Zápis v CVF - Přepínač systému + HV pro verzi Open Rails CZ/SK

Howky

Průvodčí
Přepínač systému + HV
Pro tvůrce kabin je zde návod jak nastavit přepínač systému + HV (Hlavní vypínač)

Opět vyhledáno v návodu pro verzi OR CZ/SK
Odkaz:
https://www.msts-rw.cz/ORIC/CZSK_OpenRails_1.4.pdf


Nejdříve si ukážeme jak nastavit indikaci zapnutí HV
RunActivity 2021-09-15 17-15-38.jpg

Pro střídavý systém:
ORTS_CIRCUIT_BREAKER_CLOSED_AC
– spustí animaci po přepnutí přepínače napěťového systému do polohy AC
Kód:
MultiStateDisplay (
      Type ( ORTS_CIRCUIT_BREAKER_CLOSED_AC MULTI_STATE_DISPLAY )
      Position ( 156 321 15.5 20 )
      Graphic ( "..//..//common.cab//cab36x-cd//cd_36x-HV-indikacia_25kV-ON.ace" )
      NumFrames ( 2 2 1 )
      States ( 2 2 1
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 0 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 1 )
        )
      )
    )

Pro stejnosměrný systém:
ORTS_CIRCUIT_BREAKER_CLOSED_DC
– spustí animaci po přepnutí přepínače napěťového systému do polohy DC
Kód:
MultiStateDisplay (
      Type ( ORTS_CIRCUIT_BREAKER_CLOSED_DC MULTI_STATE_DISPLAY )
      Position ( 89 321 16 20 )
      Graphic ( "..//..//common.cab//cab36x-cd//cd_36x-HV-indikacia_3kV-ON.ace" )
      NumFrames ( 2 2 1 )
      States ( 2 2 1
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 0 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 1 )
        )
      )
    )
 

Howky

Průvodčí
Indikace zvoleného systému
RunActivity 2021-09-15 17-15-38.jpg
SWITCHINGVOLTAGEMODE_DC_OFF_AC
– spustí animaci přepínače AC/DC při výběru napěťového systému

Kód:
MultiStateDisplay (
      Type ( ORTS_CIRCUIT_BREAKER_STATE_MULTISYSTEM MULTI_STATE_DISPLAY )
      Position ( 96.3333333333 355.5555555556 32 31.1111111112 )
      Graphic ( "..//..//common.cab//cab36x-cd//cd_36x-prepinac-HV_MULTISYSTEM.ace" )
      States ( 8 4 2
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 0 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 1 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 2 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 3 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 4 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 5 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 6 )
        )
        State (
          Style ( 0 )
          SwitchVal ( 7 )
        )
      )
    )
 

Howky

Průvodčí
Nastavení voltmetru

Pro střídavé napětí


Kód:
Dial (
      Type ( LINE_VOLTAGE_AC DIAL )
      Position ( 196 257 2 7 )
      Graphic ( "..//..//common.cab//cab36x-cd//cd_36x-TP.ace" )
      Style ( NEEDLE )
      ScaleRange ( 0 33 )
      ScalePos ( 241 120 )
      Units ( KILOVOLTS )
      Pivot ( 10.5 )
      DirIncrease ( 0 )
    )

Pro stejnosměrné napětí
Kód:
Dial (
      Type ( LINE_VOLTAGE_DC DIAL )
      Position ( 166.75 257 2 7 )
      Graphic ( "..//..//common.cab//cab36x-cd//cd_36x-TP.ace" )
      Style ( NEEDLE )
      ScaleRange ( 0 4 )
      ScalePos ( 241 121 )
      Units ( KILOVOLTS )
      Pivot ( 10 )
      DirIncrease ( 0 )
    )
 
Nahoře