Aktivity pro OR Dan J.

Dan J.

Strojvedoucí
Protože to zapadlo o stránku před....

Ahoj.
Ač je dnes 1. dubna, tudíž Apríl, nejedná se o žertík, ale mohu konečně oznámit vydání moji chystané aktivity. Bohužel tento oznam přináší i dvě méně dobré zprávy, ubytovák ČSD zatím ven nepůjde, neměl jsem čas doskinovat nápravy a podvozek, ale určitě jej dodělám. Ale stopku jsem hodil zatím na Hungarii z roku 1969, ač mám 1. díl aktivity hotový na trati Alfold 6, tak zkolabovaly maďarské stránky VM15, ze kterých jsem tahal většinu modelů. Takže bohužel se mi do pokračování jaksi nechce. Nic, zpět k hotové aktivitě:
19921-03f873300e611a359c096740fe103f45.jpg
V této aktivitě se budete nacházet na osobním vlaku z Olomouce do Opavy a zpět, za jarního pracovního dne roku 2007. Aktivita je podle skutečného řazení a skutečného jízdního řádu. Taktéž počítačem řízená doprava. Polofikcí je řazení nákladních vlaků a vozy odstavené v nádražích. Aktivita je tvořena pro trať 310, aktualizaci 6.2, pod starší verzi nebude funkční. Dále obsahuje dynamické počasí, takže nesmí být v nastavení OR zadaná náhodná změna počasí, jinak nebude počasí fungovat korektně. Kvůli posunům traffic a posunům traffic ve spolupráci se soupravou hráče důrazně nedoporučuji měnit vozidla v aktivitě za jiná.

Velké poděkování patří Jackovi za testy a připomínky k scénáři aktivity, vyladění vozidel, zvuků pro OpenRails a nový model Opavy západ. Pepovi za úpravy návěstidel a spousty dalších úprav na trati, tak aby byla trať plně funkční v OpenRails.

Aktivitu naleznete zde: http://www.mojevlacky.cz/
Před instalací doporučuji pozorně číst soubor Read Me u aktivity.
 

hroch

Začátečník
Ano Dane máš pravdu, že jsem se k vyčkávacím bodům ve vztahu k tobě vyjádřil jak hotentot. Měl jsem na mysli vyčkávací bod 60001.
Tady je provoz v aktivitě s Karkulí.
aktivita.jpg
S nějakého důvodu to vždy spadne po 17:00. Už je to na konci v Křižanech. Podrobnosti už moc nepamatuji.
Kód:
This is a log file for Open Rails. Please include this file in bug reports.
--------------------------------------------------------------------------------
Date/time = 1.4.2018 11:51:01 (2018-04-01 09:51:01Z)
BIOS    = Award Modular BIOS v6.00PG (Award Software International, Inc.)
Processor = Procesor Intel Pentium III Xeon (2 threads, 2 cores, 2,7 GHz) (Internal Cache 64 KB) (External Cache 2048 KB)
Memory   = 2,0 GB
Video   = NVIDIA GeForce GT 520 (1,0 GB RAM) (nv4_mini 6.14.13.1070)
Display  = \\.\DISPLAY1  Ā縹ᭈ_  ࣌뉓 慽 (1024 x 768, 32-bit, primary, 0 x 0)
Sound   = NVIDIA High Definition Audio (nvhda32 1.3.18.0 built by: WinDDK)
Sound   = Realtek High Definition Audio (rtkhdaud 5.10.0.6662 built by: WinDDK)
Disk    = C: (Místní pevný disk, NTFS, 100,0 GB, 30,6 GB free)
Disk    = D: (Místní pevný disk, NTFS, 198,1 GB, 197,7 GB free)
Disk    = E: (Disk CD-ROM, )
Disk    = F: (Místní pevný disk, NTFS, 100,0 GB, 59,6 GB free)
Disk    = G: (Místní pevný disk, NTFS, 831,5 GB, 229,9 GB free)
Disk    = H: (Disk CD-ROM, CDFS, 0,0 GB, 0,0 GB free)
Disk    = J: (Vyměnitelný disk, )


Warning: System.Management.ManagementException: Nenalezeno 
  v System.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
  v System.Management.PropertyData.RefreshPropertyInfo()
  v System.Management.PropertyDataCollection.get_Item(String propertyName)
  v System.Management.ManagementBaseObject.GetPropertyValue(String propertyName)
  v System.Management.ManagementBaseObject.get_Item(String propertyName)
  v ORTS.Common.SystemInfo.WriteEnvironment(TextWriter output) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\ORTS.Common\SystemInfo.cs:řádek 125
  v ORTS.Common.SystemInfo.WriteSystemDetails(TextWriter output) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\ORTS.Common\SystemInfo.cs:řádek 36
  v Orts.Viewer3D.Processes.GameStateRunActivity.InitLogging(UserSettings settings, String[] args, Boolean appendLog) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\GameStateRunActivity.cs:řádek 663
  v Orts.Viewer3D.Processes.GameStateRunActivity.<>c__DisplayClass8.<Load>b__3() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\GameStateRunActivity.cs:řádek 154
  v Orts.Viewer3D.Processes.GameStateRunActivity.Load() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\GameStateRunActivity.cs:řádek 191
  v Orts.Viewer3D.Processes.LoaderProcess.Load() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\LoaderProcess.cs:řádek 158
  v Orts.Viewer3D.Processes.LoaderProcess.DoLoad() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\LoaderProcess.cs:řádek 138
  v Orts.Viewer3D.Processes.LoaderProcess.LoaderThread() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\LoaderProcess.cs:řádek 109
  v System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
  v System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  v System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()


Runtimes  = 2.0.50727 SP2 3.0 SP2 3.5 SP1 4 Client 4 Full 
Runtime  = 2.0.50727.3053 (32bit)
\\.\DISPLAY1 = NVIDIA GeForce GT 520 (nv4_disp.dll 6.14.13.1070)
  Anisotropy   = 16
  Render Targets = 4
  Streams    = 16 (stride 255)
  Textures    = 8 (8192 x 8192, repeat 8192, ratio 8192)
  Points     = 8192^2
  Volumes    = 2048^3
  Primitives   = 16777215
  Vertexes    = 16777215
  Vertex Shader = 3.0 (4096 slots, 256 constants)
  Pixel Shader  = 3.0 (4096 slots)
  Clip Planes  = 8
--------------------------------------------------------------------------------
Version  = X4016
Build   = 0.0.6564.8964 (2017-12-21 04:58:48Z)
Logfile  = C:\Documents and Settings\Mi\Plocha\OpenRailsLog.txt
Executable = RunActivity.exe
Argument  = -resume
Argument  = C:\Documents and Settings\Mi\Data aplikací\Open Rails\DJ_DVK_Smiseny_vlak 2018-01-12 14.09.34.save
--------------------------------------------------------------------------------
ActRandomizationLevel     =        0
ActWeatherRandomizationLevel  =        0
AdhesionFactor         = (user set)   100
AdhesionFactorChange      = (user set)   0
AdhesionMovingAverageFilterSize = (user set)   15
AdhesionProportionalToWeather =        False
Alerter            =        False
AlerterDisableExternal     =        True
Autopilot           = (user set)   True
AuxActionEnabled        =        False
AvatarURL           =        http://openrails.org/images/support-logos.jpg
BrakePipeChargingRate     = (user set)   100
BreakCouplers         = (user set)   True
Cab2DStretch          = (user set)   100
CarVibratingLevel       =        0
CircularSpeedGauge       =        False
ConditionalLoadOfDayOrNightTextures = (user set)   True
CorrectQuestionableBrakingParams =        False
CurveResistanceSpeedDependent = (user set)   True
CurveSpeedDependent      =        False
DataLogger           =        False
DataLoggerSeparator      = (user set)   semicolon
DataLogMisc          =        False
DataLogPerformance       = (user set)   False
DataLogPhysics         = (user set)   True
DataLogSpeedUnits       =        route
DataLogStart          =        False
DataLogStationStops      =        False
DataLogSteamPerformance    =        False
DataLogTrainSpeed       =        False
DataLogTSContents       =        1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
DataLogTSInterval       =        10
DayAmbientLight        = (user set)   22
DisableTCSScripts       =        False
DistantMountains        = (user set)   False
DistantMountainsViewingDistance =        40000
DoubleWire           = (user set)   True
DynamicShadows         =        False
ExtendedAIShunting       = (user set)   True
ExternalSoundPassThruPercent  =        50
FastFullScreenAltTab      = (user set)   True
FullScreen           = (user set)   True
GraduatedRelease        = (user set)   True
HotStart            =        True
Language            = (user set)   cs
LastUsedWeatherFile      =        
LODBias            =        0
LODViewingExtention      =        False
Logging            =        True
LoggingFilename        =        OpenRailsLog.txt
LoggingPath          =        C:\Documents and Settings\Mi\Plocha
Menu_Selection         = (user set)   G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator, G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka, G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\ACTIVITIES\DJ_DVK_Smiseny_vlak.act, , , , , , 
ModelInstancing        = (user set)   True
MSTSBINSound          =        True
Multiplayer          =        False
Multiplayer_Host        =        127.0.0.1
Multiplayer_Port        =        30000
Multiplayer_UpdateInterval   =        10
Multiplayer_User        =        Mi
MultiplayerClient       =        False
MultiplayerServer       =        False
NoForcedRedAtStationStops   = (user set)   True
OpenDoorsInAITrains      =        False
OverrideNonElectrifiedRoutes  =        False
PerformanceTuner        =        False
PerformanceTunerTarget     =        60
PrecipitationBoxHeight     =        100
PrecipitationBoxLength     =        500
PrecipitationBoxWidth     =        500
PreferDDSTexture        = (user set)   True
PressureUnit          = (user set)   bar
Profiling           =        False
ProfilingFrameCount      =        0
ProfilingTime         =        0
ReplayPauseBeforeEnd      =        True
ReplayPauseBeforeEndS     = (user set)   10
RetainersOnAllCars       =        False
ScreenshotPath         =        C:\Documents and Settings\Mi\Dokumenty\Obrázky\Open Rails
ShaderModel          =        3
ShadowAllShapes        =        False
ShadowMapBlur         =        True
ShadowMapCount         =        4
ShadowMapDistance       =        750
ShadowMapResolution      =        1024
ShowAvatar           =        False
ShowErrorDialogs        =        True
SignalLightGlow        =        False
SoundDetailLevel        =        5
SoundVolumePercent       =        100
SpeedControl          = (user set)   False
SuperElevationGauge      =        1435
SuperElevationMinLen      =        50
SuppressConfirmations     =        False
SuppressShapeWarnings     =        True
TTCreateTrainOnPoolUnderflow  =        True
TTOutputTimetableFullEvaluation =        False
TTOutputTimetableTrainInfo   =        False
TTUseRestartDelays       =        True
TunnelResistanceDependent   =        False
Units             = (user set)   Metric
UseAdvancedAdhesion      =        True
UseLargeAddressAware      = (user set)   False
UseLocationPassingPaths    =        False
UseMSTSEnv           =        False
UseSuperElevation       =        0
UseWeatherFile         =        False
VerticalSync          =        False
ViewDispatcher         = (user set)   True
ViewingDistance        = (user set)   1500
ViewingFOV           =        45
WindowGlass          =        False
WindowPosition_Activity    = (user set)   28, 37
WindowPosition_CarOperations  = (user set)   100, 8
WindowPosition_Compass     =        50, 0
WindowPosition_ComposeMessage =        50, 50
WindowPosition_DriverAid    =        100, 100
WindowPosition_Help      = (user set)   21, 23
WindowPosition_NextStation   =        0, 100
WindowPosition_Quit      = (user set)   79, 34
WindowPosition_Switch     = (user set)   84, 2
WindowPosition_TrackMonitor  = (user set)   100, 100
WindowPosition_TrainList    = (user set)   91, 100
WindowPosition_TrainOperations = (user set)   60, 88
WindowSize           =        1024x768
Wire              = (user set)   False
WorldObjectDensity       =        10
YoungestFailedToRestore    =        0
--------------------------------------------------------------------------------
Mode    = Resume
Route   = Dvoukolejka
Activity  = DJ_DVK_Smiseny_vlak (G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\ACTIVITIES\DJ_DVK_Smiseny_vlak.act)
--------------------------------------------------------------------------------
Loading TRK TDB

Warning: Track node 445 pin 0 has invalid link to track node 0 in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\dvoukolejka.tdb:line 5475

Warning: Track node 1119 pin 0 has invalid link to track node 0 in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\dvoukolejka.tdb:line 13853

 SIGCFG DAT ACT RDB CARSPAWN SIGSCR WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Warning: Signal referenced in .w file -5504 14743 as TrItem 4398 not present in .tdb file 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Warning: Signal referenced in .w file -5512 14746 as TrItem 2869 not present in .tdb file 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Warning: Signal referenced in .w file -5522 14747 as TrItem 2387 not present in .tdb file 

WWWWWWWWWWW

Warning: Signal head 2930 in different track node than signal head 4634 of same signal

Warning: Ignored invalid track node 445 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Ignored invalid track node 1119 pin [0,0] link to track node 0

Warning: Steam engine value CylinderDiammeter must be defined and greater than zero in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\CSD_524_1\CSD_524_1a_ms.eng

Warning: Steam engine value CylinderStroke must be defined and greater than zero in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\CSD_524_1\CSD_524_1a_ms.eng

Warning: Steam engine value BoilerVolume must be defined and greater than zero in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\CSD_524_1\CSD_524_1a_ms.eng

Information: BoilerEfficiencyGrateAreaLBpFT2toX (Saturated) - default information read from SteamTables

Warning: Steam engine type parameter not formally defined. Simple locomotive has been assumed

Information: InitialPressureDropRatioRpMtoX (Saturated) - default information read from SteamTables

Warning: Grate Area not found in ENG file and has been set to 31,55477 m^2

Warning: Evaporation Area not found in ENG file and has been set to 1577,739 m^2

Warning: Boiler Volume not found in ENG file, or doesn't appear to be a valid figure, and has been set to 2046,102 Ft^3

Information: BackPressureIHPtoAtmPSI (Saturated) - default information read from SteamTables

 ENV SIGCFG SIGCFG TTYPE

Information: Allocation for 87 500 particles:

   14 000 000 B RAM vertex data
   2 100 000 B RAM index data (temporary)
   14 000 000 B VRAM DynamicVertexBuffer
   2 100 000 B VRAM IndexBuffer

TTTTTTWWSSSSSSS

Information: Skipped unknown shader name Diffuse first seen in shape g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\dhuette2.s

Information: Skipped unknown lighting model index 0 first seen in shape g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\dhuette2.s

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type sturc

Information: Skipped unknown material type missing-signal-light

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Warning: Skipped invalid light texture for signal type skryta

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Warning: Cannot parse the constant number ) in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\Shapes\W353.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\Shapes\W353.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\Shapes\W353.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\Shapes\W353.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\ROUTES\dvoukolejka\Shapes\W353.sd:line 6

S

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\w353.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\w353.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\w353.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\w353.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\w353.sd:line 6

SSSSSS$WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$WSSSSSSS$WWCSCSSCSCSCCCSCCSCSCSSCSCSSCCCSCSCSSCCCCSCCSSCSSCSCSCSCSCS

Warning: 1 missing Stream(s) in G:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\trains\trainset\CD735\sound\../../common.snd/sndDlok/735eng.sms:line 474

CSCCCCCSSCCSSCSSCSSCCCCS

Information: Game.ReplaceState(GameStateViewer3D) GameStateViewer3D

Loader: Time    = 00:00:41.7812500 ms
Loader: Expected  = 0 bytes
Loader: Actual   = 240 982 771 bytes
Loader: Difference = 240 982 771 bytes (+nekonečno)

Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: See in Game]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.CheckBox, CheckState: 1]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.CheckBox, CheckState: 1]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: Follow]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: Normal]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: Assist]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.CheckBox, CheckState: 1]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.CheckBox, CheckState: 1]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.CheckBox, CheckState: 1]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.ListBox, Items.Count: 2, Items[0]: To Main Route]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.ListBox, Items.Count: 4, Items[0]: System Controlled]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.CheckBox, CheckState: 1]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: Reply to Selected]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.ListBox]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: Compose MSG]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: MSG to All]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: MSG to Selected]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.TextBox, Text: ]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.CheckBox, CheckState: 1]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.CheckBox, CheckState: 0]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: Remove]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.ListView, Items.Count: 0]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Label, Text: m]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Label, Text: Res]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.UpDownBase+UpDownButtons]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.UpDownBase+UpDownEdit, Text: 5000]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.NumericUpDown, Minimum = 80, Maximum = 200000]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.Button, Text: View Train]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=System.Windows.Forms.PictureBox, SizeMode: Normal]'
Localizing '[LocalizableObjectAdapter: Source=Orts.Viewer3D.Debugging.DispatchViewer, Text: DispatchViewer]'


Information: Ignored missing animations data in shape g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\kngermilepost.s

Information: Ignored missing animations data in shape g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\rychlostnik.s

Information: Ignored missing animations data in shape g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\sig_prej2.s

Information: Ignored missing animations data in shape g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\mr_1383.s

Information: Ignored missing animations data in shape g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\vjerab.s

Information: Ignored missing animations data in shape g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\vjerab_old.s

SSSSSS

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\moskvich-412.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\moskvich-412.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\moskvich-412.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\moskvich-412.sd:line 6

Warning: Cannot parse the constant number ) in g:\program files\microsoft games\train simulator\routes\dvoukolejka\shapes\moskvich-412.sd:line 6

SSS

Error: System.NullReferenceException: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
  v Orts.Simulation.AIs.AuxActionHornItem.HandleAction(Train thisTrain, Int32 presentTime, Single elapsedClockSeconds, AI_MOVEMENT_STATE movementState) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AIAuxAction.cs:řádek 1993
  v Orts.Simulation.AIs.AuxActionItem.ProcessAction(Train thisTrain, Int32 presentTime) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AIAuxAction.cs:řádek 1635
  v Orts.Simulation.AIs.AITrain.PerformActions(List`1 nowActions) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AITrain.cs:řádek 5279
  v Orts.Simulation.Physics.Train.ObtainRequiredActions(Int32 backward) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\Physics\Train.cs:řádek 5076
  v Orts.Simulation.Physics.Train.Update(Single elapsedClockSeconds) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\Physics\Train.cs:řádek 1613
  v Orts.Simulation.AIs.AITrain.AIUpdate(Single elapsedClockSeconds, Double clockTime, Boolean preUpdate) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AITrain.cs:řádek 702
  v Orts.Simulation.AIs.AI.AIUpdate(Single elapsedClockSeconds, Boolean preUpdate) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\AIs\AI.cs:řádek 663
  v Orts.Simulation.Simulator.Update(Single elapsedClockSeconds) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\Orts.Simulation\Simulation\Simulator.cs:řádek 719
  v Orts.Viewer3D.Viewer.Update(RenderFrame frame, Single elapsedRealTime) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Viewer.cs:řádek 692
  v Orts.Viewer3D.Processes.GameStateViewer3D.Update(RenderFrame frame, Double totalRealSeconds) v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\GameStateViewer3D.cs:řádek 121
  v Orts.Viewer3D.Processes.UpdaterProcess.Update() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\UpdaterProcess.cs:řádek 128
  v Orts.Viewer3D.Processes.UpdaterProcess.DoUpdate() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\UpdaterProcess.cs:řádek 108
  v Orts.Viewer3D.Processes.UpdaterProcess.UpdaterThread() v e:\Documents\Coding\Jenkins\jobs\Open Rails Unstable\workspace\Source\RunActivity\Viewer3D\Processes\UpdaterProcess.cs:řádek 74
  v System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
  v System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  v System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()


Information: Game.PopState()
Proč to mě padne, a jiným ne, nevím.
Vím, že WP 60001 slouží v vyjímání tarfficu z cesty=path. Pokud jej nevrátíš zpět dělá to problémy. Někdy je jen výpis v logu, jindy pád. Většinou po save. Ale to už znáš. Proto jsem ti napsal, co by ti na to asi odpověděli.
To co je v logu zajímá programátory nejen k vůli výpisu chybové hlášky pokud tam je, ale aby taky věděli jaké máš nastavení OR. A programátory OR bych si neidealizoval. Třeba @Howky chtěl po hlavním vývojáři, aby mu implementoval do kódu přenos dat přes COM port pro pulty, který mu někdo napsal. On mu odpověděl myslím, že nepotřebujeme. Já po nich chtěl znovu zprovoznit ty "ticha" co se používaly v MSTS, když to v minulosti fungovalo. Přesto, že se to dá řešit jinak. Italský programátor, že ví o co jde, že to také používal v MSTS, hlavní vývojář taky přitakal, že by se to mohlo nějak vrátit zpátky. Maďarský programátor, který to nějakými změnami úmyslně zrušil napsal, že autorovy zápisy ( @Jacek ) jsou jako kdyby šel na výrobu mikročipu sekerou. A kdo nevěří ať si ti dohledá na ET.
 

Dan J.

Strojvedoucí
V Křížanech nekončíš, ještě jedeš s manipulákem zpět do Káčova. Já už nevím, proč jsem tam dával 60001, je to sestavení vlaku a vím, že se pak musí rozdělit. Já už si ten posun taky nepamatuju. Až budu dělat na aktivitě pro DVK (taky chystaná) tak kouknu i na tuhle. Jen pro zajímavost, hodně jsi mi objasnil, jestli chodí výpis z aktivit programátorům, tak se hodně vysvětluje. Poněvač se hodně chyb co dělal OR v mojich aktivitách s posuny opravilo. Takže se tím asi někdo zabýval. :) Těmhle výpisům, co jsi sem hodil už nerozumím vůbec, jak jsem psal, dělám aktivity stylem pokus omyl a tetsterům to na počítačích jede. Snad se někdy potkáme v Praze nebo někde na slezině a pokecáme.
Dan
 

Dan J.

Strojvedoucí
Protože to zapadlo o stránku před....

Ahoj.
Ač je dnes 1. dubna, tudíž Apríl, nejedná se o žertík, ale mohu konečně oznámit vydání moji chystané aktivity. Bohužel tento oznam přináší i dvě méně dobré zprávy, ubytovák ČSD zatím ven nepůjde, neměl jsem čas doskinovat nápravy a podvozek, ale určitě jej dodělám. Ale stopku jsem hodil zatím na Hungarii z roku 1969, ač mám 1. díl aktivity hotový na trati Alfold 6, tak zkolabovaly maďarské stránky VM15, ze kterých jsem tahal většinu modelů. Takže bohužel se mi do pokračování jaksi nechce. Nic, zpět k hotové aktivitě:
Chybka se vloudila, zapoměl jsem k aktivitě přibalit wag soubory vozů Da-k s dýmajícím komínem, takže zde je update: https://uloz.to/!SOsS19Q8c197/cdvag...22.2082686754.1522591901-962551336.1470585828
 

hroch

Začátečník
Ne ne Dane. OpenLog se automaticky neodesílá programátorům OR. To jsme si nerozuměli. OpenLog by se měl přikládat k hlášením co se píšou na ET. Chyby co jsi měl v aktivitách, a pak nebyli, nahlásili s shodou okolností jiní uživatelé OR. Třeba také @Icik.
Aktivitou s Karkulí se k vůli mě netrap. Já Ti to napsal jen pro informaci/zajímavost, že to co většině funguje nemusí fungovat všem. Znám to z MSTS, které jsem přestal hrát v roce 2012. S největší pravděpodobností si přiděláš ještě více problémů. Viz ono okřídlené přísloví o vrtání... Tudíž, když to většině funguje nechal bych to prozatím tak.
 

Dan J.

Strojvedoucí
No, mně tam zaráží ta 60001čka, ono se tam vlaky nemají sestavovat, takže tam bude nejspíš překlep místo zahoukej 60011.
 

Dan J.

Strojvedoucí
Ahoj. Chtěl bych poprosit o pomoc s doplněním hodonot do jízdního řádu vlaku na tratí DVK, Netomice - Kamenný Újezd a zp., řazení vlaků:
ČSD 524.1 + ČSD Bam + Da-k:
DVK Os 23108_006.jpg
Zde je jř:
sjř dotaz.jpg
 

Dan J.

Strojvedoucí
Jasné, ale tam němám ještě značku pobyt kratší než 30 s. Vlak staví všude jen je uveden jeden čas pro příjezd a odjezd. Mně jde o to, že neumím spočítat brzdící procento pro tento vlak a nevím, jaká by byla uvedena hmotnost vlaku. Vždy mně to pomáhal dodělat Tom, ale nechci jej furt zatěžovat. Jinak jde o rok 1979/80.
 

dem

Strojvedoucí
No to si musíš zistiť údaje s vozňou. Skutočné brzdiace percento vypočítaš podľa vzorca celková brzdiaca váha/ celková hmotnosť * 100. Výsledok potom zaokrúhliš ešte na najbližšie nižšie celé číslo. Ak ti víde napríklad 83,6 tak je to 83 percent.
 
Nahoře