Návody pre Editor tratí do Open Rails

BR601

Pokladník
#1
Dovolím si založiť toto vlákno, ktorého hlavnou úlohou sú návody (tipy a triky) pre prácu z TSRE.
(prosím niekoho z moderátorov o pripnutie vlákna)

GENEROVANIE TERÉNU REÁLNEJ TRATE V BODOCH:

A. Predpríprava


1. Pokiaľ nie je nainštalovaný MSTS, treba tak urobiť, pretože TRACK VIEWER (možnosť open rails - popíšem nižšie) nezobrazí trať s vygenerovaným terénom v TSRE (osobná skúsenosť)

2. Zvolíme základnú možnosť "generátor terénu trate" v menu MSTS editors & tools

3. Vygenerujeme terén podľa TOHTO NÁVODU je potreba generovať aspoň v približnej oblasti GPS, kde sa má trať nachádzať, uľahčí to neskoršie generovanie terénu.

4. Po vygenerovaní terénu v MSTS Editors & Tools položíme krátky úsek koľaje a uložíme.

B. Generovanie skutočného terénu:

1. Z TEJTO STÁNKY si stiahneme ZIP Archívy so súbormi HGT.
2. Na nejakom disku (C:) vytvoríme adresár HGST, do ktorého rozbalíme HGT súbory.
3. Postupujeme podľa videa

3.1. Do riadku 36 napíšeme cestu k súborom HGT.

PODĽA POSTUPU VO VIDEU VIEME GENEROVAŤ TERÉN VO ŠTVORCI.

C. Osadenie mapového podkladu na terén - príprava
1. Na TEJTO STRÁNKE ZÍSKAME API KĽUČ K MAPOVÝM PODKLADOM
2. Klikneme na tlačidlo GET A KEY
3. Napíšeme názov projektu
4. Zobrazí sa nám API kľuč, ideálne je ho niekde stranou skopírovať
5. Do riadku: imageMapsUrl vložíme:
imageMapsUrl = http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center={lat},{lon}&zoom={zoom}&size={res}x{res}&maptype=satellite&key=(sem je potrebné vložiť daný kľuč API)
6. Uložíme :)


D. Osadenie mapového podkladu na terén.
1. V TSRE si otvoríme našu trať
2. Zvolíme TOOLS -> GEO
3. Zvolíme možnosť LOAD MAP
4. V okne, ktoré sa nám otvorilo z ponuky zvolíme nejakú z možností RASTER IMAGES.
5. Tlačidlom LOAD načítame mapový podklad (nutné pripojenie k internetu!) (malo by sa tlačilo load zmeniť na waiting)
6. Keď sa tlačidlo waiting zmení znovu na LOAD, uložíme mapový podklad pomocou možnosti SAVE TO DISK.
7. Zavrieme okno
8. Zvolíme možnosť MAKE TILE TEXTURE FROM MAP.


A hotovo. Výsledkom by mal byť štvorec s vygenerovaným terénom a mapovým podkladom.

 
Nahoře