Nadproudové, podpěťové a protiprokluzové ochrany pro verzi Open Rails CZ/SK

Howky

Průvodčí
Nadproudové, podpěťové a protiprokluzové ochrany
Pro tvůrce chování lokomotiv, tu mají autoři tyto nové zápisy.
Informace jsou opět vytaženy z oficiálního návodu:
Odkaz: https://www.msts-rw.cz/ORIC/CZSK_OpenRails_1.4.pdf


Zápisy se přidají do sekce Engine() u lokomotiv.
(x je nastavená hodnota)
MultiSystemEngine ( x )
MaxCurrentPower ( x )
MaxCurrentBrake ( x)
SlipSpeedCritical ( xkm/h )
EDBIndependent ( x )


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis:
MultiSystemEngine ( 0 )
– hodnota 0 značí jednosystémovou lokomotivu ( např. lokomotivy 163,162,110, 263,150,151....)
MultiSystemEngine ( 1 ) – hodnota 1 značí vícesystémovou lokomotivu ( např. lokomotivy 350,363,362,363.5....)

Info:
Jednosystémová lokomotiva
:
Je nutné napřed zapnout hlavní vypínač, pak teprve je možné zvednout sběrače.
Vypnutí HV (ručně, nebo zásahem ochran) shodí i sběrače.

Vícesystémová lokomotiva:
Nutno napřed zvednout sběrač, po detekci napětí je možné zapnout HV.
V bezvýkonovém stavu je možné sběrač spouštět a zvedat bez rozepnutí HV, ovšem po rozepnutí HV
při staženém sběrači již není možné v beznapěťovém stavu HV zapnout.
Vypnutí HV (ať už ručně, nebo zásahem ochran) neshodí sběrače.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis:
MaxCurrentPower ( 1250A )
– maximální indikovaný proud, při kterém zareaguje nadproudová ochrana

Info:
Nejedná se o reálný proud trakčních motorů, ale o převedenou hodnotu okamžité tažné síly. Simulátor nemá dosud implementováno shuntování buzení motorů a změnu řazení motorových skupin. Indikace proudu je tedy realistická pouze pro stejnosměrné sériové motory bez shuntování, simulátor navíc počítá pouze s jedním fiktivním "velkým" trakčním motorem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis:
MaxCurrentBrake ( 650A )
– maximální indikovaný proud EDB, při kterém zareaguje nadproudová ochrana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SlipSpeedCritical ( 40km/h ) – maximální rozdíl dopředné rychlosti a "rychlosti" náprav, při kterém zareaguje protiprokluzová ochrana

Info:
Dopředná rychlost = rychlost suvného pohybu lokomotivy, indikovaná v HUD, nebo v traťovém monitoru. "Rychlost" náprav = otáčky náprav, převedené na obvodovou rychlost kol. Údaj, indikovaný rychloměrem v kabině.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápis:
EDBIndependent ( 1 )
– hodnota "1" umožní použít funkci EDB i v beznapěťovém stavu, ovšem jen po omezenou dobu. Vhodné třeba pro lokomotivy ř. 350 a 131. Hodnota "0" je vhodná třeba pro řady 150, 151, 162, 163, 362 a 363, které pro buzení EDB potřebují napětí na filtru a filtr je možné nabíjet pouze napětím z troleje.
 
Nahoře