Nastavení brzd v Open Rails - podrobný návod

Igor Hnízdo

Začátečník
V příspěvku č. 138 je nepřesnost - ta funkce "overcharge" nezavádí švih, ale právě nízkotlaké přebití a spolu s ním nejen tlak přebití (5.4atm. dle SR15), ale i rychlost lineárního odvětrání (OverchargeEliminationRate) a s tím související necitlivost rozvaděčů. Vysokotlaký švih není zatím implementován a bez něj nízkotlaké přebití zčásti postrádá na významu, ale i v tomto ohledu "se na tom pracuje".
A pokud už se pohybujeme v rovině přesnosti/nepřesnosti pojmů, tak nízklotlaké přebití neslouží přímo "k odstranění přebití", ale k vyrovnání tlakových rozdílů v soupravě.
 
Nahoře