Trať Bratislava - Brno - Č.Třebová - Kolín - Praha