Trať Bratislava - Brno - Č.Třebová - Kolín - Praha

Zásahy do kolejí nebyly zásadní. Když jsem stavěl nymburský ranžír, tak jen bylo nutné trochu elegantnější výhybkové zhlaví, aby to mělo trochu kulturu. Ale tam se nejednalo o dopravní koleje pro osobní dopravu. A jinde to byla jen širá trať a tam to trasám nevadí, tedy pokud v těch místech nějaká nezačíná, či nekončí.
 
Nahoře