Triggery zvuku pro verzi Open Rails CZ/SK

Howky

Průvodčí
Nové triggery pro tvůrce zvuků pro verzi OpenRails CZ/SK
Vyhledáno v oficiálním návodu
odkaz:
Trigger 20001
– spouští zvuk pro přepínač výběru režimu kompresoru v poloze OFF
Trigger 20002 –
spouští zvuk pro přepínač výběru režimu kompresoru v poloze AUTO

Trigger 23 – spouští zvuky vozu závislé na napájení z lokomotivy, například zvuk klimatizace
Trigger 24 – vypíná zvuky vozu závislé na napájení z lokomotivy, například zvuk klimatizace

Trigger 20003 – spouští zvuky kličky topení
Trigger 20004 – spouští zvuky kličky topení

DC - Stejnoměrné napětí , AC - Střídavé napětí

Trigger 20005
– přepínač DC zapnuto
Trigger 20006 – přepínač DC vypnuto
Trigger 20007 – přepínač AC zapnuto
Trigger 20008 – přepínač AC vypnuto

Trigger 20009 – AC, Power zapnuto, ekvivalent triggeru 23
Trigger 20010 – AC, Power vypnuto, ekvivalent triggeru 24
Trigger 20011 – DC, Power zapnuto, ekvivalent triggeru 23
Trigger 20012 – DC, Power vypnuto, ekvivalent triggeru 24

Trigger 20013 – AC, CircuitBreakerOpen, ekvivalent triggeru 150
Trigger 20014 – AC, CircuitBreakerClosing, ekvivalent triggeru 151
Trigger 20015 – AC, CircuitBreakerClosed, ekvivalent triggeru 152
Trigger 20016 – DC, CircuitBreakerOpen, ekvivalent triggeru 150
Trigger 20017 – DC, CircuitBreakerClosing, ekvivalent triggeru 151
Trigger 20018 – DC, CircuitBreakerClosed, ekvivalent triggeru 152

Trigger 20019 – AC, Pantograf 1 Up, ekvivalent triggeru 45
Trigger 20020 – AC, Pantograf 1 Down, ekvivalent triggeru 46
Trigger 20021 – AC, Pantograf 2 Up, ekvivalent triggeru 66
Trigger 20022 – AC, Pantograf 2 Down, ekvivalent triggeru 67
Trigger 20023 – DC, Pantograf 1 Up, ekvivalent triggeru 45
Trigger 20024 – DC, Pantograf 1 Down, ekvivalent triggeru 46
Trigger 20025 – DC, Pantograf 2 Up, ekvivalent triggeru 66
Trigger 20026 – DC, Pantograf 2 Down, ekvivalent triggeru 67

Trigger 20027 – AC, kompresor zapnuto, ekvivalent triggeru 12
Trigger 20028 – AC, kompresor vypnuto, ekvivalent triggeru 13
Trigger 20029 – DC, kompresor zapnuto, ekvivalent triggeru 12
Trigger 20030 – DC, kompresor vypnuto, ekvivalent triggeru 13
 

Howky

Průvodčí
Trigger 20035 – AuxCompressor přepínač On
Trigger 20036 – 2AuxCompressor přepínač Off
Trigger 20037 – AuxCompressorOn
Trigger 20038 – AuxCompressorOff
Trigger 20039 – MaxMainResOverPressureValveOpen
Trigger 20040 – MaxMainResOverPressureValveClosed
Trigger 20041 – MaxAuxResOverPressureValveOpen
Trigger 20042 – MaxAuxResOverPressureValveClosed
Trigger 20043 – CompressorBeep (pípnutí diagnostiky při spuštění kompresoru)
Trigger 20044 – BrakePipeFlow (indikace průtoku potrubím)
Trigger 20045 – BreakPowerButton (stisk vypínacího tlačítka ("hříbek") HV-panto)
Trigger 20046 – BreakPowerButtonRelease (uvolnění tlačítka)
Trigger 20047 – QuickReleaseButtonRelease (uvolnění tlačítka švihu)
Trigger 20048 – LowPressureReleaseButtonRelease (uvolnění tlačítka nízkotlakého přebití)
Trigger 20049 – HeatingOverCurrentOn ( spuštění signalizace poruchy topení, vhodné pro bzučák poruchy topení, třeba u ř. 754)
Trigger 20050 – HeatingOverCurrentOff (umlčení bzučáku poruchy)
 

Howky

Průvodčí
Nové funkce pro zvukaře:
Trigger 20051
– ozvučení ovladače zapnutí topení v kabině
Trigger 20052 – ozvučení ovladače vypnutí topení v kabině
Trigger 20053 – ozvučení ovladače zapnutí OL odbržďovače
Trigger 20054 – ozvučení ovladače vypnutí OL odbržďovače
Trigger 20055 – ozvučení odvětrání potrubí při nouzovém brždění (otevření záklopky VZ, stisk tlačítka rychlobrzdy)
Trigger 20056 – ozvučení zasunutí směrové páky
Trigger 20057 – ozvučení vysunutí směrové páky
Trigger 20058 – ozvučení při zahájení startu motoru (spuštění předmazávacího čerpadla)
Trigger 20059 – ozvučení při přerušení startu motoru, nebo dokončení fáze předmazání (vypnutí čerpadla)
Trigger 20060 – ozvučení při přerušení chodu motoru vlivem nějaké poruchy
Trigger 20061 – inicializační trigger pro spuštění zvuku volnoběhu motoru (je jednorázově aktivován při spuštění jízdy v režimu "ReadyToGo") Trigger 20062 – aktivace ozvučení alarmu vysoké teploty motoru
Trigger 20063 – deaktivace ozvučení alarmu vysoké teploty motoru
Trigger 20064 – ozvučení poškození motoru vlivem vysoké teploty
Trigger 20065 – aktivace ozvučení chlazení motoru
Trigger 20066 – deaktivace ozvučení chlazení motoru
Trigger 20067 – ozvučení nárazu nárazníků (při neúspěšném svěšení a odražení)
Trigger 20068 – ozvučení selhání trakčního motoru (pokud je zařazen opačný směr, než jakým se lokomotiva pohybuje a je-li zařazen výkon při rychlosti nad 7km/h, dojde ke zničení trakčních motorů)
Trigger 20069 – ozvučení zapnutí RDST (radiostanice)
Trigger 20070 – ozvučení vypnutí RDST (radiostanice) *)

*)
Jsou dostupné dvě varianty chování, podmíněné přítomností patřičného kabinového prvku:
RDST_BREAKER_VZ – při vypnuté RDST je otevřena záklopka VZ a není tak možné naplnit hlavní potrubí (vypnutí RDST tedy aktivuje rychlobrzdu). Vhodné např. pro ř. 742 a podobné stroje se starou radiostanicí "TRS". Radiostanice musí (v reálu) být vypnuta během spouštění a vypínání spalovacího motoru, jinak může dojít k jejímu poškození vlivem napěťových špiček. RDST_BREAKER_POWER – při vypnuté RDST je blokováno sepnutí trakčního obvodu a lokomotiva tedy nejde do výkonu. Vhodné typicky pro motorové vozy ř. 854.
 

Howky

Průvodčí
Další nové Triggery pro Open Rails CZ/SK

Trigger 20071 - spínač závěru sepnut
Trigger 20072 - spínač závěru vypnut
Trigger 20065 - chlazení vody zapnuto - velký okruh
Trigger 20066 - chlazení vody vypnuto - velký okruh
Trigger 20073 - chlazení oleje ZAP - velký okruh
Trigger 20074 - chlazení oleje VYP - velký okruh
Trigger 20075 - chlazení vody zapnuto - malý okruh
Trigger 20076 - chlazení vody vypnuto - malý okruh
Trigger 20077 - chlazení oleje ZAP - malý okruh
Trigger 20078 - chlazení oleje VYP - malý okruh Pozn. "Malý okruh" má pevně nastavenou spínací teplotu na 70°C, zavádí určitý malý (pevně daný v kódu) chladicí výkon. Určeno třeba pro otevření/zavření žaluzií, kdy toto nastává dříve, než sepnou ventilátory.
Trigger 20079 - tlačítko volby směru stisknuto
Trigger 20080 - tlačítko volby směru uvolněno
Trigger 20081 - tlačítko vypnutí/zapnutí EDB (třeba Vectron, nebo ř. 131) stisknuto
Trigger 20082 - tlačítko vypnutí/zapnutí EDB uvolněno
Trigger 20083 - přerušení zvuku dobíhání spalovacího motoru po "nezdařeném" (kdy se motor po předčasném uvolnění stopovacího tlačítka znovu rozběhne) stopnutí. Dá se použít také pro zvuk motoru při zakolísání otáček, když se motor navrací zpět na volnoběžné otáčky.
Trigger 20084 - spuštění zvuku smyku po zablokování kol
Trigger 20085 - deaktivace zvuku smyku, když zablokování kol pomine
Trigger 20086 - natažení spřáhla
Trigger 20087 - stlačení spřáhla (potažmo zvuk nárazu nárazníků při stlačení soupravy)
Trigger 20088 - aktivní první stanoviště *)
Trigger 20089 - aktivní druhé stanoviště *)
Trigger 20090 - přepínač režimu topení léto/zima
Trigger 20091 - aktivace zvukového varování LTS410
Trigger 20092 - deaktivace zvukového varování LTS410
Trigger 20093 - aktivace zvukového varování LTS510
Trigger 20094 - deaktivace zvukového varování LTS510 Variable7 - "zátěž" turbodmychadla. Zadává se v procentech. Variable8 - otáčky turbodmychadla. Zadává se přímo číselná hodnota otáček.
 
Nahoře