Problém s kolejema

Edvin

Začátečník
#1
Dobrý den.

Po aktualizaci OR na verzi 1.3.4310, mi nefungujou některé mapy. Po chvilce načítání se objeví... něco.

Nevím jestli je problém u mě, nebo je to tou aktualizací. Ale před tím to fungovalo úplně normálně.
 

Přílohy

#2
Mapy? Jaké mapy? Toto je železniční simulátor, ne aplikace katastrálního úřadu.
Zkusmo jsem načetl Trať č.310 i Trať č.321 a žádný probléme jsem nepozoroval. Z tak stroze podaných informací nelze nic dalšího zjistit.
Podle chybového hlášení by to vypadalo na chybějící kolejivo.
 

Edvin

Začátečník
#3
No čekám až někdo odepíše, a pak mu sdělím podrobnější informace..Teď konkrétně má problém Trať 321. Jinak všechny jedou.
Jako další mám Dvoukolejku a CR 310 a ty fungujou bez problémů.
Nějak jsem je opravil.
 
#4
Tak to pro případného rádce bude velkou poctou, že se mu dostane podrobnějších informací. Fungování Trati 321 pod OR se tu už řešila. Stačí hledat.
 

Edvin

Začátečník
#5
Řešení podobného problému už jsem zde viděl, ale nepomohlo to.

A mimochodem, tento "úkaz" vidím po prvé v životě. Tak nemám vůbec tušení jaké informace bych měl poskytnout.
Tak potom, kdo tomu rozumí ať se zeptá.
 
#8
U mě je to ještě jednodušší. OR spouštím přes batch soubor, kterým vybírám zda budu jezdit po Trati 321 nebo ostatních. A v globalu prohazuji pouze soubor tsection.dat. Má to ještě jeden efekt: současně tím měním i jiné OR vychytávky, jako je vzhled světel nebo barva trakčního vedení. Ty se aktualizacemi přepíší do původního stavu a bylo travné to pokaždé ručně měnit.

Inspirace:
Kód:
@echo off
title Změna Tsection.dat
color 0A
ECHO.
ECHO ----------------------------------------
ECHO PŘIZPŮSOBENÍ GLOBALU PODLE VYBRANÉ TRATI
ECHO ----------------------------------------
ECHO.

FOR %%A IN ("d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\tsection.dat") DO set velikost=%%~zA
if %velikost% == 5521646 goto :ostatni
if not %velikost% == 5521646 goto :321

:321
ECHO Aktuální stav:
echo Tsection.dat je nastaven pro trať 321
goto end

:ostatni
ECHO Aktuální stav:
echo Tsection.dat je nastaven pro ostatní tratě
goto end

:end
echo.

:otazka
color
ECHO.
ECHO.
ECHO Vyber si trať:
ECHO.
ECHO 1 - Trať 321
ECHO 2 - Ostatní trati
ECHO 3 - Ukončit
ECHO.

SET /P M=Stiskni 1, 2, nebo 3 a potvrď ENTERem:
IF %M%==1 GOTO 10
IF %M%==2 GOTO 11
IF %M%==3 GOTO start
echo Nesprávně zadaná volba!
goto otazka

:10
del "d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\tsection.dat"
copy "d:\Program Files (x86)\MSTS\TSECTION\tsection2.dat" "d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\"
ren "d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\tsection2.dat" "tsection.dat"
copy "d:\Program Files (x86)\MSTS\LightGlow.png" "d:\Program Files (x86)\Open Rails\Content\"
copy "d:\Program Files (x86)\MSTS\overheadwire.ace" "d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\TEXTURES\"
goto end

:11
del "d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\tsection.dat"
copy "d:\Program Files (x86)\MSTS\TSECTION\tsection1.dat" "d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\"
ren "d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\tsection1.dat" "tsection.dat"
copy "d:\Program Files (x86)\MSTS\LightGlow.png" "d:\Program Files (x86)\Open Rails\Content\"
copy "d:\Program Files (x86)\MSTS\overheadwire.ace" "d:\Program Files (x86)\MSTS\GLOBAL\TEXTURES\"
goto end

:end
echo A je to!
pause
:start
copy "d:\Program Files (x86)\MSTS\LightGlow.png" "d:\Program Files (x86)\Open Rails\Content\"
"D:\Program Files (x86)\Open Rails\OpenRails.exe"
Výstřižek.JPG

Potíž je, že dnešní generace nebude tušit co to ten batch (dávkový) soubor je, jak se píše a jak funguje.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
#10
U mě je to ještě jednodušší. OR spouštím přes batch soubor, kterým vybírám zda budu jezdit po Trati 321 nebo ostatních. A v globalu prohazuji pouze soubor tsection.dat. Má to ještě jeden efekt: současně tím měním i jiné OR vychytávky, jako je vzhled světel nebo barva trakčního vedení. Ty se aktualizacemi přepíší do původního stavu a bylo travné to pokaždé ručně měnit.

Potíž je, že dnešní generace nebude tušit co to ten batch (dávkový) soubor je, jak se píše a jak funguje.
Vrátíme se ke starým dobrým vychytávkám? https://forum.msts.cz/subdom/forum/index.php?threads/1020/
Mohu to vytáhnout ze záloh a někam upnout, případně i novější přepínač. Už jsem to tu taky někam dával v ukázkách.
 
#11
Bohužel i open source má svoje mouchy. A tou největší masařkou je ukočírování vývoje. Když zůstaneme u diskutovaného Open Rails simulátoru, využívá tratí z MSTS vč. jejich dělení podle Globalu. Jenže to není všechno. K tomu se nabalují ještě odlišnosti u samotného OR: Mono, ARR, různá drobná vylepšení nezahrnutá do vydávaných verzí (třeba mnou zmiňovaná barva TV, či vzhled světel LightGlow) a občas i změny chování v rámci vlastního vyvíjeného simulátoru. Příkladem může být např. parametr spotřeby spalovacího motoru. Ten byl původně udáván v g/kWh, nyní je však spotřeba počítána v l/h.
 
Nahoře