Řídící vozy v OR

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí

Klíčové parametry OR pro řídicí vozy​

Řídicí vůz obvykle NEMÁ v souboru ENG nakonfigurovány následující typy zařízení (tj. mohou být vynechány):

  • Dieselový motor.
  • Informace o pohonu, výkonu a tažné síle.
  • Vzduchový kompresor a hlavní vzduchojem.
Nicméně další součásti, jako je brzdový rozvaděč a brzdiče, ovládání pohonu a měřidla, zobrazení kabiny atd., v části popisu řízení v sekci Engine v souboru .eng budou.

Chcete-li určit, že je vůz řídícím vozem, musíte v sekci Engine v souboru .eng nastavit Type (Control). Na místo původního Type (electric) nebo Type (diesel).
 

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí
Kopčil jsem to v telefonu a tak jsem si při "šikovnosti" svých prstů a nedokonalosti zraku na víc netroufl.
V podstatě jde o to, že v sekci Engine zápisu vozu, přibývá čtvrtý typ pohonu Type ( control ) ke stávajícím Type ( diesel, electric, steam ). Zcela odpadá parametrizování pohonu (motor), výkonu, tažné síly atp. Zůstane jen ovládání jízdy vč. brzdiče, přičemž se tímto řídí připojené hnací vozidlo.
Zkusím tedy upravit Sysla nebo řídící vůz 943 a vysledovat chování. Podle popisu je zatím aplikováno do testovací verze OR.
 

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí
Kopčil jsem to v telefonu a tak jsem si při "šikovnosti" svých prstů a nedokonalosti zraku na víc netroufl.
V podstatě jde o to, že v sekci Engine zápisu vozu, přibývá čtvrtý typ pohonu Type ( control ) ke stávajícím Type ( diesel, electric, steam ). Zcela odpadá parametrizování pohonu (motor), výkonu, tažné síly atp. Zůstane jen ovládání jízdy vč. brzdiče, přičemž se tímto řídí připojené hnací vozidlo.
Zkusím tedy upravit Sysla nebo řídící vůz 943 a vysledovat chování. Podle popisu je zatím aplikováno do testovací verze OR.
Oprava: dostupné zatím v poslední unstable verzi, nikoliv testovací.
 
Nahoře