Hlášení chyb pro trať Bratislava - Praha v Open Rails

Levitování jsem opravil, ale ty dveře, musíte mi nahlásit přesně na které koleji je to kde obráceně a v celé stanici. Když tak se zeptejte Dana, jak to nasimulovat. Díky němu je v této aktualizaci už několik stanic nadefinováno správně.
 
Nahoře