Ako vyhľadávať vo fóre...

JOHNZ

Průvodčí
Pre tých, ktorý by tu aj radi niečo našli, ale z akéhokoľvek dôvodu nevedia, ako na to:

Najdôležitejším poľom je asi pole vpravo hore, do ktorého sa zadávajú samotné kľúčové slová. Pod tým je prepínač, ktorý prepína medzi vyhľadávaním jednotlivých slov (ako keby medzi všetkými zadanými slovami bolo OR) alebo všetkých slov (ako keby tam bolo AND). To čo je AND a OR a vôbec ako to vypĺňať si povieme neskôr.

Ďalej podtým je vyhľadávacie pole na meno autora. Tam môžete spresniť, že vám ide iba o príspevky od nejakého autora. Pri vyhľadávaní môžete použiť tzv. divokú kartu (opäť si ju popíšeme v ďalšej časti).

Na to aby sme si ešte spresnili vyhľadávanie, môžeme z menu fórum vybrať to fórum, ktoré nás zaujíma (a tu je apel na všetkých, písanie príspevkov do vhodných fór tu môže byť veeľmi nápomocné), poprípade podtým môžeme vybrať z kategórie fór (to si všimnite v hlavnom menu sú fóra rozdelené do viacerých skupín, vybratie jednej kategórie sa rovná vybratiu všetkých fór pri nej).

Ešte podtým máme k dispozícii voľbu formy zobrazenia príspevkov. Môžeme si vybrať medzi témami a príspevkami. Ak si vyberieme témy, fórum po nás vyhodí (potom ako stlačíte hľadať samozrejme) zoznam vlákien, v ktorých sa nachádza dané vlákno (opäť apel na všetkých - vhodný názov vlákna opäť pomôže vyhľadávanie zefektívniť, takisto riešenie jednoho konkrétneho problému v jednom konkrétnom vlákne je veľmi nápomocné - tu vidtíe prečo tak veľmi pojujem proti vláknam typu padanie MsTS, problém s editorom a pod.). Kliknutím na vlákno sa dostaneme naň a môžeme si ho prezerať. Ak si vyberieme príspevky, zobrazí sa nám hneď konkrétny zoznam príspevkov a my si ho môžeme prečítať, poprípade nad príspevkom je odkaz na vlákno, v ktorom sa nachádza.

Napravo môžeme ešte spresniť, ako aktuálny musí byť príspevok (môžeme konkrétne vybrať nejaké časové úseky, alebo všetky príspevky (ak vyberieme napr. týždeň, zobrazia sa len príspevky pridané v posledných 7 dňoch). Ďalej si môžeme vybrať, či má program kľúčové slová hľadať len v textoch príspevkov, alebo aj názvoch vlákien.

Pod tým je možnosť upresnenia ako sa majú vlákna zoradiť a či vzostupne alebo zostupne a možnosť, koľko znakov z príspevku sa zobrazí (toto je použiteľné len ak sme si vybrali zobraziť vo výsledku konkrétne príspevky - ako na to je o dva odstavce vyššie).

No a teraz k tomu hlavnému - čo vlastne do toho vyhľadávacieho reťazca napísať:

Predne treba písať len nejaké významné slová. Ak teda napr hľadáme aktivitu so šestikolem nepíšeme Aktivita so šestikolem, ale aktivita šestikolo.

Na spresnenie toho, aké výsledky vlastne chceme môžeme použiť aj "logické spojky" AND, OR a NOT (elektrotechnici, gymnazisti a matematici asi tušia o čo ide, áno význam je rovnaký ako pri logike matematickej či strojovej).

Ak teda dám medzi slová aktivita a šestikolo spojku AND systém bude hľadať iba také príspevky, kde nájde obidve slová.

Ak tam dáte OR bude hľadať buď jedno alebo druhé (alebo aj obidve naraz, nebudem riešiť prečo je to tak, je to tak a basta). Takýto stav by teda našiel všetky príspevky kde bude slovo aktivita (teda napr. všetky aktivity) alebo šestikolo (teda napr. aj tie o modeli 18x, alebo o skutočných šestikolákoch).

Pri použití NOT bude hľadať také, kde to slovo za NOT nie je. Teda ak sa chceme dozvedieť napr. niečo o modeli šestikola, či niečo zo spomienok prítomných rušňovodičov na ne, napíšeme šestikolo NOT aktivita. To bude hľadať všetky príspevky kde je spomenuté slovo šestikolo ale nie je tam spomenuté slovo aktivita.

Ďalšou vecou je tzv. divoká karta (tu sa zadáva hviezdičkou = * ). Tá môže zastúpiť akúkoľvek časť slova. Najmä u nás ju možno použiť s výhodou nakoľko systém nedokáže skloňovať, nedajbože časovať. Tzn. keď napíšeme do vyhľadávania aktivita, ale v príspevku sa spomenie slovo [baktivity[/b] (ale už nie aktivita) tak príspevok nenájde. Zadaniu aktivi* však vyhovie aj príspevok kde je spomenuté aktivita ale aj aktivity. Takisto môžeme obísť všeželezničiarsku nejdenotnosť v prezývkach (niekto môže nazvať šestikolo šestikolák, ale keď napíšeme šestik* systém nájde aj jedno aj druhé). Divokú kartu môžeme použiť aj na začiatku a dať vyhľadať napr. ak chceme niečo z MsTS nadobro odstrániť *maza* čomu vyhovie zmazať, vymazať, zmazal, vymazal, ...)

Keď teda máme správne naformulovaný zadávací reťazec a vybrané podmienky a iné nastavenia, nič nám nebráni stlačiť tlačidlo hľadať.

Na záver: Pamätajte, že celé je to len stroj, ktorý podľa toho čo doň programátor naklepal dokáže porovnať to čo ste mu napísali s tým, čo je v príspevku napísané. Nedokáže teda odhadnúť, čo tým autor myslel, nedokáže podchytiť, či to napísal autor správne, či je to na vhodnom mieste atď. Nebuďte teda hneď znechutení, keď vás po vyhľadaní zaplavia príspevky, ktoré zrovna nehľadáte ale skúste si pomôcť spresnením kľúčových slov, ktoré zadáte, alebo zapojiť svoj mozog a podľa toho, čo je vo výsledkoch si vybrať, vlákna, kde je podľa vás najväčšia šanca na to, že tam nájdete to čo chcete (či tomu tak bude je už na ostatných).

Ak ani pri všetkej snahe nemôžete nájsť nič, čo by vám pomohlo, vtedy porozmýšľajte, čoho sa váš problém týka a na príslušnom mieste založte nové vlákno.

Ja už len dúfam, že tento záľah textu bez obrázkov neodradil nikoho od nájdenia si piatich minút na jeho prečítanie a vyskúšanie. Akékoľvek pripomienky, či návrhy uvítam. 8) 8)
 
Naposled editoval moderátor:
Nahoře