Ladění ENG/WAG pro Open Rails

bob57_cz

Učitel češtiny
S pôvodnými prevodmi na 140 by boli na nákladnú dopravu úplne nevhodné.
Ale kdepak. Při rozjezdu z místa je stejně hraniční omezení aktuální adhezí, která se nemění s převodem. Pro stejnou tažnou sílu je potřeba větší proud. Tažná síla se pak posouvá směrem k vyšší rychlosti, ale u střídavek lze zatěžovat kterýkoliv stupeň, zatímco u odporovek je problém s nutností dosažení bezodporového stupně. Viz lokomotivy s rychlostí 200, 160, 140 km/h (1216, Traxx, Vectron, ...) v nákladní dopravě bez problémů.
 
Nahoře