Nostalgie dispečera

Meda

Pokladník
Zdravím všechny členy.
Troufnu si založit nové vlákno pro důchodce - pamětníky.
Sloužil jsem v letech 1978-1985 jako vlakový dispečer trati Praha-Kolín (mimo).
Rád bych se dočkal názoru pamětníků na tuto dobu.
O čem mluvím :
- fronta a střídání na ose na nulté koleji před Úvalami s relací Vrš.vjezd
- střídání na hr. Jahodnice
- hádky o dojetí do Nymburka před koncem pracovní doby ze stanice Poříčany
- dohady, zda po dvoukolejce P.Běchovice-P.Libeň má přednost vlak 5802, kterým jezdil náčelník Provozního oddílu Praha Hejný nebo vlak 5020
z Č.Třebové, kterým jezdili funkcionáři Správy dráhy z České Třebové
- zda vyloučit sousední kolej, když vlakvedoucí-přípravář měl udělat zkoušku brzdy na 0.staniční koleji v Úvalech, v Č.Brodě nebo v Poříčanech

Námětů by bylo daleko víc ...........
Snad jsem se neprovinil proti zásadám, jak a které se zde mohou uveřejnit příspěvky .........
 
Nahoře