TDB (0) : 43543

Information: Signal 36334 ; TC : 53412 ; NextTC : -1 ; TN : 31983 ; TDB (0) : 93960

Information: Signal 36335 ; TC : 53412 ; NextTC : -1 ; TN : 31983 ; TDB (0) : 93956

Information: Signal 36393 ; TC : 53423 ; NextTC : -1 ; TN : 31986 ; TDB (0) : 50865

Information: Signal 36394 ; TC : 53423 ; NextTC : -1 ; TN : 31986 ; TDB (0) : 50844

Information: Signal 36400 ; TC : 53425 ; NextTC : -1 ; TN : 31989 ; TDB (0) : 93988

Information: Signal 36423 ; TC : 53436 ; NextTC : -1 ; TN : 31992 ; TDB (0) : 50804

Information: Signal 36424 ; TC : 53436 ; NextTC : -1 ; TN : 31992 ; TDB (0) : 41840

Information: Signal 36475 ; TC : 53455 ; NextTC : -1 ; TN : 32000 ; TDB (0) : 25281

Information: Signal 36476 ; TC : 53455 ; NextTC : -1 ; TN : 32000 ; TDB (0) : 25278

Information: Signal 36477 ; TC : 53455 ; NextTC : -1 ; TN : 32000 ; TDB (0) : 41621

Information: Signal 36478 ; TC : 53455 ; NextTC : -1 ; TN : 32000 ; TDB (0) : 41620

Information: Signal 36584 ; TC : 53478 ; NextTC : -1 ; TN : 32035 ; TDB (0) : 41555

Information: Signal 36665 ; TC : 53502 ; NextTC : -1 ; TN : 32105 ; TDB (0) : 41270

Information: Signal 36700 ; TC : 53509 ; NextTC : -1 ; TN : 32136 ; TDB (0) : 40789

Information: Signal 36715 ; TC : 53513 ; NextTC : -1 ; TN : 32142 ; TDB (0) : 40791

Information: Signal 36792 ; TC : 53533 ; NextTC : -1 ; TN : 32200 ; TDB (0) : 40044

Information: Signal 36793 ; TC : 53533 ; NextTC : -1 ; TN : 32200 ; TDB (0) : 40042

Information: Signal 36809 ; TC : 53543 ; NextTC : -1 ; TN : 32202 ; TDB (0) : 40062

Information: Signal 36810 ; TC : 53543 ; NextTC : -1 ; TN : 32202 ; TDB (0) : 40061

Information: Signal 36811 ; TC : 53543 ; NextTC : -1 ; TN : 32202 ; TDB (0) : 40060

Information: Signal 36812 ; TC : 53543 ; NextTC : -1 ; TN : 32202 ; TDB (0) : 40059

Information: Signal 36870 ; TC : 53557 ; NextTC : -1 ; TN : 32205 ; TDB (0) : 59685

Information: Signal 36880 ; TC : 53560 ; NextTC : -1 ; TN : 32224 ; TDB (0) : 66148

Information: Signal 36888 ; TC : 53562 ; NextTC : -1 ; TN : 32225 ; TDB (0) : 66074

Information: Signal 36896 ; TC : 53564 ; NextTC : -1 ; TN : 32226 ; TDB (0) : 59586

Information: Signal 36934 ; TC : 53574 ; NextTC : -1 ; TN : 32233 ; TDB (0) : 77239

Information: Signal 36935 ; TC : 53574 ; NextTC : -1 ; TN : 32233 ; TDB (0) : 77238

Information: Signal 36973 ; TC : 53582 ; NextTC : -1 ; TN : 32237 ; TDB (0) : 33821

Information: Signal 36983 ; TC : 53585 ; NextTC : -1 ; TN : 32247 ; TDB (0) : 33835

Information: Signal 37010 ; TC : 53593 ; NextTC : -1 ; TN : 32256 ; TDB (0) : 33260

Information: Signal 37011 ; TC : 53593 ; NextTC : -1 ; TN : 32256 ; TDB (0) : 33171

Information: Signal 37012 ; TC : 53593 ; NextTC : -1 ; TN : 32256 ; TDB (0) : 33170

Information: Signal 37013 ; TC : 53593 ; NextTC : -1 ; TN : 32256 ; TDB (0) : 33166

Information: Signal 37076 ; TC : 53606 ; NextTC : -1 ; TN : 32301 ; TDB (0) : 84233

Information: Signal 37085 ; TC : 53608 ; NextTC : -1 ; TN : 32303 ; TDB (0) : 32957

Information: Signal 37104 ; TC : 53614 ; NextTC : -1 ; TN : 32313 ; TDB (0) : 32919

Information: Signal 37105 ; TC : 53614 ; NextTC : -1 ; TN : 32313 ; TDB (0) : 32914

Information: Signal 37106 ; TC : 53614 ; NextTC : -1 ; TN : 32313 ; TDB (0) : 32913

Information: Signal 37107 ; TC : 53614 ; NextTC : -1 ; TN : 32313 ; TDB (0) : 32910

Information: Signal 37108 ; TC : 53614 ; NextTC : -1 ; TN : 32313 ; TDB (0) : 32909

Information: Signal 37145 ; TC : 53624 ; NextTC : -1 ; TN : 32316 ; TDB (0) : 32794

Information: Signal 37146 ; TC : 53624 ; NextTC : -1 ; TN : 32316 ; TDB (0) : 32793

Information: Signal 37188 ; TC : 53639 ; NextTC : -1 ; TN : 32317 ; TDB (0) : 32303

Information: Signal 37189 ; TC : 53639 ; NextTC : -1 ; TN : 32317 ; TDB (0) : 32302

Information: Signal 37190 ; TC : 53639 ; NextTC : -1 ; TN : 32317 ; TDB (0) : 32301

Information: Signal 37191 ; TC : 53639 ; NextTC : -1 ; TN : 32317 ; TDB (0) : 32300

Information: Signal 37192 ; TC : 53639 ; NextTC : -1 ; TN : 32317 ; TDB (0) : 32299

Information: Signal 37193 ; TC : 53639 ; NextTC : -1 ; TN : 32317 ; TDB (0) : 32203

Information: Signal 37295 ; TC : 53663 ; NextTC : -1 ; TN : 32326 ; TDB (0) : 32188

Information: Signal 37307 ; TC : 53669 ; NextTC : -1 ; TN : 32327 ; TDB (0) : 32194

Information: Signal 37308 ; TC : 53669 ; NextTC : -1 ; TN : 32327 ; TDB (0) : 32193

Information: Signal 37309 ; TC : 53669 ; NextTC : -1 ; TN : 32327 ; TDB (0) : 32192

Information: Signal 37344 ; TC : 53681 ; NextTC : -1 ; TN : 32336 ; TDB (0) : 10284

Information: Signal 37345 ; TC : 53681 ; NextTC : -1 ; TN : 32336 ; TDB (0) : 10271

Information: Signal 37346 ; TC : 53681 ; NextTC : -1 ; TN : 32336 ; TDB (0) : 10270

Information: Signal 37347 ; TC : 53681 ; NextTC : -1 ; TN : 32336 ; TDB (0) : 10264

Information: Signal 37396 ; TC : 53698 ; NextTC : -1 ; TN : 32337 ; TDB (0) : 10253

Information: Signal 37397 ; TC : 53698 ; NextTC : -1 ; TN : 32337 ; TDB (0) : 10233

Information: Signal 37398 ; TC : 53698 ; NextTC : -1 ; TN : 32337 ; TDB (0) : 10214

Information: Signal 37399 ; TC : 53698 ; NextTC : -1 ; TN : 32337 ; TDB (0) : 10213

Information: Signal 37451 ; TC : 53718 ; NextTC : -1 ; TN : 32338 ; TDB (0) : 15244

Information: Signal 37452 ; TC : 53718 ; NextTC : -1 ; TN : 32338 ; TDB (0) : 15243

Information: Signal 37561 ; TC : 53746 ; NextTC : -1 ; TN : 32340 ; TDB (0) : 30258

Information: Signal 37562 ; TC : 53746 ; NextTC : -1 ; TN : 32340 ; TDB (0) : 30257

Information: Signal 37622 ; TC : 53768 ; NextTC : -1 ; TN : 32341 ; TDB (0) : 15930

Information: Signal 37623 ; TC : 53768 ; NextTC : -1 ; TN : 32341 ; TDB (0) : 15929

Information: Signal 37728 ; TC : 53795 ; NextTC : -1 ; TN : 32349 ; TDB (0) : 16569

Information: Signal 37738 ; TC : 53805 ; NextTC : -1 ; TN : 32350 ; TDB (0) : 10893

Information: Signal 37739 ; TC : 53805 ; NextTC : -1 ; TN : 32350 ; TDB (0) : 10892

Information: Signal 37780 ; TC : 53819 ; NextTC : -1 ; TN : 32351 ; TDB (0) : 16782

Information: Signal 37781 ; TC : 53819 ; NextTC : -1 ; TN : 32351 ; TDB (0) : 16781

Information: Signal 37957 ; TC : 53867 ; NextTC : -1 ; TN : 32354 ; TDB (0) : 17238

Information: Signal 37960 ; TC : 53867 ; NextTC : -1 ; TN : 32354 ; TDB (0) : 17080

Information: Signal 37961 ; TC : 53867 ; NextTC : -1 ; TN : 32354 ; TDB (0) : 17079

Information: Signal 37994 ; TC : 53876 ; NextTC : -1 ; TN : 32355 ; TDB (0) : 16997

Information: Signal 37995 ; TC : 53876 ; NextTC : -1 ; TN : 32355 ; TDB (0) : 16996

Information: Signal 38033 ; TC : 53887 ; NextTC : -1 ; TN : 32356 ; TDB (0) : 86165

Information: Signal 38036 ; TC : 53887 ; NextTC : -1 ; TN : 32356 ; TDB (0) : 38230

Information: Signal 38084 ; TC : 53908 ; NextTC : -1 ; TN : 32357 ; TDB (0) : 38256

Information: Signal 38085 ; TC : 53908 ; NextTC : -1 ; TN : 32357 ; TDB (0) : 38255

Information: Signal 38086 ; TC : 53908 ; NextTC : -1 ; TN : 32357 ; TDB (0) : 38254

Information: Signal 38087 ; TC : 53908 ; NextTC : -1 ; TN : 32357 ; TDB (0) : 38241

Information: Signal 38184 ; TC : 53941 ; NextTC : -1 ; TN : 32359 ; TDB (0) : 26355

Information: Signal 38185 ; TC : 53941 ; NextTC : -1 ; TN : 32359 ; TDB (0) : 26354

Information: Signal 38234 ; TC : 53947 ; NextTC : -1 ; TN : 32360 ; TDB (0) : 30246

Information: Signal 38235 ; TC : 53947 ; NextTC : -1 ; TN : 32360 ; TDB (0) : 30245

Information: Signal 38236 ; TC : 53947 ; NextTC : -1 ; TN : 32360 ; TDB (0) : 30244

Information: Signal 38300 ; TC : 53968 ; NextTC : -1 ; TN : 32364 ; TDB (0) : 86360

Information: Signal 38400 ; TC : 53996 ; NextTC : -1 ; TN : 32437 ; TDB (0) : 88190

Information: Signal 38462 ; TC : 54004 ; NextTC : -1 ; TN : 32494 ; TDB (0) : 94540

Information: Signal 38480 ; TC : 54006 ; NextTC : -1 ; TN : 32503 ; TDB (0) : 94536

Information: Signal 38563 ; TC : 54020 ; NextTC : -1 ; TN : 32526 ; TDB (0) : 94638

Information: Signal 38564 ; TC : 54020 ; NextTC : -1 ; TN : 32526 ; TDB (0) : 94637

Information: Signal 38565 ; TC : 54020 ; NextTC : -1 ; TN : 32526 ; TDB (0) : 94636

Information: Signal 38728 ; TC : 54051 ; NextTC : -1 ; TN : 32680 ; TDB (0) : 30510

Information: Signal 38729 ; TC : 54051 ; NextTC : -1 ; TN : 32680 ; TDB (0) : 30509

Information: Signal 38744 ; TC : 54063 ; NextTC : -1 ; TN : 32681 ; TDB (0) : 26980

Information: Signal 38745 ; TC : 54063 ; NextTC : -1 ; TN : 32681 ; TDB (0) : 26979

Information: Signal 38794 ; TC : 54074 ; NextTC : -1 ; TN : 32682 ; TDB (0) : 27997

Information: Signal 38795 ; TC : 54074 ; NextTC : -1 ; TN : 32682 ; TDB (0) : 27996

Information: Signal 38838 ; TC : 54087 ; NextTC : -1 ; TN : 32683 ; TDB (0) : 27841

Information: Signal 38869 ; TC : 54099 ; NextTC : -1 ; TN : 32684 ; TDB (0) : 28079

Information: Signal 38955 ; TC : 54128 ; NextTC : -1 ; TN : 32686 ; TDB (0) : 29196

Information: Signal 38956 ; TC : 54128 ; NextTC : -1 ; TN : 32686 ; TDB (0) : 29195

Information: Signal 39006 ; TC : 54142 ; NextTC : -1 ; TN : 32723 ; TDB (0) : 92650

Information: Signal 39007 ; TC : 54142 ; NextTC : -1 ; TN : 32723 ; TDB (0) : 92649

Information: Signal 39008 ; TC : 54142 ; NextTC : -1 ; TN : 32723 ; TDB (0) : 92648

Information: Signal 39009 ; TC : 54142 ; NextTC : -1 ; TN : 32723 ; TDB (0) : 92647

Information: Signal 39010 ; TC : 54142 ; NextTC : -1 ; TN : 32723 ; TDB (0) : 92646

Information: Signal 39011 ; TC : 54142 ; NextTC : -1 ; TN : 32723 ; TDB (0) : 92645

Information: Signal 39012 ; TC : 54142 ; NextTC : -1 ; TN : 32723 ; TDB (0) : 92644

Information: Signal 39013 ; TC : 54142 ; NextTC : -1 ; TN : 32723 ; TDB (0) : 92643

Information: Signal 39027 ; TC : 54147 ; NextTC : -1 ; TN : 32724 ; TDB (0) : 92362

Information: Signal 39028 ; TC : 54147 ; NextTC : -1 ; TN : 32724 ; TDB (0) : 92361

Information: Signal 39035 ; TC : 54150 ; NextTC : -1 ; TN : 32739 ; TDB (0) : 8850

Information: Signal 39073 ; TC : 54159 ; NextTC : -1 ; TN : 32756 ; TDB (0) : 53970

Information: Signal 39097 ; TC : 54166 ; NextTC : -1 ; TN : 32764 ; TDB (0) : 54213

Information: Signal 39112 ; TC : 54172 ; NextTC : -1 ; TN : 32771 ; TDB (0) : 54383

Information: Signal 39113 ; TC : 54172 ; NextTC : -1 ; TN : 32771 ; TDB (0) : 54382

Information: Signal 39146 ; TC : 54180 ; NextTC : -1 ; TN : 32776 ; TDB (0) : 54316

Information: Signal 39157 ; TC : 54186 ; NextTC : -1 ; TN : 32777 ; TDB (0) : 34804

Information: Signal 39158 ; TC : 54186 ; NextTC : -1 ; TN : 32777 ; TDB (0) : 34803

Information: Signal 39191 ; TC : 54194 ; NextTC : -1 ; TN : 32785 ; TDB (0) : 18626

Information: Signal 39192 ; TC : 54194 ; NextTC : -1 ; TN : 32785 ; TDB (0) : 18573

Information: Signal 39222 ; TC : 54206 ; NextTC : -1 ; TN : 32795 ; TDB (0) : 19018

Information: Signal 39223 ; TC : 54206 ; NextTC : -1 ; TN : 32795 ; TDB (0) : 19017

Information: Signal 39272 ; TC : 54217 ; NextTC : -1 ; TN : 32796 ; TDB (0) : 19091

Information: Signal 39292 ; TC : 54222 ; NextTC : -1 ; TN : 32804 ; TDB (0) : 17428

Information: Signal 39301 ; TC : 54226 ; NextTC : -1 ; TN : 32806 ; TDB (0) : 19520

Information: Signal 39323 ; TC : 54235 ; NextTC : -1 ; TN : 32813 ; TDB (0) : 19127

Information: Signal 39324 ; TC : 54235 ; NextTC : -1 ; TN : 32813 ; TDB (0) : 19126

Information: Signal 39392 ; TC : 54254 ; NextTC : -1 ; TN : 32824 ; TDB (0) : 19537

Information: Signal 39393 ; TC : 54254 ; NextTC : -1 ; TN : 32824 ; TDB (0) : 19535

Information: Signal 39441 ; TC : 54265 ; NextTC : -1 ; TN : 32825 ; TDB (0) : 19518

Information: Signal 39455 ; TC : 54268 ; NextTC : -1 ; TN : 32826 ; TDB (0) : 19464

Information: Signal 39470 ; TC : 54271 ; NextTC : -1 ; TN : 32830 ; TDB (0) : 19688

Information: Signal 39481 ; TC : 54280 ; NextTC : -1 ; TN : 32834 ; TDB (0) : 19510

Information: Signal 39482 ; TC : 54280 ; NextTC : -1 ; TN : 32834 ; TDB (0) : 19509

Information: Signal 39526 ; TC : 54295 ; NextTC : -1 ; TN : 32843 ; TDB (0) : 19516

Information: Signal 39527 ; TC : 54295 ; NextTC : -1 ; TN : 32843 ; TDB (0) : 19513

Information: Signal 39605 ; TC : 54313 ; NextTC : -1 ; TN : 32851 ; TDB (0) : 32534

Information: Signal 39734 ; TC : 54345 ; NextTC : -1 ; TN : 32999 ; TDB (0) : 95536

Information: Signal 39735 ; TC : 54345 ; NextTC : -1 ; TN : 32999 ; TDB (0) : 95535

Information: Signal 39743 ; TC : 54348 ; NextTC : -1 ; TN : 33006 ; TDB (0) : 95531

Information: Signal 39745 ; TC : 54348 ; NextTC : -1 ; TN : 33006 ; TDB (0) : 95532

Information: Signal 39820 ; TC : 54369 ; NextTC : -1 ; TN : 33121 ; TDB (0) : 19852

Information: Signal 39821 ; TC : 54369 ; NextTC : -1 ; TN : 33121 ; TDB (0) : 19923

Information: Signal 39822 ; TC : 54369 ; NextTC : -1 ; TN : 33121 ; TDB (0) : 19922

Information: Signal 39823 ; TC : 54369 ; NextTC : -1 ; TN : 33121 ; TDB (0) : 19920

Information: Signal 39958 ; TC : 54395 ; NextTC : -1 ; TN : 33413 ; TDB (0) : 12249

Information: Signal 39972 ; TC : 54398 ; NextTC : -1 ; TN : 33420 ; TDB (0) : 12252

Information: Signal 39981 ; TC : 54406 ; NextTC : -1 ; TN : 33426 ; TDB (0) : 41021

Information: Signal 39982 ; TC : 54406 ; NextTC : -1 ; TN : 33426 ; TDB (0) : 41020

Information: Signal 39983 ; TC : 54406 ; NextTC : -1 ; TN : 33426 ; TDB (0) : 41019

Information: Signal 39984 ; TC : 54406 ; NextTC : -1 ; TN : 33426 ; TDB (0) : 41016

Information: Signal 39985 ; TC : 54406 ; NextTC : -1 ; TN : 33426 ; TDB (0) : 41015

Information: Signal 40030 ; TC : 54422 ; NextTC : -1 ; TN : 33427 ; TDB (0) : 41013

Information: Signal 40031 ; TC : 54422 ; NextTC : -1 ; TN : 33427 ; TDB (0) : 41012

Information: Signal 40032 ; TC : 54422 ; NextTC : -1 ; TN : 33427 ; TDB (0) : 41011

Information: Signal 40033 ; TC : 54422 ; NextTC : -1 ; TN : 33427 ; TDB (0) : 41010

Information: Signal 40034 ; TC : 54422 ; NextTC : -1 ; TN : 33427 ; TDB (0) : 41009

Information: Signal 40082 ; TC : 54437 ; NextTC : -1 ; TN : 33431 ; TDB (0) : 11524

Information: Signal 40083 ; TC : 54437 ; NextTC : -1 ; TN : 33431 ; TDB (0) : 11521

Information: Signal 40084 ; TC : 54437 ; NextTC : -1 ; TN : 33431 ; TDB (0) : 11520

Information: Signal 40085 ; TC : 54437 ; NextTC : -1 ; TN : 33431 ; TDB (0) : 11510

Information: Signal 40129 ; TC : 54448 ; NextTC : -1 ; TN : 33447 ; TDB (0) : 91509

Information: Signal 40130 ; TC : 54448 ; NextTC : -1 ; TN : 33447 ; TDB (0) : 91508

Information: Signal 40154 ; TC : 54456 ; NextTC : -1 ; TN : 33448 ; TDB (0) : 92295

Information: Signal 40155 ; TC : 54456 ; NextTC : -1 ; TN : 33448 ; TDB (0) : 92294

Information: Signal 40156 ; TC : 54456 ; NextTC : -1 ; TN : 33448 ; TDB (0) : 92293

Information: Signal 40186 ; TC : 54463 ; NextTC : -1 ; TN : 33449 ; TDB (0) : 92286

Information: Signal 40187 ; TC : 54463 ; NextTC : -1 ; TN : 33449 ; TDB (0) : 92285

Information: Signal 40188 ; TC : 54463 ; NextTC : -1 ; TN : 33449 ; TDB (0) : 92284

Information: Signal 40211 ; TC : 54474 ; NextTC : -1 ; TN : 33451 ; TDB (0) : 91694

Information: Signal 40256 ; TC : 54489 ; NextTC : -1 ; TN : 33452 ; TDB (0) : 91691

Information: Signal 40297 ; TC : 54502 ; NextTC : -1 ; TN : 33453 ; TDB (0) : 91257

Information: Signal 40298 ; TC : 54502 ; NextTC : -1 ; TN : 33453 ; TDB (0) : 91256

Information: Signal 40319 ; TC : 54514 ; NextTC : -1 ; TN : 33457 ; TDB (0) : 90678

Information: Signal 40367 ; TC : 54533 ; NextTC : -1 ; TN : 33458 ; TDB (0) : 90681

Information: Signal 40418 ; TC : 54545 ; NextTC : -1 ; TN : 33461 ; TDB (0) : 85129

Information: Signal 40419 ; TC : 54545 ; NextTC : -1 ; TN : 33461 ; TDB (0) : 85128

Information: Signal 40420 ; TC : 54545 ; NextTC : -1 ; TN : 33461 ; TDB (0) : 85127

Information: Signal 40429 ; TC : 54547 ; NextTC : -1 ; TN : 33465 ; TDB (0) : 85146

Information: Signal 40430 ; TC : 54547 ; NextTC : -1 ; TN : 33465 ; TDB (0) : 85145

Information: Signal 40464 ; TC : 54555 ; NextTC : -1 ; TN : 33483 ; TDB (0) : 42245

Information: Signal 40472 ; TC : 54558 ; NextTC : -1 ; TN : 33486 ; TDB (0) : 42250

Information: Signal 40480 ; TC : 54561 ; NextTC : -1 ; TN : 33487 ; TDB (0) : 42254

Information: Signal 40498 ; TC : 54569 ; NextTC : -1 ; TN : 33504 ; TDB (0) : 42605

Information: Signal 40499 ; TC : 54569 ; NextTC : -1 ; TN : 33504 ; TDB (0) : 42604

Information: Signal 40500 ; TC : 54569 ; NextTC : -1 ; TN : 33504 ; TDB (0) : 42603

Information: Signal 40501 ; TC : 54569 ; NextTC : -1 ; TN : 33504 ; TDB (0) : 42602

Information: Signal 40502 ; TC : 54569 ; NextTC : -1 ; TN : 33504 ; TDB (0) : 42601

Information: Signal 40503 ; TC : 54569 ; NextTC : -1 ; TN : 33504 ; TDB (0) : 42599

Information: Signal 40610 ; TC : 54594 ; NextTC : -1 ; TN : 33584 ; TDB (0) : 42981

Information: Signal 40611 ; TC : 54594 ; NextTC : -1 ; TN : 33584 ; TDB (0) : 42980

Information: Signal 40612 ; TC : 54594 ; NextTC : -1 ; TN : 33584 ; TDB (0) : 42978

Information: Signal 40613 ; TC : 54594 ; NextTC : -1 ; TN : 33584 ; TDB (0) : 42977

Information: Signal 40614 ; TC : 54594 ; NextTC : -1 ; TN : 33584 ; TDB (0) : 42976

Information: Signal 40665 ; TC : 54606 ; NextTC : -1 ; TN : 33586 ; TDB (0) : 43015

Information: Signal 40666 ; TC : 54606 ; NextTC : -1 ; TN : 33586 ; TDB (0) : 43014

Information: Signal 40667 ; TC : 54606 ; NextTC : -1 ; TN : 33586 ; TDB (0) : 43011

Information: Signal 40668 ; TC : 54606 ; NextTC : -1 ; TN : 33586 ; TDB (0) : 43010

Information: Signal 40669 ; TC : 54606 ; NextTC : -1 ; TN : 33586 ; TDB (0) : 42994

Information: Signal 40758 ; TC : 54624 ; NextTC : -1 ; TN : 33612 ; TDB (0) : 46104

Information: Signal 40773 ; TC : 54629 ; NextTC : -1 ; TN : 33622 ; TDB (0) : 46340

Information: Signal 40774 ; TC : 54629 ; NextTC : -1 ; TN : 33622 ; TDB (0) : 46339

Information: Signal 40775 ; TC : 54629 ; NextTC : -1 ; TN : 33622 ; TDB (0) : 46338

Information: Signal 40776 ; TC : 54629 ; NextTC : -1 ; TN : 33622 ; TDB (0) : 46337

Information: Signal 40777 ; TC : 54629 ; NextTC : -1 ; TN : 33622 ; TDB (0) : 46336

Information: Signal 40801 ; TC : 54635 ; NextTC : -1 ; TN : 33629 ; TDB (0) : 46643

Information: Signal 40810 ; TC : 54638 ; NextTC : -1 ; TN : 33639 ; TDB (0) : 46577

Information: Signal 40827 ; TC : 54646 ; NextTC : -1 ; TN : 33644 ; TDB (0) : 46493

Information: Signal 40849 ; TC : 54651 ; NextTC : -1 ; TN : 33661 ; TDB (0) : 46959

Information: Signal 40857 ; TC : 54654 ; NextTC : -1 ; TN : 33662 ; TDB (0) : 46957

Information: Signal 40880 ; TC : 54664 ; NextTC : -1 ; TN : 33666 ; TDB (0) : 47041

Information: Signal 40881 ; TC : 54664 ; NextTC : -1 ; TN : 33666 ; TDB (0) : 47039

Information: Signal 40882 ; TC : 54664 ; NextTC : -1 ; TN : 33666 ; TDB (0) : 47038

Information: Signal 40883 ; TC : 54664 ; NextTC : -1 ; TN : 33666 ; TDB (0) : 46991

Information: Signal 40938 ; TC : 54678 ; NextTC : -1 ; TN : 33677 ; TDB (0) : 47447

Information: Signal 40957 ; TC : 54683 ; NextTC : -1 ; TN : 33685 ; TDB (0) : 47592

Information: Signal 40958 ; TC : 54683 ; NextTC : -1 ; TN : 33685 ; TDB (0) : 47591

Information: Signal 40975 ; TC : 54688 ; NextTC : -1 ; TN : 33692 ; TDB (0) : 47472

Information: Signal 40976 ; TC : 54688 ; NextTC : -1 ; TN : 33692 ; TDB (0) : 47471

Information: Signal 41009 ; TC : 54693 ; NextTC : -1 ; TN : 33713 ; TDB (0) : 47478

Information: Signal 41010 ; TC : 54693 ; NextTC : -1 ; TN : 33713 ; TDB (0) : 47477

Information: Signal 41028 ; TC : 54701 ; NextTC : -1 ; TN : 33718 ; TDB (0) : 48216

Information: Signal 41063 ; TC : 54711 ; NextTC : -1 ; TN : 33721 ; TDB (0) : 48072

Information: Signal 41077 ; TC : 54716 ; NextTC : -1 ; TN : 33724 ; TDB (0) : 48347

Information: Signal 41085 ; TC : 54719 ; NextTC : -1 ; TN : 33726 ; TDB (0) : 48349

Information: Signal 41116 ; TC : 54730 ; NextTC : -1 ; TN : 33738 ; TDB (0) : 57956

Information: Signal 41117 ; TC : 54730 ; NextTC : -1 ; TN : 33738 ; TDB (0) : 57955

Information: Signal 41118 ; TC : 54730 ; NextTC : -1 ; TN : 33738 ; TDB (0) : 57930

Information: Signal 41119 ; TC : 54730 ; NextTC : -1 ; TN : 33738 ; TDB (0) : 57927

Information: Signal 41140 ; TC : 54735 ; NextTC : -1 ; TN : 33743 ; TDB (0) : 58014

Information: Signal 41148 ; TC : 54738 ; NextTC : -1 ; TN : 33744 ; TDB (0) : 58016

Information: Signal 41241 ; TC : 54766 ; NextTC : -1 ; TN : 33793 ; TDB (0) : 57728

Information: Signal 41242 ; TC : 54766 ; NextTC : -1 ; TN : 33793 ; TDB (0) : 57726

Information: Signal 41243 ; TC : 54766 ; NextTC : -1 ; TN : 33793 ; TDB (0) : 57725

Information: Signal 41244 ; TC : 54766 ; NextTC : -1 ; TN : 33793 ; TDB (0) : 57724

Information: Signal 41293 ; TC : 54780 ; NextTC : -1 ; TN : 33795 ; TDB (0) : 57734

Information: Signal 41294 ; TC : 54780 ; NextTC : -1 ; TN : 33795 ; TDB (0) : 57733

Information: Signal 41295 ; TC : 54780 ; NextTC : -1 ; TN : 33795 ; TDB (0) : 57732

Information: Signal 41296 ; TC : 54780 ; NextTC : -1 ; TN : 33795 ; TDB (0) : 57731

Information: Signal 41373 ; TC : 54799 ; NextTC : -1 ; TN : 33835 ; TDB (0) : 57764

Information: Signal 41374 ; TC : 54799 ; NextTC : -1 ; TN : 33835 ; TDB (0) : 57756

Information: Signal 41375 ; TC : 54799 ; NextTC : -1 ; TN : 33835 ; TDB (0) : 57755

Information: Signal 41376 ; TC : 54799 ; NextTC : -1 ; TN : 33835 ; TDB (0) : 57750

Information: Signal 41403 ; TC : 54808 ; NextTC : -1 ; TN : 33852 ; TDB (0) : 57564

Information: Signal 41419 ; TC : 54811 ; NextTC : -1 ; TN : 33855 ; TDB (0) : 49270

Information: Signal 41420 ; TC : 54811 ; NextTC : -1 ; TN : 33855 ; TDB (0) : 49269

Information: Signal 41421 ; TC : 54811 ; NextTC : -1 ; TN : 33855 ; TDB (0) : 49268

Information: Signal 41422 ; TC : 54811 ; NextTC : -1 ; TN : 33855 ; TDB (0) : 49267

Information: Signal 41432 ; TC : 54815 ; NextTC : -1 ; TN : 33859 ; TDB (0) : 57581

Information: Signal 41476 ; TC : 54829 ; NextTC : -1 ; TN : 33885 ; TDB (0) : 57787

Information: Signal 41481 ; TC : 54830 ; NextTC : -1 ; TN : 33897 ; TDB (0) : 49295

Information: Signal 41482 ; TC : 54830 ; NextTC : -1 ; TN : 33897 ; TDB (0) : 49294

Information: Signal 41483 ; TC : 54830 ; NextTC : -1 ; TN : 33897 ; TDB (0) : 49292

Information: Signal 41491 ; TC : 54832 ; NextTC : -1 ; TN : 33900 ; TDB (0) : 53334

Information: Signal 41499 ; TC : 54835 ; NextTC : -1 ; TN : 33903 ; TDB (0) : 53336

Information: Signal 41507 ; TC : 54838 ; NextTC : -1 ; TN : 33906 ; TDB (0) : 53340

Information: Signal 41514 ; TC : 54840 ; NextTC : -1 ; TN : 33907 ; TDB (0) : 53338

Information: Signal 41564 ; TC : 54855 ; NextTC : -1 ; TN : 33929 ; TDB (0) : 8940

Information: Signal 41565 ; TC : 54855 ; NextTC : -1 ; TN : 33929 ; TDB (0) : 8939

Information: Signal 41590 ; TC : 54862 ; NextTC : -1 ; TN : 33931 ; TDB (0) : 8937

Information: Signal 41591 ; TC : 54862 ; NextTC : -1 ; TN : 33931 ; TDB (0) : 8936

Information: Signal 41592 ; TC : 54862 ; NextTC : -1 ; TN : 33931 ; TDB (0) : 8935

Information: Signal 41616 ; TC : 54873 ; NextTC : -1 ; TN : 33941 ; TDB (0) : 8479

Information: Signal 41617 ; TC : 54873 ; NextTC : -1 ; TN : 33941 ; TDB (0) : 8478

Information: Signal 41618 ; TC : 54873 ; NextTC : -1 ; TN : 33941 ; TDB (0) : 8477

Information: Signal 41619 ; TC : 54873 ; NextTC : -1 ; TN : 33941 ; TDB (0) : 8476

Information: Signal 41662 ; TC : 54881 ; NextTC : -1 ; TN : 33950 ; TDB (0) : 8807

Information: Signal 41679 ; TC : 54889 ; NextTC : -1 ; TN : 33953 ; TDB (0) : 8885

Information: Signal 41680 ; TC : 54889 ; NextTC : -1 ; TN : 33953 ; TDB (0) : 8883

Information: Signal 41681 ; TC : 54889 ; NextTC : -1 ; TN : 33953 ; TDB (0) : 8880

Information: Signal 41731 ; TC : 54899 ; NextTC : -1 ; TN : 33957 ; TDB (0) : 12423

Information: Signal 41738 ; TC : 54901 ; NextTC : -1 ; TN : 33958 ; TDB (0) : 12434

Information: Signal 41771 ; TC : 54910 ; NextTC : -1 ; TN : 34050 ; TDB (0) : 95852

Information: Signal 41772 ; TC : 54910 ; NextTC : -1 ; TN : 34050 ; TDB (0) : 95851

Information: Signal 41773 ; TC : 54910 ; NextTC : -1 ; TN : 34050 ; TDB (0) : 95850

Information: Signal 41774 ; TC : 54910 ; NextTC : -1 ; TN : 34050 ; TDB (0) : 95849

Information: Signal 41775 ; TC : 54910 ; NextTC : -1 ; TN : 34050 ; TDB (0) : 95848

Information: Signal 41776 ; TC : 54910 ; NextTC : -1 ; TN : 34050 ; TDB (0) : 95847

Information: Signal 41806 ; TC : 54917 ; NextTC : -1 ; TN : 34071 ; TDB (0) : 95774

Information: Signal 41807 ; TC : 54917 ; NextTC : -1 ; TN : 34071 ; TDB (0) : 95773

Information: Signal 41808 ; TC : 54917 ; NextTC : -1 ; TN : 34071 ; TDB (0) : 95772

Information: Signal 41828 ; TC : 54923 ; NextTC : -1 ; TN : 34083 ; TDB (0) : 95768

Information: Signal 41829 ; TC : 54923 ; NextTC : -1 ; TN : 34083 ; TDB (0) : 95767

Information: Signal 41830 ; TC : 54923 ; NextTC : -1 ; TN : 34083 ; TDB (0) : 95766

Information: Signal 41862 ; TC : 54930 ; NextTC : -1 ; TN : 34097 ; TDB (0) : 95875

Information: Signal 41863 ; TC : 54930 ; NextTC : -1 ; TN : 34097 ; TDB (0) : 95874

Information: Signal 41864 ; TC : 54930 ; NextTC : -1 ; TN : 34097 ; TDB (0) : 95873

Information: Signal 41865 ; TC : 54930 ; NextTC : -1 ; TN : 34097 ; TDB (0) : 95872

Information: Signal 41892 ; TC : 54936 ; NextTC : -1 ; TN : 34122 ; TDB (0) : 95762

Information: Signal 42036 ; TC : 54964 ; NextTC : -1 ; TN : 34302 ; TDB (0) : 9388

Information: Signal 42037 ; TC : 54964 ; NextTC : -1 ; TN : 34302 ; TDB (0) : 9387

Information: Signal 42038 ; TC : 54964 ; NextTC : -1 ; TN : 34302 ; TDB (0) : 9386

Information: Signal 42052 ; TC : 54972 ; NextTC : -1 ; TN : 34304 ; TDB (0) : 9379

Information: Signal 42053 ; TC : 54972 ; NextTC : -1 ; TN : 34304 ; TDB (0) : 9378

Information: Signal 42076 ; TC : 54980 ; NextTC : -1 ; TN : 34308 ; TDB (0) : 9371

Information: Signal 42077 ; TC : 54980 ; NextTC : -1 ; TN : 34308 ; TDB (0) : 9370

Information: Signal 42130 ; TC : 54989 ; NextTC : -1 ; TN : 34374 ; TDB (0) : 95748

Information: Signal 42131 ; TC : 54989 ; NextTC : -1 ; TN : 34374 ; TDB (0) : 95747

Information: Signal 42132 ; TC : 54989 ; NextTC : -1 ; TN : 34374 ; TDB (0) : 95746

Information: Signal 42144 ; TC : 54993 ; NextTC : -1 ; TN : 34387 ; TDB (0) : 13890

Information: Signal 42145 ; TC : 54993 ; NextTC : -1 ; TN : 34387 ; TDB (0) : 13889

Information: Signal 42162 ; TC : 54999 ; NextTC : -1 ; TN : 34395 ; TDB (0) : 34980

Information: Signal 42163 ; TC : 54999 ; NextTC : -1 ; TN : 34395 ; TDB (0) : 34979

Information: Signal 42164 ; TC : 54999 ; NextTC : -1 ; TN : 34395 ; TDB (0) : 20477

Information: Signal 42165 ; TC : 54999 ; NextTC : -1 ; TN : 34395 ; TDB (0) : 20476

Information: Signal 42166 ; TC : 54999 ; NextTC : -1 ; TN : 34395 ; TDB (0) : 20474

Information: Signal 42179 ; TC : 55004 ; NextTC : -1 ; TN : 34399 ; TDB (0) : 9430

Information: Signal 42180 ; TC : 55004 ; NextTC : -1 ; TN : 34399 ; TDB (0) : 9428

Information: Signal 42194 ; TC : 55009 ; NextTC : -1 ; TN : 34405 ; TDB (0) : 9440

Information: Signal 42270 ; TC : 55029 ; NextTC : -1 ; TN : 34584 ; TDB (0) : 35003

Information: Signal 42271 ; TC : 55029 ; NextTC : -1 ; TN : 34584 ; TDB (0) : 35002

Information: Signal 42272 ; TC : 55029 ; NextTC : -1 ; TN : 34584 ; TDB (0) : 35001

Information: Signal 42273 ; TC : 55029 ; NextTC : -1 ; TN : 34584 ; TDB (0) : 34998

Information: Signal 42274 ; TC : 55029 ; NextTC : -1 ; TN : 34584 ; TDB (0) : 34997

Information: Signal 42285 ; TC : 55033 ; NextTC : -1 ; TN : 34585 ; TDB (0) : 35011

Information: Signal 42286 ; TC : 55033 ; NextTC : -1 ; TN : 34585 ; TDB (0) : 35010

Information: Signal 42307 ; TC : 55038 ; NextTC : -1 ; TN : 34597 ; TDB (0) : 89665

Information: Signal 42339 ; TC : 55047 ; NextTC : -1 ; TN : 34609 ; TDB (0) : 96556

Information: Signal 42353 ; TC : 55052 ; NextTC : -1 ; TN : 34613 ; TDB (0) : 96553

Information: Signal 42372 ; TC : 55059 ; NextTC : -1 ; TN : 34644 ; TDB (0) : 96693

Information: Signal 42391 ; TC : 55067 ; NextTC : -1 ; TN : 34650 ; TDB (0) : 96891

Information: Signal 42392 ; TC : 55067 ; NextTC : -1 ; TN : 34650 ; TDB (0) : 96890

Information: Signal 42423 ; TC : 55074 ; NextTC : -1 ; TN : 34670 ; TDB (0) : 96806

Information: Signal 42424 ; TC : 55074 ; NextTC : -1 ; TN : 34670 ; TDB (0) : 96805

Information: Signal 42468 ; TC : 55082 ; NextTC : -1 ; TN : 34732 ; TDB (0) : 97091

Information: Signal 42488 ; TC : 55087 ; NextTC : -1 ; TN : 34740 ; TDB (0) : 97129

Information: Signal 42509 ; TC : 55092 ; NextTC : -1 ; TN : 34766 ; TDB (0) : 97171

Information: Signal 42528 ; TC : 55104 ; NextTC : -1 ; TN : 34769 ; TDB (0) : 40471

Information: Signal 42529 ; TC : 55104 ; NextTC : -1 ; TN : 34769 ; TDB (0) : 40470

Information: Signal 42530 ; TC : 55104 ; NextTC : -1 ; TN : 34769 ; TDB (0) : 40469

Information: Signal 42531 ; TC : 55104 ; NextTC : -1 ; TN : 34769 ; TDB (0) : 40465

Information: Signal 42611 ; TC : 55123 ; NextTC : -1 ; TN : 34771 ; TDB (0) : 8193

Information: Signal 42612 ; TC : 55123 ; NextTC : -1 ; TN : 34771 ; TDB (0) : 8192

Information: Signal 42613 ; TC : 55123 ; NextTC : -1 ; TN : 34771 ; TDB (0) : 8191

Information: Signal 42614 ; TC : 55123 ; NextTC : -1 ; TN : 34771 ; TDB (0) : 8190

Information: Signal 42656 ; TC : 55133 ; NextTC : -1 ; TN : 34773 ; TDB (0) : 7812

Information: Signal 42670 ; TC : 55136 ; NextTC : -1 ; TN : 34779 ; TDB (0) : 7814

Information: Signal 42701 ; TC : 55144 ; NextTC : -1 ; TN : 34790 ; TDB (0) : 8034

Information: Signal 42706 ; TC : 55150 ; NextTC : -1 ; TN : 34794 ; TDB (0) : 8312

Information: Signal 42707 ; TC : 55150 ; NextTC : -1 ; TN : 34794 ; TDB (0) : 8302

Information: Signal 42708 ; TC : 55150 ; NextTC : -1 ; TN : 34794 ; TDB (0) : 8301

Information: Signal 42757 ; TC : 55163 ; NextTC : -1 ; TN : 34798 ; TDB (0) : 8450

Information: Signal 42765 ; TC : 55166 ; NextTC : -1 ; TN : 34799 ; TDB (0) : 8452

Information: Signal 42788 ; TC : 55171 ; NextTC : -1 ; TN : 34814 ; TDB (0) : 7504

Information: Signal 42789 ; TC : 55171 ; NextTC : -1 ; TN : 34814 ; TDB (0) : 7503

Information: Signal 42811 ; TC : 55179 ; NextTC : -1 ; TN : 34826 ; TDB (0) : 35208

Information: Signal 42812 ; TC : 55179 ; NextTC : -1 ; TN : 34826 ; TDB (0) : 35207

Information: Signal 42813 ; TC : 55179 ; NextTC : -1 ; TN : 34826 ; TDB (0) : 33087

Information: Signal 42846 ; TC : 55188 ; NextTC : -1 ; TN : 34828 ; TDB (0) : 7453

Information: Signal 42847 ; TC : 55188 ; NextTC : -1 ; TN : 34828 ; TDB (0) : 7452

Information: Signal 42914 ; TC : 55202 ; NextTC : -1 ; TN : 34877 ; TDB (0) : 8070

Information: Signal 42915 ; TC : 55202 ; NextTC : -1 ; TN : 34877 ; TDB (0) : 8065

Information: Signal 42916 ; TC : 55202 ; NextTC : -1 ; TN : 34877 ; TDB (0) : 8064

Information: Signal 42945 ; TC : 55210 ; NextTC : -1 ; TN : 34881 ; TDB (0) : 7555

Information: Signal 43017 ; TC : 55238 ; NextTC : -1 ; TN : 34897 ; TDB (0) : 7712

Information: Signal 43018 ; TC : 55238 ; NextTC : -1 ; TN : 34897 ; TDB (0) : 7711

Information: Signal 43019 ; TC : 55238 ; NextTC : -1 ; TN : 34897 ; TDB (0) : 7705

Information: Signal 43120 ; TC : 55259 ; NextTC : -1 ; TN : 34954 ; TDB (0) : 7002

Information: Signal 43128 ; TC : 55262 ; NextTC : -1 ; TN : 34955 ; TDB (0) : 7000

Information: Signal 43141 ; TC : 55273 ; NextTC : -1 ; TN : 34964 ; TDB (0) : 6815

Information: Signal 43142 ; TC : 55273 ; NextTC : -1 ; TN : 34964 ; TDB (0) : 6814

Information: Signal 43143 ; TC : 55273 ; NextTC : -1 ; TN : 34964 ; TDB (0) : 6813

Information: Signal 43282 ; TC : 55300 ; NextTC : -1 ; TN : 35039 ; TDB (0) : 97531

Information: Signal 43283 ; TC : 55300 ; NextTC : -1 ; TN : 35039 ; TDB (0) : 97527

Information: Signal 43284 ; TC : 55300 ; NextTC : -1 ; TN : 35039 ; TDB (0) : 57400

Information: Signal 43343 ; TC : 55311 ; NextTC : -1 ; TN : 35083 ; TDB (0) : 8122

Information: Signal 43344 ; TC : 55311 ; NextTC : -1 ; TN : 35083 ; TDB (0) : 7688

Information: Signal 43353 ; TC : 55314 ; NextTC : -1 ; TN : 35084 ; TDB (0) : 6860

Information: Signal 43354 ; TC : 55314 ; NextTC : -1 ; TN : 35084 ; TDB (0) : 6859

Information: Signal 43355 ; TC : 55314 ; NextTC : -1 ; TN : 35084 ; TDB (0) : 6858

Information: Signal 43366 ; TC : 55317 ; NextTC : -1 ; TN : 35085 ; TDB (0) : 6863

Information: Signal 43367 ; TC : 55317 ; NextTC : -1 ; TN : 35085 ; TDB (0) : 6862

Information: Signal 43378 ; TC : 55320 ; NextTC : -1 ; TN : 35086 ; TDB (0) : 71718

Information: Signal 43385 ; TC : 55322 ; NextTC : -1 ; TN : 35091 ; TDB (0) : 18180

Information: Signal 43413 ; TC : 55328 ; NextTC : -1 ; TN : 35102 ; TDB (0) : 2110

Information: Signal 43427 ; TC : 55331 ; NextTC : -1 ; TN : 35109 ; TDB (0) : 97685

Information: Signal 43428 ; TC : 55331 ; NextTC : -1 ; TN : 35109 ; TDB (0) : 97684

Information: Signal 43443 ; TC : 55335 ; NextTC : -1 ; TN : 35113 ; TDB (0) : 97680

Information: Signal 43462 ; TC : 55340 ; NextTC : -1 ; TN : 35115 ; TDB (0) : 97707

Information: Signal 43463 ; TC : 55340 ; NextTC : -1 ; TN : 35115 ; TDB (0) : 97706

Information: Signal 43464 ; TC : 55340 ; NextTC : -1 ; TN : 35115 ; TDB (0) : 97705

Information: Signal 43511 ; TC : 55353 ; NextTC : -1 ; TN : 35136 ; TDB (0) : 68558

Information: Signal 43512 ; TC : 55353 ; NextTC : -1 ; TN : 35136 ; TDB (0) : 68557

Information: Signal 43521 ; TC : 55357 ; NextTC : -1 ; TN : 35144 ; TDB (0) : 68553

Information: Signal 43535 ; TC : 55364 ; NextTC : -1 ; TN : 35150 ; TDB (0) : 6528

Information: Signal 43536 ; TC : 55364 ; NextTC : -1 ; TN : 35150 ; TDB (0) : 6527

Information: Signal 43537 ; TC : 55364 ; NextTC : -1 ; TN : 35150 ; TDB (0) : 6526

Information: Signal 43567 ; TC : 55371 ; NextTC : -1 ; TN : 35157 ; TDB (0) : 68548

Information: Signal 43584 ; TC : 55377 ; NextTC : -1 ; TN : 35165 ; TDB (0) : 6439

Information: Signal 43585 ; TC : 55377 ; NextTC : -1 ; TN : 35165 ; TDB (0) : 6437

Information: Signal 43612 ; TC : 55386 ; NextTC : -1 ; TN : 35171 ; TDB (0) : 3549

Information: Signal 43624 ; TC : 55389 ; NextTC : -1 ; TN : 35182 ; TDB (0) : 3555

Information: Signal 43634 ; TC : 55392 ; NextTC : -1 ; TN : 35185 ; TDB (0) : 3543

Information: Signal 43648 ; TC : 55395 ; NextTC : -1 ; TN : 35200 ; TDB (0) : 6294

Information: Signal 43735 ; TC : 55422 ; NextTC : -1 ; TN : 35277 ; TDB (0) : 1317

Information: Signal 43757 ; TC : 55429 ; NextTC : -1 ; TN : 35287 ; TDB (0) : 1333

Information: Signal 43784 ; TC : 55434 ; NextTC : -1 ; TN : 35290 ; TDB (0) : 97614

Information: Signal 43785 ; TC : 55434 ; NextTC : -1 ; TN : 35290 ; TDB (0) : 97613

Information: Signal 43786 ; TC : 55434 ; NextTC : -1 ; TN : 35290 ; TDB (0) : 97612

Information: Signal 43787 ; TC : 55434 ; NextTC : -1 ; TN : 35290 ; TDB (0) : 97611

Information: Signal 43802 ; TC : 55439 ; NextTC : -1 ; TN : 35292 ; TDB (0) : 9599

Information: Signal 43803 ; TC : 55439 ; NextTC : -1 ; TN : 35292 ; TDB (0) : 9598

Information: Signal 43824 ; TC : 55446 ; NextTC : -1 ; TN : 35293 ; TDB (0) : 9616

Information: Signal 43825 ; TC : 55446 ; NextTC : -1 ; TN : 35293 ; TDB (0) : 9606

Information: Signal 43826 ; TC : 55446 ; NextTC : -1 ; TN : 35293 ; TDB (0) : 9605

Information: Signal 43851 ; TC : 55456 ; NextTC : -1 ; TN : 35294 ; TDB (0) : 61347

Information: Signal 43852 ; TC : 55456 ; NextTC : -1 ; TN : 35294 ; TDB (0) : 61346

Information: Signal 43937 ; TC : 55478 ; NextTC : -1 ; TN : 35296 ; TDB (0) : 60985

Information: Signal 43938 ; TC : 55478 ; NextTC : -1 ; TN : 35296 ; TDB (0) : 60984

Information: Signal 43959 ; TC : 55483 ; NextTC : -1 ; TN : 35298 ; TDB (0) : 60940

Information: Signal 43960 ; TC : 55483 ; NextTC : -1 ; TN : 35298 ; TDB (0) : 60939

Information: Signal 43981 ; TC : 55487 ; NextTC : -1 ; TN : 35299 ; TDB (0) : 60919

Information: Signal 44002 ; TC : 55494 ; NextTC : -1 ; TN : 35301 ; TDB (0) : 60639

Information: Signal 44003 ; TC : 55494 ; NextTC : -1 ; TN : 35301 ; TDB (0) : 60638

Information: Signal 44004 ; TC : 55494 ; NextTC : -1 ; TN : 35301 ; TDB (0) : 60637

Information: Signal 44041 ; TC : 55501 ; NextTC : -1 ; TN : 35308 ; TDB (0) : 60127

Information: Signal 44077 ; TC : 55514 ; NextTC : -1 ; TN : 35323 ; TDB (0) : 60253

Information: Signal 44112 ; TC : 55529 ; NextTC : -1 ; TN : 35358 ; TDB (0) : 44546

Information: Signal 44113 ; TC : 55529 ; NextTC : -1 ; TN : 35358 ; TDB (0) : 44545

Information: Signal 44114 ; TC : 55529 ; NextTC : -1 ; TN : 35358 ; TDB (0) : 44544

Information: Signal 44115 ; TC : 55529 ; NextTC : -1 ; TN : 35358 ; TDB (0) : 44543

Information: Signal 44116 ; TC : 55529 ; NextTC : -1 ; TN : 35358 ; TDB (0) : 44542

Information: Signal 44117 ; TC : 55529 ; NextTC : -1 ; TN : 35358 ; TDB (0) : 44541

Information: Signal 44175 ; TC : 55546 ; NextTC : -1 ; TN : 35359 ; TDB (0) : 44555

Information: Signal 44176 ; TC : 55546 ; NextTC : -1 ; TN : 35359 ; TDB (0) : 44554

Information: Signal 44177 ; TC : 55546 ; NextTC : -1 ; TN : 35359 ; TDB (0) : 44553

Information: Signal 44178 ; TC : 55546 ; NextTC : -1 ; TN : 35359 ; TDB (0) : 44552

Information: Signal 44179 ; TC : 55546 ; NextTC : -1 ; TN : 35359 ; TDB (0) : 44551

Information: Signal 44180 ; TC : 55546 ; NextTC : -1 ; TN : 35359 ; TDB (0) : 44550

Information: Signal 44240 ; TC : 55564 ; NextTC : -1 ; TN : 35360 ; TDB (0) : 98145

Information: Signal 44241 ; TC : 55564 ; NextTC : -1 ; TN : 35360 ; TDB (0) : 98144

Information: Signal 44242 ; TC : 55564 ; NextTC : -1 ; TN : 35360 ; TDB (0) : 44562

Information: Signal 44243 ; TC : 55564 ; NextTC : -1 ; TN : 35360 ; TDB (0) : 44561

Information: Signal 44244 ; TC : 55564 ; NextTC : -1 ; TN : 35360 ; TDB (0) : 44560

Information: Signal 44245 ; TC : 55564 ; NextTC : -1 ; TN : 35360 ; TDB (0) : 44559

Information: Signal 44302 ; TC : 55579 ; NextTC : -1 ; TN : 35362 ; TDB (0) : 98133

Information: Signal 44303 ; TC : 55579 ; NextTC : -1 ; TN : 35362 ; TDB (0) : 98132

Information: Signal 44304 ; TC : 55579 ; NextTC : -1 ; TN : 35362 ; TDB (0) : 60615

Information: Signal 44348 ; TC : 55594 ; NextTC : -1 ; TN : 35364 ; TDB (0) : 60283

Information: Signal 44407 ; TC : 55608 ; NextTC : -1 ; TN : 35385 ; TDB (0) : 98197

Information: Signal 44424 ; TC : 55612 ; NextTC : -1 ; TN : 35394 ; TDB (0) : 98201

Information: Signal 44473 ; TC : 55621 ; NextTC : -1 ; TN : 35438 ; TDB (0) : 98282

Information: Signal 44492 ; TC : 55626 ; NextTC : -1 ; TN : 35513 ; TDB (0) : 98558

Information: Signal 44503 ; TC : 55628 ; NextTC : -1 ; TN : 35526 ; TDB (0) : 98520

Information: Signal 44521 ; TC : 55634 ; NextTC : -1 ; TN : 35563 ; TDB (0) : 98618

Information: Signal 44546 ; TC : 55640 ; NextTC : -1 ; TN : 35574 ; TDB (0) : 98524

Information: Signal 44567 ; TC : 55651 ; NextTC : -1 ; TN : 35577 ; TDB (0) : 98376

Information: Signal 44568 ; TC : 55651 ; NextTC : -1 ; TN : 35577 ; TDB (0) : 98375

Information: Signal 44631 ; TC : 55669 ; NextTC : -1 ; TN : 35578 ; TDB (0) : 98371

Information: Signal 44632 ; TC : 55669 ; NextTC : -1 ; TN : 35578 ; TDB (0) : 98370

Information: Signal 44696 ; TC : 55682 ; NextTC : -1 ; TN : 35582 ; TDB (0) : 27129

Information: Signal 44704 ; TC : 55685 ; NextTC : -1 ; TN : 35588 ; TDB (0) : 54644

Information: Signal 44713 ; TC : 55688 ; NextTC : -1 ; TN : 35589 ; TDB (0) : 99290

Information: Signal 44714 ; TC : 55688 ; NextTC : -1 ; TN : 35589 ; TDB (0) : 99289

Information: Signal 44730 ; TC : 55695 ; NextTC : -1 ; TN : 35590 ; TDB (0) : 99302

Information: Signal 44731 ; TC : 55695 ; NextTC : -1 ; TN : 35590 ; TDB (0) : 99301

Information: Signal 44732 ; TC : 55695 ; NextTC : -1 ; TN : 35590 ; TDB (0) : 99300

Information: Signal 44754 ; TC : 55702 ; NextTC : -1 ; TN : 35595 ; TDB (0) : 31003

Information: Signal 44755 ; TC : 55702 ; NextTC : -1 ; TN : 35595 ; TDB (0) : 31002

Information: Signal 44773 ; TC : 55708 ; NextTC : -1 ; TN : 35597 ; TDB (0) : 55995

Information: Signal 44774 ; TC : 55708 ; NextTC : -1 ; TN : 35597 ; TDB (0) : 55994

Information: Signal 44775 ; TC : 55708 ; NextTC : -1 ; TN : 35597 ; TDB (0) : 55993

Information: Signal 44786 ; TC : 55712 ; NextTC : -1 ; TN : 35609 ; TDB (0) : 54592

Information: Signal 44787 ; TC : 55712 ; NextTC : -1 ; TN : 35609 ; TDB (0) : 54591

Information: Signal 44788 ; TC : 55712 ; NextTC : -1 ; TN : 35609 ; TDB (0) : 54590

Information: Signal 44789 ; TC : 55712 ; NextTC : -1 ; TN : 35609 ; TDB (0) : 54589

Information: Signal 44824 ; TC : 55722 ; NextTC : -1 ; TN : 35617 ; TDB (0) : 99508

Information: Signal 44833 ; TC : 55727 ; NextTC : -1 ; TN : 35618 ; TDB (0) : 54658

Information: Signal 44834 ; TC : 55727 ; NextTC : -1 ; TN : 35618 ; TDB (0) : 54657

Information: Signal 44835 ; TC : 55727 ; NextTC : -1 ; TN : 35618 ; TDB (0) : 54656

Information: Signal 44836 ; TC : 55727 ; NextTC : -1 ; TN : 35618 ; TDB (0) : 54655

Information: Signal 44850 ; TC : 55734 ; NextTC : -1 ; TN : 35619 ; TDB (0) : 54671

Information: Signal 44851 ; TC : 55734 ; NextTC : -1 ; TN : 35619 ; TDB (0) : 54670

Information: Signal 44852 ; TC : 55734 ; NextTC : -1 ; TN : 35619 ; TDB (0) : 54663

Information: Signal 44853 ; TC : 55734 ; NextTC : -1 ; TN : 35619 ; TDB (0) : 54662

Information: Signal 44904 ; TC : 55759 ; NextTC : -1 ; TN : 35676 ; TDB (0) : 99217

Information: Signal 44905 ; TC : 55759 ; NextTC : -1 ; TN : 35676 ; TDB (0) : 99216

Information: Signal 44906 ; TC : 55759 ; NextTC : -1 ; TN : 35676 ; TDB (0) : 99215

Information: Signal 44907 ; TC : 55759 ; NextTC : -1 ; TN : 35676 ; TDB (0) : 99214

Information: Signal 44922 ; TC : 55767 ; NextTC : -1 ; TN : 35677 ; TDB (0) : 99210

Information: Signal 44923 ; TC : 55767 ; NextTC : -1 ; TN : 35677 ; TDB (0) : 99209

Information: Signal 44924 ; TC : 55767 ; NextTC : -1 ; TN : 35677 ; TDB (0) : 99208

Information: Signal 44925 ; TC : 55767 ; NextTC : -1 ; TN : 35677 ; TDB (0) : 99207

Information: Signal 44939 ; TC : 55774 ; NextTC : -1 ; TN : 35679 ; TDB (0) : 54909

Information: Signal 44956 ; TC : 55781 ; NextTC : -1 ; TN : 35693 ; TDB (0) : 54911

Information: Signal 44963 ; TC : 55784 ; NextTC : -1 ; TN : 35701 ; TDB (0) : 99248

Information: Signal 44964 ; TC : 55784 ; NextTC : -1 ; TN : 35701 ; TDB (0) : 99247

Information: Signal 44965 ; TC : 55784 ; NextTC : -1 ; TN : 35701 ; TDB (0) : 99246

Information: Signal 44966 ; TC : 55784 ; NextTC : -1 ; TN : 35701 ; TDB (0) : 99245

Information: Signal 44989 ; TC : 55792 ; NextTC : -1 ; TN : 35706 ; TDB (0) : 57110

Information: Signal 44996 ; TC : 55795 ; NextTC : -1 ; TN : 35709 ; TDB (0) : 55288

Information: Signal 45002 ; TC : 55798 ; NextTC : -1 ; TN : 35722 ; TDB (0) : 55285

Information: Signal 45009 ; TC : 55802 ; NextTC : -1 ; TN : 35724 ; TDB (0) : 99308

Information: Signal 45010 ; TC : 55802 ; NextTC : -1 ; TN : 35724 ; TDB (0) : 99307

Information: Signal 45011 ; TC : 55802 ; NextTC : -1 ; TN : 35724 ; TDB (0) : 99306

Information: Signal 45023 ; TC : 55807 ; NextTC : -1 ; TN : 35731 ; TDB (0) : 55398

Information: Signal 45029 ; TC : 55810 ; NextTC : -1 ; TN : 35732 ; TDB (0) : 99328

Information: Signal 45034 ; TC : 55814 ; NextTC : -1 ; TN : 35737 ; TDB (0) : 55598

Information: Signal 45035 ; TC : 55814 ; NextTC : -1 ; TN : 35737 ; TDB (0) : 55597

Information: Signal 45036 ; TC : 55814 ; NextTC : -1 ; TN : 35737 ; TDB (0) : 55595

Information: Signal 45037 ; TC : 55814 ; NextTC : -1 ; TN : 35737 ; TDB (0) : 55594

Information: Signal 45066 ; TC : 55828 ; NextTC : -1 ; TN : 35783 ; TDB (0) : 99350

Information: Signal 45067 ; TC : 55828 ; NextTC : -1 ; TN : 35783 ; TDB (0) : 99349

Information: Signal 45068 ; TC : 55828 ; NextTC : -1 ; TN : 35783 ; TDB (0) : 99348

Information: Signal 45069 ; TC : 55828 ; NextTC : -1 ; TN : 35783 ; TDB (0) : 99347

Information: Signal 45097 ; TC : 55837 ; NextTC : -1 ; TN : 35853 ; TDB (0) : 55879

Information: Signal 45098 ; TC : 55837 ; NextTC : -1 ; TN : 35853 ; TDB (0) : 55878

Information: Signal 45099 ; TC : 55837 ; NextTC : -1 ; TN : 35853 ; TDB (0) : 55877

Information: Signal 45100 ; TC : 55837 ; NextTC : -1 ; TN : 35853 ; TDB (0) : 55872

Information: Signal 45119 ; TC : 55843 ; NextTC : -1 ; TN : 35858 ; TDB (0) : 55862

Information: Signal 45130 ; TC : 55849 ; NextTC : -1 ; TN : 35875 ; TDB (0) : 54818

Information: Signal 45142 ; TC : 55852 ; NextTC : -1 ; TN : 35876 ; TDB (0) : 31024

Information: Signal 45151 ; TC : 55855 ; NextTC : -1 ; TN : 35878 ; TDB (0) : 56113

Information: Signal 45170 ; TC : 55861 ; NextTC : -1 ; TN : 35884 ; TDB (0) : 56087

Information: Signal 45177 ; TC : 55864 ; NextTC : -1 ; TN : 35885 ; TDB (0) : 56079

Information: Signal 45178 ; TC : 55864 ; NextTC : -1 ; TN : 35885 ; TDB (0) : 56078

Information: Signal 45182 ; TC : 55865 ; NextTC : -1 ; TN : 35886 ; TDB (0) : 42013

Information: Signal 45214 ; TC : 55875 ; NextTC : -1 ; TN : 35891 ; TDB (0) : 55441

Information: Signal 45226 ; TC : 55880 ; NextTC : -1 ; TN : 35898 ; TDB (0) : 99514

Information: Signal 45321 ; TC : 55909 ; NextTC : -1 ; TN : 35993 ; TDB (0) : 99430

Information: Signal 45322 ; TC : 55909 ; NextTC : -1 ; TN : 35993 ; TDB (0) : 99429

Information: Signal 45323 ; TC : 55909 ; NextTC : -1 ; TN : 35993 ; TDB (0) : 99428

Information: Signal 45324 ; TC : 55909 ; NextTC : -1 ; TN : 35993 ; TDB (0) : 99427

Information: Signal 45325 ; TC : 55909 ; NextTC : -1 ; TN : 35993 ; TDB (0) : 99426

Information: Signal 45326 ; TC : 55909 ; NextTC : -1 ; TN : 35993 ; TDB (0) : 99425

Information: Signal 45360 ; TC : 55925 ; NextTC : -1 ; TN : 35994 ; TDB (0) : 99399

Information: Signal 45361 ; TC : 55925 ; NextTC : -1 ; TN : 35994 ; TDB (0) : 99398

Information: Signal 45362 ; TC : 55925 ; NextTC : -1 ; TN : 35994 ; TDB (0) : 99397

Information: Signal 45363 ; TC : 55925 ; NextTC : -1 ; TN : 35994 ; TDB (0) : 99396

Information: Signal 45364 ; TC : 55925 ; NextTC : -1 ; TN : 35994 ; TDB (0) : 99395

Information: Signal 45365 ; TC : 55925 ; NextTC : -1 ; TN : 35994 ; TDB (0) : 99394

Information: Signal 45395 ; TC : 55935 ; NextTC : -1 ; TN : 35998 ; TDB (0) : 57027

Information: Signal 45396 ; TC : 55935 ; NextTC : -1 ; TN : 35998 ; TDB (0) : 57005

Information: Signal 45397 ; TC : 55935 ; NextTC : -1 ; TN : 35998 ; TDB (0) : 57004

Information: Signal 45424 ; TC : 55944 ; NextTC : -1 ; TN : 36012 ; TDB (0) : 99460

Information: Signal 45425 ; TC : 55944 ; NextTC : -1 ; TN : 36012 ; TDB (0) : 99459

Information: Signal 45442 ; TC : 55951 ; NextTC : -1 ; TN : 36033 ; TDB (0) : 57024

Information: Signal 45443 ; TC : 55951 ; NextTC : -1 ; TN : 36033 ; TDB (0) : 57023

Information: Signal 45464 ; TC : 55961 ; NextTC : -1 ; TN : 36060 ; TDB (0) : 56946

Information: Signal 45465 ; TC : 55961 ; NextTC : -1 ; TN : 36060 ; TDB (0) : 56944

Information: Signal 45473 ; TC : 55963 ; NextTC : -1 ; TN : 36077 ; TDB (0) : 57128

Information: Signal 45474 ; TC : 55963 ; NextTC : -1 ; TN : 36077 ; TDB (0) : 56904

Information: Signal 45475 ; TC : 55963 ; NextTC : -1 ; TN : 36077 ; TDB (0) : 56903

Information: Signal 45476 ; TC : 55963 ; NextTC : -1 ; TN : 36077 ; TDB (0) : 56902

Information: Signal 45500 ; TC : 55971 ; NextTC : -1 ; TN : 36079 ; TDB (0) : 99390

Information: Signal 45501 ; TC : 55971 ; NextTC : -1 ; TN : 36079 ; TDB (0) : 99389

Information: Signal 45502 ; TC : 55971 ; NextTC : -1 ; TN : 36079 ; TDB (0) : 99388

Information: Signal 45503 ; TC : 55971 ; NextTC : -1 ; TN : 36079 ; TDB (0) : 99387

Information: Signal 45526 ; TC : 55980 ; NextTC : -1 ; TN : 36090 ; TDB (0) : 99489

Information: Signal 45527 ; TC : 55980 ; NextTC : -1 ; TN : 36090 ; TDB (0) : 99488

Information: Signal 45528 ; TC : 55980 ; NextTC : -1 ; TN : 36090 ; TDB (0) : 99487

Information: Signal 45529 ; TC : 55980 ; NextTC : -1 ; TN : 36090 ; TDB (0) : 99486

Information: Signal 45530 ; TC : 55980 ; NextTC : -1 ; TN : 36090 ; TDB (0) : 99485

Information: Signal 45531 ; TC : 55980 ; NextTC : -1 ; TN : 36090 ; TDB (0) : 99484

Information: Signal 45571 ; TC : 55993 ; NextTC : -1 ; TN : 36096 ; TDB (0) : 69553

Information: Signal 45572 ; TC : 55993 ; NextTC : -1 ; TN : 36096 ; TDB (0) : 69552

Information: Signal 45584 ; TC : 55996 ; NextTC : -1 ; TN : 36097 ; TDB (0) : 69548

Information: Signal 45585 ; TC : 55996 ; NextTC : -1 ; TN : 36097 ; TDB (0) : 69547

Information: Signal 45597 ; TC : 56000 ; NextTC : -1 ; TN : 36098 ; TDB (0) : 68981

Information: Signal 45640 ; TC : 56019 ; NextTC : -1 ; TN : 36106 ; TDB (0) : 69957

Information: Signal 45641 ; TC : 56019 ; NextTC : -1 ; TN : 36106 ; TDB (0) : 69747

Information: Signal 45642 ; TC : 56019 ; NextTC : -1 ; TN : 36106 ; TDB (0) : 68903

Information: Signal 45685 ; TC : 56028 ; NextTC : -1 ; TN : 36115 ; TDB (0) : 99749

Information: Signal 45729 ; TC : 56037 ; NextTC : -1 ; TN : 36119 ; TDB (0) : 99826

Information: Signal 45735 ; TC : 56039 ; NextTC : -1 ; TN : 36119 ; TDB (0) : 99712

Information: Signal 45736 ; TC : 56039 ; NextTC : -1 ; TN : 36119 ; TDB (0) : 99711

Information: Signal 45777 ; TC : 56048 ; NextTC : -1 ; TN : 36144 ; TDB (0) : 99879

Information: Signal 45795 ; TC : 56053 ; NextTC : -1 ; TN : 36155 ; TDB (0) : 99935

Information: Signal 45796 ; TC : 56053 ; NextTC : -1 ; TN : 36155 ; TDB (0) : 99932

Information: Signal 45830 ; TC : 56063 ; NextTC : -1 ; TN : 36173 ; TDB (0) : 79785

Information: Signal 45831 ; TC : 56063 ; NextTC : -1 ; TN : 36173 ; TDB (0) : 79784

Information: Signal 45859 ; TC : 56069 ; NextTC : -1 ; TN : 36174 ; TDB (0) : 96683

Information: Signal 45882 ; TC : 56075 ; NextTC : -1 ; TN : 36176 ; TDB (0) : 96650

Information: Signal 45907 ; TC : 56081 ; NextTC : -1 ; TN : 36177 ; TDB (0) : 97076

Information: Signal 45908 ; TC : 56081 ; NextTC : -1 ; TN : 36177 ; TDB (0) : 97075

Information: Signal 45928 ; TC : 56087 ; NextTC : -1 ; TN : 36178 ; TDB (0) : 99682

Information: Signal 45950 ; TC : 56092 ; NextTC : -1 ; TN : 36187 ; TDB (0) : 82000

Information: Signal 45960 ; TC : 56101 ; NextTC : -1 ; TN : 36195 ; TDB (0) : 44953

Information: Signal 45961 ; TC : 56101 ; NextTC : -1 ; TN : 36195 ; TDB (0) : 44952

Information: Signal 46005 ; TC : 56112 ; NextTC : -1 ; TN : 36197 ; TDB (0) : 57374

Information: Signal 46027 ; TC : 56119 ; NextTC : -1 ; TN : 36217 ; TDB (0) : 45330

Information: Signal 46028 ; TC : 56119 ; NextTC : -1 ; TN : 36217 ; TDB (0) : 45329

Information: Signal 46089 ; TC : 56129 ; NextTC : -1 ; TN : 36265 ; TDB (0) : 32484

Information: Signal 46097 ; TC : 56131 ; NextTC : -1 ; TN : 36267 ; TDB (0) : 32493

Information: Signal 46112 ; TC : 56133 ; NextTC : -1 ; TN : 36280 ; TDB (0) : 25295

Information: Signal 46132 ; TC : 56138 ; NextTC : -1 ; TN : 36283 ; TDB (0) : 25254

Information: Signal 46140 ; TC : 56140 ; NextTC : -1 ; TN : 36290 ; TDB (0) : 25310

Information: Signal 46160 ; TC : 56144 ; NextTC : -1 ; TN : 36299 ; TDB (0) : 25285

Information: Signal 46180 ; TC : 56148 ; NextTC : -1 ; TN : 36306 ; TDB (0) : 25300

Information: Signal 46197 ; TC : 56159 ; NextTC : -1 ; TN : 36307 ; TDB (0) : 32710

Information: Signal 46198 ; TC : 56159 ; NextTC : -1 ; TN : 36307 ; TDB (0) : 32709

Information: Signal 46287 ; TC : 56179 ; NextTC : -1 ; TN : 36317 ; TDB (0) : 100040

Information: Signal 46301 ; TC : 56188 ; NextTC : -1 ; TN : 36318 ; TDB (0) : 98605

Information: Signal 46302 ; TC : 56188 ; NextTC : -1 ; TN : 36318 ; TDB (0) : 98604

Information: Signal 46425 ; TC : 56217 ; NextTC : -1 ; TN : 36320 ; TDB (0) : 38452

Information: Signal 46438 ; TC : 56221 ; NextTC : -1 ; TN : 36336 ; TDB (0) : 100325

Information: Signal 46459 ; TC : 56227 ; NextTC : -1 ; TN : 36364 ; TDB (0) : 100338

Information: Signal 46473 ; TC : 56234 ; NextTC : -1 ; TN : 36373 ; TDB (0) : 100418

Information: Signal 46474 ; TC : 56234 ; NextTC : -1 ; TN : 36373 ; TDB (0) : 100417

Information: Signal 46500 ; TC : 56243 ; NextTC : -1 ; TN : 36375 ; TDB (0) : 100411

Information: Signal 46501 ; TC : 56243 ; NextTC : -1 ; TN : 36375 ; TDB (0) : 100410

Information: Signal 46535 ; TC : 56252 ; NextTC : -1 ; TN : 36405 ; TDB (0) : 100492

Information: Signal 46542 ; TC : 56254 ; NextTC : -1 ; TN : 36406 ; TDB (0) : 100483

Information: Signal 46560 ; TC : 56259 ; NextTC : -1 ; TN : 36423 ; TDB (0) : 100694

Information: Signal 46576 ; TC : 56262 ; NextTC : -1 ; TN : 36437 ; TDB (0) : 100687

Information: Signal 46577 ; TC : 56262 ; NextTC : -1 ; TN : 36437 ; TDB (0) : 100681

Information: Signal 46589 ; TC : 56266 ; NextTC : -1 ; TN : 36444 ; TDB (0) : 100707

Information: Signal 46618 ; TC : 56272 ; NextTC : -1 ; TN : 36480 ; TDB (0) : 100877

Information: Signal 46644 ; TC : 56278 ; NextTC : -1 ; TN : 36500 ; TDB (0) : 100882

Information: Signal 46658 ; TC : 56287 ; NextTC : -1 ; TN : 36504 ; TDB (0) : 100553

Information: Signal 46711 ; TC : 56301 ; NextTC : -1 ; TN : 36505 ; TDB (0) : 100558

Information: Signal 46758 ; TC : 56309 ; NextTC : -1 ; TN : 36506 ; TDB (0) : 100703

Information: Signal 46770 ; TC : 56312 ; NextTC : -1 ; TN : 36512 ; TDB (0) : 100048

Information: Signal 46771 ; TC : 56312 ; NextTC : -1 ; TN : 36512 ; TDB (0) : 100047

Information: Signal 46772 ; TC : 56312 ; NextTC : -1 ; TN : 36512 ; TDB (0) : 100046

Information: Signal 46773 ; TC : 56312 ; NextTC : -1 ; TN : 36512 ; TDB (0) : 100045

Information: Signal 46785 ; TC : 56318 ; NextTC : -1 ; TN : 36513 ; TDB (0) : 13614

Information: Signal 46820 ; TC : 56330 ; NextTC : -1 ; TN : 36514 ; TDB (0) : 100800

Information: Signal 46821 ; TC : 56330 ; NextTC : -1 ; TN : 36514 ; TDB (0) : 100798

Information: Signal 46851 ; TC : 56340 ; NextTC : -1 ; TN : 36515 ; TDB (0) : 100864

Information: Signal 46883 ; TC : 56349 ; NextTC : -1 ; TN : 36521 ; TDB (0) : 96533

Information: Signal 46884 ; TC : 56349 ; NextTC : -1 ; TN : 36521 ; TDB (0) : 96532

Information: Signal 46911 ; TC : 56353 ; NextTC : -1 ; TN : 36536 ; TDB (0) : 101414

Information: Signal 46954 ; TC : 56364 ; NextTC : -1 ; TN : 36592 ; TDB (0) : 101551

Information: Signal 46955 ; TC : 56364 ; NextTC : -1 ; TN : 36592 ; TDB (0) : 101550

Information: Signal 46973 ; TC : 56370 ; NextTC : -1 ; TN : 36593 ; TDB (0) : 101681

Information: Signal 46998 ; TC : 56374 ; NextTC : -1 ; TN : 36610 ; TDB (0) : 101556

Information: Signal 46999 ; TC : 56374 ; NextTC : -1 ; TN : 36610 ; TDB (0) : 101555

Information: Signal 47047 ; TC : 56385 ; NextTC : -1 ; TN : 36701 ; TDB (0) : 101730

Information: Signal 47109 ; TC : 56398 ; NextTC : -1 ; TN : 36742 ; TDB (0) : 101830

Information: Signal 47110 ; TC : 56398 ; NextTC : -1 ; TN : 36742 ; TDB (0) : 101829

Information: Signal 47126 ; TC : 56403 ; NextTC : -1 ; TN : 36743 ; TDB (0) : 101821

Information: Signal 47127 ; TC : 56403 ; NextTC : -1 ; TN : 36743 ; TDB (0) : 101820

Information: Signal 47128 ; TC : 56403 ; NextTC : -1 ; TN : 36743 ; TDB (0) : 101819

Information: Signal 47173 ; TC : 56417 ; NextTC : -1 ; TN : 36760 ; TDB (0) : 101994

Information: Signal 47203 ; TC : 56423 ; NextTC : -1 ; TN : 36761 ; TDB (0) : 101991

Information: Signal 47204 ; TC : 56423 ; NextTC : -1 ; TN : 36761 ; TDB (0) : 101990

Information: Signal 47260 ; TC : 56430 ; NextTC : -1 ; TN : 36797 ; TDB (0) : 102210

Information: Signal 47261 ; TC : 56430 ; NextTC : -1 ; TN : 36797 ; TDB (0) : 102207

Information: Signal 47335 ; TC : 56450 ; NextTC : -1 ; TN : 36842 ; TDB (0) : 102146

Information: Signal 47387 ; TC : 56461 ; NextTC : -1 ; TN : 36904 ; TDB (0) : 102367

Information: Signal 47388 ; TC : 56461 ; NextTC : -1 ; TN : 36904 ; TDB (0) : 102366

Information: Signal 47401 ; TC : 56464 ; NextTC : -1 ; TN : 36912 ; TDB (0) : 102363

Information: Signal 47528 ; TC : 56497 ; NextTC : -1 ; TN : 37032 ; TDB (0) : 102480

Information: Signal 47544 ; TC : 56502 ; NextTC : -1 ; TN : 37039 ; TDB (0) : 97229

Information: Signal 47545 ; TC : 56502 ; NextTC : -1 ; TN : 37039 ; TDB (0) : 97228

Information: Signal 47587 ; TC : 56514 ; NextTC : -1 ; TN : 37043 ; TDB (0) : 102434

Information: Signal 47588 ; TC : 56514 ; NextTC : -1 ; TN : 37043 ; TDB (0) : 102433

Information: Signal 47589 ; TC : 56514 ; NextTC : -1 ; TN : 37043 ; TDB (0) : 102432

Information: Signal 47669 ; TC : 56537 ; NextTC : -1 ; TN : 37051 ; TDB (0) : 102428

Information: Signal 47670 ; TC : 56537 ; NextTC : -1 ; TN : 37051 ; TDB (0) : 102427

Information: Signal 47671 ; TC : 56537 ; NextTC : -1 ; TN : 37051 ; TDB (0) : 102426

Information: Signal 47757 ; TC : 56554 ; NextTC : -1 ; TN : 37080 ; TDB (0) : 102899

Information: Signal 47758 ; TC : 56554 ; NextTC : -1 ; TN : 37080 ; TDB (0) : 102898

Information: Signal 47759 ; TC : 56554 ; NextTC : -1 ; TN : 37080 ; TDB (0) : 102897

Information: Signal 47770 ; TC : 56558 ; NextTC : -1 ; TN : 37082 ; TDB (0) : 102905

Information: Signal 47771 ; TC : 56558 ; NextTC : -1 ; TN : 37082 ; TDB (0) : 102904

Information: Signal 47772 ; TC : 56558 ; NextTC : -1 ; TN : 37082 ; TDB (0) : 102903

Information: Signal 47801 ; TC : 56567 ; NextTC : -1 ; TN : 37106 ; TDB (0) : 102794

Information: Signal 47812 ; TC : 56574 ; NextTC : -1 ; TN : 37107 ; TDB (0) : 102976

Information: Signal 47813 ; TC : 56574 ; NextTC : -1 ; TN : 37107 ; TDB (0) : 102975

Information: Signal 47826 ; TC : 56578 ; NextTC : -1 ; TN : 37110 ; TDB (0) : 102981

Information: Signal 47827 ; TC : 56578 ; NextTC : -1 ; TN : 37110 ; TDB (0) : 102980

Information: Signal 47889 ; TC : 56588 ; NextTC : -1 ; TN : 37220 ; TDB (0) : 103117

Information: Signal 47911 ; TC : 56593 ; NextTC : -1 ; TN : 37223 ; TDB (0) : 103122

Information: Signal 47912 ; TC : 56593 ; NextTC : -1 ; TN : 37223 ; TDB (0) : 103121

Information: Signal 47932 ; TC : 56599 ; NextTC : -1 ; TN : 37235 ; TDB (0) : 103176

Information: Signal 47967 ; TC : 56612 ; NextTC : -1 ; TN : 37262 ; TDB (0) : 103351

Information: Signal 47968 ; TC : 56612 ; NextTC : -1 ; TN : 37262 ; TDB (0) : 103350

Information: Signal 48061 ; TC : 56630 ; NextTC : -1 ; TN : 37272 ; TDB (0) : 103398

Information: Signal 48112 ; TC : 56644 ; NextTC : -1 ; TN : 37302 ; TDB (0) : 103402

Information: Signal 48135 ; TC : 56650 ; NextTC : -1 ; TN : 37346 ; TDB (0) : 103537

Information: Signal 48136 ; TC : 56650 ; NextTC : -1 ; TN : 37346 ; TDB (0) : 103536

Information: Signal 48187 ; TC : 56662 ; NextTC : -1 ; TN : 37360 ; TDB (0) : 103607

Information: Signal 48188 ; TC : 56662 ; NextTC : -1 ; TN : 37360 ; TDB (0) : 103606

Information: Signal 48189 ; TC : 56662 ; NextTC : -1 ; TN : 37360 ; TDB (0) : 103605

Information: Signal 48230 ; TC : 56669 ; NextTC : -1 ; TN : 37377 ; TDB (0) : 103682

Information: Signal 48238 ; TC : 56672 ; NextTC : -1 ; TN : 37389 ; TDB (0) : 103678

Information: Signal 48268 ; TC : 56679 ; NextTC : -1 ; TN : 37407 ; TDB (0) : 103829

Information: Signal 48269 ; TC : 56679 ; NextTC : -1 ; TN : 37407 ; TDB (0) : 103828

Information: Signal 48285 ; TC : 56682 ; NextTC : -1 ; TN : 37416 ; TDB (0) : 104013

Information: Signal 48310 ; TC : 56688 ; NextTC : -1 ; TN : 37465 ; TDB (0) : 104009

Information: Signal 48401 ; TC : 56714 ; NextTC : -1 ; TN : 37563 ; TDB (0) : 104203

Information: Signal 48402 ; TC : 56714 ; NextTC : -1 ; TN : 37563 ; TDB (0) : 104202

Information: Signal 48474 ; TC : 56728 ; NextTC : -1 ; TN : 37598 ; TDB (0) : 100292

Information: Signal 48475 ; TC : 56728 ; NextTC : -1 ; TN : 37598 ; TDB (0) : 100291

Information: Signal 48510 ; TC : 56741 ; NextTC : -1 ; TN : 37605 ; TDB (0) : 60673

Information: Signal 48519 ; TC : 56745 ; NextTC : -1 ; TN : 37606 ; TDB (0) : 61524

Information: Signal 48520 ; TC : 56745 ; NextTC : -1 ; TN : 37606 ; TDB (0) : 61520

Information: Signal 48578 ; TC : 56756 ; NextTC : -1 ; TN : 37619 ; TDB (0) : 104511

Information: Signal 48579 ; TC : 56756 ; NextTC : -1 ; TN : 37619 ; TDB (0) : 104510

Information: Signal 48588 ; TC : 56761 ; NextTC : -1 ; TN : 37620 ; TDB (0) : 104518

Information: Signal 48589 ; TC : 56761 ; NextTC : -1 ; TN : 37620 ; TDB (0) : 104517

Information: Signal 48590 ; TC : 56761 ; NextTC : -1 ; TN : 37620 ; TDB (0) : 104516

Information: Signal 48629 ; TC : 56770 ; NextTC : -1 ; TN : 37643 ; TDB (0) : 104356

Information: Signal 48630 ; TC : 56770 ; NextTC : -1 ; TN : 37643 ; TDB (0) : 104355

Information: Signal 48644 ; TC : 56775 ; NextTC : -1 ; TN : 37658 ; TDB (0) : 104496

Information: Signal 48645 ; TC : 56775 ; NextTC : -1 ; TN : 37658 ; TDB (0) : 104492

Information: Signal 48646 ; TC : 56775 ; NextTC : -1 ; TN : 37658 ; TDB (0) : 104488

Information: Signal 48647 ; TC : 56775 ; NextTC : -1 ; TN : 37658 ; TDB (0) : 104487

Information: Signal 49055 ; TC : 56831 ; NextTC : -1 ; TN : 38226 ; TDB (0) : 105012

Information: Signal 49056 ; TC : 56831 ; NextTC : -1 ; TN : 38226 ; TDB (0) : 105011

Information: Signal 49057 ; TC : 56831 ; NextTC : -1 ; TN : 38226 ; TDB (0) : 105010

Information: Signal 49058 ; TC : 56831 ; NextTC : -1 ; TN : 38226 ; TDB (0) : 105009

Information: Signal 49059 ; TC : 56831 ; NextTC : -1 ; TN : 38226 ; TDB (0) : 105008

Information: Signal 49090 ; TC : 56837 ; NextTC : -1 ; TN : 38227 ; TDB (0) : 105004

Information: Signal 49091 ; TC : 56837 ; NextTC : -1 ; TN : 38227 ; TDB (0) : 105003

Information: Signal 49092 ; TC : 56837 ; NextTC : -1 ; TN : 38227 ; TDB (0) : 105002

Information: Signal 49093 ; TC : 56837 ; NextTC : -1 ; TN : 38227 ; TDB (0) : 105001

Information: Signal 49126 ; TC : 56845 ; NextTC : -1 ; TN : 38229 ; TDB (0) : 104198

Information: Signal 49127 ; TC : 56845 ; NextTC : -1 ; TN : 38229 ; TDB (0) : 104197

Information: Signal 49169 ; TC : 56854 ; NextTC : -1 ; TN : 38230 ; TDB (0) : 103835

Information: Signal 49170 ; TC : 56854 ; NextTC : -1 ; TN : 38230 ; TDB (0) : 103834

Information: Signal 49253 ; TC : 56875 ; NextTC : -1 ; TN : 38241 ; TDB (0) : 101390

Information: Signal 49254 ; TC : 56875 ; NextTC : -1 ; TN : 38241 ; TDB (0) : 101389

Information: Signal 49288 ; TC : 56882 ; NextTC : -1 ; TN : 38254 ; TDB (0) : 105173

Information: Signal 49300 ; TC : 56884 ; NextTC : -1 ; TN : 38273 ; TDB (0) : 105169

Information: Signal 49312 ; TC : 56885 ; NextTC : -1 ; TN : 38311 ; TDB (0) : 105134

Information: Signal 49351 ; TC : 56896 ; NextTC : -1 ; TN : 38355 ; TDB (0) : 22053

Information: Signal 49352 ; TC : 56896 ; NextTC : -1 ; TN : 38355 ; TDB (0) : 22052

Information: Signal 49368 ; TC : 56904 ; NextTC : -1 ; TN : 38358 ; TDB (0) : 100987

Information: Signal 49422 ; TC : 56921 ; NextTC : -1 ; TN : 38359 ; TDB (0) : 100840

Information: Signal 49458 ; TC : 56924 ; NextTC : -1 ; TN : 38359 ; TDB (0) : 23940

Information: Signal 49537 ; TC : 56950 ; NextTC : -1 ; TN : 38378 ; TDB (0) : 105108

Information: Signal 49544 ; TC : 56952 ; NextTC : -1 ; TN : 38384 ; TDB (0) : 11265

Information: Signal 49600 ; TC : 56971 ; NextTC : -1 ; TN : 38435 ; TDB (0) : 22321

Information: Signal 49601 ; TC : 56971 ; NextTC : -1 ; TN : 38435 ; TDB (0) : 22319

Information: Signal 49637 ; TC : 56978 ; NextTC : -1 ; TN : 38452 ; TDB (0) : 22681

Information: Signal 49638 ; TC : 56978 ; NextTC : -1 ; TN : 38452 ; TDB (0) : 22680

Information: Signal 49654 ; TC : 56985 ; NextTC : -1 ; TN : 38468 ; TDB (0) : 22698

Information: Signal 49655 ; TC : 56985 ; NextTC : -1 ; TN : 38468 ; TDB (0) : 22697

Information: Signal 49827 ; TC : 57025 ; NextTC : -1 ; TN : 38558 ; TDB (0) : 9929

Information: Signal 49828 ; TC : 57025 ; NextTC : -1 ; TN : 38558 ; TDB (0) : 9928

Information: Signal 49859 ; TC : 57030 ; NextTC : -1 ; TN : 38590 ; TDB (0) : 5614

Information: Signal 49860 ; TC : 57030 ; NextTC : -1 ; TN : 38590 ; TDB (0) : 5613

Information: Signal 50075 ; TC : 57061 ; NextTC : -1 ; TN : 38942 ; TDB (0) : 1460

Information: Signal 50086 ; TC : 57065 ; NextTC : -1 ; TN : 38953 ; TDB (0) : 1607

Information: Signal 50167 ; TC : 57087 ; NextTC : -1 ; TN : 39017 ; TDB (0) : 26002

Information: Signal 50212 ; TC : 57098 ; NextTC : -1 ; TN : 39056 ; TDB (0) : 36380

Information: Signal 50239 ; TC : 57105 ; NextTC : -1 ; TN : 39107 ; TDB (0) : 25783

Information: Signal 50280 ; TC : 57116 ; NextTC : -1 ; TN : 39139 ; TDB (0) : 35425

Information: Signal 50281 ; TC : 57116 ; NextTC : -1 ; TN : 39139 ; TDB (0) : 35424

Information: Signal 50296 ; TC : 57122 ; NextTC : -1 ; TN : 39150 ; TDB (0) : 25807

Information: Signal 50306 ; TC : 57124 ; NextTC : -1 ; TN : 39156 ; TDB (0) : 36397

Information: Signal 50307 ; TC : 57124 ; NextTC : -1 ; TN : 39156 ; TDB (0) : 36388

Information: Signal 50322 ; TC : 57129 ; NextTC : -1 ; TN : 39192 ; TDB (0) : 36175

Information: Signal 50323 ; TC : 57129 ; NextTC : -1 ; TN : 39192 ; TDB (0) : 36170

Information: Signal 50350 ; TC : 57136 ; NextTC : -1 ; TN : 39221 ; TDB (0) : 36287

Information: Signal 50351 ; TC : 57136 ; NextTC : -1 ; TN : 39221 ; TDB (0) : 36286

Information: Signal 50368 ; TC : 57141 ; NextTC : -1 ; TN : 39250 ; TDB (0) : 49633

Information: Signal 50378 ; TC : 57143 ; NextTC : -1 ; TN : 39259 ; TDB (0) : 26155

Information: Signal 50465 ; TC : 57147 ; NextTC : -1 ; TN : 39486 ; TDB (0) : 39498

Information: Signal 50466 ; TC : 57147 ; NextTC : -1 ; TN : 39486 ; TDB (0) : 39497

Information: Signal 50467 ; TC : 57147 ; NextTC : -1 ; TN : 39486 ; TDB (0) : 39496

Information: Signal 50515 ; TC : 57151 ; NextTC : -1 ; TN : 39548 ; TDB (0) : 25803

Information: Signal 50523 ; TC : 57153 ; NextTC : -1 ; TN : 39557 ; TDB (0) : 25799

Information: Signal 50536 ; TC : 57157 ; NextTC : -1 ; TN : 39560 ; TDB (0) : 39555

Information: Signal 50557 ; TC : 57161 ; NextTC : -1 ; TN : 39568 ; TDB (0) : 25812

Information: Signal 50604 ; TC : 57164 ; NextTC : -1 ; TN : 39597 ; TDB (0) : 25418

Information: Signal 50617 ; TC : 57166 ; NextTC : -1 ; TN : 39625 ; TDB (0) : 595

Information: Signal 50618 ; TC : 57166 ; NextTC : -1 ; TN : 39625 ; TDB (0) : 594

Information: Signal 50630 ; TC : 57171 ; NextTC : -1 ; TN : 39626 ; TDB (0) : 478

Information: Signal 50631 ; TC : 57171 ; NextTC : -1 ; TN : 39626 ; TDB (0) : 477

Information: Signal 50655 ; TC : 57176 ; NextTC : -1 ; TN : 39641 ; TDB (0) : 763

Information: Signal 50672 ; TC : 57181 ; NextTC : -1 ; TN : 39647 ; TDB (0) : 903

Information: Signal 50685 ; TC : 57185 ; NextTC : -1 ; TN : 39649 ; TDB (0) : 710

Information: Signal 50711 ; TC : 57194 ; NextTC : -1 ; TN : 39665 ; TDB (0) : 1040

Information: Signal 50745 ; TC : 57202 ; NextTC : -1 ; TN : 39742 ; TDB (0) : 2439

Information: Signal 50756 ; TC : 57206 ; NextTC : -1 ; TN : 39753 ; TDB (0) : 2425

Information: Signal 50757 ; TC : 57206 ; NextTC : -1 ; TN : 39753 ; TDB (0) : 2424

Information: Signal 50799 ; TC : 57218 ; NextTC : -1 ; TN : 39809 ; TDB (0) : 3872

Information: Signal 50800 ; TC : 57218 ; NextTC : -1 ; TN : 39809 ; TDB (0) : 3862

Information: Signal 50801 ; TC : 57218 ; NextTC : -1 ; TN : 39809 ; TDB (0) : 3852

Information: Signal 50802 ; TC : 57218 ; NextTC : -1 ; TN : 39809 ; TDB (0) : 3848

Information: Signal 50834 ; TC : 57226 ; NextTC : -1 ; TN : 39815 ; TDB (0) : 3884

Information: Signal 50835 ; TC : 57226 ; NextTC : -1 ; TN : 39815 ; TDB (0) : 3883

Information: Signal 50836 ; TC : 57226 ; NextTC : -1 ; TN : 39815 ; TDB (0) : 3882

Information: Signal 50837 ; TC : 57226 ; NextTC : -1 ; TN : 39815 ; TDB (0) : 3881

Information: Signal 50874 ; TC : 57238 ; NextTC : -1 ; TN : 39823 ; TDB (0) : 49446

Information: Signal 50875 ; TC : 57238 ; NextTC : -1 ; TN : 39823 ; TDB (0) : 49445

Information: Signal 50876 ; TC : 57238 ; NextTC : -1 ; TN : 39823 ; TDB (0) : 49440

Information: Signal 50877 ; TC : 57238 ; NextTC : -1 ; TN : 39823 ; TDB (0) : 49439

Information: Signal 50878 ; TC : 57238 ; NextTC : -1 ; TN : 39823 ; TDB (0) : 49438

Information: Signal 50933 ; TC : 57252 ; NextTC : -1 ; TN : 39849 ; TDB (0) : 50648

Information: Signal 50934 ; TC : 57252 ; NextTC : -1 ; TN : 39849 ; TDB (0) : 50646

Information: Signal 50950 ; TC : 57255 ; NextTC : -1 ; TN : 39874 ; TDB (0) : 71444

Information: Signal 50951 ; TC : 57255 ; NextTC : -1 ; TN : 39874 ; TDB (0) : 71441

Information: Signal 50970 ; TC : 57259 ; NextTC : -1 ; TN : 39894 ; TDB (0) : 68407

Information: Signal 50984 ; TC : 57265 ; NextTC : -1 ; TN : 39895 ; TDB (0) : 58192

Information: Signal 50987 ; TC : 57265 ; NextTC : -1 ; TN : 39895 ; TDB (0) : 58164

Information: Signal 51019 ; TC : 57273 ; NextTC : -1 ; TN : 39909 ; TDB (0) : 58294

Information: Signal 51020 ; TC : 57273 ; NextTC : -1 ; TN : 39909 ; TDB (0) : 58293

Information: Signal 51021 ; TC : 57273 ; NextTC : -1 ; TN : 39909 ; TDB (0) : 58292

Information: Signal 51022 ; TC : 57273 ; NextTC : -1 ; TN : 39909 ; TDB (0) : 58291

Information: Signal 51041 ; TC : 57278 ; NextTC : -1 ; TN : 39914 ; TDB (0) : 58287

Information: Signal 51042 ; TC : 57278 ; NextTC : -1 ; TN : 39914 ; TDB (0) : 58286

Information: Signal 51043 ; TC : 57278 ; NextTC : -1 ; TN : 39914 ; TDB (0) : 58284

Information: Signal 51063 ; TC : 57281 ; NextTC : -1 ; TN : 39917 ; TDB (0) : 58275

Information: Signal 51064 ; TC : 57281 ; NextTC : -1 ; TN : 39917 ; TDB (0) : 58273

Information: Signal 51065 ; TC : 57281 ; NextTC : -1 ; TN : 39917 ; TDB (0) : 58272

Information: Signal 51066 ; TC : 57281 ; NextTC : -1 ; TN : 39917 ; TDB (0) : 58271

Information: Signal 51082 ; TC : 57285 ; NextTC : -1 ; TN : 39920 ; TDB (0) : 58264

Information: Signal 51083 ; TC : 57285 ; NextTC : -1 ; TN : 39920 ; TDB (0) : 58263

Information: Signal 51084 ; TC : 57285 ; NextTC : -1 ; TN : 39920 ; TDB (0) : 58262

Information: Signal 51085 ; TC : 57285 ; NextTC : -1 ; TN : 39920 ; TDB (0) : 58261

Information: Signal 51104 ; TC : 57291 ; NextTC : -1 ; TN : 39924 ; TDB (0) : 50639

Information: Signal 51105 ; TC : 57291 ; NextTC : -1 ; TN : 39924 ; TDB (0) : 50638

Information: Signal 51127 ; TC : 57298 ; NextTC : -1 ; TN : 39930 ; TDB (0) : 58189

Information: Signal 51167 ; TC : 57308 ; NextTC : -1 ; TN : 39967 ; TDB (0) : 52802

Information: Signal 51175 ; TC : 57311 ; NextTC : -1 ; TN : 39972 ; TDB (0) : 52102

Information: Signal 51301 ; TC : 57345 ; NextTC : -1 ; TN : 40061 ; TDB (0) : 35687

Information: Signal 51302 ; TC : 57345 ; NextTC : -1 ; TN : 40061 ; TDB (0) : 35685

Information: Signal 51303 ; TC : 57345 ; NextTC : -1 ; TN : 40061 ; TDB (0) : 35684

Information: Signal 51310 ; TC : 57348 ; NextTC : -1 ; TN : 40065 ; TDB (0) : 4289

Information: Signal 51329 ; TC : 57354 ; NextTC : -1 ; TN : 40101 ; TDB (0) : 4451

Information: Signal 51360 ; TC : 57363 ; NextTC : -1 ; TN : 40136 ; TDB (0) : 10596

Information: Signal 51372 ; TC : 57366 ; NextTC : -1 ; TN : 40155 ; TDB (0) : 10610

Information: Signal 51373 ; TC : 57366 ; NextTC : -1 ; TN : 40155 ; TDB (0) : 10609

Information: Signal 51390 ; TC : 57372 ; NextTC : -1 ; TN : 40160 ; TDB (0) : 4970

Information: Signal 51391 ; TC : 57372 ; NextTC : -1 ; TN : 40160 ; TDB (0) : 4969

Information: Signal 51392 ; TC : 57372 ; NextTC : -1 ; TN : 40160 ; TDB (0) : 4966

Information: Signal 51393 ; TC : 57372 ; NextTC : -1 ; TN : 40160 ; TDB (0) : 4965

Information: Signal 51394 ; TC : 57372 ; NextTC : -1 ; TN : 40160 ; TDB (0) : 4964

Information: Signal 51432 ; TC : 57380 ; NextTC : -1 ; TN : 40197 ; TDB (0) : 13073

Information: Signal 51453 ; TC : 57390 ; NextTC : -1 ; TN : 40210 ; TDB (0) : 10857

Information: Signal 51454 ; TC : 57390 ; NextTC : -1 ; TN : 40210 ; TDB (0) : 10855

Information: Signal 51549 ; TC : 57414 ; NextTC : -1 ; TN : 40296 ; TDB (0) : 68357

Information: Signal 51550 ; TC : 57414 ; NextTC : -1 ; TN : 40296 ; TDB (0) : 68350

Information: Signal 51595 ; TC : 57426 ; NextTC : -1 ; TN : 40323 ; TDB (0) : 105957

Information: Signal 51596 ; TC : 57426 ; NextTC : -1 ; TN : 40323 ; TDB (0) : 105956

Information: Signal 51597 ; TC : 57426 ; NextTC : -1 ; TN : 40323 ; TDB (0) : 105955

Information: Signal 51618 ; TC : 57432 ; NextTC : -1 ; TN : 40332 ; TDB (0) : 35704

Information: Signal 51619 ; TC : 57432 ; NextTC : -1 ; TN : 40332 ; TDB (0) : 35699

Information: Signal 51653 ; TC : 57448 ; NextTC : -1 ; TN : 40335 ; TDB (0) : 13385

Information: Signal 51654 ; TC : 57448 ; NextTC : -1 ; TN : 40335 ; TDB (0) : 13384

Information: Signal 51723 ; TC : 57460 ; NextTC : -1 ; TN : 40349 ; TDB (0) : 105945

Information: Signal 51765 ; TC : 57471 ; NextTC : -1 ; TN : 40381 ; TDB (0) : 106007

Information: Signal 51784 ; TC : 57477 ; NextTC : -1 ; TN : 40386 ; TDB (0) : 105996

Information: Signal 51803 ; TC : 57488 ; NextTC : -1 ; TN : 40401 ; TDB (0) : 108755

Information: Signal 51804 ; TC : 57488 ; NextTC : -1 ; TN : 40401 ; TDB (0) : 108754

Information: Signal 51805 ; TC : 57488 ; NextTC : -1 ; TN : 40401 ; TDB (0) : 108753

Information: Signal 51856 ; TC : 57502 ; NextTC : -1 ; TN : 40406 ; TDB (0) : 108748

Information: Signal 51857 ; TC : 57502 ; NextTC : -1 ; TN : 40406 ; TDB (0) : 108747

Information: Signal 51858 ; TC : 57502 ; NextTC : -1 ; TN : 40406 ; TDB (0) : 108746

Information: Signal 51859 ; TC : 57502 ; NextTC : -1 ; TN : 40406 ; TDB (0) : 108745

Information: Signal 51860 ; TC : 57502 ; NextTC : -1 ; TN : 40406 ; TDB (0) : 108744

Information: Signal 51917 ; TC : 57514 ; NextTC : -1 ; TN : 40420 ; TDB (0) : 106363

Information: Signal 51918 ; TC : 57514 ; NextTC : -1 ; TN : 40420 ; TDB (0) : 106362

Information: Signal 51919 ; TC : 57514 ; NextTC : -1 ; TN : 40420 ; TDB (0) : 106361

Information: Signal 51920 ; TC : 57514 ; NextTC : -1 ; TN : 40420 ; TDB (0) : 106360

Information: Signal 51921 ; TC : 57514 ; NextTC : -1 ; TN : 40420 ; TDB (0) : 106359

Information: Signal 51951 ; TC : 57520 ; NextTC : -1 ; TN : 40428 ; TDB (0) : 106218

Information: Signal 51952 ; TC : 57520 ; NextTC : -1 ; TN : 40428 ; TDB (0) : 106217

Information: Signal 51968 ; TC : 57525 ; NextTC : -1 ; TN : 40438 ; TDB (0) : 105952

Information: Signal 51969 ; TC : 57525 ; NextTC : -1 ; TN : 40438 ; TDB (0) : 105951

Information: Signal 51970 ; TC : 57525 ; NextTC : -1 ; TN : 40438 ; TDB (0) : 105950

Information: Signal 52110 ; TC : 57554 ; NextTC : -1 ; TN : 40605 ; TDB (0) : 106621

Information: Signal 52136 ; TC : 57558 ; NextTC : -1 ; TN : 40661 ; TDB (0) : 106639

Information: Signal 52144 ; TC : 57561 ; NextTC : -1 ; TN : 40666 ; TDB (0) : 106635

Information: Signal 52156 ; TC : 57564 ; NextTC : -1 ; TN : 40681 ; TDB (0) : 106677

Information: Signal 52218 ; TC : 57577 ; NextTC : -1 ; TN : 40731 ; TDB (0) : 107068

Information: Signal 52219 ; TC : 57577 ; NextTC : -1 ; TN : 40731 ; TDB (0) : 107067

Information: Signal 52260 ; TC : 57590 ; NextTC : -1 ; TN : 40732 ; TDB (0) : 106793

Information: Signal 52261 ; TC : 57590 ; NextTC : -1 ; TN : 40732 ; TDB (0) : 106792

Information: Signal 52262 ; TC : 57590 ; NextTC : -1 ; TN : 40732 ; TDB (0) : 106791

Information: Signal 52312 ; TC : 57603 ; NextTC : -1 ; TN : 40735 ; TDB (0) : 106786

Information: Signal 52313 ; TC : 57603 ; NextTC : -1 ; TN : 40735 ; TDB (0) : 106785

Information: Signal 52314 ; TC : 57603 ; NextTC : -1 ; TN : 40735 ; TDB (0) : 106784

Information: Signal 52361 ; TC : 57613 ; NextTC : -1 ; TN : 40747 ; TDB (0) : 106998

Information: Signal 52371 ; TC : 57616 ; NextTC : -1 ; TN : 40763 ; TDB (0) : 106994

Information: Signal 52379 ; TC : 57619 ; NextTC : -1 ; TN : 40764 ; TDB (0) : 106990

Information: Signal 52418 ; TC : 57629 ; NextTC : -1 ; TN : 40788 ; TDB (0) : 107312

Information: Signal 52434 ; TC : 57634 ; NextTC : -1 ; TN : 40805 ; TDB (0) : 107210

Information: Signal 52448 ; TC : 57643 ; NextTC : -1 ; TN : 40811 ; TDB (0) : 107487

Information: Signal 52449 ; TC : 57643 ; NextTC : -1 ; TN : 40811 ; TDB (0) : 107486

Information: Signal 52496 ; TC : 57653 ; NextTC : -1 ; TN : 40812 ; TDB (0) : 107225

Information: Signal 52536 ; TC : 57660 ; NextTC : -1 ; TN : 40859 ; TDB (0) : 107547

Information: Signal 52544 ; TC : 57663 ; NextTC : -1 ; TN : 40861 ; TDB (0) : 107543

Information: Signal 52557 ; TC : 57673 ; NextTC : -1 ; TN : 40870 ; TDB (0) : 107654

Information: Signal 52558 ; TC : 57673 ; NextTC : -1 ; TN : 40870 ; TDB (0) : 107653

Information: Signal 52559 ; TC : 57673 ; NextTC : -1 ; TN : 40870 ; TDB (0) : 107652

Information: Signal 52620 ; TC : 57686 ; NextTC : -1 ; TN : 40879 ; TDB (0) : 107900

Information: Signal 52647 ; TC : 57697 ; NextTC : -1 ; TN : 40891 ; TDB (0) : 107659

Information: Signal 52648 ; TC : 57697 ; NextTC : -1 ; TN : 40891 ; TDB (0) : 107658

Information: Signal 52711 ; TC : 57710 ; NextTC : -1 ; TN : 40913 ; TDB (0) : 107946

Information: Signal 52810 ; TC : 57724 ; NextTC : -1 ; TN : 41048 ; TDB (0) : 108670

Information: Signal 52823 ; TC : 57727 ; NextTC : -1 ; TN : 41058 ; TDB (0) : 108680

Information: Signal 52836 ; TC : 57730 ; NextTC : -1 ; TN : 41088 ; TDB (0) : 108635

Information: Signal 52852 ; TC : 57738 ; NextTC : -1 ; TN : 41102 ; TDB (0) : 108582

Information: Signal 52853 ; TC : 57738 ; NextTC : -1 ; TN : 41102 ; TDB (0) : 108581

Information: Signal 52854 ; TC : 57738 ; NextTC : -1 ; TN : 41102 ; TDB (0) : 108580

Information: Signal 52855 ; TC : 57738 ; NextTC : -1 ; TN : 41102 ; TDB (0) : 108579

Information: Signal 52901 ; TC : 57751 ; NextTC : -1 ; TN : 41105 ; TDB (0) : 108590

Information: Signal 52902 ; TC : 57751 ; NextTC : -1 ; TN : 41105 ; TDB (0) : 108589

Information: Signal 52903 ; TC : 57751 ; NextTC : -1 ; TN : 41105 ; TDB (0) : 108588

Information: Signal 52904 ; TC : 57751 ; NextTC : -1 ; TN : 41105 ; TDB (0) : 108587

Information: Signal 52948 ; TC : 57759 ; NextTC : -1 ; TN : 41113 ; TDB (0) : 108392

Information: Signal 52970 ; TC : 57766 ; NextTC : -1 ; TN : 41131 ; TDB (0) : 108399

Information: Signal 53001 ; TC : 57780 ; NextTC : -1 ; TN : 41154 ; TDB (0) : 108310

Information: Signal 53002 ; TC : 57780 ; NextTC : -1 ; TN : 41154 ; TDB (0) : 108309

Information: Signal 53088 ; TC : 57795 ; NextTC : -1 ; TN : 41220 ; TDB (0) : 36569

Information: Signal 53089 ; TC : 57795 ; NextTC : -1 ; TN : 41220 ; TDB (0) : 36554

Information: Signal 53090 ; TC : 57795 ; NextTC : -1 ; TN : 41220 ; TDB (0) : 36551

Information: Signal 53165 ; TC : 57817 ; NextTC : -1 ; TN : 41275 ; TDB (0) : 105367

Information: Signal 53234 ; TC : 57834 ; NextTC : -1 ; TN : 41310 ; TDB (0) : 105371

Information: Signal 53309 ; TC : 57852 ; NextTC : -1 ; TN : 41376 ; TDB (0) : 105512

Information: Signal 53310 ; TC : 57852 ; NextTC : -1 ; TN : 41376 ; TDB (0) : 105511

Information: Signal 53326 ; TC : 57857 ; NextTC : -1 ; TN : 41381 ; TDB (0) : 105507

Information: Signal 53341 ; TC : 57860 ; NextTC : -1 ; TN : 41383 ; TDB (0) : 105765

Information: Signal 53342 ; TC : 57860 ; NextTC : -1 ; TN : 41383 ; TDB (0) : 105764

Information: Signal 53343 ; TC : 57860 ; NextTC : -1 ; TN : 41383 ; TDB (0) : 105763

Information: Signal 53359 ; TC : 57863 ; NextTC : -1 ; TN : 41389 ; TDB (0) : 105759

Information: Signal 53360 ; TC : 57863 ; NextTC : -1 ; TN : 41389 ; TDB (0) : 105758

Information: Signal 53361 ; TC : 57863 ; NextTC : -1 ; TN : 41389 ; TDB (0) : 105757

Information: Signal 53498 ; TC : 57903 ; NextTC : -1 ; TN : 41516 ; TDB (0) : 3714

Information: Signal 53499 ; TC : 57903 ; NextTC : -1 ; TN : 41516 ; TDB (0) : 3710

Information: Signal 53527 ; TC : 57912 ; NextTC : -1 ; TN : 41581 ; TDB (0) : 3771

Information: Signal 53528 ; TC : 57912 ; NextTC : -1 ; TN : 41581 ; TDB (0) : 3766

Information: Signal 53529 ; TC : 57912 ; NextTC : -1 ; TN : 41581 ; TDB (0) : 3763

Information: Signal 53640 ; TC : 57946 ; NextTC : -1 ; TN : 41700 ; TDB (0) : 1255

Information: Signal 53641 ; TC : 57946 ; NextTC : -1 ; TN : 41700 ; TDB (0) : 1254

Information: Signal 53675 ; TC : 57955 ; NextTC : -1 ; TN : 41708 ; TDB (0) : 2944

Information: Signal 53676 ; TC : 57955 ; NextTC : -1 ; TN : 41708 ; TDB (0) : 2943

Information: Signal 53710 ; TC : 57962 ; NextTC : -1 ; TN : 41737 ; TDB (0) : 3019

Information: Signal 53711 ; TC : 57962 ; NextTC : -1 ; TN : 41737 ; TDB (0) : 2978

Information: Signal 53803 ; TC : 57989 ; NextTC : -1 ; TN : 41819 ; TDB (0) : 1582

Information: Signal 53804 ; TC : 57989 ; NextTC : -1 ; TN : 41819 ; TDB (0) : 1581

Information: Signal 53816 ; TC : 57993 ; NextTC : -1 ; TN : 41820 ; TDB (0) : 1705

Information: Signal 53817 ; TC : 57993 ; NextTC : -1 ; TN : 41820 ; TDB (0) : 1704

Information: Signal 53818 ; TC : 57993 ; NextTC : -1 ; TN : 41820 ; TDB (0) : 1703

Information: Signal 53855 ; TC : 58001 ; NextTC : -1 ; TN : 41824 ; TDB (0) : 1712

Information: Signal 53856 ; TC : 58001 ; NextTC : -1 ; TN : 41824 ; TDB (0) : 1711

Information: Signal 53900 ; TC : 58013 ; NextTC : -1 ; TN : 41860 ; TDB (0) : 4976

Information: Signal 53901 ; TC : 58013 ; NextTC : -1 ; TN : 41860 ; TDB (0) : 4975

Information: Signal 53902 ; TC : 58013 ; NextTC : -1 ; TN : 41860 ; TDB (0) : 4974

Information: Signal 53937 ; TC : 58024 ; NextTC : -1 ; TN : 41861 ; TDB (0) : 11117

Information: Signal 53938 ; TC : 58024 ; NextTC : -1 ; TN : 41861 ; TDB (0) : 11087

Information: Signal 54017 ; TC : 58052 ; NextTC : -1 ; TN : 41867 ; TDB (0) : 13360

Information: Signal 54018 ; TC : 58052 ; NextTC : -1 ; TN : 41867 ; TDB (0) : 13358

Information: Signal 54057 ; TC : 58061 ; NextTC : -1 ; TN : 41869 ; TDB (0) : 71463

Information: Signal 54081 ; TC : 58069 ; NextTC : -1 ; TN : 41883 ; TDB (0) : 105869

Information: Signal 54082 ; TC : 58069 ; NextTC : -1 ; TN : 41883 ; TDB (0) : 105867

Information: Signal 54083 ; TC : 58069 ; NextTC : -1 ; TN : 41883 ; TDB (0) : 105866

Information: Signal 54084 ; TC : 58069 ; NextTC : -1 ; TN : 41883 ; TDB (0) : 105863

Information: Signal 54110 ; TC : 58075 ; NextTC : -1 ; TN : 41884 ; TDB (0) : 106098

Information: Signal 54111 ; TC : 58075 ; NextTC : -1 ; TN : 41884 ; TDB (0) : 106097

Information: Signal 54112 ; TC : 58075 ; NextTC : -1 ; TN : 41884 ; TDB (0) : 106096

Information: Signal 54129 ; TC : 58079 ; NextTC : -1 ; TN : 41892 ; TDB (0) : 96914

Information: Signal 54154 ; TC : 58088 ; NextTC : -1 ; TN : 41900 ; TDB (0) : 107907

Information: Signal 54155 ; TC : 58088 ; NextTC : -1 ; TN : 41900 ; TDB (0) : 107906

Information: Signal 54199 ; TC : 58103 ; NextTC : -1 ; TN : 41907 ; TDB (0) : 108676

Information: Signal 54212 ; TC : 58113 ; NextTC : -1 ; TN : 41908 ; TDB (0) : 108304

Information: Signal 54213 ; TC : 58113 ; NextTC : -1 ; TN : 41908 ; TDB (0) : 108303

Information: Signal 54294 ; TC : 58130 ; NextTC : -1 ; TN : 41910 ; TDB (0) : 107062

Information: Signal 54295 ; TC : 58130 ; NextTC : -1 ; TN : 41910 ; TDB (0) : 107061

Information: Signal 54332 ; TC : 58139 ; NextTC : -1 ; TN : 41912 ; TDB (0) : 107008

Information: Signal 54340 ; TC : 58142 ; NextTC : -1 ; TN : 41917 ; TDB (0) : 13084

Information: Signal 54356 ; TC : 58151 ; NextTC : -1 ; TN : 41918 ; TDB (0) : 107347

Information: Signal 54357 ; TC : 58151 ; NextTC : -1 ; TN : 41918 ; TDB (0) : 107346

Information: Signal 54430 ; TC : 58173 ; NextTC : -1 ; TN : 41920 ; TDB (0) : 106356

Information: Signal 54431 ; TC : 58173 ; NextTC : -1 ; TN : 41920 ; TDB (0) : 106355

Information: Signal 54432 ; TC : 58173 ; NextTC : -1 ; TN : 41920 ; TDB (0) : 106354

Information: Signal 54433 ; TC : 58173 ; NextTC : -1 ; TN : 41920 ; TDB (0) : 106353

Warning: C:\OpenRail\trains\trainset\CDvagBdmpee\61_54_cz-cd_2071_009-2.wag references non-existent shape C:\OpenRail\trains\trainset\CDvagBdmpee\61_54_cz-cd_2071_009-2-i.s

ENV

Warning: Expected depth 0; got depth 1 at end of file (missing ')'?) in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\ENVFILES\Leto-jasno.env:line 393

Warning: Expected depth 0; got depth 1 at end of file (missing ')'?) in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\ENVFILES\Leto-jasno.env:line 393

SIGCFG SIGCFG

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8729

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8752

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8775

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8820

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8843

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8866

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8889

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8912

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8935

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8958

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 8981

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 9004

Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 9027

Information: Skipped unknown SignalSubObj flag BACKFACING in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 45165

Information: Skipped unknown SignalSubObj flag BACKFACING in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 45939

Information: Skipped unknown SignalSubObj flag BACKFACING in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 46040

Warning: Invalid SignalSubObj index; expected 8, got 7 in C:\OpenRail\ROUTES\Trat 321\sigcfg.dat:line 50131

TTYPE

Warning: System.InvalidOperationException: Kategorie neexistuje.
v System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetCategorySample(String machine, String category)
v System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.GetCounterInstances(String categoryName, String machineName)
v System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.GetInstanceNames()
v Orts.Viewer3D.Popups.HUDWindow..ctor(WindowManager owner) v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Popups\HUDWindow.cs:řádek 96
v Orts.Viewer3D.Viewer.Initialize() v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Viewer.cs:řádek 449
v Orts.Viewer3D.Viewer..ctor(Simulator simulator, Game game) v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Viewer.cs:řádek 349
v Orts.Viewer3D.Processes.GameStateRunActivity.Start(UserSettings settings, String acttype, String[] args) v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\GameStateRunActivity.cs:řádek 316
v Orts.Viewer3D.Processes.GameStateRunActivity.<>c__DisplayClass35_0.<Load>b__3() v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\GameStateRunActivity.cs:řádek 161
v Orts.Viewer3D.Processes.GameStateRunActivity.Load() v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\GameStateRunActivity.cs:řádek 201
v Orts.Viewer3D.Processes.LoaderProcess.Load() v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\LoaderProcess.cs:řádek 160
v Orts.Viewer3D.Processes.LoaderProcess.DoLoad() v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\LoaderProcess.cs:řádek 140
v Orts.Viewer3D.Processes.LoaderProcess.LoaderThread() v C:\Jenkins\jobs\Open Rails Stable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\LoaderProcess.cs:řádek 111
v System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
v System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
v System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
v System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
v System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()


Warning: Unable to access Microsoft .NET Framework performance counters. This may be resolved by following the instructions at http://support.microsoft.com/kb/300956

Information: Allocation for 87 500 particles:

16 800 000 B RAM vertex data
2 100 000 B RAM index data (temporary)
16 800 000 B VRAM DynamicVertexBuffer
2 100 000 B VRAM IndexBuffer

CSS

Warning: 1 missing Stream(s) in C:\OpenRail\SOUND\czechtrack14_in.sms:line 81

Information: Game.ReplaceState(GameStateViewer3D) GameStateViewer3D

Loader: Time = 00:01:15.9576042 ms
Loader: Expected = 1 060 142 195 bytes
Loader: Actual = 222 905 682 bytes
Loader: Difference = -837 236 513 bytes (-79,0 %)
 
Nahoře