Jak přenést MSTS na nový operační systém nebo na reinstalovaný původní OS

Zbyněk Šemora

Strojvedoucí
Správný postup je tento:
a) Pokud chci formátovat disk na kterém mám MSTS. Nahraji si celou aktuální funkční složku Train simulator na nějaké externí medium.
b) Pokud budu formátovat C a MSTS mám na D, tak je to jednodušší a rychlejší. Složku Train simulator si jen přejmenuji, například zaloha Train Simulator.
Pak si na disk C nainstaluji nový operační systém nebo reinstaluji původní OS a na D opět nainstaluji MSTS.
a) nově vzniklou složku Train simulator smažu a nahradím zálohou z externího zařízení.
b) nově vzniklou složku Train simulátor smažu a ze složky zaloha Train simulator v názvu smažu slovo zaloha a mám hotovo.
Spustím MSTS a vše si nastavím a uložím. Pak je ještě nutné otevřít složku Train simulator a smazat složky, které vytvořil MSTS BIN.
(MSTSBIN_BACKUP,Rail Driver DLLs a Translated DLLs) a nainstalovat oficiální update původního MSTS jinak nepůjde přeinstalovat MSTS BIN.
Po té můžeme MSTS BIN znovu nainstalovat plus úprava do Global (Jackovy stránky nebo moje návody)
A to je vše. Je to rychlejší než jsem stačil napsat tento text a není potřeba nic z internetu stahovat a zadělat si na problémy s aktualizacemi.

Ještě malé doplnění:
Je nanejvýš vhodné mít někde bokem (na externím HDD nebo na několika DVD) vytvořenou kopii funkčního MSTS pro případ nějaké havárie. Postup opravy bude úplně stejný jako je uvedeno výše.
A ještě malá poznámka k vytváření kopií na DVD:
Nekopírujte přímo adresáře MSTS na DVD médium, ale použijte některý z komprimačních programů (WinZIP,WinRAR) a nechte jej vytvořit archiv jako jeden zabalený soubor (případně nechte vytvořit několik dělených archivů o velikosti prostoru na DVD pokud se vám MSTS nevejde na jedno medium) a teprve tento soubor(y) vypalte na DVD. Důvod je jednoduchý: MSTS obsahuje velkou spoustu maličkých souborů se kterými má souborový systém optického média problémy a nemusí je korektně zapsat. Zabalením do souboru(ů) v archivu tento problém obejdete.
 
Nahoře