Aktivity pro OR Acatus

Josef Vogeltanz

Vlakvedoucí
Přimrzlo, a tak je potřeba odvézt lichou "Vysočinu" se zdechlou gorilou.;)
Zajímalo by mě, jak se to za komančů vozívalo? V Kolíně jsem se nevešel na perón. Musel jsem to s tou poštou vzít za konec hrany a to tam mám jen 11 vozů. V soboty vozíval i 13.
bob57_cz komentuje:

V Kolíně docházelo ještě k další kuriózní situaci v době před změnou předpisů (29.12.1987).

Rychlík od Kutné hory, který měl zastavit v Kolíně u nástupiště, musel zastavit lokomotivou před odjezdovým návěstidlem, které bylo na peroně a to i tehdy, když návěstidlo dovolovalo jízdu a nebylo na stůj, takže před mašinou bylo ještě místo na další vozy. Teprve po změně v předpisech se smělo při návěsti dovolující jízdu přetáhnout až na konec nástupiště s prvními dveřmi.

Takto docházelo k další kuriozitce, protože přetažením za klacek se tento odbavil a spadnul na stůj. Venkovní výpravčí, který neviděl při příjezdu návěst dovolující jízdu, pak čekal, až se návěstidlo přebarví z červené na zelenou. Když se tak dlouho nedělo, šel do boudy volat panelistovi. Než se dohodli, že to má odmávnout, dostal rychlík obyčejně sekeru.

b57
 

Kolenec

Začátečník
Ahoj, nejde mi rozjet 181.008, zřejmě nemám kompletní archiv. Dokázal by mi někdo poskytnout složku s lokomotivou? Díky! Jinak klobouk dolů před autory aktivit. :)
 
Nahoře