Česká dispečerská aplikace pro Open Rails

Howky

Signalista
#1
Zdravím vespolek
Napadlo vás někdy, že by mohla být pro Open Rails česká dispečerská aplikace ?
Tato možnost zde, je a nějaké pokusy již jsou. Proto se obracím na vás ostatní,byl by tu šikovný programátor v jazyku Delphi (preferován) ? nebo C#, a rád by se na této práci podílel ? Jiný jazyk, by zřejmě šel po domluvě též.

Asi vás zajímá, co už je a co není:
Dispečerská aplikace
Jako vhodný ovládací program pro Dispečerskou aplikaci byl vybrán program hJOP, který má v sobě zabudovaný editor stanic a samotný program JOP + další zajímavé doplňky. S autorem programu hJOP je domluveno jeho využití pro potřeby Open Rails.
Zdrojové kody pro hJOP jsou volně ke stažení.
Ohledně vykreslování tratě hJOP, bylo rozhodnuto, že trat se budě muset nejdřív vytvořit v editoru, tak jako tomu je v programu Staničář.
Nebude se tedy vykreslovat, trať automaticky. (pokud by se našel zájemce, který by chtěl zkusit trať vykreslit sám, nebude mu bráněno. )

Komunikátor:
A nyní, co je potřeba: pro program hJOP je potřeba dodat informace pomocí nějakého prostředníka, nebo tzv. interface, či knihovny.
Zatím je vytvořený program nazvaný OR komunikátor, který se umí připojit na Open Rails a načíst TDB databázi, získat z ní potřebné informace o stavu výhybek, návěstidel a dalších částí tratě.
Nyní je potřeba tuto komunikaci dodělat:
Vyzkoušet pomocí OR komunikátoru ovládat výhybky, návěstidla, případně přejezdy či výkolejky.
A naučit aplikaci OR komunikátor posílat data potřebná pro chod programu hJOP.
Dále bude potřeba vymyslet obsazování úseků.
Asi vás napadla otázka, když už se na tomto projektu začalo pracovat, proč ho autor programu nedokončí?
Programátor, který na tom začal pracovat má i jiné zájmy a povinnosti (práce, volný čas, rodina .. ), a není v jeho možnostech, aby se tomuto projektu věnoval na 100% a sám. Proto nás napadlo, najít někoho na spolupráci v tomto projektu
Pokud vás spolupráce na tom projektu zaujala a chcete zjistit více informací, klidně nám napište SZ a probereme to.

Ukázka z programu OR komunikátor
33896756_10209445984305619_8798595961644384256_o.jpg

Ukázka z programu hJOP, kde jsem vytvořil na ukázku stanici
33985702_10209445984625627_1927829902266990592_n.jpg
 
Nahoře