Nehody

Dan J.

Strojvedoucí
Tohle snad nikdy neskončí, jsou to chyby, za které se platí bohužel povětšinou životem. I když na přejezdu bliká modrá, je vždy lepší přibrzdit a kouknout, zda něco náhodou nejede. Poněvač, když prolítne přes šraňky "urvaný vagón", tak ač to má chyba nebude, je to nerovný boj. A to že jsem tam vjel i když nebyla červená mi život nevrátí. Nechápu, proto tyhle hazardy, "já to dám...", když už je výstraha, a už vůbec vjet na nechránený přejezd, třeba bez přibrždení a ujištění se, že fakt nic nejede.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
I když na přejezdu bliká modrá, je vždy lepší přibrzdit a kouknout, zda něco náhodou nejede. Poněvač, když prolítne přes šraňky "urvaný vagón", tak ač to má chyba nebude, je to nerovný boj.
Modrá na přejezdu nikdy nebliká, mají ji tam jen barvoslepí a nevzdělaní. Vyhláška hovoří o bílém světle. A to právě není potřeba činit žádná opatření, protože je zajištěno bezpečné přejetí volnými přibližováky.
Urvaný vagón si ty šraňky obslouží sám jako každý vlak.
 

Dan J.

Strojvedoucí
Modrá na přejezdu nikdy nebliká
Já si všimnul, že jsem napsal nodrá a pak už to nešlo jaksi editovat. Jinak ten urvaný vagón byla nadsázka, jse o to, že i když máš volný přejezd a selhala by jakákoliv technika, tak že tam vjedeš a střetneš se s vlakem, ti je pak prd platné, že jsi neudělal chybu. Takhle nějak to bylo myšleno.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
Jinak ten urvaný vagón byla nadsázka, jse o to, že i když máš volný přejezd a selhala by jakákoliv technika, tak že tam vjedeš a střetneš se s vlakem, ti je pak prd platné, že jsi neudělal chybu. Takhle nějak to bylo myšleno.
Kdyby nějak selhala ta technika, tak nemůže na přejezdu blikat bílé světlo, které oznamuje, že přejezd není v poruše a je volný. Zhasnutý přejezd neoznamuje ani to, že je volný ani to, že je v provozním stavu. Ten právě může být v poruše a strojvedoucí nemusí být dosud o poruše vyrozuměn, takže nejede ani tou sníženou rychlostí 10, kterou musí jet v případě vyrozumění o poruše.
 

Francek

Posunovač
V úseku Boskovice - Skalice nad Svitavou zlobí téměř každé ráno (když jedu autobusem do práce) dva přejezdy. Jsou cca 200m od sebe. Bliká bílé světlo a přeskočí na výstražný signál. Aniž by jel vlak, po cca dvou minutách opět začne okamžitě blikat bílé světlo. To je ovšem potom lépe pojmout nedůvěru a velmi pozorně se několikrát rozhlédnout, jestli se opravdu v blízkosti nepotlouká vlak. A už to blbne celkem dost dlouho. Pro ochranu příjezdu ke koridoru z vedlejší tratě se v roce 1997 provedla rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ze Skalice, přes Boskovice, až do Šebetova. Protože do té doby se tam jezdilo "na hubu" (podle D3). Ten přejezd by měl sám vyslat signál o poruše. Buďto do Skalice nebo do Boskovic. Ale jak je vidno, nikoho to od AŽD celkem netrápí. Je to jednokolejná trať, tak je to tam celkem přehledné. Na koridoru dochází hojně k souběžným jízdám vlaků po obou kolejích, osobní vlak křižuje po vedlejší (nesprávné) koleji RailJet nebo RegioJet a to už by mohl být, zvláště v případě neukázněných řidičů, problém. A při tom, co se téměř každý den na železničních přejezdech děje, bych se ani nedivil.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
Bliká bílé světlo a přeskočí na výstražný signál. Aniž by jel vlak, po cca dvou minutách opět začne okamžitě blikat bílé světlo.
Což je stále bezpečný stav. Bílé říká volno. Přeskok do výstrahy může způsobit třeba podmáčená kolej či jiný důvod, ale vždy je to v bezpečném stavu, něco tam bliká, takže není zhaslý v poruše. Kdyby nastala porucha, sousední stanice to mají signalizováno aktivně i pasivně. To může být ten případ přepnutí do výstrahy, výpravčí zjistí, že tam nic nejede a ručně to zase uvolní.
 

Pawlik

Průvodčí
Kdyby nějak selhala ta technika, tak nemůže na přejezdu blikat bílé světlo, které oznamuje, že přejezd není v poruše a je volný. Zhasnutý přejezd neoznamuje ani to, že je volný ani to, že je v provozním stavu. Ten právě může být v poruše a strojvedoucí nemusí být dosud o poruše vyrozuměn, takže nejede ani tou sníženou rychlostí 10, kterou musí jet v případě vyrozumění o poruše.
Modelová situace: Vlak vjíždí do stanice vybavené reléovým zab. zařízením. Na odjezdovém návěstidle je návěst stůj, na navazujícím zhlaví (za tímto odjezdovým návěstidlem) je žel. přejezd.
Otázka: Bude, nebo nebude v takové situaci blikat na přejezdu bílé světlo?
Řekl bych, že by nemělo. Přejezd je sice kryt návěstidlem s návěstí stůj, ale existuje značné riziko, že v případě jeho projetí vjede vlak na otevřený přejezd, respektive přejezd, který se právě uvedl do výstrahy a nedal uživatelům pozemní komunikace šanci na jeho včasné vyklizení. Díky.

Ale jak je vidno, nikoho to od AŽD celkem netrápí.
Je otázka, jestli je to v kompetenci AŽD. Pokud přejezd blbne, není nic jednoduššího, než to nahlásit na SŽ. Už jsem tak párkrát učinil, vždy byla důvodem nefunkční anulace a vždy mi poslali poděkování a věc napravili.
 

Francek

Posunovač
Auto, s nápisem AŽD Praha, tam u těch přejezdů občas stávalo. Dlouho už jsem je tam neviděl. Ovšem den má 24 hodin a já tudy jedu jen dvakrát během dne. Ptal jsem se na to v Boskovicích "v dopravě" ale koukali na mě divně. Možná si říkali, co je blbečkovi do toho. Od chlapů, co vozí bumlák, vím, že mají doporučeno tam jezdit pomalu, že by mohl být přejezd v poruše. Tak to na mě působí nějak divně. Já to tady nechci podrobně řešit. Vím, oč se jedná. Ovšem laik za volantem... Předpoklad je, že v autoškole každému vysvětlí, jak se při takovéto situaci na přejezdu chovat. Přesto těch zbytečných střetů s vlakem neubývá.
 

bob57_cz

Učitel češtiny
Předpoklad je, že v autoškole každému vysvětlí, jak se při takovéto situaci na přejezdu chovat.
O tom dost silně pochybuji. Vidím tady v blízkosti na přejezdu dost nepřehledném (mezi zastávkami Kbelský hřbitov - Zamašská) chování profesionálních řidičů autobusů MHD, jak při blikání bílého světla skoro zastaví a rozhlíží se, zatímco při zhaslém světle tam vlítnou na hulváta bez rozhlédnutí.
 

Tom Kanka

Signalista
... Otázka: Bude, nebo nebude v takové situaci blikat na přejezdu bílé světlo?
...
Nemělo by. Na starších přejezdech, které byly v obvodu stanice (nebo měly něco společného s SZZ) se pozitivní návěst ani nevyskytuje. V současnosti ano, ale svítí pouze za určitých podmínek. Příklad z Měchenic - postaven odjezd, na přejezdu bliká bílá, vlak vjíždí a když si šlápne, přejezd jde do výstrahy. Pokud ale odjezd postaven není, po vjezdu pouze přestane blikat bílá na přejezdu. Pozitivní signál tedy nesvítí, pokud je obsazená některá z dopravních kolejí.
 

Pawlik

Průvodčí
To je eventualita, která mě nenapadla.
Ale bohužel i při blikajícím bílém světle může přijet nějaká nešuntující muvka nebo její přípojný vozík.
 

Bendík

Provozní technik
Minulý čtvrtek jsem přejížděl vícekolejný přejezd v Dluhonicích. Byl vybaven závorami, nicméně bílé světlo neblikalo. A protože jsem periferně viděl na jedné z kolejí nějaký pracovní vlak, tak jsem zastavil a rozhlédl se, předpokládaje možnost, že z nějakého důvodu nemusí být výstražné zařízení funkční. Kokot ve Favoritu, co za mnou musel zastavit (a evidentně s tím nepočítal), mě pak vytruboval celé cca 2 km až na první "světla" do Přerova. Zde se postavil vedle mne a ukazoval, jaký jsem magor. Tak jsem vylezl a u okénka mu s klidem vysvětlil, že pokud bílé světlo nebliká, tak se přece musím chovat tak, že tento přejezd nemusí být funkční. Tedy klidně i zastavit a rozhlédnout se. Načež mne odzbrojil naprosto šílenou odpovědí: Jsem totiž magor proto, že toto platí pouze pro nákladní vozidla. Na to, jak jistě chápete, nešlo nic říct :). Snad jen popřát dědovi "dlouhý život bez nehod"!
 

mikulda

Průvodčí
Modelová situace: Vlak vjíždí do stanice vybavené reléovým zab. zařízením. Na odjezdovém návěstidle je návěst stůj, na navazujícím zhlaví (za tímto odjezdovým návěstidlem) je žel. přejezd.
Otázka: Bude, nebo nebude v takové situaci blikat na přejezdu bílé světlo?
Podle staré normy ne, podle nové normy ano, pokud je mezi návěstidlem a přejezdem alespoň 50 m.
 

Pawlik

Průvodčí
Podle nové normy tedy nic moc pro uživatele pozemní komunikace. :mad:
V případě projetí návěstidla v poloze stůj vlakem rychlostí 100 km/h mám jako řidič, který na přejezd vjížděl na bílé blikající světlo, na vyklizení přejezdu 1,8 s.
 

Tom Kanka

Signalista
Norma říká toto:
5.1.6.1 Přejezdové zařízení smí dávat pozitivní signál jen při současném splnění těchto podmínek:
...
b) PZ vyhodnocuje vlastními ovládacími prvky, případně prvky jiného zařízení, že všechny koleje, přes které přejezd vede jsou volné (včetně jejich eventuálního rozvětvení) nejméně do vzdálenosti 60 m od nejbližší krajnice pozemní komunikace nebo od nejbližšího okraje chodníku, je-li blíže (měřeno v ose příslušné koleje), kromě částí, ze kterých je přejezd kryt odvratnou výhybkou v odvratné poloze nebo výkolejkou v poloze na kolejnici;
...
 
Nahoře