Triggery zvuku pro verzi Open Rails CZ/SK

Howky

Průvodčí
Nové triggery pro tvůrce zvuků pro verzi OpenRails CZ/SK
Vyhledáno v oficiálním návodu
odkaz:
Trigger 20001
– spouští zvuk pro přepínač výběru režimu kompresoru v poloze OFF
Trigger 20002 –
spouští zvuk pro přepínač výběru režimu kompresoru v poloze AUTO

Trigger 23 – spouští zvuky vozu závislé na napájení z lokomotivy, například zvuk klimatizace
Trigger 24 – vypíná zvuky vozu závislé na napájení z lokomotivy, například zvuk klimatizace

Trigger 20003 – spouští zvuky kličky topení
Trigger 20004 – spouští zvuky kličky topení

DC - Stejnoměrné napětí , AC - Střídavé napětí

Trigger 20005
– přepínač DC zapnuto
Trigger 20006 – přepínač DC vypnuto
Trigger 20007 – přepínač AC zapnuto
Trigger 20008 – přepínač AC vypnuto

Trigger 20009 – AC, Power zapnuto, ekvivalent triggeru 23
Trigger 20010 – AC, Power vypnuto, ekvivalent triggeru 24
Trigger 20011 – DC, Power zapnuto, ekvivalent triggeru 23
Trigger 20012 – DC, Power vypnuto, ekvivalent triggeru 24

Trigger 20013 – AC, CircuitBreakerOpen, ekvivalent triggeru 150
Trigger 20014 – AC, CircuitBreakerClosing, ekvivalent triggeru 151
Trigger 20015 – AC, CircuitBreakerClosed, ekvivalent triggeru 152
Trigger 20016 – DC, CircuitBreakerOpen, ekvivalent triggeru 150
Trigger 20017 – DC, CircuitBreakerClosing, ekvivalent triggeru 151
Trigger 20018 – DC, CircuitBreakerClosed, ekvivalent triggeru 152

Trigger 20019 – AC, Pantograf 1 Up, ekvivalent triggeru 45
Trigger 20020 – AC, Pantograf 1 Down, ekvivalent triggeru 46
Trigger 20021 – AC, Pantograf 2 Up, ekvivalent triggeru 66
Trigger 20022 – AC, Pantograf 2 Down, ekvivalent triggeru 67
Trigger 20023 – DC, Pantograf 1 Up, ekvivalent triggeru 45
Trigger 20024 – DC, Pantograf 1 Down, ekvivalent triggeru 46
Trigger 20025 – DC, Pantograf 2 Up, ekvivalent triggeru 66
Trigger 20026 – DC, Pantograf 2 Down, ekvivalent triggeru 67

Trigger 20027 – AC, kompresor zapnuto, ekvivalent triggeru 12
Trigger 20028 – AC, kompresor vypnuto, ekvivalent triggeru 13
Trigger 20029 – DC, kompresor zapnuto, ekvivalent triggeru 12
Trigger 20030 – DC, kompresor vypnuto, ekvivalent triggeru 13
 
Nahoře