Klávesy pro ovládání rozšířených funkcí v MSTS Bin

Stav
nelze přidat další příspěvky.

Martens

Strojvedoucí
#1
Vzhledem k tomu, že se stále množí dotazy jak a čím se ovládají rozšířené funkce v MSTS Bin, zde je jejich stručný seznam, vytažený z manuálu k MSTS Bin:

Přepínání kabin :
U věžových a dvoukabinových lokomotiv můžete změnit stanoviště stiskem klávesy {1}

Přemístit se do jiné lokomotivy můžete tak, že v TO {F9} označíte loko do které se chcete přemístit a stisknete klávesu {1}

Aktivní loko je v TO zvýrazněna modrou barvou. Zavřete li TO a znovu jej otevřete ukazuje panel již správnou polohu loko vzhledem k poloze řídící kabiny.

Nasvícení noční kabiny
Ctrl+L - pozor ne všechny caby mají nadefinované textury pro rozsvícenou kabinu

Změna pasažerského pohledu :
Změnit pasažérský pohled můžete tak, že v TO {F9}označíte vůz s interiérem a stisknete klávesu {5}

Další klávesy
Ctrl+Num 4 - Zap/Vyp LVZ (v MSTS Alerter)
Ctrl+Num 5 - Zap/Vyp kolizí
Ctrl+Num 7 - Otevření/zavření levých dveří
Ctrl+Num 8 - animace zrcátek
Ctrl+Num 9 - Otevření/zavření pravých dveří

Ctrl+Num 6 - Vynulování počítadla vzdálenosti v rozšířené diagnostice
 
Stav
nelze přidat další příspěvky.
Nahoře